Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2020

Ziemia sama z siebie wydaje plon.

Obraz
31 STYCZNIA 2020 Piątek Piątek - wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko, prezbitera Czytania: (2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c); (Ps 51,3-4.5-6ab.6cd-7.10-11); Aklamacja (Mt 11,25); (Mk 4,26-34); Dzisiejszy fragment z Ewangelii to kolejne przypowieści Jezusa. W tym fragmencie Jezus wraca do alegorii ziarna. Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Królestwo Boże zostaje porównane do ziarna wrzuconego do ziemi. Kiedy wrzucamy ziarno...proces wzrostu zostaje zainicjowany. Nasienie kiełkuje i rośnie...cokolwiek byśmy nie robili. Proces wzrostu rośliny tak naprawdę pozostaje dla nas jedną z wielkich tajemnic przyrody. Tak samo jest z Królestwem Bożym...Jego wzrost ma mie

Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?

Obraz
30 STYCZNIA 2020 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Hiacynty, dziewicy Czytania: (2 Sm 7,18-19.24-29); (Ps 132,1-2.3-5.11.12.13-14); Aklamacja: (Ps 119,105); (Mk 4,21-25); W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Jezus kontynuuje przypowieści.... Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Myślę, że przypowieść o świetle jest nam dobrze znana...A nawet jeżeli nie jest, prawdy w niej zawarte są...że użyję takiego określenia...oczywistą oczywistością... Gdybym zapytał: Po co jest światło, pewnie padłyby różne odpowiedzi. Jednak wszystkie sprowadzałby się do jednego wniosku. Światło jest po to by było jasno... Brzmi jak odpowiedź dziecka z przedszkola? Być może...ale zgodnie z pewną filozoficzną zasadą: najbardziej oczywiste wnioski przychodzą najtrudniej. To oczywiste, że światło zapalamy po to aby nam rozświetlało ciemności. Nikt nie zapal

Oto siewca wyszedł siać.

Obraz
29 STYCZNIA 2020 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Anieli Merici, dziewicy Czytania: (2 Sm 7,4-17); (Ps 89,4-5.27-28.29-30); Aklamacja; (Mk 4,1-20); Dziś Jezus mówi w przypowieści o ziarnie, które pada na różne gleby. Doskonale znamy tę przypowieść, ale zawsze można w niej znaleźć coś nowego. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Mamy zatem siewcę, który sieje ziarno... Ziarno pada na różne gleby. jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. To ziarno zostało już n

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Obraz
28 STYCZNIA 2020 Wtorek Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła Czytania: (2 Sm 6,12b-15.17-19); (Ps 24,7-8.9-10); Aklamacja (Mt 11,25); (Mk 3,31-35); W powyższym fragmencie z Ewangelii, Jezus wyjaśnia kto jest Jego prawdziwą rodziną. To ci, którzy pełnią wolę Bożą. Może się to wydawać szokujące w sytuacji, która jest opisana w dzisiejszym fragmencie. Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. To naturalne, że krewni chcą spotkać się z Jezusem...Wokół Niego gromadzą się tłumy a rodzina też chce się z Nim spotkać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Ktoś informuje Jezusa: Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie...Czego chcieli Matka i bracia? Chcieli by przerwał swoją Misję? Chcieli by zostawił tłumy by z nimi porozmawiać? W tym fragmencie czytamy tylko: "pytają o Ciebie." W domyśle...chcą si

Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.

