Przejdź do głównej zawartości

Posty

Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

17 STYCZNIA 2021 Niedziela Druga Niedziela zwykła Czytania: (1 Sm 3,3b-10.19); (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10); (1 Kor 6,13c-15a.17-20); Aklamacja (J 1,41.17b); (J 1,35-42); Zatrzymajmy się na moment przy opisywanych przez Jana scenach. Jan Chrzciciel stoi ze swoimi uczniami...a obok przechodzi Jezus. Widząc przechodzącego Jezusa, Jan mówi: Oto Baranek Boży...Wskazuje swoim uczniom na Jezusa mówiąc: To On...To Jego zapowiadałem... Uczniowie natychmiast opuszczają Jana i idą za Jezusem... To wyraz niesamowitej pokory ze strony Jana Chrzciciela...usunąć się w cień... pozwolić odejść swoim uczniom, by poszli za innym nauczycielem...a raczej: Nauczycielem. To także swego rodzaju wskazanie dla nas...mamy wokół siebie ludzi, dla których jesteśmy wzorem... duchowymi przewodnikami...opowiadamy im o Bogu...i o Jezusie... Ale przychodzi czas, kiedy musimy im pozwolić odejść...by sami mogli za Nim iść... My mamy do Niego prowadzić innych...ale my nie jesteśmy Nim... Tę sytuację można też odwrócić...p
Najnowsze posty

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

16 STYCZNIA 2021 Sobota Sobota I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 4, 12-16); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); Aklamacja (Łk 4, 18); (Mk 2, 13-17); Dzisiejszy fragment opowiada o powołaniu Lewiego.  (znamy go również jako Mateusza) Przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Lewi jest celnikiem. Należy zatem do pogardzanej grupy społecznej. Celnicy służą okupantowi - są zatem kolaborantami.  Jezus mimo to nie widzi w nim grzesznika, ale człowieka, o którego tak samo warto walczyć,  w równym stopniu jak o każdego innego człowieka. I powołuje go.  Głos Chrystusa: Pójdź za Mną! rozbrzmiewa i dziś. Jezus przychodzi do naszych rzeczywistości  oraz do rzeczywistości naszych znajomych.  Czasem może nam się wydawać, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Albo, że ten ktoś nie jest wystarczająco dobry. Bóg patrzy inaczej niż my. On nie patrzy tymi kategoriami jak ludzie. Dla Niego nie liczą się nasze układy

Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!

15 STYCZNIA 2021 Piątek Piątek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 4, 1-5. 11); (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8); Aklamacja (Łk 7, 16); (Mk 2, 1-12); Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Mówi Jezus do paralityka...A ten zostaje uzdrowiony. Ta historia nie jest jednak tak prosta, by opisać ją w jednej linijce. Z fragmentu Ewangelii na dziś, dowiadujemy się kilku prawd, które mogą być istotne w naszym życiu duchowym. Ale od początku: Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Jezus wraca do Kafarnaum a tłum natychmiast dowiaduje się, że On przybył. Ludzie zbierają się w domu i wokół niego i - jak informuje ewangelista - nie ma miejsca. Nie można nawet palca wcisnąć - jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Jezus zaś głosi naukę. Tłumy przychodzą słuchać Jezusa, ale - możemy być tego pewni - przychodzą również by Jezus ich uzdrowił. Marek wskazuje jednak w tym wersie na "

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

14 STYCZNIA 2021 Czwartek Czwartek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 3, 7-14); (Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 1, 40-45); Jezus uzdrawia trędowatego... Co ciekawego widzę w tym uzdrowieniu? Sam dialog między trędowatym a Jezusem. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie była to nachalna prośba... Nie było to rozpaczliwe błaganie. Trędowaty zostawił Jezusowi wolność... Uzdrów mnie, jeśli chcesz... Jasne, że chcę być oczyszczony... To chyba oczywiste, ale nie musisz mnie oczyszczać, jeśli nie jest to Twoją wolą. Widzę tutaj pełne zaufanie Bogu... Pełne oddanie się Jezusowi. Każdy z nas modląc się, chciałby by prośba została spełniona, ale nie każdy jest na tyle otwarty, by powiedzieć: bądź wola Twoja... Jeżeli nie spełnisz mojej prośby... zrozumiem, że jest w tym Twój większy plan. To jest postawa, której powinniśmy się uczyć. Owszem... ważne jest by prosić Boga, by modlić się modlitwą prośby... Ale ważne jest to podkreślenie myśli: jeśli chcesz... Bo B

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych.

13 STYCZNIA 2021 Środa Środa I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 2, 14-18); (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9); Aklamacja (J 10, 27); (Mk 1, 29-39); W Ewangelii na dziś mamy kilka ważnych momentów, nad którymi warto się zatrzymać, pochylić. Relacja ewangelisty rozpoczyna się w momencie wyjścia z synagogi. Pierwsze miejsce, w które się udają, to dom Szymona Piotra. Synagoga to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie można Go spotkać. Tam naucza, rozmawia z ludźmi, wyjaśnia Pisma...Rzeczą naturalną także dla każdego z nas jest, że pierwszym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół...jako budynek... ale i Kościół jako wspólnota...Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Jezus wychodzi z synagogi i idzie do domu Szymona i Andrzeja... Odwiedza swoich przyjaciół...Jego uczniowie są także Jego przyjaciółmi...To ważne by w naszych relacjach przyjacielskich, koleżeńskich także był obecny Jezus...Byśmy nie traktowali Go jak kogoś odległego...z kim