Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2021

Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana Chrzciciela!

Obraz
31 LIPCA 2021 Sobota Sobota XVII tydzień zwykły Czytania: (Kpł 25, 1. 8-17); (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 7-8); Aklamacja (Mt 5, 10); (Mt 14, 1-12); W tym fragmencie czytamy o śmierci Jana Chrzciciela. Jest tu kilka istotnych myśli, które postaram się jak najkrócej opisać. Po pierwsze Herod słysząc o Jezusie, wierzy, że to Jan, który zmartwychwstał. Wcześniej kazał uwięzić Jana, bo ten upominał go, że nie wolno mu wiązać się z żoną brata. Herodiada namówiła go na wtrącenie Jana do więzienia, bo sam Herod miał do niego szacunek. To zachowanie pokazuje mechanizmy ówczesnej (ale i współczesnej) polityki. Owszem słuchał Jana, ale potem go zabił, bo taki był interes...poza tym obiecał córce Herodiady spełnić każdą jej prośbę...a słowo honoru dane publicznie nie mogło być złamane...W ten oto sposób pewne układy i intrygi doprowadziły do śmierci ostatniego proroka Starego Testamentu. A jaka to lekcja dla nas? Świat rządzi się swoimi prawami... A my - uczniowie Chrystusa - żyjemy w tym świecie...i n

Skąd u Niego ta mądrość i cuda?

Obraz
30 LIPCA 2021 Piątek Piątek XVII tydzień zwykły Czytania: (Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37); (Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 10-11b); Aklamacja (1 P 1, 25); (Mt 13, 54-58); Kiedy nauczał w rodzinnym mieście, Jego współziomkowie dziwili się... Skąd On to ma...Skąd ta mądrość? Kim On jest? Że nas poucza... Przecież my Go znamy...od dziecka...dorastał tu...biegał po tych ulicach... Znamy Jego Matkę...znamy Jego ciotkę...Tam jest warsztat Jego ojca... Jak On śmie wyskakiwać nam z jakimiś przemowami... To niesamowite... Powątpiewanie w Boską Misję Chrystusa, tylko dlatego, że dorastał wśród nich... No tak...w umysłach takiego prostego ludku...Mesjasz to jest ktoś...Wielki król... On przybyłby na złotym rydwanie...Mesjaszem przecież nie może być nasz sąsiad... To absurd... Znamy to? Obca nam jest ta sytuacja? Ile razy my słyszeliśmy: kim ty jesteś, żeby nas pouczać... Masz mleko pod nosem...My dobrze wiemy, co mamy robić, jak mamy żyć... Jak będziemy chcieli kazań posłuchać, pójdziemy do kościoła

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Obraz
29 LIPCA 2021 Czwartek Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza Czytania: (1 J 4, 7-16); (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11); Aklamacja (J 8, 12b); (J 11, 19-27); W Ewangelii na dziś wsłuchujemy się w wycinek dłuższego fragmentu, który opisuje wskrzeszenie Łazarza. W dzisiejszym fragmencie nie usłyszymy jednak jak Jezus woła: "Łazarzu wyjdź na zewnątrz" a Jego przyjaciel wraca do życia. Dzisiejszy fragment skupia się na dialogu Jezusa z Martą, której wspomnienie obchodzimy dzisiejszego dnia. Spójrzmy zatem co takiego ważnego pojawia się we fragmencie Ewangelii na dziś: Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Wiemy, że Łazarz nie żyje, (nie jest o tym wspominane, ale Jan odnotowuje, że nie żyje on od czterech dni) jego siostry Marta i Maria są w żałobie. A Żydzi przychodzą pocieszyć je. Jezus przychodzi w tą rzeczywistość żałoby po Łazarzu. Kiedy Mar

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli.