Obraz
27 STYCZNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne bł. Jerzego Matulewicza, biskupa Czytania: (2 Sm 5,1-7.10); (Ps 89,20.21-22.25-26); Aklamacja (2 Tm 1,10b); (Mk 3,22-30); Uczeni w Piśmie zarzucają Jezusowi:  Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. To absurdalny zarzut...oczywiste wydaje się, że chcą oni za wszelką cenę zdyskredytować Jezusa...i dlatego pada takie oskarżenie. Nie zwracają uwagi na to czy ten zarzut ma sens czy nie. Ważne jest to by zaatakować...i by było jak najbardziej dotkliwie. Jezus demaskuje bezsens tego oskarżenia....Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Jeżeli szatan wyrzucałby szatana, byłby wewnętrznie skłócony...a wtedy jego królestwo nie mogłoby się ostać...Zatem Jezus może wyrzucać

Ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

Obraz
26 STYCZNIA 2020 Niedziela Niedziela - Trzecia Niedziela zwykła Czytania: (Iz 8, 23b – 9, 3); (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14); (1 Kor 1, 10-13. 17); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mt 4, 12-23); Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża nam wydarzenia, jakie mają miejsce po uwięzieniu Jana Chrzciciela. Mateusz relacjonuje: (Jezus) osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło”. Kafarnaum leżało na szlaku jednego z ówczesnych głównych traktów handlowych Palestyny, nazwanego później „Drogą morską". Podążały tędy karawany z Damaszku do Cezarei Palestyńskiej, leżącej na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Galilea to ziemie zamieszkane przez pogan. W czasach Mateusza połowę mieszkańców Galilei stanowili poganie posługujący się językiem grecki

Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Obraz
25 STYCZNIA 2020 Sobota Sobota - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Czytania: (Dz 22, 3-16); (Ps 117, 1-2); (Łk 4,18-19); (Mk 16, 15-18); W Ewangelii na dziś słyszymy zakończenie Ewangelii św. Marka. Jezus posyła uczniów na cały świat i nakazuje im głosić Ewangelię. Ewangelia ma być ogłoszona każdemu człowiekowi. Ewangelia jest dobrą wiadomością dla każdego człowieka, który potrzebuje Bożego zbawienia. Wielki nakaz misyjny w relacji ewangelisty św. Marka zwraca uwagę na skutek głoszenia ewangelii. Tym skutkiem jest zbawienie. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w treść ewangelii, zgodzić się z nią i odwrócić się od tego, co było złe w dotychczasowym życiu i wyznać to wobec tych, którzy już wcześniej uwierzyli przyjmując chrzest. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale nie przez Boga. Bóg nikogo nie potępia. To człowiek sam siebie potępia. Ciągle potępiamy - siebie i innych. Jeśli uwierzym

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli.

Obraz
24 STYCZNIA 2020 Piątek Piątek - wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego,biskupa i doktora Czytania: (1 Sm 24,3-21); (Ps 57,2.3-4.6 i 11); Aklamacja (J 15,16); (Mk 3,13-19); Jezus wybiera swoich najbliższych uczniów. Dwunastu Apostołów. Powołuje każdego po imieniu... Nie ma takiej sytuacji, że wskazuje palcem i mówi: Ty, Ty, Ty...i Ty...ale mamy konkretne osoby... nie ma numerków...są imiona...konkretne imiona. Widzimy, że Jezus znał ich po imieniu. Nie byli dla Niego obcy... Wiedział kim konkretnie oni są. Nasze powołanie również dokonuje się imiennie. Nie jesteśmy dla Boga obcymi albo przechodniami. Nie jesteśmy numerkami... jak na castingu do talent show. Każde imię to bardzo ważna sprawa...kiedyś nadanie imienia było nadaniem tożsamości człowiekowi. Także naszej - słowiańskiej kulturze było to widoczne... Wystarczy zwrócić uwagę na nasze (zwłaszcza te "typowo polskie" imiona) Imię to nie jest barwny dodatek do człowieka, ale "coś" bardzo

Ty jesteś Syn Boży.

Obraz
23 STYCZNIA 2020 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne bł. Henryka Suzo, prezbitera Czytania: (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7); (Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13); Aklamacja (2 Tm 1, 10b); (Mk 3, 7-12); Ty jesteś Syn Boży...To zdanie jest slowem kluczem dzisiejszego wpisu. Duchy nieczyste doskonale wiedzą kim jest Jezus. Wiedzą, że On ma moc...dlatego padają przed Nim. Czytamy także w tym fragmencie z Ewangelii: Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Jezus objawia się dziś jako ten, który uzdrawia i wyrzuca demony...Czytamy również: szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Tłumy ciągną za Jezusem...i nawet kiedy Jezus oddala się, bo potrzebuje chwili prywatności, mnóstwo ludzi idzie za Nim. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze wzgl

Wyciągnij rękę!

