Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2018

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

Obraz
31 GRUDNIA 2018 Poniedziałek Poniedziałek - Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - wspomnienie dowolne św. Sylwestera I, papieża Czytania: (1 J 2,18-21); (Ps 96,1-2,11-12,13); (J 1,14.12); (J 1,1-18); (J 1,1-18) - Kliknij, aby przeczytać. Po raz drugi w ostatnim czasie słuchamy prologu Ewangelii św. Jana. To taki mały paradoks. Ostatni dzień kalendarzowego roku a my słyszymy... Na początku było Słowo... ale spójrzmy raz jeszcze na ten fragment... Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało... Wszystko się stało przez Słowo...Boże Słowo ma moc sprawczą...Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju...kreśli się przed nami obraz stworzenia...Bóg mówi - świat powstaje... Nasze słowa również mają moc sprawczą...oczywiście w sensie duchowym...emocjonalnym... Dlatego warto byśmy często zważali na nasze słowa...bo językiem można narobić wiele szkód

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

Obraz
30 GRUDNIA 2018 Niedziela Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Czytania: (1 Sm 1, 20-22. 24-28); (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10); (1 J 3, 1-2. 21-24); (Dz 16, 14b); (Łk 2, 41-52); (Łk 2, 41-52) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w Ewangelię opisującą znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Kiedy spojrzymy płytko na dzisiejszy fragment, możemy dojść do wniosku, że dwunastoletni Jezus jest - mówiąc kolokwialnie - niegrzeczny. Odłącza się od rodziców, znika na trzy dni...a kiedy się odnajduje w świątyni pyta: "Czemuście mnie szukali". Wszyscy zwolennicy tradycyjnego wychowania, gdyby byli świadkami podobnego zdarzenia, pewnie pokiwaliby głową mówią: "do tego właśnie prowadzą te nowoczesne metody. Wychowanie bezstresowe". Ale przecież my nie patrzymy płytko...i nie wyrywamy pewnych zdań z kontekstu. Tylko rozpatrujemy dany fragment w całości...i szukamy odniesień do własnego życia... Wrócę jednak do

Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

Obraz
29 GRUDNIA 2018 Sobota Sobota - Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - wspomnienie dowolne świętego Tomasza Becketa, biskupa i męczennika Czytania: (1 J 2,3-11); (Ps 96,l-2a,2b-3,5b-6); (Łk 2,32); (Łk 2,22-35); (Łk 2,22-35) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na dziś czytamy: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Maryja i Józef są wierni Prawu Mojżeszowemu. Zgodnie z nim przynoszą Jezusa do świątyni. Składają również ofiarę...Ewangelista pisze o tym, że mają złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Jest to ofiara ubogich. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczyw

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.

Obraz
28 GRUDNIA 2018 Piątek Piątek - Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto Młodzianków, męczenników Czytania: (1 J 1,5-2,2); (Ps 124,2-3.4-5.7b-8); ; (Mt 2,13-18); (Mt 2,13-18) - Kliknij, aby przeczytać. Ewangelia dnia odnosi się do wspomnienia dzisiejszego dnia... Świętych Młodzianków...Uznanych za męczenników, choć nie mieli okazji poznać Jezusa. Oddali za Niego życie...choć nigdy Go nie spotkali...bo Jezus był ich rówieśnikiem... Jak uczy tradycja - przyjęli "chrzest krwi"... Ale zróbmy małe przypomnienie tej historii...Król Herod zazdrosny o "nowo narodzonego króla"  kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Jezus uchodzi z życiem, ponieważ Józef dostaje polecenie we śnie: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. W królu Herodzie zrodziła się zazdrość i lęk przed utratą wła

Ujrzał i uwierzył...