Obraz
28 LIPCA 2021 Środa Środa XVII tydzień zwykły Czytania: (Wj 34, 29-35); (Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9); Aklamacja (J 15, 15b); (Mt 13, 44-46); To zaskakujące porównanie...Królestwo niebieskie jest skarbem...odnalezienie go staje się motorem do niezwykłych decyzji...sprzedać wszystko by go zdobyć...zrezygnować z tego, do czego jestem przywiązany. Porzucić bezpieczny kąt...wyjść poza schematy...postawić wszystko na jedną kartę... My - współcześni ludzie - nauczyliśmy się, że bez pewnych rzeczy nie możemy żyć...Potrzebujemy pieniędzy, telefonu komórkowego, ubrań na zmianę. Potrzebujemy samochodu, dachu nad głową...i poczucia, że wszystko...absolutnie wszystko jest pod naszą kontrolą. Ale do czego byłbyś zdolny...do czego byłabyś zdolna...dla królestwa niebieskiego....Czy nosisz w sobie gotowość poświęcenia absolutnie wszystkiego...czy masz gotowość by powiedzieć: Jezu nie chcę zostawiać żadnych furtek...nie chcę zabezpieczać się...nie chcę polegać na sobie. Ty jesteś moim Panem...więc wierzę, ż

Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście.

Obraz
27 LIPCA 2021  Wtorek Wtorek XVII tydzień zwykły Czytania: (Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28); (Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13); Aklamacja; (Mt 13, 36-43); Dziś w Ewangelii dostajemy rozwinięcie przypowieści o chwaście. Mamy więc Siewcę - Chrystusa. Rolę - Świat. Dobre nasienie - synowie królestwa...uczniowie Chrystusa Złe nasienie - synowie Złego...wszyscy, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi i Jego nauce. Nieprzyjaciel - to diabeł A żniwo - to koniec świata... proste wyjaśnienie, ale mimo wszystko uczniowie nie rozumieją tej przypowieści. Jezus wyjaśnia ją i wskazuje właściwą drogę...oraz nagrodę - sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce. pomyślmy raz jeszcze, w którym miejscu się znajdujemy... czy jesteśmy dobrym nasieniem czy może chwastem... nie chcę się powtarzać, bo niedawno analizowałem tę przypowieść mimo to chcę choć chwilę zastanowić się nad tą Ewangelią. Przy końcu świata Syn Człowieczy pośle aniołów a ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają si

Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.

Obraz
26 LIPCA 2021  Poniedziałek Poniedziałek XVII tydzień zwykły Czytania: (Wj 32, 15-24. 30-34); (Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23); Aklamacja (Jk 1, 18); (Mt 13, 31-35); Dzisiejsza Ewangelia przywołuje dwie przypowieści. Najpierw o ziarnku gorczycy... to najmniejsze spośród ziaren na Ziemi...tak przynajmniej czytamy na kartach Biblii. w rzeczywistości nie jest ono najmniejsze - jego średnica ma bowiem ok 1,5 mm... mniejsze jest np ziarno maku...zatem analizując odwołanie Jezusa do ziarnka gorczycy musimy wziąć poprawkę na czas i miejsce akcji...czyli Ziemię Świętą 2000 lat temu... Na tym obszarze funkcjonowało przysłowie: mały jak ziarno gorczycy...stąd też odwołanie Jezusa akurat do tego konkretnego nasienia... Ziarno gorczycy jest małe, więc niepozorne...być może ignorowane, ale to ono wyrasta na pokaźnych rozmiarów roślinę...zatem widzimy, że Boży Plan jest różny od planów ludzkich. W księdze Samuela, we fragmencie dotyczącym wyboru Dawida na króla, czytam: Pan jednak rzekł do Samuela:

Tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki.

