Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2021

Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

14 CZERWCA 2021  Poniedziałek Poniedziałek XI tydzień zwykły Czytania: (2 Kor 6,1-10); (Ps 98,1-4); Aklamacja (Ps 119,105); (Mt 5,38-42); Oko za oko i ząb za ząb...Często mówimy sobie, że to jednak była sprawiedliwa zasada. Kodeks Hammurabiego powstał ok XVIII w. p.n.e. (Czyli blisko 4000 lat temu) Jest to jeden z najstarszych zbiorów praw, jakie zostały spisane przez człowieka. Prawo to obowiązywało w Babilonie i częściowo zostało przejęte przez starożytny Izrael. Tak zwane prawo talionu zawierało się w przytoczonej przez Jezusa zasadzie: "Oko za oko, ząb za ząb". Czyli poszkodowany miał prawo odpłacić się winowajcy w dokładnie taki sam sposób, bez ponoszenia konsekwencji. Jednak nie tędy droga...my powtarzamy wprawdzie, że to było sprawiedliwe, ale czy naprawdę sprawiedliwością jest odpłacić się pięknym za nadobne? Jezus pokazuje, że nie... A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Oczywiście nie chodzi o całkowitą bierność...ale o nie poszukiwanie chęci zemsty za wsze

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.

13 CZERWCA 2021  Niedziela XI Niedziela zwykła Czytania: (Ez 17, 22-24); (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16); (2 Kor 5, 6-10); Aklamacja; (Mk 4, 26-34); Dzisiejszy fragment z Ewangelii to kolejne przypowieści Jezusa. W tym fragmencie Jezus wraca do alegorii ziarna. Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Królestwo Boże zostaje porównane do ziarna wrzuconego do ziemi. Kiedy wrzucamy ziarno...proces wzrostu zostaje zainicjowany. Nasienie kiełkuje i rośnie...cokolwiek byśmy nie robili. Proces wzrostu rośliny tak naprawdę pozostaje dla nas jedną z wielkich tajemnic przyrody. Tak samo jest z Królestwem Bożym...Jego wzrost ma miejsce poza naszą kontrolą... Nie jesteśmy w stanie u

„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca”

12 CZERWCA 2021 Sobota Sobota X tydzień zwykły Czytania: (Iz 61, 9-11); (1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd); Aklamacja (Łk 2, 19); (Łk 2, 41-51);  We wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi słuchamy fragmentu Ewangelii, który przybliża nam historię poszukiwania dwunastoletniego Jezusa i odnalezienie Go w świątyni. Wiemy, że Jezus gubi się w czasie Święta Paschy. Ale z tekstu wynika, że początkowo Maryja z Józefem nie przejmują, bo przypuszczają, że jest między innymi pątnikami. Po jednym dniu drogi zaczynają się martwić i szukają Go wśród krewnych i znajomych. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Jezus jest w świątyni, jak później określi w tym, co należy do Ojca. Czytam, że wszyscy są zdumieni bystrością Jego umysłu. Wywiązuje się również dialog między Matką a Synem, w którym Jezus odpowiada: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca”. Co zaskakuje w t

Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

11 CZERWCA 2021 Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Czytania: (Oz 11, 1. 3-4. 8c-9); (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6); (Ef 3, 8-12. 14-19); Aklamacja (Mt 11, 29ab); (J 19, 31-37); Dziś obchodzimy szczególną uroczystość. - Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego Serca, które nas wszystkich miłuje...Serca Zbawiciela, który umarł za nas - grzeszników...Serca Przebitego, z którego wypłynęła krew i woda... Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Z przebitego serca wypłynęła krew i woda...i oczyszczają nas - grzesznych. W tej świętej krwi jest nasz odkupienie...Jak wielka to Miłość...Dać się zabić za całą ludzkość, by wybawić ją z niewoli zła. W pierwszym czytaniu u proroka Ozeasza czytamy o tej miłości. Miłości porównywanej z tą

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

10 CZERWCA 2021 Czwartek Czwartek X tydzień zwykły Czytania: (2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); Aklamacja (J 13, 34); (Mt 5, 20-26); Uczeni w Piśmie uważali się za ludzi sprawiedliwych...Przestrzegających Prawa w każdym calu. Czasami wręcz do granic absurdalnych. Jezus często piętnuje ich legalizm...ale w dzisiejszym fragmencie mówi do uczniów: jeśli wasz sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...Co to znaczy? Wytłumaczenie przynoszą nam następne wersety. W dekalogu Bóg dał nam przykazanie: nie zabijaj. Jezus jednak przenosi środek ciężkości tego przykazania...Przecież wielu z nas...czy nawet większości zabójstwo nie przychodzi nawet na myśl...Zabijanie kojarzy się z marginesem społecznym...lub z wyjątkowymi sytuacjami jak np. wojna. Ale dla chrześcijanina to przykazanie powinno być inaczej rozumiane. Każdy kto gniewa się na swego brata podlega sądowi....Kto powie bratu: Bezbożniku podlega karze ognia pie

