Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2020

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Obraz
31 SIERPNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek XXII tygodnia zwykłego Czytania: (1 Kor 2, 1-5); (Ps 119 (118), 97-98. 99-100. 101-102); Aklamacja (Łk 4, 18); (Łk 4, 16-30); Jezus przychodzi do rodzinnej miejscowości... W synagodze odczytuje fragment z Izajasza...a potem podejmuje próbę jego interpretacji. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? No tak...Wszyscy Go znają...wiedzą, że to "ten" Jezus...ich sąsiad... syn Józefa...więc zaraz, zaraz...czemu On tutaj teraz nam nauki prawi...skąd u Niego taka mądrość? Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju...mówi im Jezus... I kontynuując nauczanie pokazuje historię Eliasza i Elizeusza...którzy swoich cudów dokonali własnie pośród obcych...bo "swoi" byli zamknięci...na Boga...i na Jego cuda... Te słowa nie spodobały się rodakom Jezusa...chcieli Go nawet zabić, ale On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się... Czego uczy nas ten fragm

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Obraz
  30 SIERPNIA 2020 Niedziela XXII niedziela zwykła Czytania: (Jr 20, 7-9); (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9); (Rz 12, 1-2); Aklamacja (Ef 1, 17-18); (Mt 16, 21-27); Jezus wzywa do pójścia za Nim... Ale nie można po prostu podjąć decyzję i pójść. Wybór Chrystusa wiąże się z pewnymi ważnymi decyzjami. Po pierwsze: trzeba się zaprzeć samego siebie... Trzeba porzucić własne pomysły...własne drogi...własne rozwiązania... Zaprzeć się siebie... to pozwolić się prowadzić Bogu. Owszem każdy z nas ma pomysły na życie, każdy z nas ma pomysły na głoszenie Chrystusa...niektóre z nich mogą być nawet bardzo dobre... Ale jedno jest ważne...muszą być zgodne z Wolą Bożą...jeżeli nie są, to w pokorze powinniśmy porzucić te nasze pomysły...i powiedzieć: Panie niech się dzieje Twoja Wola... Dalej... pójść za Nim to wziąć krzyż...Nie można nie brać krzyża... Nie można powiedzieć: OK pójdę za Tobą, ale nie chcę cierpieć... nie chcę mieć kłopotów... nie chcę nieporozumień... nie chcę prześladowań. Chcę bezpiecz

Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela.

Obraz
29 SIERPNIA 2020 Sobota Wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana Chrzciciela Czytania: (Jr 1, 17-19); (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17); Aklamacja (Mt 5, 10); (Mk 6, 17-29); Ewangelia na dziś przybliża nam opis męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. Okoliczności są nam - jak mi się zdaje - dobrze znane. Król Herod wyprawia ucztę, gdzie tańczy Salome - córka Herodiady. Król zachwycony pięknym tańcem obiecuje dać dziewczynie wszystko, czego tylko zażąda. A Salome, po naradzie z matką, prosi o głowę Jana.  Okrutna zbrodnia na ostatnim proroku Starego Testamentu, dokonała się z nienawiści. Bynajmniej nie była to nienawiść Heroda, bo ten - jak czytam - czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. To nienawiść Herodiady doprowadziła do śmierci Jana. Jeden grzech pociągnął za sobą kolejny... jak lawina. Oczywiście nie usprawiedliwiam Heroda, bo to on wziął sobie Herodiadę za

Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.

Obraz
28 SIERPNIA 2020 Piątek Piątek XXI tygodnia zwykłego Czytania: (1 Kor 1, 17-25); (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 10-11); Aklamacja (Łk 21, 36); (Mt 25, 1-13) Jezus wzywa do czuwania...opowiadając przypowieść o pannach rozsądnych i nieroztropnych. Panny czuwały w oczekiwaniu na pana młodego. Wszystkie miały lampy, ale nie wszystkie miały zapasu oliwy. Przyjście pana młodego się przeciągało, więc niektórym z nich zabrakło oliwy...  Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.  Rozlega się wołanie...A nieroztropne widzą, że nie mają oliwy... Proszą, więc by pozostała piątka podzieliła się z nimi...Tamte jednak odmawiają... Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sob