Obraz
25 LIPCA 2021 Niedziela XVII Niedziela zwykła Czytania: (2 Krl 4, 42-44); (Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18); (Ef 4, 1-6); Aklamacja (Łk 7, 16); (J 6, 1-15); Pierwsze czytanie i Ewangelia współgrają z sobą, mowa w nich o rozmnożeniu chleba. w Starym Testamencie dokonuje tego Elizeusz w Ewangelii Jezus. W obu także widzimy, że każdy jadł do sytości i pozostawił resztki. Zatem cud czyniony przez proroka, ale i przez Chrystusa wskazuje na Boga, który jest hojny.  Daje więcej niż każdy z nas potrzebuje. Warto również zauważyć, że w Ewangelii zostaje 12 koszy ułomków - na każdego z apostołów po jednym koszu - w ten sposób nikt nie jest bezczynny...każdy ma swoją misję do wypełnienia w tym cudzie. (Choć 12 ma również szersze znaczenie symboliczne, ale nie o o tym chcę mówić) Ważna jest również postać chłopca. Ten znak pokazuje nam, że żaden z nas nie jest bezwartościowy, nawet jeżeli tak się czujemy, w rzeczywistości mamy coś do zrobienia... mamy misję powierzoną przez samego Boga. Nigdy ni

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa.

Obraz
24 LIPCA 2021  Sobota Sobota XVI tydzień zwykły Czytania: (Wj 24, 3-8); (Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15); Aklamacja (Jk 1, 21bc); (Mt 13, 24-30); Jezus mówi przypowieść o Królestwie niebieskim. Rolnik sieje dobre nasienie w roli. Jego nieprzyjaciel sieje chwast. Kiedy zboże wyrasta, wraz z nim wyrasta chwast. Ale rolnik nie pozwala usunąć chwastu. Boi się by przypadkiem nie usunąć także pszenicy. Daje obojgu szansę wzrostu aż do żniwa... Jak to rozumieć? Bóg daje czas każdemu z nas... Świat w zamyśle Boga był dobry... Ale istnieje na nim zło... Istnieje grzech... My: ja i Ty jesteśmy grzeszni i potrzebujemy zbawienia. Bóg nie chce nikogo ani ukarać ani skazać na cierpienie... choć zasługujemy na to, bo przecież "zapłatą za grzech jest śmierć".  Ale jest jeszcze jedna prawda: Jezus już nas zbawił...i to zbawienie mamy za darmo. Dlatego mamy czas na wzrost...wszyscy mamy ten czas... naszą odpowiedzią powinno być zatem nawrócenie.  Bóg mówi: "pozwólcie obojgu róść". Więc

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym (...) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Obraz
23 LIPCA 2021 Piątek Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy Czytania: (Ga 2, 19-20); (Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11); Aklamacja (J 15, 9b. 5b); (J 15, 1-8); Dziś słuchamy fragmentu Ewangelii, w którym Jezus porównuje się do winnego krzewu. Jest to piękny obraz, który pokazuje łączność latorośli z winnym krzewem. Tak właśnie my powinniśmy być zjednoczeni z Chrystusem. Żaden liść ani gałązka nie są samowystarczalne. To dzięki winnemu krzewowi mogą czerpać siłę do wzrostu. Dzięki niemu żyją. Podobnie jest z nami i naszą relacją z Jezusem. To dzięki Niemu mamy siłę do stawiania czoła codziennym przeciwnościom życia. To On jest (a przynajmniej powinien być) fundamentem naszego życia, bo przecież dzięki Niemu żyjemy. Jego decyzja o poświęceniu się dla nas, otworzyła nam drogę do zbawienia. Każda gałązka, liść, które spadną na ziemię prędzej czy później zwiędną, uschną i nadają się tylko do wyrzucenia na śmietnik. Z nami będzie podobnie. Jeśli odłączymy się od Chrystusa - źródła naszego ży

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.

Obraz
22 LIPCA 2021  Czwartek Święto św. Marii Magdaleny Czytania: (Pnp 8, 6-7); (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9); Aklamacja (J 20, 11); (J 20, 1. 11-18); W święto Marii Magdaleny, wsłuchujemy się, moim odczuciu, w jeden z najpiękniejszych opisów spotkania ze zmartwychwstałym, Z wcześniejszej relacji Jana wiemy, że Maria Magdalena była tą, która o świcie poszła do grobu i zastała go pustym. Potem pobiegła do uczniów mówiąc im: zabrali Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Piotr i Jan widząc pusty grób uwierzyli, że Jezus żyje.... Maria została zaś przy grobie i płakała. Właśnie wtedy zaczynają dziać się cuda... A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. - Maria powtarza słowo w słowo dokładnie to samo zdanie, które wypowiedziała do uczniów. Jest taka trosz

Kto ma uszy, niechaj słucha.