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

9 CZERWCA 2021 Środa Środa X tydzień zwykły Czytania: (2 Kor 3,4-11); (Ps 99,5-8); Aklamacja (Ps 25,4b.5a); (Mt 5,17-19); Dziś zatrzymujemy się nad fragmentem z Ewangelii wg św. Mateusza...Jezus mówi w tym fragmencie: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jezus nie przekreśla ani jednego zalecenia Prawa...choć tak może się niektórym wydawać. Jezus przyszedł na świat by wypełnić Prawo...To w Nim spełniają się wszystkie proroctwa. Jego narodziny, życie, śmierć no i zmartwychwstanie...To wszystko zostało zapowiedziane. Cała historia zbawienia, jaka rozegrała się na kartach Biblii swój kulminacyjny moment ma w życiu Jezusa... W tym wszystkim co działał, nauczał... No i oczywiście ta historia nie zakończyła się...ciągle trwa...bo Jezus żyje... Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Tak, więc nic nie zostanie zmienione w Prawie...nawet jedna mała kreska... Ci

Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata.

8 CZERWCA 2021 Wtorek Wtorek X tydzień zwykły Czytania: (2 Kor 1, 18-22); (Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135); Aklamacja (Mt 5, 16); (Mt 5, 13-16); Myślę, że wielu z nas zna ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Mateusza na pamieć. W końcu jest on dość często cytowany w różnych nauczaniach o tym jacy powinni być chrześcijanie. Jacy powinniśmy być, byśmy mogli mówić o sobie: Jesteśmy uczniami Chrystusa. Jezus mówi, że jako Jego naśladowcy mamy być jak sól ziemi i światło świata. Ale co to znaczy? Zacznijmy od soli... Przede wszystkim sól to przyprawa... uczeń Chrystusa ma być tym, który dodaje smaku temu światu. Niewielka ilość soli wystarczy, by z każdej potrawy wydobyć lepszy smak... Ale przesada z solą może sprawić skutek odwrotny. Podobnie ze świadectwem ucznia... zbyt nachalne, ostentacyjne, hałaśliwe może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego... może zniechęcić drugiego człowieka do pójścia za Chrystusem. Sól to również konserwant... w czasach kiedy nie było lodówek, to wł

Błogosławieni jesteście...

7 CZERWCA 2021 Poniedziałek Poniedziałek X tydzień zwykły Czytania: (2 Kor 1, 1-7); (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9); Aklamacja (Mt 5, 12a); (Mt 5, 1-12); Błogosławieństwa... Osiem... a właściwie dziewięć...  A każde z nich jest paradoksem. Bóg inaczej niż człowiek patrzy na świat. To, co wartościowe dla człowieka, nie zawsze jest wartościowe dla Boga. Człowiek często szuka w życiu na tym świecie różnych wartości doczesnych, Jezus pokazuje, że prawdziwe błogosławieństwo to Coś Więcej niż tylko szczęście tu i teraz. Błogosławieni (czyli szczęśliwi) są ubodzy w duchu, - widzimy, że nie chodzi o ubóstwo czysto materialne. Można zatem być ubogim w duchu, mając jednocześnie sporo pieniędzy na koncie. Ubogi w duchu nie pyszni się z powodu z powodu swojego bogactwa...potrafi zachować skromność. Można też być biednym, ale jednocześnie pysznym i dumnym...Moja babcia mawiała: "z chłopa pon" czyli ktoś, kto pozuje na bogatszego niż jest wyłącznie z chęci przypodobania się ludziom...Ubog

Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów".

6 CZERWCA 2021 Niedziela X Niedziela zwykła Czytania: (Rdz 3, 9-15); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); (2 Kor 4, 13 – 5, 1); Aklamacja (J 12, 31b-32); (Mk 3, 20-35); Jezus działa z mocą, naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy... Na swojej drodze spotyka wielu ludzi. Większość lub spora część to Jego zwolennicy. Wielbią Go, czekają na Niego, proszą o uzdrowienie. Ale są i przeciwnicy, można nawet użyć słowa wrogowie. Ludzie, którzy starają się przyłapać Jezusa na jakimś "niepoprawnym politycznie" słowie. Przez kilka dni czytaliśmy w Ewangelii o tym jak to uczeni w Piśmie konstruowali swoje zapytania... A to o podatki...a to o zmartwychwstanie...padło nawet pytanie o to jakim prawem Jezus naucza... kto mu dał pozwolenie...dziś (być może) takie pytanie zabrzmiałoby: kto dał Ci tytuł...którą uczelnie skończyłeś...nie jesteś jednym z nas...nie jesteś z "salonu" więc kto dał Ci prawo wypowiadać się w kwestiach moralnych...społecznych...gospodarczych... Dziś znowu...czyt

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.

