Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2017

Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

Obraz
31 SIERPNIA 2017 Czwartek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: 1 Tes 3,7-13; Ps 90,3-4.12-14.17; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51 (Mt 24,42-51) - kliknij aby przeczytać. Jezus mówi czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czuwać, to znaczy być gotowym, przewidywać wszelkie możliwości tego, co może się zdarzyć...być zapobiegliwym... i ostrożnym...Obserwując współczesną nam rzeczywistość, w wielu miejscach można zaobserwować, jak bardzo ludzie "czuwają". Mamy alarmy w samochodach, całodobowy monitoring na osiedlach, polisy na życie i otwarte fundusze emerytalne...wydaje się, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność... Tymczasem życie uczy, że czasami nie da się wszystkiemu zapobiec...nie da się przygotować na wszystko...i czasem po prostu jesteśmy bezsilni wobec tego, co nas spotyka. Mogli przekonać się o tym mieszkańcy Teksasu, którzy ucierpieli wskutek huraganu Harvey, który kilka dni temu uderzył w wybrzeża tego amerykańskiego stanu. Harvey uderz

Podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.

Obraz
30 SIERPNIA 2017 Środa Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: 1 Tes 2,9-13; Ps 139,7-12; 1 J 2,5; Mt 23,27-32 (Mt 23,27-32) - kliknij aby przeczytać. Wracamy do fragmentu Ewangelii, w której Jezus mówi do faryzeuszy "Biada wam". Porównuje ich do grobów pobielanych... To kwintesencja obłudy. Odstawianie szopki. Nauczanie innych, jak mają żyć, ale nie trzymanie się tego na co dzień w swoim życiu. W Palestynie bielono groby, aby były dobrze widoczne. Obawiano się bowiem nieczystości rytualnej, którą mogło spowodować wejście na grób lub dotknięcie go nawet przez nieuwagę. Jak to się ma do nas i naszego życia? człowiek, który udaje chrześcijańskie życie jest widoczny już z daleka. Jego gra szybko wychodzi na jaw. I jakże często – niestety - sam aktor tego nie zauważa i gra dalej. Udawana pobożność i religijność to szczyt obłudy. To zakłamane życie, które jest antyświadectwem i zgorszeniem. Przykłady można mnożyć: Nazywa się chrześcijaninem, a kradnie, a oszukuje. Cod

«Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela».

Obraz
29 SIERPNIA 2017 Wtorek Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela Dzisiejsze czytania: Jr 1,17-19; Ps 71,1-6.15.17; Mk 5,10; Mk 6,17-29 (Mk 6,17-29) - kliknij aby przeczytać. Ewangelia na dziś przybliża nam opis męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. Okoliczności są nam - jak mi się zdaje - dobrze znane. Król Herod wyprawia ucztę, gdzie tańczy Salome - córka Herodiady. Król zachwycony pięknym tańcem obiecuje dać dziewczynie wszystko, czego tylko zażąda. A Salome, po naradzie z matką, prosi o głowę Jana.  Okrutna zbrodnia na ostatnim proroku Starego Testamentu, dokonała się z nienawiści. Bynajmniej nie była to nienawiść Heroda, bo ten - jak czytam -  czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. To nienawiść Herodiady doprowadziła do śmierci Jana. Jeden grzech pociągnął za sobą kolejny... jak lawina. Oczywiście nie usprawiedliwiam Heroda, bo to on wziął sobie Hero

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy.

