Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2021

Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?

Obraz
29 SIERPNIA 2021  Niedziela XXII Niedziela zwykła Czytania: (Pwt 4, 1-2. 6-8); (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5); (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27); Aklamacja (Jk 1, 18); (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23; Czystość...Ta prawdziwa...i tylko ta rytualna. O tym dziś mówi Ewangelia. Jezus demaskuje przewrotność uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy zarzucają jego uczniom łamanie tradycji...U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? To pytanie wcale nie jest wyrazem troski o przestrzeganie tradycji....Tu nie chodzi też o przestrzeganie higieny. To szczególny wymiar ludzkiej przewrotności...Jest on o tyle dotkliwy, że przyjmuje pozór dbałości o religijną wierność. Taka przewrotność, skrywana przed sobą samym, jest największą

Przekazał im swój majątek...każdemu według zdolności.

Obraz
28 SIERPNIA 2021 Sobota Sobota XXI tydzień zwykły Czytania: (1 Tes 4, 9-11); (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 ); Aklamacja (J 13, 34); (Mt 25, 14-30); Dziś w Ewangelii dnia wsłuchujemy się w znaną wszystkim przypowieść o talentach. Trzej słudzy otrzymują od swojego pana pieniądze, którymi mają dysponować podczas jego nieobecności. Dwóch inwestuje majątek i pomnaża go. Trzeci zakopuje pieniądze w ziemi. Kiedy rządca wraca, chwali tych ze swoich podwładnych, którzy zainwestowali...natomiast karci tego, który schował pieniądze w ziemi...Wydaje się to oczywiste, ale dla współczesnych Jezusowi była zaskakująca, ponieważ rabini uczyli, że właśnie zakopanie pieniędzy jest najrozsądniejszym zachowaniem. Wśród żydów taki czyn był rzeczą normalną a tradycja uczyła, że to najlepszy sposób na zabezpieczenie przed kradzieżą....osoba, która otrzymała pieniądze i zakopała je w ziemi, czyni się tym samym wolną od odpowiedzialności za nie... Cóż przewrotne było myślenie ówczesnych rabinów...Tymczasem Jezus w

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Obraz
27 SIERPNIA 2021  Piątek Piątek XXI tydzień zwykły Czytania: (1 Tes 4, 1-8); (Ps 97 (96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12); Aklamacja (Łk 21, 36); (Mt 25, 1-13); Jezus wzywa do czuwania...opowiadając przypowieść o pannach rozsądnych i nieroztropnych. Panny czuwały w oczekiwaniu na pana młodego. Wszystkie miały lampy, ale nie wszystkie miały zapasu oliwy. Przyjście pana młodego się przeciągało, więc niektórym z nich zabrakło oliwy...  Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.  Rozlega się wołanie...A nieroztropne widzą, że nie mają oliwy... Proszą, więc by pozostała piątka podzieliła się z nimi...Tamte jednak odmawiają... Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Obraz
26 SIERPNIA 2021 Czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Czytania: (Prz 8, 22-35); (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15); (Ga 4, 4-7); Aklamacja (Łk 1, 28); (J 2, 1-11); Na dzisiejszy dzień przeznaczony jest fragment z Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej i pierwszym cudzie, który uczynił Jezus.. Na wesele zaproszeni byli Jezus, uczniowie oraz Maryja. Mogłoby się wydawać, że nic nie zakłóci tego uroczystego dnia. Jednak staje się coś, co może narazić młodą parę na wstyd...brakuje wina...Wtedy zaczyna działać Matka Jezusa...jej interwencja przyczynia się do tego, że wesele zostaje uratowane...Ten pierwszy cud, którego dokonuje Jezus, to nie jest jakieś spektakularne uzdrowienie, czy wskrzeszenie...Ale właśnie cud w Kanie. Jezus nie chciał, by młodzi małżonkowie spalili się ze wstydu, z powodu wpadki z winem. Wesele u Żydów trwało kilka dni, zaproszona na nie była cała wioska, ludzie zwykle zadłużali się, by wyprawić taką ucztę. Gdyby w czasie takiej imprezy zabrakło j

Podobni jesteście do grobów pobielanych...

Obraz
25 SIERPNIA 2021 Środa Środa XXI tydzień zwykły Czytania: (1 Tes 2, 9-13); (Ps 139 (138), 7-8. 9-10. 11-12b); Aklamacja (1 J 2, 5); (Mt 23, 27-32); Wracamy do fragmentu Ewangelii, w której Jezus mówi do faryzeuszy "Biada wam". Porównuje ich do grobów pobielanych... To kwintesencja obłudy. Odstawianie szopki. Nauczanie innych, jak mają żyć, ale nie trzymanie się tego na co dzień w swoim życiu. W Palestynie bielono groby, aby były dobrze widoczne. Obawiano się bowiem nieczystości rytualnej, którą mogło spowodować wejście na grób lub dotknięcie go nawet przez nieuwagę. Jak to się ma do nas i naszego życia? człowiek, który udaje chrześcijańskie życie jest widoczny już z daleka. Jego gra szybko wychodzi na jaw. I jakże często – niestety - sam aktor tego nie zauważa i gra dalej. Udawana pobożność i religijność to szczyt obłudy. To zakłamane życie, które jest antyświadectwem i zgorszeniem. Przykłady można mnożyć: Nazywa się chrześcijaninem, a kradnie, a oszukuje. Codziennie „chodzi”

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy...