Obraz
21 LIPCA 2021  Środa Środa XVI tydzień zwykły Czytania: (Wj 16, 1-5. 9-15); (Ps 78 (77), 18-19. 23-24. 25-26. 27-28); Aklamacja; (Mt 13, 1-9); Dziś w Ewangelii wsłuchujemy się w przypowieść o siewcy... Myślę, że każdy z nas potrafi z pamięci przywołać wszystkie miejsca, w które trafiają ziarna. Droga, skały, ciernie, ziemia żyzna. Te cztery lokalizacje to symbol naszego życia. Chrystus nieustannie sieje Swoje Słowo... A my? Jak na nie reagujemy? Jak je odbieramy? Gdzie moglibyśmy się odnaleźć? W której rzeczywistości? A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.  Może Boże Słowo w naszym wypadku upada na drogę?  Może nie przynosi żadnego owocu, bo tak naprawdę słuchamy Go jednym uchem a drugim ono wypada?  A może stało się nam już tak dobrze znane, że nie zaskakuje nas... innymi słowy - spowszedniało nam? Ptaki wydziobują ziarno, które pada na drogę. Zatem Słowo, które pada na "drogi" naszego życia, najzwyczajniej ginie bezpowrotnie. Bez możl

Kto jest moimi braćmi? a kto jest matką? Ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca.

Obraz
20 LIPCA 2021 Wtorek Wtorek XVI tydzień zwykły Czytania: (Wj 14, 21 – 15, 1); (Wj 15, 8-9. 10 i 12. 17); Aklamacja (J 14, 23); (Mt 12, 46-50); Dziś znowu znajomy fragment. Całkiem niedawno czytaliśmy o tym, jak to rodzina Jezusa przyszła do Niego. Chcieli z Nim mówić...w tamtym fragmencie określony był dokładny temat owej rozmowy, którą chcieli z Nim odbyć...a dokładnie: chcieli Go powstrzymać...zakazać Mu dalszego nauczania...bo będąc wędrownym nauczycielem przynosi wstyd rodzinie... Nie ma to tamto. Kochana rodzinka... W tym dzisiejszym fragmencie jednak napisano "chcieli z Nim mówić". Bez wgłębiania się, wyjaśniania o czym...to normalne, że jak bliższa czy dalsza rodzina nas odwiedza, chce czasem pogadać "tak po prostu", choć częściej takie "wizyty" mają drugie dno... Ale nie chodzi przecież o to żeby roztrząsać w jakim celu przyszli do Jezusa, Jego "Matka i bracia". Chodzi o to jak zareagował Jezus...Reakcja bowiem była dość...niespodziewana.

Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

Obraz
19 LIPCA 2021  Poniedziałek Poniedziałek XVI tydzień zwykły Czytania: (Wj 14, 5-9a. 10-18); (Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6); Aklamacja (Ps 95 (94), 8a. 7d); (Mt 12, 38-42); Uczeni w Piśmie domagają się znaku od Jezusa. Chcą być pewni tego, że jest On tym, którego zapowiadały Pisma. Nie wystarczą im cuda, które się dokonują. Ciągle brakuje im wiary. Jezus odwołuje się do dwóch wydarzeń ze Starego Testamentu. Do nawrócenia Niniwy i spotkania Salomona z królową Saby. Król i mieszkańcy pogańskiego miasta Niniwa, wyciągnęli wnioski z tego, co usłyszeli od proroka Jonasza. Poganie z Niniwy odkryli prawdę o sobie i ją uznali. Król Niniwy powiedział: „Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?" Królowa Etiopii, Saba, wyciągnęła wnioski z tego, co usłyszała od króla Salomona. Jako poganka poszukiwała mądrości i znalazła ją w mądrości Bożej wypowiadanej przez króla Salomona. Saba powiedziała: „Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.