Obraz
27 GRUDNIA 2018 Czwartek Czwartek - Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto św. Jana apostoła i ewangelisty Czytania: (1J 1,1-4); (Ps 97,1-2.5-6.11-12); ; (J 20,2-8); (J 20,2-8) - Kliknij, aby przeczytać. Wspinamy dziś świętego Jana apostoła. Autora Ewangelii, listów apostolskich i Apokalipsy. W powyższym fragmencie zatrzymujemy się nad jedną ze scen po zmartwychwstaniu. W ostatnim wersie pojawia się ciekawe zdanie ... Ujrzał i uwierzył. Ujrzał i uwierzył po wejściu do pustego grobu. A wcześniej to nie wierzył?  Co takiego zobaczył w grobie, że uwierzył...Ujrzał: leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu (J 20,7). Otóż układ leżących płócien był tak wymowny, że wzbudził wiarę. Przypuszcza się, że leżały one tak jak wtedy, gdy włożono do grobu ciało w nie zawinięte, tyle że nie było samego ciała. Gdyby np. ktoś chciał ciało z tych płócien wydobyć, to musiałby je odwinąć i płótno zł

A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.

Obraz
26 GRUDNIA 2018 Środa Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto świętego Szczepana, pierwszego męczenika Czytania: (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22); (Mt 10,17-22) - Kliknij, aby przeczytać. (Dz 6,8-10;7,54-60) - Kliknij, aby przeczytać. Drugi dzień świąt...To święto pierwszego męczennika za wiarę...Św. Szczepana... Jego historię opisują Dzieje Apostolskie...Jego śmierć jest konsekwencją tego, co zapowiedział Jezus... Tę zapowiedź słyszymy w Ewangelii na dziś...Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.Tak było ze Szczepanem... Został skazany na śmierć i ukamienowany przez żydowską elitę religijną...Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szcz

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

Obraz
25 GRUDNIA 2018 Wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego Czytania: (Iz 52,7-10); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6); (Hbr 1,1-6); ; (J 1,1-18); (J 1,1-18) - Kliknij, aby przeczytać. W Boże Narodzenie wsłuchujemy się w prolog Ewangelii św. Jana: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało... Wszystko się stało przez Słowo...Boże Słowo ma moc sprawczą...Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju...kreśli się przed nami obraz stworzenia...Bóg mówi - świat powstaje... Nasze słowa również mają moc sprawczą...oczywiście w sensie duchowym...emocjonalnym... Dlatego warto byśmy często zważali na nasze słowa...bo językiem można narobić wiele szkód... W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Światłość w ciemności świeci...Światłość zawsze ma większą moc od ciemności... Prawdę mówiąc z punktu wid

A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi

Obraz
24 grudnia 2018 Poniedziałek Wigilia Czytania: (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16); (Ps 89,2-3,4-5,27 i 29); ; (Łk 1,67-79); (Łk 1,67-79) - Kliknij, aby przeczytać. Spójrzmy na fragment Ewangelii na dziś...Fragment z Łukasza to Benedictus... czyli modlitwa Zachariasza...Kiedy urodził się Jan i rodzina zeszła się aby go obrzezać, chciano mu nadać imię: Zachariasz (jak jego ojciec) ale Elżbieta upierała się by nadać dziecku imię Jan. Kiedy spytano Zachariasza, jakie chce nadać imię synowi...on napisał: Jan będzie mu na imię... I natychmiast odzyskał mowę...a słowa, które wypowiedział to właśnie Benedictus... Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izrael, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: modlitwa zaczyna się od uwielbienia...ale to jednocześnie wskazanie na "dom sługi swego, Dawida"...czyli dom Maryi i Józefa...to tam została wzbudzona moc zbawcza - Jezus... jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych prorokó