5 CZERWCA 2021 Sobota Sobota IX tydzień zwykły Czytania: (Tb 12, 1b. 5-15. 20); (Tb 13,2.6.7.8); Aklamacja (Mt 5, 3); (Mk 12, 38-44); Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża nam scenę z ubogą wdową. Jezus obserwując ludzi, którzy wrzucali pieniądze do skarbony, stwierdza, że uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, mimo że wrzuciła dwa pieniążki. Warto podkreślić, że to wyróżnienie wdowy przez Jezusa ma szczególne znaczenie. W tamtych czasach kobiety nie cieszyły się zbytnim szacunkiem ze strony mężczyzn. Były traktowane na równi z dziećmi i niewolnikami. Nie miały praw ani społecznych ani politycznych. W szczególnie złym położeniu były wdowy. Jezus zaś przedstawia wdowę jako wzór bezinteresownej hojności. Jako kogoś, kogo warto naśladować. W czysto ludzkim rozumieniu łatwo wskazać kto daje mało a kto daje dużo. Dla Jezusa nie jest to takie oczywiste. Kto dał więcej, ale pokaz... to tak naprawdę dał mniej. To dla słuchaczy Jezusa była trochę szokująca nauka. Ale i dla nas - współc

Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje.

4 CZERWCA 2021 Piątek Piątek IX tydzień zwykły Czytania: (Tb 11, 5-18); (Ps 146 (145), 1b-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10); Aklamacja (J 14, 23); (Mk 12, 35-37); W tym krótkim fragmencie z Ewangelii św. Marka Jezus tłumaczy Kim jest Mesjasz. "Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje». Jezus przywołuje jeden z psalmów(psalm 110) Dawida Przyjrzyjmy się bliżej temu psalmowi: Wyrocznia Boga dla Pana mego: "Siądź do mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy". Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: "Panuj wśród naszych nieprzyjaciół! Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem". Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: "Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka". Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego g

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje».

3 CZERWCA 2021 Czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Czytania: (Wj 24, 3-8); (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18); (Hbr 9, 11-15); Aklamacja (J 6, 51ab); (Mk 14, 12-16. 22-26); Dzisiaj w Kościele mamy szczególną uroczystość - Boże Ciało. Jest to dzień, w którym chcemy zamanifestować swoją wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A w Ewangelii na dziś - Ostatnia Wieczerza, w czasie której Chrystus ustanawia sakrament Eucharystii. Każda celebracja przez Kościół Eucharystii, jest pamiątką ofiary Chrystusa. Dziś Kościół w szczególny sposób podkreśla związek między ofiarą Chrystusa na krzyżu a ofiarą eucharystyczną. Ten czas, w którym celebrujemy Eucharystię, przypomina nam wielką miłość Boga do ludzi, która zamanifestowała się poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Spójrzmy jednak na chwilę do tekstu Ewangelii na dziś, której autorem jest Marek. Uczniowie pytają o to, gdzie urządzić Paschę. Jezus daje konkretne instrukcje. «Idźcie do miasta, a

Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę.

2 CZERWCA 2021 Środa Środa IX tydzień zwykły Czytania: (Tb 3, 1-11a. 16-17a); (Ps 25 (24), 2-3. 4-5. 6 i 7bc. 8-9); Aklamacja (J 11, 25a. 26); (Mk 12, 18-27);  Saduceusze nie wierzą w zmartwychwstanie... Zadają, więc Jezusowi pytanie dość pokrętne... Jest kobieta...ma męża...mąż umiera...więc zgodnie z prawem ma ją wziąć za żonę brat zmarłego. Ale braci było siedmiu...i wszyscy umarli...i żaden nie zostawił potomka. Cóż za pokrętna logika...chodziło o pokazanie totalnego absurdu (z punktu widzenia logiki) by wykazać błąd w myśleniu Jezusa...no i przy okazji obalić tezę o zmartwychwstaniu. Jezus jednak nie daje się zapędzić w "kozi róg". Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Po zmartwychwstaniu przestają obowiązywać "ziemskie reguły". Nie ma już instytucji małżeństwa...więc doszukiwanie się: jakie relac

Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga.

1 CZERWCA 2021 Wtorek Wtorek IX tydzień zwykły Czytania: (Tb 2, 9-14); (Ps 112 (111), 1b-2. 7-8. 9); Aklamacja (Ef 1, 17-18); (Mk 12, 13-17); Dzisiejszy tekst Ewangelii mówi o granicy pomiędzy polityką a religią. Uczeni w Piśmie i zwolennicy Heroda próbują zastawić na Jezusa pułapkę i pytają Go o podatki. Każda odpowiedź, jakiej udzieli Jezus będzie zła. Gdy opowie się za płaceniem podatków, wyjdzie na zwolennika rzymskich okupantów. Publiczna zachęta do niepłacenia podatków uczyni z Niego wichrzyciela wzywającego do buntu wobec Rzymu. Jezus wybiera zatem trzecią drogę... udziela zupełnie innej odpowiedzi niż spodziewają się Jego oponenci. Prosi o pokazanie Mu monety i mówi: oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga. Co oznaczają te słowa? Bez wątpienia należy być posłusznym prawu państwowemu, ale i ono ma swoje granice. Przepisy konstytucji i innych praw kończą się tam, gdzie zaczyna się Prawo nadrzędne - Boże Prawo. Owszem nie można się posługiwać religią w ce