Obraz
18 LIPCA 2021  Niedziela XVI Niedziela zwykła Czytania: (Jr 23, 1-6); (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6); (Ef 2, 13-18); Aklamacja (J 10, 27); (Mk 6, 30-34); Dziś w Ewangelii naszą uwagę przykuwa zalecenie Jezusa:  Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Ale zobaczmy cały fragment... Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Apostołowie wracają ze swojej misji...i opowiadają o wszystkim, co zdziałali... To naturalne, że chcą się dzielić tym, co przeżyli...Tym, co widzieli...tym, jakie sukcesy misyjne osiągnęli. Jezus poleca im odpocząć: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. To zdanie jest dla mnie kluczem do rozważania...Zwłaszcza w dzisiejszych czasach... Widzimy na co dzień, jak świat zwariował...pracoholizm dotyka wielu ludzi... A inni? Inni są zmuszeni do długiej, ciężkiej pracy by utrzy

A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich.

Obraz
17 LIPCA 2021  Sobota Sobota XV tydzień zwykły Czytania: (Wj 12,37-42); (Ps 136 (135), 1b i 23a i 24. 10a i 11a i 12. 13a i 14a i 15); Aklamacja (Mt 11,29ab); (Mt 12,14-21); Faryzeusze planują zgładzić Jezusa....A wielu ludzi i tak idzie za Nim... Czytamy:  A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Uzdrowił wszystkich. Nie ma informacji ile osób konkretnie. Słowo wszystkich mówi samo za siebie. I jest znakiem dla nas...Skoro On wtedy uzdrowił wszystkich, to tym bardziej dziś... uzdrowi wszystkich, którzy z wiarą o to poproszą. W dalszej części ewangelista cytuje obszerny fragment z Izajasza. Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.  Chrystus jest zapowiadanym Sługą Pa

Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Obraz
16 LIPCA 2021 Piątek Piątek XV tydzień zwykły Czytania: (Wj 11,10-12,14); (Ps 116b,12-13.15-18); Aklamacja (J 10,27); (Mt 12,1-8); Dyskusje na temat szabatu zawsze były elektryzujące....Tak jest i tym razem. Faryzeusze zarzucają uczniom Jezusa, że łamią szabat, bo łuskają kłosy...To lekka przesada...Bo przecież jakim problemem jest zerwanie kłosa i zaspokojenie głodu ziarenkami zboża? No dla faryzeuszy to jednak jest problem... Bo takie zachowanie narusza szabat... Ale Jezus odpowiada na ten zarzut przytoczeniem historii ze Starego Testamentu. Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?  Wielki król Dawid wraz z towarzyszami jadł chleby pokładne, które mogli jeść tylko kapłani... I nie stanowiło to większego problemu...A przecież Prawo również mówiło o tym, że kapłani naruszający dzień szabatu są bez winy....Dlatego wyciąganie jakie

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie.

Obraz
15 LIPCA 2021  Czwartek Czwartek XV tydzień zwykły Czytania: (Wj 3,13-20); (Ps 105,1.5.8-9.24-27); Aklamacja (Mt 11,28); (Mt 11,28-30); Krótka jest ta Ewangelia na dziś. Zaledwie dwa, może trzy wersy. A jednocześnie tak dużo informacji w niej. Tak wiele myśli, które mogłyby pomieścić opasłe tomy :) Ale ja postaram się nie rozpisywać na wiele linijek. Będzie syntetycznie... Po pierwsze: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Jezus daje gwarancję zaspokojenia potrzeb tych, którzy potrzebują pomocy. Którzy są obciążeni, utrudzeni, słabi, grzeszni, zniechęceni itp. Ale jest jeden warunek. Mamy przyjść. Ruszyć wielmożny zadek. Wstać z kanapy. Pierwszy krok należy do nas. Jasne, można nie robić nic, można tylko stać w miejscu i narzekać jak mi źle. Ale wtedy nic się nie zmieni. Dalej będziesz obciążony i utrudzony. A do tego zrzędliwy... Co ciekawe Jezus nie obiecuje zabrania ciężarów codziennego życia. Obiecuje, że da pokrzepienie. Wzmocni na

Objawiłeś je prostaczkom.

