Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2018

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.

Obraz
30 KWIETNIA 2018 Poniedziałek Dzień powszedni - wspomnienie św. Piusa V, papieża Dzisiejsze czytania: Dz 14, 5-18; Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16; J 14, 21-26 (J 14, 21-26) - Kliknij, aby przeczytać. Gdybym miał wskazać temat przewodni dzisiejszej Ewangelii, bez wątpienia byłaby to miłość. Jezus pokazuje uczniom, jak powinna przejawiać się szczera miłość do Niego. A jak Tobie się wydaje? W jaki sposób najdoskonalej pokazać, że kochamy Jezusa? Oczywiście pomysłów może być wiele, ale Jezus wskazuje dziś, że Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. A potem powtarza je w odwróconej formie: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A gdybyśmy jeszcze nie do końca pojęli Jego słowa to powtarza trzeci raz, ale stosując przeczenie: Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Kiedy powtarzamy coś kilka razy, ma to na celu utrwalenie tej prawdy, którą przekazujemy. Jest to stara metoda dydaktyczna a Jezus jest najlepszym na świecie dydaktykiem, dlatego

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.

Obraz
29 KWIETNIA 2018 Niedziela Piąta Niedziela Wielkanocna Dzisiejsze czytania: Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 (J 15, 1-8) - Kliknij aby przeczytać. Jezus mówiąc przypowieść o krzewie winnym, pokazuje sugestywny obraz relacji, jaka powinna łączyć nas - jako Jego uczniów...z Nim - naszym Nauczycielem. Jezus jest krzewem winnym - my latoroślami. To dzięki Niemu czerpiemy siłę do wzrostu, wypuszczania listków...a potem przynoszenia owoców. Każda złamana gałązka...każdy liść, który spada na ziemię - prędzej czy później więdnie...bo odłączył się od  krzewu...tak będzie i z nami...jeżeli odłączymy się od Chrystusa i Jego życiodajnego Słowa - zwiędniemy. Proste porównanie ze światem przyrody, ale dające do myślenia i wskazujące kierunek, w jakim mamy zmierzać.... Trwajcie we mnie - a Ja w was trwać będę...potrzeba trwania...na dobre i na złe...w każdej sytuacji życiowej. Nie można w momencie kryzysów "rzucać focha" mówiąc: "

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Obraz
28 KWIETNIA 2018 Sobota Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; J 14, 7-14 (J 14, 7-14) - Kliknij aby przeczytać. Dużo ważnych myśli pada w tym fragmencie na dziś. Już od pierwszych wersów.... Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.  Poznać Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Ojca...Często trudno nam dobrze poznać Boga...Dlatego powinniśmy starać się dobrze poznać Jezusa... Wtedy znajdziemy drogę do poznania Boga.  Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.  Jezus jest współistotny Ojcu...mówimy w wyznaniu wiary...w innym miejscu Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy... Wszystkie te myśli sprowadzają nas do tej prawdy...poznanie Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Boga Ojca. Ale jest jeszcze druga część fragmentu Ewangelii na dziś...Przyznaję, że ten fragment jest jednym z tych, które mnie niezwykle fascynują.  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuj

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Obraz
27 KWIETNIA 2018 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a; J 14, 1-6 (J 14, 1-6) - Kliknij, aby przeczytać Sporo ważnych myśli pada dziś z ust Jezusa:  Niech się nie trwoży serce wasze.  a w nas ciągle tyle lęków i niepokojów... Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.  No właśnie...miejmy w sobie wiarę... mocną wiarę...żywą wiarę...Wierzmy w Boga...Wierzmy w Jezusa... Wiara usuwa lęk...Kiedy wierzymy w Jezusa...ufamy Mu...nie mamy czego się bać. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.  Idę przecież przygotować wam miejsce. To piękna obietnica...nie jesteśmy sami...On nas nie pozostawi na pastwę losu... Nie będziemy nigdy samotni i bezdomni...Nie będziemy sierotami....nie będziemy tułaczami. Jezus nie porzucił nas...On poszedł przygotować nam miejsce. Znacie drogę, dokąd Ja idę.... Znamy drogę...To On jest drogą...drogą do Ojca... Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. On jest drogą...wi

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.

