Przejdź do głównej zawartości

Posty

Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.

27 STYCZNIA 2021 Środa Środa III tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 10, 11-18); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); Aklamacja; (Mk 4, 1-20); Dziś Jezus mówi w przypowieści o ziarnie, które pada na różne gleby. Doskonale znamy tę przypowieść, ale zawsze można w niej znaleźć coś nowego. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Mamy zatem siewcę, który sieje ziarno... Ziarno pada na różne gleby. jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. To ziarno zostało już na "dzień dobry"
Najnowsze posty

Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki.

26 STYCZNIA 2021 Wtorek Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa Czytania: (2 Tm 1,1-8); (Ps 96,1-2.3.7-8a i 10); Aklamacja (Łk 4,18); (Łk 10,1-9); Jezus wyznacza siedemdziesięciu dwóch i posyła ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, gdzie się udać zamierzał...Mieli oni być Jego heroldami...Heroldami Dobrej Nowiny... W Ewangelii Pan Jezus rozsyłając uczniów, daje im polecenie: Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie...Jak owce między wilki czyli bezbronni...w niebezpieczny świat... w świat pełen zagrożeń...My również, jako chrześcijanie, jesteśmy posłani w świat, który przesiąknięty jest złem. Świat, w którym roi się od wilków...Dlaczego zatem Jezus posyła uczniów...i posyła nas bezbronnymi. Posyła nas bez żadnego zabezpieczenia...?? Odpowiedź jest prosta...dlatego, że idąc w Jego Imię, nic groźnego nam stać się nie może...pomimo tego, że jesteśmy bezbronni wobec zła...tak może s

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?

25 STYCZNIA 2021 Poniedziałek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Czytania: (Dz 22, 3-16); (Ps 117, 1-2); Aklamacja (Łk 4,18-19); (Mk 16, 15-18); W Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła "oczywistą oczywistością" jest przytoczenie fragmentu z Dziejów Apostolskich, który opisuje to wydarzenie.  Wielu z nas zapewne zna tę historię. Myślę jednak, że za każdym razem, gdy czytamy Biblię, odnajdujemy coś nowego w Słowie, jakie kieruje do nas Bóg. Tak samo jest z historią Pawła, którego poznajemy jako Szawła. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.  No właśnie. Szawła poznajemy jako prześladowcę chrześcijan... Można powiedzieć fanatyka religijnego.  Jest on pobożnym Żydem...Mało tego... Jest święcie przekonany, że prześladując chrześcijan, mordując ich, w pewien sposó

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

25 STYCZNIA 2021 Poniedziałek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Czytania: (Dz 22, 3-16); (Ps 117, 1-2); Aklamacja (Łk 4,18-19); (Mk 16, 15-18); W Ewangelii na dziś słyszymy zakończenie Ewangelii św. Marka. Jezus posyła uczniów na cały świat i nakazuje im głosić Ewangelię. Ewangelia ma być ogłoszona każdemu człowiekowi. Ewangelia jest dobrą wiadomością dla każdego człowieka, który potrzebuje Bożego zbawienia. Wielki nakaz misyjny w relacji ewangelisty św. Marka zwraca uwagę na skutek głoszenia ewangelii. Tym skutkiem jest zbawienie. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w treść ewangelii, zgodzić się z nią i odwrócić się od tego, co było złe w dotychczasowym życiu i wyznać to wobec tych, którzy już wcześniej uwierzyli przyjmując chrzest. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale nie przez Boga. Bóg nikogo nie potępia. To człowiek sam siebie potępia. Ciągle potępiamy - siebie i innych. Jeśli uwierzymy, p

Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

24 STYCZNIA 2021 Niedziela Trzecia Niedziela zwykła Czytania: (Jon 3,1-5.10); (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9); (1 Kor 7,29-31); Aklamacja (Mk 1,15); (Mk 1,14-20); Główną myślą dzisiejszej Ewangelii jest powołanie. Dla mnie jest to niesamowita historia, gdy Jezus mówi: "Pójdźcie za Mną!" Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego. Obserwuje pracujących rybaków. Przygląda się codziennym scenom z ich życia... Przygląda się ich rytuałom, które ściśle związane są z ich zajęciem - z połowem ryb. Widzi jak jedni zarzucają sieci... A inni je naprawiają. Z pewnością byli tam i rybacy, którzy już złowili ryby i teraz oddzielali "te dobre" od "tych złych". ( o czym jakiś czas później Jezus opowie przypowieść) I właśnie w tę codzienną rzeczywistość ludzi pracy wchodzi Jezus ze słowami powołania. Wypowiada jedno zdanie: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Genialna myśl! Jezus powołał ich, mówiąc im coś, co było dla nich zrozumiałe... Nawiązał do połowu