Obraz
22 STYCZNIA 2020 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Wincentego Pallottiego, prezbitera Czytania: (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51); (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 3, 1-6); W Ewangelii na dziś kontynuujemy rozważania o szabacie. Wczoraj padły słowa: To szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu... Dziś Jezus pyta jeszcze wyraźniej: Co wolno w szabat? A czego nie wolno....Czy wolno uczynić coś dobrego? Uratować komuś życie? Legalizm faryzeuszy stał się absurdalny do tego stopnia, że czymś moralnie złym było dla nich uzdrowienie chorego - niepełnosprawnego - człowieka... Ale spójrzmy na fragment Ewangelii...W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. W synagodze był chory człowiek...miał uschłą rękę. Poważna choroba, być może rodzaj paraliżu... w każdym razie była to choroba poważnie ograniczająca możliwości...a przede wszystkim obniżająca jakość życia.

Syn człowieczy jest panem szabatu.

Obraz
21 STYCZNIA 2020 Wtorek Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy Czytania: (1 Sm 16, 1-13); (Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28); Aklamacja (Ef 1, 17-18); (Mk 2, 23-28); Syn człowieczy jest panem szabatu...to główna myśl dzisiejszego czytania. Uczeni w Piśmie spierają się z Jezusem o szabat...On daje im do zrozumienia, że To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Ale po kolei... Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Uczniowie najzwyczajniej w świecie zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy zbóż by zaspokoić głód ziarnami. Jednakże tego dnia był szabat....Faryzeusze uznali, że to naruszenie szabatu.  Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? Jezus widzi hipokryzję faryzeuszów, którzy podnoszą zarzut naruszenia szabatu. Podaje przykład króla Dawida, który będąc w potrzebie naruszył przepis tradycji i szedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i

Młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków.

Obraz
20 STYCZNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Fabiana, papieża i męczennika Czytania: (1 Sm 15, 16-23); (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mk 2, 18-22); Dziś słuchamy fragmentu Ewangelii, który mówi o postach...ale czy na pewno? Jakie prawdy przekazuje nam dzisiejszy fragment Pisma Świętego? Sprawdźmy. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Ze strony uczniów Jana i uczniów faryzeuszów pada pytanie: Dlaczego my pościmy a Twoi Jezu uczniowie nie...To pytanie związane było z przestrzeganiem pewnych tradycji, rytuałów, które ważne były dla uczniów Jana i uczniów faryzeuszów. Trudno oceniać jakie miały znaczenie dla rozwoju duchowego...Były jednak ważnym...można powiedzieć - nieodłącznym - elementem bycia uczniem proroka czy faryzeusza...Jezus odpowiada: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan mło

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Obraz
19 STYCZNIA 2020 Niedziela Niedziela - Druga Niedziela zwykła Czytania: (Iz 49, 3. 5-6); (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10); (1 Kor 1, 1-3); Aklamacja (J 1, 14a. 12a); (J 1, 29-34); Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Jezusa, wydał świadectwo o Nim: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jan daje świadectwo... Wskazuje na Jezusa i mówi: To właśnie ON. To jest Ten, na Którego czekacie. Myślę, że każdy z nas miał w swoim życiu takiego Jana Chrzciciela. Kogoś, kto wskazał nam Jezusa i powiedział: To jest Bóg, to jest Pan, to jest Zbawiciel. On jest źródłem szczęścia... On jest Tym, kogo być może całe życie szukasz... Tym, za którym całe życie tęsknisz. Ale każdy z nas może być również tym, który jest Janem Chrzcicielem dla innych. Tym, który innym pokazuje Jezusa i mówi: Oto Baranek Boży. Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa po to, aby ludzie po