Obraz
14 LIPCA 2021  Środa Środa XV tydzień zwykły Czytania: (Wj 3,1-6.9-12); (Ps 103,1-4.6-7); Aklamacja (Mt 11,25); (Mt 11,25-27); Jezus w modlitwie wysławia Ojca. W tym fragmencie z Ewangelii czytamy:  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. To zaskakujące słowa...Bóg zakrył prawdy naszej wiary, prawdy życia...zakrył prawdy o zbawieniu i o Królestwie Bożym...zakrył to wszystko przed mądrymi i roztropnymi...a objawił je prostaczkom. Warto wyróżnić tutaj parę spraw... Prostaczek to nie jest prostak... owszem przyjęło się mówić, że prostaczkowie, to ludzie niewykształceni, prości, ubodzy... Ludzie, którzy myślą w prosty sposób...Dlatego też przeciwstawia się ich ludziom mądrym i roztropnym. A więc...wykształconym, inteligentnym...mającym spore doświadczenie teoretyczne... Dlaczego Jezus przeciwstawia te dwie grupy? Do mądrych i roztropnych należeli arcykapłani, faryzeusze...elita religijna Izraela. Ludzie prośc

Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.

Obraz
13 LIPCA 2021 Wtorek Wtorek XV tydzień zwykły Czytania: (Wj 2,1-15a); (Ps 69,3.14.30-31.33-34); Aklamacja (Ps 95,8ab); (Mt 11,20-24); Biada wam... Rzadko te słowa padają z ust Jezusa. A jednak padają. Jezus wypowiada je w kierunku miast, które nie uwierzyły...  w pierwszym zdaniu czytamy: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. To paradoks. Miasta, w których dokonało się najwięcej cudów...  i nie nawróciły się... To dziwne, powinno być odwrotnie...  Ale nie jest...  Dlaczego?  Skąd taka zatwardziałość serc....? Skąd takie podejście mieszkańców? Może to zbytni racjonalizm?  Próba wyjaśnienia cudów...  A może takie faryzejskie myślenie: za sprawą Belzebuba wyrzuca złe duchy...  Chęć za wszelką cenę zakwestionowania cudów... zakwestionowania tego, że Jezus jest Mesjaszem.  Byle tylko móc dalej robić swoje... Tam gdzie była otwartość na Jego Dobrą Nowinę, tam nie były potrzebne cuda... a tam gdzie mieszkańcy byli zamknięci na

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Obraz
12 LIPCA 2021  Poniedziałek Poniedziałek XV tydzień zwykły Czytania: (Wj 1,8-14.22); (Ps 124,1-8); Aklamacja (Mt 10,40); (Mt 10,34-11,1); Fragment Ewangelii na dziś rozpoczyna się bardzo niepokojącym zdaniem. Jezus mówi: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Zaraz - można pomyśleć - przecież mówimy o Jezusie: Książę Pokoju... A On sam mówi, że nie przyszedł na ziemię po to by przynieść pokój, ale miecz? O co chodzi? Dlaczego miecz? Przecież Jezus przyniósł nam zbawienie...dlaczego zatem mowa jest o mieczu? Pamiętamy chyba dobrze ostatnie fragmenty, które mówiły o prześladowaniach, jakich doświadczać będą uczniowie Chrystusa...decydując się iść za Nim...i ogłaszać Jego Chwałę...na całym świecie... Nie przyszedłem z pokojem...ale z mieczem....Całe życie Chrystusa przecież było naznaczone mieczem.... Niebezpieczeństwo czyhało na każdym kroku...od wczesnego dzieciństwa... A potem....prześledźmy losy apostołów...i kolejnych pokol

Idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien.