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Obraz
23 GRUDNIA 2018 Niedziela IV Niedziela Adwentu Czytania: (Mi 5,1-4a); (Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19); (Hbr 10,5-10); (Łk 1,38); (Łk 1,39-45); (Łk 1,39-45) - Kliknij, aby przeczytać. W czwartą niedzielę Adwentu wsłuchujemy się w fragment Ewangelii wg. św. Łukasza, w której przybliżona zostaje nam scena nawiedzenia. Maryja wybiera się do swojej krewnej Elżbiety, która oczekuje dziecka. Kiedy dwie przyszłe matki spotykają się, Elżbieta wita Maryję w niecodzienny sposób. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Dziecko w jej łonie zaczyna tańczyć z radości. A Maryja, która również jest napełniona Duchem Świętym wyśpiewuje jeden z najpiękniejszych hymnów uwielbienia, jakie znajdują się w Biblii. Zatrzymajmy się zatem nad hymnem Magnificat i spróbujmy wyciągnąć z niego coś inspirującego. Wielbi dusza moja Pana, Każda modlitwa powinna zaczyna

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Obraz
22 GRUDNIA 2018 Sobota Sobota III tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne świętej Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy Czytania: (1 Sm 1,24-28); (1 Sm 2,1,4-5,6-7,5abcd); ; (Łk 1,46-56); (Łk 1,46-56) - Kliknij, aby przeczytać. Magnificat...Modlitwa Maryi, która modli się pod natchnieniem Ducha Świętego... To jedyny tekst modlitwy, jaką wypowiada Maryja na kartach Biblii.. Ale mimo to jest w tym tekście coś, co nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Zatem...zatrzymajmy się nad nim: Wielbi dusza moja Pana, Każda modlitwa powinna zaczynać się od uwielbienia... Tak my powinniśmy zaczynać nasze modlitwy...Owszem ważne jest i dziękczynienie i prośba i przeproszenie...ale uwielbienie powinno rozpoczynać każdą naszą modlitwę... Uwielbienie jest odpowiedzią na to, czego doświadczamy...na Jego niepojętą miłość, którą nas obdarza. Jest odpowiedzią na dobro, którego doświadczamy...a które jest Jego udziałem... raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. To w Bogu &qu

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

Obraz
21 GRUDNIA 2018 Piątek Piątek III tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne świętego Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła Czytania: (Pnp 2,8-14); (Ps 33,2-3,11-12,20-21); ; (Łk 1,39-45); (Łk 1,39-45) - Kliknij, aby przeczytać . Dziś w Ewangelii kontynuacja historii Maryi...Dziś wsłuchujemy się w scenę nawiedzenia św.Elżbiety. Wczoraj w Ewangelii Anioł powiedział Jej: Twoja krewna Elżbieta również spodziewa się dziecka... Dlatego Maryja idzie do niej...chce jej pomóc, bo przecież jest w podeszłym wieku...a mimo wszystko, dzięki Bożemu Miłosierdziu, będzie mieć dziecko... Kiedy odwiedza Maryja odwiedza swoją krewną...zaskakujące dla niej jest powitanie: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedzian

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Obraz
20 GRUDNIA 2018 Czwartek Czwartek III tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne św. Dominika z Silos, opata Czytania: (Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4ab,5-6); ; (Łk 1,26-38); (Łk 1,26-38) - Kliknij, aby przeczytać. Wiele razy słyszeliśmy opis Zwiastowania. Wiele powiedzieliśmy o tym TAK, które wypowiedziała Maryja. Tak naprawdę nie wiem czy zdajemy sobie sprawę z okoliczności i konsekwencji jakie wynikły z tego TAK...Dziś przyjmujemy wszystko, co napisał św. Łukasz i jest OK...Ale czy zastanawialiśmy się nad dramatyzmem tych wydarzeń? Bo spójrzmy sobie na całe tło wydarzeń. Bóg posyła Anioła do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Co to znaczy? Maryję poznajemy jako zwykłą dziewczynę, która ma swoje problemy i radości....żyje normalnym życiem ówczesnych młodych kobiet. Ma narzeczonego...czeka na "sfinalizowanie" małżeństwa. Czy myśli o tym, że może będzie Matką Boga? Myślę, że nie...myślę, że to ostatnia rzecz, jaka

Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.