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Obraz
18 STYCZNIA 2020 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Węgierskiej, dziewicy Czytania: (1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1); (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7); Aklamacja (Łk 4, 18); (Mk 2, 13-17); Dzisiejszy fragment opowiada o powołaniu Lewiego. (znamy go również jako Mateusza) Przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Lewi jest celnikiem. Należy zatem do pogardzanej grupy społecznej. Celnicy służą okupantowi...są zatem kolaborantami. Jezus mimo to nie widzi w nim grzesznika, ale człowieka...o którego tak samo warto walczyć, jak o każdego innego. I powołuje go. Głos Chrystusa: Pójdź za Mną! rozbrzmiewa i dziś...Jezus przychodzi do naszych rzeczywistości...oraz do rzeczywistości naszych znajomych. Czasem może nam się wydawać, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy...albo, że ten ktoś nie jest wystarczająco dobry... Bóg patrzy inaczej niż my...On nie patrzy tymi kategoriami jak ludzie...

Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!

Obraz
17 STYCZNIA 2020 Piątek Piątek - wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata Czytania: (1 Sm 8, 4-7. 10-22a); (Ps 89 (88), 16-17. 18-19); Aklamacja (Łk 7, 16); (Mk 2, 1-12); Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Mówi Jezus do paralityka, a ten zostaje uzdrowiony. Ta historia nie jest jednak tak prosta, by opisać ją w jednej linijce. Z fragmentu Ewangelii na dziś, dowiadujemy się kilku prawd, które mogą być istotne w naszym życiu duchowym. Ale od początku: Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Jezus wraca do Kafarnaum a tłum natychmiast dowiaduje się, że On przybył. Ludzie zbierają się w domu i wokół niego i - jak informuje ewangelista - nie ma miejsca. Nie można nawet palca wcisnąć - jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Jezus zaś głosi naukę. Tłumy przychodzą słuchać Jezusa, ale - możemy być tego pewni - przychodzą również by Jezus ich uzdrowił. Marek wskaz

Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.

Obraz
16 STYCZNIA 2020 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Marcela I, papieża i męczennika Czytania: (1 Sm 4, 1b-11); (Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 1, 40-45); Jezus uzdrawia trędowatego... Co ciekawego widzę w tym uzdrowieniu? Sam dialog między trędowatym a Jezusem. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie była to nachalna prośba... Nie było to rozpaczliwe błaganie. Trędowaty zostawił Jezusowi wolność... Uzdrów mnie, jeśli chcesz... Jasne, że chcę być oczyszczony... To chyba oczywiste, ale nie musisz mnie oczyszczać, jeśli nie jest to Twoją wolą. Widzę tutaj pełne zaufanie Bogu... Pełne oddanie się Jezusowi. Każdy z nas modląc się, chciałby by prośba została spełniona, ale nie każdy jest na tyle otwarty, by powiedzieć: bądź wola Twoja... Jeżeli nie spełnisz mojej prośby... zrozumiem, że jest w tym Twój większy plan. To jest postawa, której powinniśmy się uczyć. Owszem... ważne jest by prosić Boga, by modlić się modlitwą prośby... Ale ważn

Całe miasto było zebrane u drzwi.

Obraz
15 STYCZNIA 2020 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Pawła z Teb, pustelnika Czytania: (1 Sm 3, 1-10. 19-20); (Ps 40 (39), 2ab i 5. 7-8a. 8b-10); Aklamacja (J 10, 27); (Mk 1, 29-39); W Ewangelii na dziś mamy kilka ważnych momentów, nad którymi warto się zatrzymać, pochylić. Relacja ewangelisty rozpoczyna się w momencie wyjścia z synagogi. Pierwsze miejsce, w które się udają, to dom Szymona Piotra. Synagoga to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie można Go spotkać. Tam naucza, rozmawia z ludźmi, wyjaśnia Pisma. Rzeczą naturalną także dla każdego z nas jest, że pierwszym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół jako budynek, ale i Kościół jako wspólnota. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Jezus wychodzi z synagogi i idzie do domu Szymona i Andrzeja. Odwiedza swoich przyjaciół. Jego uczniowie są także Jego przyjaciółmi. To ważne by w naszych relacjach przyjacielskich, koleżeńskich także był obecny Jezus. Byśmy nie traktowali Go j

Milcz i wyjdź z niego.