Obraz
11 LIPCA 2021  Niedziela XV Niedziela zwykła Czytania: (Am 7, 12-15); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); (Ef 1, 3-14); Aklamacja (Ef 1, 17-18); (Mk 6, 7-13); Dziś słyszymy fragment z Ewangelii wg. św. Marka, która mówi o wysłaniu Dwunastu. Za każdym razem jednak można odnaleźć tu coś nowego. Jezus daje apostołom władzę nad złymi duchami...ale i daje sporo zaleceń, co do ich "wyprawy misyjnej." przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Pieniądze, torba, chleb...niby potrzebne rzeczy w każdej podróży...także i dziś... Mnie na przykład trudno byłoby sobie wyobrazić jakiś wyjazd bez tego minimum. Jezus jednak mówi: nie bierzecie tego...Czemu? Chodzi o zdanie się na Bożą Opatrzność...Całkowite zaufanie Bogu, który będzie się opiekował tymi, którzy idą pełnić Jego Wolę...głosić Jego Słowo...Można sobie powiedzieć owszem, ale minimum przygotowań trzeba zrobić...Czytając to rodzi się naturalny (moim zdaniem) bunt.

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Obraz
10 LIPCA 2021  Sobota Sobota XIV tydzień zwykły Czytania: (Rdz 49,29-33.50,15-26); (Ps 105,1-4.6-70); Aklamacja (1 P 4,14); (Mt 10,24-33); Najważniejsze przesłanie z tego fragmentu? Nie bać się. Jezus wiele razy zachęca nas do odwagi. I mamy tu jeszcze kilka ważnych myśli. Ale od początku. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.  To jest ciekawe zdanie. Jezus odnosi się tutaj do historii, w której nazwany został Belzebubem. Mówi jasno: jeżeli Mnie tak nazywano, was też to czeka. Jeżeli Mnie prześladowano, was też prześladować będą i tu po raz pierwszy pada:   Więc się ich nie bójcie! Nie bać się prześladowców...nie bać się oskarżycieli... bo to wszystko już było. tego doświadczył Chrystus. więc i Jego uczniowie - i my doświadczymy. Dlatego w pierwszym zdaniu Jezus mówił: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Nie będziemy zatem traktowani lepiej niż nasz Nauczyciel...tego bądźmy pewni. Ale mimo, że będzie tak źle...(no a przynajm

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki.

Obraz
9 LIPCA 2021  Piątek Piątek XIV tydzień zwykły Czytania: (Rdz 46,1-7.28-30); (Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40); Aklamacja (J 14,26); (Mt 10,16-23); W jednym z ostatnio czytanych fragmentów Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Dziś nadal krążymy wokół tematu pójścia i głoszenia... Dziś jednak słyszymy słowa, które mogą ostudzić zapał do ewangelizacji. Jezus ostrzega uczniów, wskazuje im że misja, do której są powołani, nie jest bułką z masłem, ale to niebezpieczna wyprawa. Mało tego... na uczniów czekają różne "nieciekawe" konsekwencje. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Pójście za Jezusem i głoszenie Jego Dobrej Nowiny może przyczynić się również do nieporozumień czy konfliktów w rodzinie... Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o

Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Obraz
8 LIPCA 2021 Czwartek Czwartek XIV tydzień zwykły Czytania: (Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5); (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21); Aklamacja (Mk 1, 15); (Mt 10, 7-15); Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii wzywający do głoszenia Dobrej Nowiny z mocą. Oraz szereg pouczeń, jak powinno to nasze głoszenie powinno wyglądać... nie brać ze sobą nic zbędnego, czyli dwóch sukien, sandałów, torby, laski... a przede wszystkim pieniędzy.  Chodzi o bezwzględne zadnie się na Bożą Opiekę... a nie przezorne zabezpieczanie się na drogę... I jeszcze jedna kwestia warta zwrócenia uwagi:  jeżeli gdzieś odrzucą Dobrą Nowinę  nie należy za wszelką cenę próbować ewangelizować na siłę, ale wycofać się,  odejść i nawet na świadectwo dla nich strzepnąć proch z nóg... To taki symboliczny gest, który ma symbolizować:  nie chcemy nawet waszego prochu na nogach, ponieważ nie chcecie nas słuchać,  nie chcecie przyjąć Dobrej Nowiny...my nie chcemy nawet waszego prochu na nogach... Z perspektywy czasu troszkę inac

Oto imiona dwunastu apostołów.