Obraz
19 GRUDNIA 2018 Środa Środa III tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne św. Anastazego I, papieża Czytania: (Sdz 13,2-7.24-25a); (Ps 71,3-4a,5-6ab,16-17); ; (Łk 1,5-25); (Łk 1,5-25) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii słyszymy zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela. Ten tekst świetnie dopełnia czytanie z Księgi Sędziów, w której opisana jest zapowiedź narodzenia Samsona. Te dwa czytania korespondują z sobą i w takim kluczu będzie mój komentarz. W Księdze Sędziów anioł ukazuje się żonie Manoacha i zapowiada narodziny syna: Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. W Ewangelii na dziś anioł przychodzi do kapłana imieniem Zachariasz i zwiastuje mu, że jego żona urodzi syna: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i w

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Obraz
18 GRUDNIA 2018 Wtorek Wtorek III tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne świętego Auksencjusza, biskupa Czytania: (Jr 23,5-8); (Ps 72,1-2,12-13,18-19); ; (Mt 1,18-24); (Mt 1,18-24) - Kliknij, aby przeczytać. Anioł przychodzi do Józefa - człowieka sprawiedliwego... Tak zostaje przedstawiony narzeczony Maryi. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.Oczywiście piszę "narzeczony" w dzisiejszym rozumieniu...W rozumieniu ówczesnych był on nazywany "mężem". W każdym razie...Maryja "stała się brzemienną" - jak mówi ewangelista... czyli - jest w ciąży...bez względu na czasy jest to sytuacja patowa... Dlatego potrzebna jest interwencja anioła... Anioł objawia się Józefowi i mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Nie bój się...Jak często te słowa się przewijają przez karty Bi

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Obraz
17 GRUDNIA 2018 Poniedziałek Poniedziałek III tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne św. Łazarza, biskupa Czytania: (Rdz 49,2.8-10); (Ps 72,1-2.3-4ab.7-8.17); (Łk 1,28); (Mt 1,1-17); (Mt 1,1-17) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii wsłuchujemy się w rodowód Chrystusa. Gdyby spojrzeć na ten fragment powierzchownie, można dojść do wniosku, że jest nudny, niepotrzebny, nie warty odczytywania na głos, w czasie liturgii. Po co nam słuchać dziesiątek imion, których i tak nie zapamiętamy...To bardzo płytkie i naiwne podejście. Podobne odczucie może się budzić w człowieku, który czyta Księgę Kronik... Wiemy jednak...przynajmniej mam nadzieję, że każdy z nas ma tę świadomość iż Biblia jest księgą natchnioną. Każde zawarte w Piśmie Świętym zdanie jest ważne...Każda perykopa, nawet jeżeli wydaje się nam niezrozumiała czy nudna, ma jakiś cel...Bóg chce przez każdy wyraz w każdej z ksiąg Starego i Nowego Testamentu coś przekazać... Spójrzmy raz jeszcze na genealogię Jezusa...wśr

Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.

Obraz
16 GRUDNIA 2018 Niedziela III Niedziela Adwentu Czytania: (So 3,14–18a); (Iz 12,2–3,4bcd,5–6); (Flp 4,4–7); ; (Łk 3,10–18); (Łk 3,10–18) - Kliknij, aby przeczytać Im bliżej końca adwentu, tym bardziej Słowo Boże zachęca nas do radowania się z faktu narodzenia się Zbawiciela. Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! - czytamy u Sofoniasza...Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!  Pisze św. Paweł w Liście do Filipian. A w Ewangelii znowu słyszymy o Janie Chrzcicielu... Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Czyli...Dzielcie się tym, co macie z potrzebującymi...Jeśli macie więcej...nie bądźcie skąpi...bo inni nie mają w ogóle...minimum sprawiedliwości jest potrzebne...By żyło się lepiej...Ws

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli.