Obraz
14 STYCZNIA 2020 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne bł. Odoryka z Pordenone, prezbitera Czytania: (1 Sm 1, 9-20); (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd); Aklamacja (1 Tes 2, 13); (Mk 1, 21-28); Pierwszym cudem, który opisuje Marek jest uwolnienie opętanego spod władzy złego ducha. Oczywiście w czasach współczesnych Jezusowi wiele chorób, które dziś uznalibyśmy za psychiczne, przypisywano działaniom demonów, co nie zmienia faktu, że Jezus jest Tym, który uzdrawia. Jezus nie odcina się od mentalności swego czasu, wydaje się ją nawet podzielać. Diagnoza Chrystusa, który sięga korzeni zła, nie jest jednak diagnozą medyczną. Jest diagnozą duchową. Opętanie jest utratą harmonii w człowieku, równowagi sfery duszy, ducha i ciała. (Czyli sfer fizycznej, intelektualnej i duchowej) Duch nieczysty musi wyjść, aby opętany człowiek mógł wyjść ze swego więzienia i odnaleźć utraconą jedność i harmonię. W czasach Jezusa, złe duchy były uważane, nawet przez wielu żydowskich nauczycieli, za liczne

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.

Obraz
13 STYCZNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła Czytania: (1 Sm 1, 1-8); (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17. 18-19); Aklamacja (Mk 1, 15); (Mk 1, 14-20); Słyszymy dziś fragment Ewangelii, który opisuje powołanie pierwszych uczniów. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do niech: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego. Obserwuje pracujących rybaków. Przygląda się codziennym scenom z ich życia. Przygląda się ich rytuałom, które ściśle związane są z ich zajęciem - z połowem ryb. Widzi jak jedni zarzucają sieci a inni je naprawiają. Z pewnością byli tam i rybacy, którzy już złowili ryby i teraz oddzielali "te dobre" od "tych złych". ( o czym jakiś czas później Jezus o

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Obraz
12 STYCZNIA 2020 Niedziela Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego Czytania: (Iz 42, 1-4. 6-7); (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10); (Dz 10, 34-38); Aklamacja (Mk 9, 7); (Mt 3, 13-17); W niedzielę Chrztu Pańskiego, jak łatwo się domyślić, czytamy fragment Ewangelii, który opowiada o chrzcie Jezusa. Główna myśl, jaka przewija się w tym fragmencie, to słowa, jakie wypowiada głos z nieba.  Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.  Co te słowa nam jeszcze mówią? Czy może to, że Bóg pragnie i do nas mówić podobnie? Tak wielu z nas tkwi ciągle w morzu kompleksów...złego myślenia o sobie itp. Słowo Boże na dziś...jest Słowem skierowanym właśnie do mnie i do Ciebie. Być kimś ważnym w oczach Boga...podobać Mu się... I usłyszeć o tym osobiście... To najlepsza nowina, jaką możemy usłyszeć. Ale spójrzmy na cały dzisiejszy fragment Ewangelii. Jan Chrzciciel zapowiada nadejście Mesjasza. A kiedy Jezus przychodzi do niego i sam prosi o chrzest, Jan rozpoznaje w Nim Mesjasza i

Chcę, bądź oczyszczony.