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

Obraz
27 SIERPNIA 2020 Czwartek Czwartek XXI tygodnia zwykłego Czytania: (1 Kor 1, 1-9); (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-); Aklamacja (Mt 24, 42a. 44); (Mt 24, 42-51); Jezus mówi czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czuwać, to znaczy być gotowym, przewidywać wszelkie możliwości tego, co może się zdarzyć...być zapobiegliwym... i ostrożnym...Obserwując współczesną nam rzeczywistość, w wielu miejscach można zaobserwować, jak bardzo ludzie "czuwają". Mamy alarmy w samochodach, całodobowy monitoring na osiedlach, polisy na życie i otwarte fundusze emerytalne...wydaje się, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność... Tymczasem życie uczy, że czasami nie da się wszystkiemu zapobiec...nie da się przygotować na wszystko...i czasem po prostu jesteśmy bezsilni wobec tego, co nas spotyka. Najłatwiej tę naszą bezsilność jest zilustrować w starci z siłami przyrody. Powodzie, huragany, lawiny, wybuchy wulkanów. W ich konsekwencji niektórzy tracą dorobek całego życia, inni

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Obraz
26 SIERPNIA 2020 Środa Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Czytania: (Prz 8, 22-35); (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15); (Ga 4, 4-7); Aklamacja (Łk 1, 28); (J 2, 1-11); W uroczystość NMP Częstochowskiej, w Ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy, czytam o weselu w Kanie Galilejskiej. Na wesele zaproszeni byli Jezus, uczniowie oraz Maryja. Mogłoby się wydawać, że nic nie zakłóci tego uroczystego dnia. Jednak staje się coś, co może narazić młodą parę na wstyd...brakuje wina...Wtedy zaczyna działać Matka Jezusa...jej interwencja przyczynia się do tego, że wesele zostaje uratowane...Ten pierwszy cud, którego dokonuje Jezus, to nie jest jakieś spektakularne uzdrowienie, czy wskrzeszenie...Ale właśnie cud w Kanie. Jezus nie chciał, by młodzi małżonkowie spalili się ze wstydu, z powodu wpadki z winem. Wesele u Żydów trwało kilka dni, zaproszona na nie była cała wioska, ludzie zwykle zadłużali się, by wyprawić taką ucztę. Gdyby w czasie takiej imprezy zabrakło jedzenia albo

Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

Obraz
25 SIERPNIA 2020 Wtorek Wtorek XXI tygodnia zwykłego Czytania: (2 Tes 2, 1-3a. 14-17); (Ps 96 (95), 10. 11-12. 13); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mt 23, 23-26); Dziś wsłuchujemy się w ostatni fragment mowy Jezusa przeciw faryzeuszom. Na co szczególną uwagę dziś zwraca? "biada wam uczeni w Piśmie, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, bo (...) przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda." - w tym miejscu pada zarzut formalizmu...zbytniego rozdrabniania się...Jak to ma się do nas? I do czasów nam współczesnych? Kiedy zbytnio dbamy o szczegóły, zapominamy o tym, co ważne...Faryzeusze składali dziesięcinę z mięty, kopru i kminku...Chcieli przez to przekazać ludowi, że oddają dziesiątą część nawet tak niepozornej rzeczy jak zioła. Byłoby to postępowanie godne pochwały, gdyby nie fakt, że zapominali o sprawiedliwości, miłosierdziu i wierze. Nam też zdarzają się takie zachowania...Bo co tak naprawdę ważne jest w obchodzeniu świąt? Bogato zastawione stoły, mieszkanie wysprzątane

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.