Obraz
26 KWIETNIA 2018 Czwartek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 13, 13-25; Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27; J 13, 16-20 (J 13, 16-20) - Kliknij aby przeczytać. Scena dzisiejszej Ewangelii rozgrywa się w wieczerniku, zaraz po umyciu nóg. Jezus przekazuje uczniom ważne prawdy, które będą im potrzebne, gdy będą wykonywać powierzoną im misję. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Sługa nie wychodzi przed szereg, nie staje ponad swoim panem. Jezus pokazuje uczniom, że muszą być wolni od pychy. Nie mogą panować i wywyższać się tylko dlatego, że są tymi, którzy znają bezpośrednio Jezusa. Jest to również lekcja dla nas, choć niestety trudno ją nam odrobić. Wiele razy zdarza się nam, że chcemy być "więksi" niż Jezus. Chcemy mniej cierpieć albo wcale nie cierpieć. Nie chcemy służyć, ale by nam służono. Chcemy być szanowani i poważa

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Obraz
25 KWIETNIA 2018 Środa Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: 1 P 5, 5b-14; Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17; Mk 16, 15-20 (Mk 16, 15-20) Kliknij aby przeczytać. W Ewangelii na dziś słyszymy wezwanie do Ewangelizacji. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się apostołom i wzywa ich, by szli na cały świat i głosili Ewangelię. Od wiary w przepowiadanie uczniów zależy zbawienie lub potępienie ludzi.  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus obiecuje również znaki i cuda, które będą towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Uczniowie wyruszyli głosić Ewangelię wszędzie... i zgodnie z obietnicą Jezusa towarzyszyły im znaki i cuda. A dziś... czemu tak mało jest znaków i cudów? Może dlatego, że tak mało jest wśród nas - wierzących prawdziwego zaangażowania w głoszenie Dobr

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.

Obraz
24 KWIETNIA 2018 Wtorek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7; J 10, 22-30 (J 10, 22-30) - Kliknij aby przeczytać. W Ewangelii cały czas krążymy wokół tematu pasterzy i owiec. Żydzi domagają się od Jezusa odpowiedzi czy jest Synem Bożym. Chcą, by powiedział im to otwarcie. Jezus odpowiada, że powiedział, ale nie wierzą. Nie wierzą ani na podstawie słów ani na podstawie czynów. Jezus od razu też wyjaśnia jaka jest przyczyna tej niewiary. Nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. W tych dosadnych słowach Jezus wyraźnie rozdziela ludzi na tych, którzy "są z Jego owiec" i tych, którzy "nie są z Jego owiec". Wiemy czym charakteryzują się ci drudzy. Co zatem decyduje o tym, że ktoś jest z Jezusowego stada? Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.  Owce Jezusa słuchają Jego głosu. Wyraźnie trzeba postawić różnicę między słyszą a słuchają. Słyszeć nie jest równoznaczne ze słuchaniem. Słuchać słyszeć i realizować to,

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Obraz
23 KWIETNIA 2018 Poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski Dzisiejsze czytania: Dz 1, 3-8; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26 (J 12, 24-26) - Kliknij aby przeczytać. W Ewangelii na dziś Jezus uczy, że umiłowanie doczesności, spraw "tego świata" nie przynosi prawdziwego szczęścia. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Opiera się przy tym na przykładzie ziarna, które przynosi plon wyłącznie wtedy, gdy obumrze. Oczywiście w nienawiści do swojego życia nie chodzi o jakiś masochizm, o szukanie cierpienia za wszelka cenę, ale o pewne spojrzenie na życie. Dobra materialne nie są niczym złym i grzesznym, pragnienie szczęścia, pieniędzy czy sławy również nie musi być czymś godnym potępienia. Należy jednak pamiętać przy tym, że to Bóg ma być na pierwszym miejscu. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie

Ja jestem dobrym pasterzem.

Obraz
22 KWIETNIA 2018 Niedziela Czwarta Niedziela Wielkanocna Dzisiejsze czytania: Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18 (J 10, 11-18) - Kliknij aby przeczytać. Jezus w przypowieści zestawia pasterza z najemnikiem...Pasterz przedstawiony jest, jak ktoś, kto oddaje życie za owce. Pasterz jest właścicielem owiec....Zainwestował mnóstwo pieniędzy w kupno stada. Dlatego między innymi zależy mu na owcach...Ale nie tylko. Pasterz jest związany z owcami... Dba o nie...zna je po imieniu...inwestuje w mnie swój czas...swoje pieniądze...Cieszy się gdy rozrasta się stado. Tak to wygląda patrząc na tę przypowieść dosłownie... Pasterz oddaje życie za owce, bo owce są dla niego życiem...Pasterz poświęcił swoje życie dla owiec, podejmując decyzje o zostaniu pasterzem. Gdyby wybrał inną drogę, poświęciłby swoje życie dla tamtego zajęcia...zostając pasterzem postawił wszystko na jedną kartę...utrata stada jest równa utracie celu i sensu życia. Dziś to podej

Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?