Obraz
11 STYCZNIA 2020 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Honoraty, dziewicy Czytania: (1 J 5,5-13); (Ps 147,12-13,14-15,19-20); (Mt 4,23); (Łk 5,12-16); Ewangelia na dziś przybliża nam spotkanie Jezusa z trędowatym. Ewangelista niewiele mówi na temat tego człowieka. Wiemy tylko, że stan choroby musiał być bardzo zaawansowany, bo czytamy, że był cały pokryty trądem. Gdyby przetłumaczyć ten fragment dosłownie, brzmiałby: był pełen trądu. Z tego fragmentu wiemy jeszcze jedno: wierzył, że jego stan nie jest ostateczny. Że może zostać wyleczony ze swojej dolegliwości. Że jest Ktoś, kto może go uzdrowić. Że Jezus jest właśnie tym Kimś.Człowiek ten był cały pokryty trądem... niektórzy są pokryci trądem częściowo... niektórzy mają na sobie kilka plamek trądu... Ten pokryty był trądem całkowicie.... Podobnie jest z nami... i z naszym duchowym trądem. Jedni nie mają na swoim koncie strasznych przewinień... Inni są wielkimi grzesznikami... Miłosierdzie Boga nie robi między nimi żad

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Obraz
10 STYCZNIA 2020 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła Czytania: (1 J 4,19-5,4); (Ps 72,1-2,14 i 15bc,17); (Łk 4,18-19); (Łk 4,14-22a); Dziś w Ewangelii słuchamy znajomego fragmentu. Mówi on o tym, jak Jezus przybywa do Nazaretu i w synagodze głosi naukę odnoszącą się do fragmentu proroctwa Izajasza. "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana". Jest to oczywiście fragment o wiele dłuższego tekstu z 61 rozdziału Księgi Izajasza. Jezus mówi: Dziś spełniły się te słowa. Właśnie dziś... teraz. Teraz dzieje się to, o czym kilka tysięcy lat temu pisał Izajasz. To proroctwo spełnia się w Mojej działalności. W tym, co już czynię, ale przede wszystkim w tym, co dopiero uczynię, kiedy nadejdzie godzina. Oczywiście Jezus nie mówi otwarcie, ale wszyscy słu

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!

Obraz
09 STYCZNIA 2020 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Adriana z Canterbury, opata Czytania: (1 J 4,11-18); (Ps 72,1-2,10-11,12-13); (1 Tm 3,16); (Mk 6,45-52); Zdaniem - kluczem dzisiejszego fragmentu jest "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!" A jak często my się boimy? Jak często pewne sprawy nas przerastają?  W takich oto sytuacjach przychodzi do nas Jezus...przychodzi łamiąc schematy....idzie krocząc po jeziorze naszego życia...Jak zachowujemy się w tej sytuacji? Krzyczymy tak jak apostołowie? Czy może cieszymy się na Jego widok? Ale spójrzmy na tekst na dziś od początku: Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. To zdanie nakreśla nam sytuację po rozmnożeniu chleba. Jezus przynagla uczniów by wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go. On chce w tym czasie odprawić tłum... Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. To ważna wskaz

Wy dajcie im jeść.

Obraz
08 STYCZNIA 2020 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Piotra Tomasza, biskupa Czytania: (1 J 4,7-10); (Ps 72,1-2,3-4ab,7-8); (Łk 4,18-19); (Mk 6,34-44); W Ewangelii na dziś, która opowiada o rozmnożeniu chleba, w oczy mocno rzucają się słowa Jezusa: Wy dajcie im jeść. To my mamy być tym, którzy nakarmią głodny tłum. To my mamy być tymi, którzy naprawią ten chory świat. Kiedy pytamy, co zrobił Bóg "w tej i tej" sprawie, odpowiedź brzmi: postawił w tym miejscu Ciebie. Abyś Ty wykorzystał swoje możliwości i z Jego pomocą naprawił jakąś niedoskonałość... pokonał jakieś zło. Cud nie dokona się sam z siebie. Do tego, by działy się cuda zawsze potrzebne jest zaangażowanie człowieka. Jeśli chcesz, by działy się cuda, musisz wstać z kanapy i zacząć działać. Ale przejdźmy do Ewangelii... Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Tłum, który idzie za Jezusem jest głodny... Głodny Słowa... Pra