Obraz
24 SIERPNIA 2020 Poniedziałek Święto św. Bartłomieja, apostoła Czytania: (Ap 21, 9b-14); (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18); Aklamacja (J 1, 49b); (J 1, 45-51); Dziś - w święto świętego Bartłomieja Apostoła - wsłuchujemy się w fragment Ewangelii według świętego Jana. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o powołanie Bartłomieja (zwanego tu Natanaelem) odbywa się inaczej niż większości uczniów...w Ewangeliach czytamy, że to Jezus spotyka Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana...i mówi im: Pójdźcie za mną. W Ewangelii według świętego Jana Andrzej przyprowadza Piotra, Filip przyprowadza Natanaela. A w dalszej części tej Ewangelii jeszcze w kilku miejscach czytam o osobie, która przyprowadziła innych...Jednak chciałbym zatrzymać się na tym konkretnym - dzisiejszym fragmencie. Filip - jeden z uczniów - poznał Jezusa. Jest Nim zafascynowany i ma 100% przekonanie, iż jego Nauczyciel jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Chce tą nowiną podzielić się ze swoim przyjacielem - Natanaelem. (czyli Bartłomie

Na tej Skale zbuduję Kościół mój...

Obraz
23 SIERPNIA 2020 Niedziela XXI niedziela zwykła Czytania: (Iz 22, 19-23); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc); (Rz 11, 33-36); Aklamacja (Mt 16, 18); (Mt 16, 13-20); Dziś wsłuchujemy się w jeden z najważniejszych (moim zdaniem) fragmentów z Ewangelii... Rozmowa Jezusa z uczniami...Cezarea Filipowa...I ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Apostołowie są świetnymi reporterami...Niczym współcześni pracownicy sondażowni odpowiadają: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Dziś również łatwo byłoby odpowiedzieć za innych...Przeprowadzić wśród Polaków sondę dotyczącą ich stopnia zaangażowania religijnego, znajomości prawd wiary itp...I często wielu ekspertów wypowiada się na te tematy...Czasem księża z ambony również przytaczają statystyki....Jezus jednak nie pyta uczniów "za kogo ludzie mnie uważają?" z czystej ciekawości...To pytanie jest wstępem do innego pytania...O wiele ważniejszego...A wy za ko

Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.

Obraz
22 SIERPNIA 2020 Sobota Sobota XX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 43, 1-7a); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); Aklamacja (Mt 23, 9b. 10b); (Mt 23, 1-12); Chciałbym na ten dzisiejszy fragment spojrzeć nieco inaczej. Bo wiele analiz robi się na temat obłudy uczonych w Piśmie i wiele komentarzy obraca się właśnie wokół tego konkretnego problemu. Mnie jednak dotyka coś zupełnie innego. Jezus krytykuje bowiem obłudę faryzeuszy, ich gorliwość "pod publiczkę" itp. ale to, co rzuca się w oczy i co ja chciałbym rozwinąć to jedna myśl: "czyńcie,więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą". Mocne prawda? Tak bardzo mocno podkreśla się drugą część zdania "nie naśladujcie ich uczynków". W zasadzie w większości komentarzy mówi się o tych uczynkach godnych potępienia. Ale tak rzadko podkreśla się fakt, że Jezus nie chce odebrać autorytetom religijnym prawa przynależnego autorytetowi. O co chodzi? Spójrzmy z perspektywy czasów współczesnych. Pewne środowiska ukuły tak

Na tych dwóch (Przykazaniach) opiera się całe Prawo i Prorocy.

Obraz
21 SIERPNIA 2020 Piątek Piątek XX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 37, 1-14); (Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9); Aklamacja (Ps 25 (24), 4b. 5a); (Mt 22, 34-40);    Dwa przykazania miłości - Boga i bliźniego. Na tych dwóch opiera się całe Prawo i Prorocy. Tak odpowiada Jezus na pytanie uczonego w Piśmie. Boga kochać należy całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A bliźniego:  jak siebie samego. Co to znaczy kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą? Człowiek nie jest istotą wyłącznie cielesną... Jest istotą cielesno-duchową. Człowiek to ciało czyli fizjologia, psychika, rozum - czyli sfera intelektualna sfera emocjonalna - uczucia (które kojarzą się z sercem) no i w końcu sfera duchowa Kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą...to kochać Go każdą cząstką, na którą się składam. Moja miłość może rodzić się tylko w sercu...ale będzie ona wtedy wyłącznie stanem emocjonalnym. A wiemy przecież, że miłość to nie tylko emocje...to nie tylko uczucia... Miłość