Obraz
21 KWIETNIA 2018 Sobota Dzień powszedni - wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17; J 6, 55. 60-69 (J 6, 55. 60-69) - Kliknij aby przeczytać. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać...powiedzieli uczniowie, gdy usłyszeli jedną z najtrudniejszych nauk Jezusa. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. To zdanie powoduje konflikt, kiedy człowiek trzeźwo analizuje słowa Jezusa...Pojawiają się wątpliwości... Jak to? Spożywać Jego Ciało...pić Jego Krew? Może tu chodzi o jakiś symbol? I wtedy człowiek "wymięka"...i mówi: trudna jest ta mowa...Owszem jest trudna...Ale tutaj zrozumienie niewiele da... Tu trzeba wiary...i zaufania...że Jego Słowo jest prawdą...i skoro On tak powiedział...to znaczy, że coś w tym jest...Coś ważnego...  Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. No

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Obraz
20 KWIETNIA 2018 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1b-2; J 6, 52-59 (J 6, 52-59) - Kliknij aby przeczytać Kontynuujemy rozmyślania wokół Ewangelii św. Jana. Jesteśmy w jednym z najtrudniejszych fragmentów choć pozornie wydaje się on oczywisty. W końcu Jezus wykłada przysłowiową kawę na ławę i mówi wprost: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Żydzi sprzeczają się, mówiąc jak On może dać nam swoje ciało, jako pokarm. Te słowa bulwersują, ale Jezus powtarza:  Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Spożywanie Ciała i Krwi jest dla Żydów problematyczne, bo rozumieją te słowa dosłownie. Dla nich nie do pojęcia jest jak można spożywać c

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Obraz
19 KWIETNIA 2018 Czwartek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 8, 26-40; Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20; J 6, 44-51 (J 6, 44-51) - Kliknij aby przeczytać. Kontynuujemy rozważanie fragmentów z Ewangelii Jana, w której Jezus rozmawia z Żydami po cudownym rozmnożeniu chleba. Z ostatniego fragmentu wiemy, że Żydzi żądają od Jezusa znaku przywołując obraz manny na pustyni. Jezus podkreśla, że to Bóg dał mannę, nie Mojżesz. A On - Chrystus - jest większy od Mojżesza. I może dać każdemu człowiekowi Chleb Żywy - czyli taki, który daje życie wieczne. Mówi:  Ja jestem Chlebem Żywym.  Dziś pada wiele bardzo ważnych, konkretnych myśli, które jeszcze bardziej przybliżają nas w zrozumieniu co naprawdę oznacza określenie Chleb Żywy. Przede wszystkim Jezus podkreśla fakt, że to Bóg daje łaskę przyjścia do Chrystusa. Nikt nie przychodzi do Niego, jeżeli nie zostaje pociągnięty przez Ojca. Nikt nie może sam sobie wymyślić: pójdę za Nim... To zawsze wynika z Bożej Inspiracji. Bóg przyciąga do

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

Obraz
18 KWIETNIA 2018 Środa Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a; J 6, 35-40 (J 6, 35-40) - Kliknij aby przeczytać Kontynuujemy Ewangelię z wczoraj. Jezus nadal wyjaśnia w jaki sposób On jest chlebem życia. Jego rozmówcy nie będą już pragnąć, jeśli uwierzą w Niego, że On jest Bogiem. Będą zaspokojone ich wszystkie prawdziwe potrzeby. Muszą zmienić swoje serce, aby nie było podobne do ich przodków na pustyni. Jezus zarzuca Żydom niewiarę... Widzieli wiele znaków a ciągle nie wierzą. Są jak ich przodkowie na pustyni, którzy nieustannie wystawiali Boga na próbę. Tak teraz... Żydzi nie mogą pojąć, że Jezus jest Kimś Większym niż Mojżesz. Jezus wzywa swoich rozmówców do pokonania ostatnich przeszkód jakie tkwią w nich, przed uwierzeniem w Niego w głębi duszy. Boją się zaufać Jemu, bo nie wiedzą, co stanie się później. Bóg pociąga ich do siebie, ale nie wszyscy są teraz gotowi do pójścia za Jezusem. Jezus mówi: Jest wolą Tego, który Mnie pos