Obraz
7 LIPCA 2021 Środa Środa XIV tydzień zwykły Czytania: (Rdz 41,55-57.42,5-7.14-15a.17-24a); (Ps 33,2-3.10-11.18-19); Aklamacja (Mk 1,15); (Mt 10,1-7); Jezus daje swoim uczniom władzę nas duchami nieczystymi, ale i nad chorobami i słabościami.  Znamy ich imiona. To dwunastu apostołów. Wśród nich są różni ludzie... Widzimy rodzeństwa: Piotr z Andrzejem oraz Jakub z Janem... Jest wśród nich celnik - Mateusz... Jest także Judasz, który okazuje się zdrajcą.  Jezus doskonale znał każdego z nich... wybrał jednak właśnie ich... a nie kogoś innego. Możemy pomyśleć: czemu nie wybrał sobie lepszych ludzi na swoich uczniów?  No właśnie...przecież mógł nie wybrać Judasza... albo poszukać uczniów wśród ludzi wykształconych, o jakimś znaczeniu w społeczeństwie...  No właśnie...to takie nasze ludzkie podejście... A Jezus - prawdziwy Bóg... - patrzył na serca...  i wybrał właśnie tych ludzi, gdyż złożył w nich wszelką nadzieję. Gdyż byli wybrani od samego początku.  Mieli swoją rolę do odegrania w histo

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

Obraz
6 LIPCA 2021  Wtorek Wtorek XIV tydzień zwykły Czytania: (Rdz 32,23-33.33b); (Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7. 8 i 15); Aklamacja (Mt 4,23); (Mt 9,32-38); W dzisiejszej Ewangelii, dostajemy fragment o uzdrowieniu opętanego przez ducha niemego. Po wyrzuceniu ducha człowiek ten odzyskuje mowę. A cud Jezusa budzi podziw wśród ludu. Ale faryzeusze mają swoją teorię: mianowicie: Jezus wyrzuca złe duchy, bo sam jest opętany. Ten podobny fragment już czytaliśmy, słyszeliśmy i nawet był na tych łamach przytaczany. W tamtym fragmencie Jezus odpowiadał: Każde królestwo, które jest wewnętrznie skłócone, nie ostoi się. Jak zatem szatan może wyrzucać szatana, zaprzeczyłby wtedy sam sobie... Tu - w tym dzisiejszym fragmencie - odpowiedzi Jezusa nie ma. Czytamy, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, robił swoje dalej, pomimo gadania, plotek, oczerniania. Po prostu: nauczał w synagogach, głosił Ewangelię, leczył choroby i słabości... wszystkie... A widząc tłumy litował się, bo tylu ludzi przychodzi

Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.

Obraz
5 LIPCA 2021 Poniedziałek Poniedziałek XIV tydzień zwykły Czytania: (Rdz 28,10-22a); (Ps 91,1-4.14-15); Aklamacja (2 Tm 1,10b); (Mt 9,18-26); Dziś w Ewangelii dnia dostajemy znany nam dobrze fragment, który opowiada o dwóch uzdrowieniach. Dziewczynki i kobiety cierpiącej na krwotok...Całkiem niedawno te słowa rozbrzmiewały w naszych kościołach. Co takiego ważnego dziś dostajemy...?? Po pierwsze wiara...to ona nas uzdrawia...to wiara nas wyciąga z największych kłopotów... Jeżeli jesteśmy przepełnieni wiarą w moc Chrystusa, nawet śmierć nie jest wielkim problemem... W kontekście wczorajszego czytania...w którym Jezus nie mógł nic zdziałać, ponieważ mieszkańcy Jego rodzinnego miasta nie wierzyli...dzisiejsze czytanie jest pewnym kontrastem... Tam...totalna niewiara...zatwardziałość serc...i postawa typu: co On może? w końcu to nasz sąsiad...znamy Jego rodzinę...jaki z Niego mistrz, nauczyciel, uzdrowiciel... Tutaj...postawa wiary kobiety, która mówiła sobie: dotknę się Jego płaszcza i będ