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Obraz
20 SIERPNIA 2020| Czwartek Czwartek XX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 36, 23-28); (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19); Aklamacja (Ps 95 (94), 8a. 7d); (Mt 22, 1-14); W dzisiejszej Ewangelii są trzy wątki. Pierwszy z nich to odrzucenie zaproszenia przez przyjaciół króla. Drugi wątek to zaproszenie na ucztę przypadkowych przechodniów. Dobrych i złych. Trzeci to wyrzucenie nieodpowiednio ubranego weselnika... Fragment kończy morał: wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Jak to zrozumieć? Powołany jest każdy z nas...w momencie poczęcia Bóg wyznacza każdemu z nas misję do spełnienia. A podstawowym powołaniem wszystkich ludzi jest zbawienie. Bóg nas kocha i nie chce nikogo potępić...On pragnie byśmy wszyscy zasiadali z Nim na Jego uczcie. Od nas zatem zależy jak odpowiemy na to zaproszenie... Możemy zachować się jak zaproszeni na początku...Z pewnością należeli oni do najbliższych Królowi. W końcu nie zaprasza się byle kogo na ucztę weselną...Ale oni wzgardzili tym zaproszeniem. Powiedz

Idźcie i wy do winnicy.

Obraz
19 SIERPNIA 2020 Środa Środa XX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 34, 1-11); (Ps 23 (22), 1b-3. 3b-4. 5. 6); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mt 20, 1-16); Fragment dzisiejszej Ewangelii przybliża nam przypowieść o robotnikach w winnicy. Bogaty gospodarz szuka ludzi do pracy w winnicy. Wychodzi kilkakrotnie w ciągu dnia i najmuje kolejnych robotników. Kiedy przychodzi pora zapłaty za dzień pracy, każdemu daje po równo... Bez względu na to, ile przepracował. Taka postawa wzbudza postawę buntu grupy robotników, która pracowała cały dzień. Dla nich to nieuczciwe, że dostali tyle samo, co ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Gospodarz daje taką odpowiedź: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?  O czym jest ta przypowieść? Co mówi ona każdemu z nas? Gdzie w niej odnajdujemy siebie? Spójrzmy na

Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego.

Obraz
18 SIERPNIA 2020 Wtorek Wtorek XX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 28, 1-10); (Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b); Aklamacja (Kor 8, 9); (Mt 19, 23-30); Dziś w Ewangelii kontynuowany jest wątek bogactwa...Wczoraj słuchaliśmy o bogatym młodzieńcu, który odszedł zasmucony, gdy Jezus powiedział: do zbawienia brakuje ci tylko sprzedać wszystko i za Mną pójść... Tamten człowiek, mimo że spełniał wszystkie przykazania...nie był gotów poświęcić wszystkiego, co posiadał...bogactwo było dla niego ważniejsze niż pójście za Chrystusem...Jezus komentuje to: łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Użyta przez Jezusa hiperbola stała się tematem dyskusji współczesnych teologów...jedni mówili, że ucho igielne to brama w Jerozolimie...ale ta powstała w późniejszych czasach, więc nie pasuje do tej teorii... Inni mówią, że w tłumaczeniu pojawił się błąd i powinno być: łatwiej przeciągnąć nić przez ucho igielne. (po grecku: kamelos - wielbłąd, k

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.

Obraz
17 SIERPNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek XX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 24, 15-24); (Pwt 32, 18-19. 20. 21); Aklamacja (Mt 5, 3); (Mt 19, 16-22); Wielu z nas zadaje sobie to pytanie...co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne... Jezus daje do zrozumienia bogatemu młodzieńcowi, że czasem nie wystarczy być dobrym... porządnym...sprawiedliwym...i w ogóle...takim "wzorem cnót"... Bo często słyszy się...ja często słyszę od znajomych...wcale nie trzeba być wierzącym... wystarczy być dobrym człowiekiem...szanować innych...pomagać ludziom... Albo inaczej...ktoś mówi: nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie zgwałciłem... Jestem porządny...nie kłamię...płacę podatki...mówię "dzień dobry" sąsiadom...chodzę w niedzielę do kościoła...w ogóle to całkiem miły ze mnie gość... Ale Jezus zna nasze serca...i każdemu z nas mówi....jednego ci trzeba... sprzedaj wszystko i za mną pójdź... Dziś tak naprawdę nie chodzi o to by wszystkiego, co mamy się pozbywać...zostać w

O niewiasto wielka jest twoja wiara.