Obraz
15 GRUDNIA 2018 Sobota Sobota II tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne błogosławionego Jana Karola Steeba, prezbitera Czytania: (Syr 48,1-4.9-11); (Ps 80,2aci3b,15-16,18-19); (Łk 3,4.6); (Mt 17,10-13); (Mt 17,10-13) - Kliknij, aby przeczytać. Eliasz cieszył się ogromnym szacunkiem wśród Żydów...przepowiadano nawet, że wielki prorok powróci...i będzie bezpośrednio poprzedzał Mesjasza...czytamy o tym w Ewangelii: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Jezus odpowiada: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tym samym Jezus wskazał na Jana Chrzciciela...Co ciekawe sam Jan zaprzeczył, gdy pytano go: Czy jesteś Eliaszem? Jezus daje jednak do zrozumienia...jaka była rola ostatniego proroka Starego Testamentu - Jana. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.

Obraz
14 GRUDNIA 2018 Piątek Piątek II tygodnia adwentu - wspomnienie obowiązkowe św. Jana od krzyża, prezbitera i doktora Kościoła Czytania: (Iz 48,17-19); (Ps 1,1-2,3,4.6); ; (Mt 11,16-19); (Mt 11,16-19) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus pokazuje dziś pewną niezmienną prawdę o świecie...wieczne niezadowolenie i krytykanctwo. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Ludzie, którzy nie zważają na Boże Przykazania, tworzą sobie swój własny świat...prywatny mikrokosmos...W tym świecie to oni dyktują warunki i kształtują rzeczywistość... W tym świecie Bóg (a może raczej bóg) jest uszyty na miarę...zbawienie dokonuje się w ustalonych granicach...a pierwsze miejsce zajmuje własne ego... Jan Chrzciciel się nie podoba, bo pości... Jezus się nie podoba, bo spotyka się z grzesznikami... Papież się nie podoba, bo jest "niedzisiejszy". Koś

Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.

Obraz
13 GRUDNIA 2018 Czwartek Czwartek II tygodnia adwentu - wspomnienie obowiązkowe św. Łucji, dziewicy i męczennicy Czytania: (Iz 41,13-20); (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab); (Iz 45,8); (Mt 11,11-15); (Mt 11,11-15) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na dziś słyszymy słowa. królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Takim człowiekiem był Jan Chrzciciel, o którym Jezus powiedział: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Być człowiekiem gwałtownym...to być człowiekiem "charakternym".... Tak, jak opisane jest u Izajasza w pierwszym czytaniu: Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie.  (Iz 41,15-16) Bóg pragnie przemiany robaczków, nieboraków w Młockarskie Sanie...kogoś, kto jest z pozoru "nic nieznaczący" w kogoś, kto...przemienia rzeczyw

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Obraz
12 GRUDNIA 2018 Środa Środa II tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe Czytania: (Iz 40,25-31); (Ps 103,1-2,3-4,8.10); ; (Mt 11,28-30); (Mt 11,28-30) - Kliknij, aby przeczytać. Przyjść do Jezusa...to jedyny sposób by zostać pokrzepionym... Każdy z nas dźwiga swoje trudy i cierpienia... Wszyscy jesteśmy obciążeni... Ale jeżeli przyjdziemy do Niego...i oddamy to w Jego ręce...On nie pozostanie nam obojętny. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ale to zdanie może dziwić...Być obciążonym i pójść do Jezusa? OK... To jasne...i oczywiste...i wiara w to, że On pomoże jest również jakaś...naturalna... Ale wziąć na siebie Jego jarzmo? Przecież przychodzę do Niego jako człowiek utrudzony? Dlaczego zatem mam brać Jego jarzmo? Ten paradoks wyjaśniony jest następnym zdaniu: Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Pójście za Chrystusem to