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Obraz
17 KWIETNIA 2018 Wtorek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 7, 51 – 8, 1a; Ps 31 (30), 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab; J 6, 30-35 (J 6, 30-35) - Kliknij aby przeczytać. Kontynuujemy rozważanie Ewangelii św. Jana, która przybliża nam wydarzenia po rozmnożeniu chleba. Wiemy, że tłum chciał obwołać Jezusa królem, Jezus wycofał się, ale ludzie znaleźli Go. A Jezus dał im do zrozumienia, że tak naprawdę chodzi im wyłącznie o chleb. Nakazuje im też troszczyć się o pokarm, który trwa na wieki. W tym miejscu Żydzi pytają: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Żydzi odwołują się do Mojżesza, którego wstawiennictwo u Boga sprowadziło mannę z nieba. Ta historia jest w ich pamięci. A Jezus rozmnażając chleb uczynił gest proroczy, co jednoznacznie kojarzyło się im z Mojżeszem i manną na pustyni. Nowa manna była zapowiedzią Mesjasza i oczekiwania ludu są tak

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy.

Obraz
16 KWIETNIA 2018 Poniedziałek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30; J 6, 22-29 (J 6, 22-29) - Kliknij aby przeczytać. Fragment, nad którym się dziś zatrzymujemy jest kontynuacją ewangelicznej opowieści o rozmnożeniu chleba i ryb. Słuchaliśmy tego fragmentu w piątek. Dziś słyszmy, że ludzie, którzy byli świadkami cudu, szukają Jezusa. Ale Jezus zna ich prawdziwe powody i mówi o nich:  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.  Jedli chleb i z pewnością chcieliby ten chleb jeść częściej... być może marzą o tym by Jezus rozwiązywał za nich wszystkie problemy, kiedy oni będą sobie siedzieć na trawie i przyglądać się Jego "sztuczkom". Jezus zna ich serca i wie, że im nie chodzi o znaki mesjańskie... Oni nie przychodzą do Niego po Dobrą Nowinę... tylko po chleb. To postawa konsumpcyjna. Spotykać się z Jezusem by tylko brać... Być może lud uważ

Pokój Wam!

Obraz
15 KWIETNIA 2018 Niedziela Trzecia Niedziela Wielkanocna Dzisiejsze czytania: Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48 (Łk 24, 35-48) - Kliknij aby przeczytać. Dzisiejszy fragment z Ewangelii jest kontynuacją wczorajszego fragmentu, który opowiadał o uczniach idących do Emaus. Kiedy bohaterowie wczorajszego czytania wracają do reszty uczniów, natychmiast dają świadectwo swojego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Wtedy wszystkim obecnym ukazuje się Jezus. On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Jezus staje pośród swoich uczniów...mówi: Pokój wam...ale oni są przestraszeni. Wydaje im się, że widzą ducha. Tak trudno przyjąć im prawdę, że ich Nauczyciel żyje...Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja ma

To Ja jestem, nie bójcie się!

Obraz
14 KWIETNIA 2018 Sobota Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19; J 6, 16-21 (J 6, 16-21) - Kliknij aby przeczytać. To Ja jestem, nie bójcie się!  to kluczowe słowa z dzisiejszego fragmentu... Jezus przychodzi do naszego życia jako Książę Pokoju...i zaprowadza pokój w naszym życiu. Spójrzmy na scenę, jaką rysuje nam ewangelista. Ciemności, wzburzenie jeziora, borykanie się uczniów z przeciwnymi falami i na tym tle postać kroczącego po falach Jezusa. Kiedy się zbliża, nie tylko nastaje wyciszenie, ale od razu przybicie do drugiego brzegu. Ten fragment doskonale może ilustrować nasze życie...Wielu z nas doświadczyło w sferze duchowej tego, co uczniowie na łodzi. Kiedy świat nas przygniata, można całkowicie ulec tej presji i nosić w sobie taką burzę. Znasz to? Doświadczasz tego? Nie jesteś sam...i mnie nie są obce doświadczenia ciemności, wzburzonego jeziora, silnego wiatru w codziennym życiu...Ale w tym wszystkim...w tych sytuacjach przychodzi