Obraz
16 SIERPNIA 2020 Niedziela XX niedziela zwykła Czytania: (Iz 56, 1. 6-7); (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8); (Rz 11, 13-15. 29-32); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mt 15, 21-28); Dziś Ewangelia przybliża nam piękną historię...To jeden z moich ulubionych fragmentów... Choć jego przebieg ma w sobie pewną nutę dramatyzmu...Jezus spotyka kobietę kananejską. Poganka pragnie aby uzdrowił jej córkę...a właściwie uwolnił ją od demona... Jezus ignoruje ją, mimo usilnych nawoływań o pomoc... Ta sytuacja zaczyna niepokoić uczniów, którzy proszą Jezusa aby ją odprawił... W końcu nikt nie lubi skandali...nikt nie lubi niepotrzebnego szumu...a ta poganka wydziera się za Jezusem...a Prawo mówi, że Żydzi powinni unikać kontaktów z poganami... Mimo to kobieta nie ustępuje...Jezus podkreśla: zostałem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela...ale kobieta domaga się widzenia z Nim...i upada przed Nim błagając o pomoc... Wydawałoby się, że Jezus spojrzy na nią przychylnie...przecież uzdrawiał już pogan...choćby słu

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Obraz
 15 SIERPNIA 2020 Sobota Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Czytania: (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab); (Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14); (1 Kor 15, 20-26); Aklamacja; (Łk 1, 39-56); W dzisiejszej Ewangelii wsłuchujemy się w fragment Ewangelii wg. św. Łukasza, w której przybliżona zostaje nam scena nawiedzenia św. Elżbiety. Maryja wybiera się do swojej krewnej Elżbiety, która oczekuje dziecka. Kiedy dwie przyszłe matki spotykają się, Elżbieta wita Maryję w niecodzienny sposób. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Dziecko w jej łonie zaczyna tańczyć z radości. A Maryja, która również jest napełniona Duchem Świętym wyśpiewuje jeden z najpiękniejszych hymnów uwielbienia, jakie znajdują się w Biblii. Zatrzymajmy się zatem nad hymnem Magnificat i spróbujmy wyciągnąć z niego coś inspirującego. Wielbi dusza moja Pana, Każda modlitwa powinna

Czy wolno oddalić żonę...

Obraz
14 SIERPNIA 2020 Piątek Piątek XIX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 16, 1-15. 60. 63); (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6); Aklamacja (1 Tes 2, 13); (Mt 19, 3-12); Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o nierozerwalności małżeństwa...Jezus znów zostaje wystawiony na próbę przez faryzeuszy...Ci pytają Go: czy wolno oddalić żonę... To takie pytanie ponadczasowe...dziś wielu mędrków poddaje te kwestie w wątpliwość... Ba...mówi się nawet o anachroniczności instytucji małżeństwa....Lansuje się różne erzace... wolne związki...partnerstwo...homoseksualizm...I chce się nam wmówić, że to normalne... Według socjologów co trzecia...(a według niektórych nawet i co druga) para się rozwodzi... dziś przyczyny są absurdalne: bo już się nie kochamy...wypaliło się...uczucie odeszło... Jakby miłość była czymś podobnym do bólu głowy...dziś jest - jutro nie... Jezus zaś powołuje się na Księgę Rodzaju, w której jest napisane: Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela...Dlatego opuszcza się ojca i matkę i łączy się z małż

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?

Obraz
13 SIERPNIA 2020 Czwartek Czwartek XIX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 12,1-12); (Ps 78,56-59.61-62); Aklamacja (Ps 119,135); (Mt 18,21-19,1); Dziś zatrzymuję się na Ewangelii wg. św. Mateusza. Piotr pyta Jezusa o przebaczenie...  Ile przebaczać...czy może siedem razy...?  Jezus mówi...nie siedem...siedemdziesiąt siedem.  Siódemka oznacza pełnię...pewną doskonałość...do której powinno się dążyć...  Ta symboliczna liczba przewija się w Biblii...i dziś w naszym życiu często się z nią spotykamy.  Siedem dni tygodnia... siedem kontynentów... siedem sakramentów... siedem cnót i grzechów głównych... siedmioramienny świecznik - menora...itp. Nie chcę za długo pisać o symbolice... chodzi o pokazanie, że pytanie Piotra: czy siedem razy mam przebaczać? jest troszkę metaforyczne... dla niego siódemka jest liczbą idealną... szczytem możliwości w przebaczaniu....  Jezus jednak potęguje tę liczbę do 77, czyli przebaczać trzeba zawsze...  Można sobie pomyśleć lub powiedzieć: to żaden problem przebac