Obraz
28 SIERPNIA 2017 Poniedziałek Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: 1 Tes 1,1-5.8b-10; Ps 149,1-6.9; J 10,27; Mt 23,1.13-22 (Mt 23,1.13-22) - kliknij aby przeczytać. W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii wg św. Mateusza, kontynuujemy rozmyślania nad obłudą faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Czytamy, więc: "Obłudnicy(...) zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.(...)sami nie wchodzicie i innym wejść nie pozwalacie..." "Przewodnicy ślepi." To mocne słowa...Bycie przewodnikiem jest odpowiedzialnym zadaniem.  Wymaga odpowiednich cech...przede wszystkim sprawnego wzroku...Nie można będąc ślepcem prowadzić innych ślepców...Taka procesja ślepców (niczym z obrazu Petera Breugla) daleko nie zajdzie. Prędzej czy później znajdzie się w jakimś dole, lub spadnie ze skały... Podobnie to wygląda, gdy myślimy o życiu duchowym...czy w bardziej szerokim kontekście - byciu przywódcą i autorytetem...Św. Paweł pisze: "Niech Pan da

Na tej Skale zbuduję Kościół mój...

Obraz
27 SIERPNIA 2017 Niedziela XXI niedziela zwykła Dzisiejsze czytania: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8; Rz 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20 (Mt 16,13-20) - kliknij aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w jeden z najważniejszych (moim zdaniem) fragmentów z Ewangelii... Rozmowa Jezusa z uczniami...Cezarea Filipowa...I ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Apostołowie są świetnymi reporterami...Niczym współcześni pracownicy sondażowni odpowiadają: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Dziś również łatwo byłoby odpowiedzieć za innych...Przeprowadzić wśród Polaków sondę dotyczącą ich stopnia zaangażowania religijnego, znajomości prawd wiary itp...I często wielu ekspertów wypowiada się na te tematy...Czasem księża z ambony również przytaczają statystyki....Jezus jednak nie pyta uczniów "za kogo ludzie mnie uważają?" z czystej ciekawości...To pytanie jest wstępem do innego pytania...O wiele ważniejsz

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?

Obraz
26 SIERPNIA 2017 Sobota Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Dzisiejsze czytania: Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 2,1-11 (J 2,1-11) - kliknij aby przeczytać. W uroczystość NMP Częstochowskiej, w Ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy, czytam o weselu w Kanie Galilejskiej. Na wesele zaproszeni byli Jezus, uczniowie oraz Maryja. Mogłoby się wydawać, że nic nie zakłóci tego uroczystego dnia. Jednak staje się coś, co może narazić młodą parę na wstyd...brakuje wina...Wtedy zaczyna działać Matka Jezusa...jej interwencja przyczynia się do tego, że wesele zostaje uratowane...Ten pierwszy cud, którego dokonuje Jezus, to nie jest jakieś spektakularne uzdrowienie, czy wskrzeszenie...Ale właśnie cud w Kanie. Jezus nie chciał, by młodzi małżonkowie spalili się ze wstydu, z powodu wpadki z winem. Wesele u Żydów trwało kilka dni, zaproszona na nie była cała wioska, ludzie zwykle zadłużali się, by wyprawić taką ucztę. Gdyby w cz

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

Obraz
25 SIERPNIA 2017 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 146,5-10; Ps 25,4b.5; Mt 22,34-40 (Mt 22,34-40) - kliknij aby przeczytać. Dwa przykazania miłości - Boga i bliźniego. Na tych dwóch opiera się całe Prawo i Prorocy. Tak odpowiada Jezus na pytanie uczonego w Piśmie. Boga kochać należy  całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A bliźniego:   jak siebie samego. Co to znaczy kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą? Człowiek nie jest istotą wyłącznie cielesną... Jest istotą cielesno-duchową. Człowiek to ciało czyli fizjologia, psychika, rozum - czyli sfera intelektualna sfera emocjonalna - uczucia (które kojarzą się z sercem) no i w końcu sfera duchowa Kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą...to kochać Go każdą cząstką, na którą się składam. Moja miłość może rodzić się tylko w sercu...ale będzie ona wtedy wyłącznie stanem emocjonalnym. A wiemy przecież, że miłość to nie tylko emocje...to nie tylko uczucia... Mi

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.

