Przejdź do głównej zawartości

Posty

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

26 LUTEGO 2021 Piątek Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Ez 18, 21-28); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); Aklmacja (Ez 18, 31ac); (Mt 5, 20-26); Uczeni w Piśmie uważali się za ludzi sprawiedliwych...Przestrzegających Prawa w każdym calu. Czasami wręcz do granic absurdalnych. Jezus często piętnuje ich legalizm...ale w dzisiejszym fragmencie mówi do uczniów: jeśli wasz sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...Co to znaczy? Wytłumaczenie przynoszą nam następne wersety. W dekalogu Bóg dał nam przykazanie: nie zabijaj. Jezus jednak przenosi środek ciężkości tego przykazania...Przecież wielu z nas...czy nawet większości zabójstwo nie przychodzi nawet na myśl...Zabijanie kojarzy się z marginesem społecznym...lub z wyjątkowymi sytuacjami jak np. wojna. Ale dla chrześcijanina to przykazanie powinno być inaczej rozumiane. Każdy kto gniewa się na swego brata podlega sądowi....Kto powie bratu: Bezbożniku podlega karze ognia piekie
Najnowsze posty

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

25 LUTEGO 2021 Czwartek Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Est 4, 17k. l-m. r-u); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8); Aklamacja (Ps 51 (50), 12a. 14a); (Mt 7, 7-12); Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jezus wskazuje dziś na skuteczność modlitwy prośby...Proście a będzie wam dane... Mimo wszystko powyższe słowa mogą stać się argumentem przeciw Bogu... przeciw wierze w skuteczność modlitwy... Znam osoby, które mówią: a ja się modliłem...prosiłem...i Bóg nie wysłuchał...nie spełnił prośby... Można zastanawiać się jak na to odpowiedź w kontekście powyższych słów.... W końcu Chrystus zapewnia: kto prosi - otrzymuje.... Modlitwa prośby jest dla nas jednocześnie próbą wiary...Obietnica Chrystusa jest prawdziwa... ale jednocześnie nie oznacza tego, że Bóg będzie spełniać każde nasze życzenie...To tak nie działa. Wyjaśnieniem mogą być następne wersy:  Gdy któ

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

24 LUTEGO 2021 Środa Środa I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Jon 3, 1-10); (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19); Aklamacja (Jl 2, 13bc); (Łk 11, 29-32); To plemię jest plemieniem przewrotnym...mówi dziś Jezus w Ewangelii...Żąda znaku... Ale przecież Jezus każdego dnia czyni znaki...uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, wskrzesza umarłych. Rozmnaża chleb karmiąc głodnych...Czego jeszcze więcej chcieć? Jak można być tak ślepym...a może zaślepionym? Albo jeszcze gorzej...mieć pretensje do Jezusa...Bo uzdrawiał w szabat... Albo rzucać absurdalne oskarżenia, że wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba... Temu plemieniu przewrotnemu wiecznie coś nie odpowiada...O tym też mówił Jezus. Gdy Jan Chrzciciel nauczał na pustyni, mówiono, że oszalał...bo pości, bo ubiera się w skóry... i w ogóle jakiś dziwny jest...Kiedy Jezus zaczął nauczać też było tysiące "ale". Bo spotyka się z grzesznikami, bo chodzi nauczać pogan, bo nie przestrzega szabatu...itd... Dziś również często spotykamy się z postawą

Wy zatem tak się módlcie...

23 LUTEGO 2021 Wtorek Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Iz 55, 10-11); (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19); Aklamacja (Mt 4, 4b); (Mt 6, 7-15); Ojcze Nasz...tę modlitwę każdy z nas zna na pamięć...uczymy się jej we wczesnym dzieciństwie... a potem powtarzamy w czasie porannego i wieczornego pacierza...Ale czy tak naprawdę wiemy co mówimy? Jezus wskazał uczniom jak się modlić...i jak się nie modlić...Przeciwstawił modlitwę pogan z naszą modlitwą... Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Często się zdarza, że nasze modlitwy są "pogańskie". Rozwlekamy się...odmawiamy sto litanii...tysiąc koronek...i różnych innych ułożonych modlitewek. Oczywiście....wiele z nich jest pięknych...mają swoją wielką wartość...i nie można ich zupełnie odrzucić. Ale jaka jest nasza modlitwa...czy jest tylko odtwarzan

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

22 LUTEGO 2021 Poniedziałek Święto katedry św. Piotra Apostoła Czytania: (1 P 5, 1-4); (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6); Aklamacja (Mt 16, 18); (Mt 16, 13-19); Dziś wsłuchujemy się w jeden z najważniejszych (moim zdaniem) fragmentów z Ewangelii... Rozmowa Jezusa z uczniami...Cezarea Filipowa...I ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Apostołowie są świetnymi reporterami...Niczym współcześni pracownicy sondażowni odpowiadają: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Dziś również łatwo byłoby odpowiedzieć za innych...Przeprowadzić wśród Polaków sondę dotyczącą ich stopnia zaangażowania religijnego, znajomości prawd wiary itp...I często wielu ekspertów wypowiada się na te tematy...Czasem księża z ambony również przytaczają statystyki....Jezus jednak nie pyta uczniów "za kogo ludzie mnie uważają?" z czystej ciekawości...To pytanie jest wstępem do innego pytania...O wiele ważniejszego...A wy za kogo Mnie uważa