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

Obraz
11 GRUDNIA 2018 Wtorek Wtorek II tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne św. Damazego I, papieża Czytania: (Iz 40,1-11); (Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13); ; (Mt 18,12-14); (Mt 18,12-14) - Kliknij, aby przeczytać. Dla wielu nie do przyjęcia jest to, że Bóg bardziej się cieszy ze znalezionej jednej owcy niż z pozostałych 99. Uważają, że to niesprawiedliwe. Interpretują tę przypowieść od strony moralnej i mówią: „Oto 99 uczciwie żyło, starało się, kosztowało ich to dużo, bo wiadomo, że człowiekowi uczciwemu wcale nie jest tak łatwo, a ktoś nieuczciwy, lekko traktujący życie, może nawet gnębiący tych uczciwych, na końcu się nawraca i Pan Bóg jeszcze bardziej się cieszy z niego niż z całej reszty!”. W tym myśleniu dominuje porównywanie zasług: kto lepszy, kto większy, komu się należy, a komu nie. Boża sprawiedliwość jest inna od naszej - ludzkiej. Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego też walczy o każdą duszę. I wbrew pozorom to Jego zaangażowanie...ta walka o tych zagubionych ni

Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?

Obraz
10 GRUDNIA 2018 Poniedziałek Poniedziałek II tygodnia adwentu - wspomnienie dowolne św. Grzegorza Wielkiego III, papieża Czytania: (Iz 35,1-10); (Ps 85,9ab-10,11-12,13-14); ; (Łk 5,17-26); (Łk 5,17-26) - Kliknij, aby przeczytać. Rozważamy fragment Ewangelii o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego. Czterech przyjaciół przyniosło chorego do domu, w którym nauczał Jezus, a ponieważ tłum oczekujących był tak wielki, że nie mogli wejść do środka, rozebrali fragment dachu i spuścili chorego na noszach. Jednak Jezus jest nie tylko Uzdrowicielem, ale także Synem Bożym, który uwalnia z nieszczęścia o wiele większego niż najbardziej dotkliwe choroby. Co można powiedzieć więcej na temat tego fragmentu? Ludzie ci wychodzą poza schemat. Wierzą, że Chrystus może uzdrowić ich przyjaciela, więc pokonują przeciwności w kreatywny sposób....A czy my w swoich modlitwach powierzamy Jezusowi swoich bliskich, krewnych, przyjaciół? Modlitwa wstawiennicza ma moc...A jeżeli nasza prywatna modlitwa wst

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!

Obraz
09 GRUDNIA 2018 Niedziela II Niedziela Adwentu Czytania: (Ba 5,1-9); (Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6); (Flp 1,4-6.8-11); (Łk 3,4.6); (Łk 3,1-6); (Łk 3,1-6) - Kliknij, aby przeczytać. II Niedziela Adwentu...Na wieńcu płoną dwie świecie...A Liturgii Słowa pojawia się Jan Chrzciciel... Ewangelia św. Łukasza naprowadza nas na konkretne czasy, w jakich działał ostatni prorok Starego Testamentu...ten, który bezpośrednio poprzedził Jezusa - Mesjasza. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.  Jaki precyzyjny jest ewangelista...Żeby nikt z nas nie miał żadnych wątpliwości, że wszystko to, o czym pisze miało miejsce naprawdę...Kronikarska dokładność...Ale przecież nie o fakty historyczne chodzi, ale o Słowo Boże...A Słowo Bo

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Obraz
08 GRUDNIA 2018 Sobota Sobota I tygodnia adwentu - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Czytania: (Rdz 3,9-15.20); (Ps 98,1-4); (Ef 1,3-6.11-12); (Łk 1,28); (Łk 1,26-38); (Łk 1,26-38) - Kliknij, aby przeczytać. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Te słowa z Księgi Izajasza znajdują potwierdzenie w dzisiejszym fragmencie z Ewangelii. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Wielu z nas zna scenę zwiastowania na pamięć...Nawet modlimy się słowami "Pozdrowienia Anielskiego". Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ale jakie znacznie ma dla nas...osobiście to orędzie? Co czujesz, kiedy odmawiasz każdego dnia "Zdrowaś Maryjo"... Czy masz wrażenie, że w swojej modlitwie przywołujesz