Obraz
24 SIERPNIA 2017 Czwartek Święto św. Bartłomieja Apostoła Dzisiejsze czytania: Ap 21,9b-14; Ps 145,10-13.17-18; J 1,49b; J 1,45-51 (J 1,45-51) - kliknij aby przeczytać. Dziś - w święto świętego Bartłomieja Apostoła - wsłuchujemy się w fragment Ewangelii według świętego Jana. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o powołanie Bartłomieja (zwanego tu Natanaelem) odbywa się inaczej niż większości uczniów...w Ewangeliach czytamy, że to Jezus spotyka Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana...i mówi im: Pójdźcie za mną. W Ewangelii według świętego Jana Andrzej przyprowadza Piotra, Filip przyprowadza Natanaela. A w dalszej części tej Ewangelii jeszcze w kilku miejscach czytam o osobie, która przyprowadziła innych...Jednak chciałbym zatrzymać się na tym konkretnym - dzisiejszym fragmencie. Filip - jeden z uczniów - poznał Jezusa. Jest Nim zafascynowany i ma 100% przekonanie, iż jego Nauczyciel jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Chce tą nowiną podzielić się ze swoim przyjacielem - Natanaele

Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam.

Obraz
23 SIERPNIA 2017 Środa Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Sdz 9,6-15; Ps 21,2-7; Hbr 4,12; Mt 20,1-16a (Mt 20,1-16a) - kliknij aby przeczytać. Fragment dzisiejszej Ewangelii przybliża nam przypowieść o robotnikach w winnicy. Bogaty gospodarz szuka ludzi do pracy w winnicy. Wychodzi kilkakrotnie w ciągu dnia i najmuje kolejnych robotników. Kiedy przychodzi pora zapłaty za dzień pracy, każdemu daje po równo... Bez względu na to, ile przepracował. Taka postawa wzbudza postawę buntu grupy robotników, która pracowała cały dzień. Dla nich to nieuczciwe, że dostali tyle samo, co ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Gospodarz daje taką odpowiedź: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?  O czym jest ta przypowieść? Co mówi ona każdemu z nas? Gdzie w niej odnajdujemy siebie?

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

Obraz
22 SIERPNIA 2017 Wtorek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Dzisiejsze czytania: Sdz 6,11-24a; Ps 85,9.11-14; 2 Kor 8,9; Mt 19,23-30 (Mt 19,23-30) - kliknij aby przeczytać. Dziś w Ewangelii kontynuowany jest wątek bogactwa...Wczoraj słuchaliśmy o bogatym młodzieńcu, który odszedł zasmucony, gdy Jezus powiedział: do zbawienia brakuje ci tylko sprzedać wszystko i za Mną pójść... Tamten człowiek, mimo że spełniał wszystkie przykazania...nie był gotów poświęcić wszystkiego, co posiadał...bogactwo było dla niego ważniejsze niż pójście za Chrystusem...Jezus komentuje to: łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Użyta przez Jezusa hiperbola stała się tematem dyskusji współczesnych teologów...jedni mówili, że ucho igielne to brama w Jerozolimie...ale ta powstała w późniejszych czasach, więc nie pasuje do tej teorii... Inni mówią, że w tłumaczeniu pojawił się błąd i powinno być: łatwiej przeciągnąć nić przez ucho igieln

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.

Obraz
21 SIERPNIA 2017 Poniedziałek Wspomnienie św. Piusa X, papieża Dzisiejsze czytania: Sdz 2,11-19; Ps 106,34-37.39-40.43-44; Mt 5,3; Mt 19,16-22 (Mt 19,16-22) - kliknij aby przeczytać. Wielu z nas zadaje sobie to pytanie...co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne... Jezus daje do zrozumienia bogatemu młodzieńcowi, że czasem nie wystarczy być dobrym... porządnym...sprawiedliwym...i w ogóle...takim "wzorem cnót"... Bo często słyszy się...ja często słyszę od znajomych...wcale nie trzeba być wierzącym... wystarczy być dobrym człowiekiem...szanować innych...pomagać ludziom... Albo inaczej...ktoś mówi: nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie zgwałciłem... Jestem porządny...nie kłamię...płacę podatki...mówię "dzień dobry" sąsiadom...chodzę w niedzielę do kościoła...w ogóle to całkiem miły ze mnie gość... Ale Jezus zna nasze serca...i każdemu z nas mówi....jednego ci trzeba... sprzedaj wszystko i za mną pójdź... Dziś tak naprawdę nie chodzi o to by wszyst

Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom.