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Obraz
  12 SIERPNIA 2020 Środa Środa XIX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 9,1-7;10,18-22); (Ps 113,1-6); Aklamacja (2 Kor 5,19); (Mt 18,15-20); Ewangelia na dziś porusza kwestię upomnienia braterskiego. Warto sobie uświadomić, że do napomnienia braterskiego jesteśmy wezwani już w Starym Testamencie. Jego celem jest „pozyskiwanie brata”, przywrócenie jedności, którą rozerwał grzech i wina. Jeżeli one się pojawiają i my je dostrzegamy, to w imię ratowania więzi braterskiej mamy obowiązek napomnieć brata. Odnosi się to do grzechu przez nas samych rozpoznanego, a nie takiego, o którym nam ktoś opowiada. W tym ostatnim przypadku możemy być jedynie świadkami napomnienia braterskiego, o który mowa w drugim etapie napomnienia. Pan Jezus poleca nam: 1. Dyskretnie napomnieć brata. 2. W razie braku reakcji winniśmy wraz z kimś innym ponowić napomnienie. 3. Jeżeli jednak i to nie przyniosło rezultatu, powinniśmy powiedzieć o tym Kościołowi. Pierwszy krok w rozwiązywaniu konfliktów we wspólnocie wierząc

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych...

Obraz
11 SIERPNIA 2020 Wtorek Wtorek XIX tygodnia zwykłego Czytania: (Ez 2,8-3,4); (Ps 119,14.24.72.103.111.131); Aklamacja (Mt 11,29ab); (Mt 18,1-5.10.12-14) Dziś poznajemy kolejny paradoks królestwa niebieskiego  i kolejną różnicę między nim a królestwami ziemskimi. Uczniowie pytają Jezusa: kto jest największy w królestwie niebieskim. Nie wiem czy oczekują odpowiedzi typu: człowiek, który się dużo modli, człowiek, który dużo pości, człowiek, który żyje jak pustelnik itp... Takie może i dziś towarzyszą nam skojarzenia... Że ktoś jest wielkim świętym, mistykiem... doktorem Kościoła... to pewnie jest kimś ważnym w Niebie. Ale odpowiedź Jezusa jest inna. On stawia w obecności uczniów dziecko i mówi: ono jest najważniejsze w królestwie niebieskim. To jest właśnie ten paradoks. w ludzkim rozumieniu ważny...najważniejszy byłby ktoś dorosły, dojrzały... może nawet w podeszłym wieku... mający doświadczenie życiowe i intelektualne... Na ziemskich dworach starcy, mędrcy cieszyli się wielkim poważani

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo...

Obraz
10 SIERPNIA 2020 Poniedziałek Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika Czytania: (2 Kor 9,6-10); (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9); Aklamacja (J 12, 26); (J 12, 24-26); W Ewangelii na dziś Jezus uczy, że umiłowanie doczesności, spraw "tego świata" nie przynosi prawdziwego szczęścia. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Opiera się przy tym na przykładzie ziarna, które przynosi plon wyłącznie wtedy, gdy obumrze. Oczywiście w nienawiści do swojego życia nie chodzi o jakiś masochizm, o szukanie cierpienia za wszelka cenę, ale o pewne spojrzenie na życie. Dobra materialne nie są niczym złym i grzesznym, pragnienie szczęścia, pieniędzy czy sławy również nie musi być czymś godnym potępienia. Należy jednak pamiętać przy tym, że to Bóg ma być na pierwszym miejscu. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. Chodzi o to by iść za Chrystusem, naśladować Go. Wybierać takie