Obraz
20 SIERPNIA 2017 Niedziela XX niedziela zwykła Dzisiejsze czytania: Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5.8; Rz 11,13-15.29-32; Mt 4,23; Mt 15,21-28 (Mt 15,21-28) - kliknij aby przeczytać. Dziś Ewangelia przybliża nam piękną historię...To jeden z moich ulubionych fragmentów... Choć jego przebieg ma w sobie pewną nutę dramatyzmu...Jezus spotyka kobietę kananejską. Poganka pragnie aby uzdrowił jej córkę...a właściwie uwolnił ją od demona... Jezus ignoruje ją, mimo usilnych nawoływań o pomoc... Ta sytuacja zaczyna niepokoić uczniów, którzy proszą Jezusa aby ją odprawił... W końcu nikt nie lubi skandali...nikt nie lubi niepotrzebnego szumu...a ta poganka wydziera się za Jezusem...a Prawo mówi, że Żydzi powinni unikać kontaktów z poganami... Mimo to kobieta nie ustępuje...Jezus podkreśla: zostałem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela...ale kobieta domaga się widzenia z Nim...i upada przed Nim błagając o pomoc... Wydawałoby się, że Jezus spojrzy na nią przychylnie...przecież u

Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie...

Obraz
19 SIERPNIA 2017 Sobota Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Joz 24,14-29; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Mt 11,25; Mt 19,13-15 (Mt 19,13-15) - kliknij aby przeczytać To słowo było skierowane do Apostołów jako pouczenie. Takie małe dzieci nie są w stanie samodzielnie przeżyć na świecie, są całkowicie zależne od rodziców. Wszystko od nich otrzymują. Taka jest też nasza relacja z Bogiem: wszystko mamy od Niego, bez Niego nie możemy żyć. Pan Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5b). I tylko mając taką świadomość, możemy prawdziwie otworzyć się na Niego. Z naszej strony jest potrzebne, abyśmy do Niego przyszli, powierzyli się Mu i wybrali Go na swojego Pana. Natomiast zbawienia dokonuje w nas On sam. To prawdziwe pełne oddanie oznacza jednocześnie, że nie szukamy ratunku i pomocy gdzieś indziej, w innych siłach, czyli że nie mamy żadnych innych bożków. Żądza pieniędzy wyrasta z potrzeby poczucia siły, wielkich możliwości, chęci zapewnienia sobie bezpieczeń

Czy wolno oddalić żonę

Obraz
18 SIERPNIA 2017 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Joz 24,1-13; Ps 136,1-3.15-18.21-24; 1 Tes 2,1-3; Mt 19,3-12 (Mt 19,3-12) - kliknij aby przeczytać. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o nierozerwalności małżeństwa...Jezus znów zostaje wystawiony na próbę przez faryzeuszy...Ci pytają Go: czy wolno oddalić żonę... To takie pytanie ponadczasowe...dziś wielu mędrków poddaje te kwestie w wątpliwość... Ba...mówi się nawet o anachroniczności instytucji małżeństwa....Lansuje się różne erzace... wolne związki...partnerstwo...homoseksualizm...I chce się nam wmówić, że to normalne... Według socjologów co trzecia...(a według niektórych nawet i co druga) para się rozwodzi... dziś przyczyny są absurdalne: bo już się nie kochamy...wypaliło się...uczucie odeszło... Jakby miłość była czymś podobnym do bólu głowy...dziś jest - jutro nie... Jezus zaś powołuje się na Księgę Rodzaju, w której jest napisane: Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela...Dlatego opuszcza się ojca i matkę i