Obraz
24 SIERPNIA 2021 Wtorek Święto św. Bartłomieja, apostoła Czytania: (Ap 21, 9b-14); (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18); Aklamacja (J 1, 49b); (J 1, 45-51); Dziś - w święto świętego Bartłomieja Apostoła - wsłuchujemy się w fragment Ewangelii według świętego Jana. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o powołanie Bartłomieja (zwanego tu Natanaelem) odbywa się inaczej niż większości uczniów...w Ewangeliach czytamy, że to Jezus spotyka Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana...i mówi im: Pójdźcie za mną. W Ewangelii według świętego Jana Andrzej przyprowadza Piotra, Filip przyprowadza Natanaela. A w dalszej części tej Ewangelii jeszcze w kilku miejscach czytam o osobie, która przyprowadziła innych...Jednak chciałbym zatrzymać się na tym konkretnym - dzisiejszym fragmencie. Filip - jeden z uczniów - poznał Jezusa. Jest Nim zafascynowany i ma 100% przekonanie, iż jego Nauczyciel jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Chce tą nowiną podzielić się ze swoim przyjacielem - Natanaelem. (czyli Bartłomiejem) Pr

Obłudnicy(...) zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.(...)sami nie wchodzicie i innym wejść nie pozwalacie...

Obraz
23 SIERPNIA 2021 Poniedziałek Poniedziałek XXI tydzień zwykły Czytania: (1 Tes 1, 1-5. 8b-10); (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b); Aklamacja (J 10, 27); (Mt 23, 13-22); W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii wg św. Mateusza, kontynuujemy rozmyślania nad obłudą faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Czytamy, więc: "Obłudnicy(...) zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.(...)sami nie wchodzicie i innym wejść nie pozwalacie..." "Przewodnicy ślepi." To mocne słowa... Bycie przewodnikiem jest odpowiedzialnym zadaniem. Wymaga odpowiednich cech...przede wszystkim sprawnego wzroku. Nie można będąc ślepcem prowadzić innych ślepców. Taka procesja ślepców (niczym z obrazu Petera Breugla) daleko nie zajdzie.  Prędzej czy później znajdzie się w jakimś dole, lub spadnie ze skały. Podobnie to wygląda, gdy myślimy o życiu duchowym. Czy w bardziej szerokim kontekście - byciu przywódcą i autorytetem... Św. Paweł pisze: "Niech Pan da wam światłe oczy serca...." I o to chodzi w byciu

Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?

Obraz
22 SIERPNIA 2021  Niedziela XXI Niedziela zwykła Czytania: (Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b); (Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23); (Ef 5, 21-32); Aklamacja (Por. J 6, 63c. 68c); (J 6, 55. 60-69); Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać...powiedzieli uczniowie, gdy usłyszeli jedną z najtrudniejszych nauk Jezusa. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. To zdanie powoduje konflikt, kiedy człowiek trzeźwo analizuje słowa Jezusa...Pojawiają się wątpliwości... Jak to? Spożywać Jego Ciało...pić Jego Krew? Może tu chodzi o jakiś symbol? I wtedy człowiek "wymięka"...i mówi: trudna jest ta mowa...Owszem jest trudna...Ale tutaj zrozumienie niewiele da... Tu trzeba wiary...i zaufania...że Jego Słowo jest prawdą...i skoro On tak powiedział...to znaczy, że coś w tym jest...Coś ważnego...  Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. No właśnie...Pośród nas...również s

Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.

Obraz
21 SIERPNIA 2021  Sobota Sobota XX tydzień zwykły Czytania: (Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17); (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5); Aklamacja (Mt 23, 9b. 10b); (Mt 23, 1-12); W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza Jezus mówi uczniom o faryzeuszach i uczonych w Piśmie. Zaleca im by byli posłuszni ich zaleceniom, ale nie brali z nich przykładu. Dlaczego - zdaniem Jezusa - przedstawiciele ówczesnej elity religijnej nie byli dobrymi wzorami do naśladowania? Kolejne wersy dają nam odpowiedź na to pytanie. A odpowiedź jest taka, że faryzeusze i uczeni w Piśmie są hipokrytami i oportunistami. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Negatywne zachowania żydow

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Obraz
20 SIERPNIA 2021  Piątek Piątek XX tydzień zwykły Czytania: (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22); (Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10); Aklamacja (Ps 25 (24), 4b. 5a); (Mt 22, 34-40);  Dwa przykazania miłości - Boga i bliźniego. Na tych dwóch opiera się całe Prawo i Prorocy. Tak odpowiada Jezus na pytanie uczonego w Piśmie. Boga kochać należy całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A bliźniego:  jak siebie samego. Co to znaczy kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą? Człowiek nie jest istotą wyłącznie cielesną... Jest istotą cielesno-duchową. Człowiek to ciało czyli fizjologia, psychika, rozum - czyli sfera intelektualna sfera emocjonalna - uczucia (które kojarzą się z sercem) no i w końcu sfera duchowa Kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą...to kochać Go każdą cząstką, na którą się składam. Moja miłość może rodzić się tylko w sercu...ale będzie ona wtedy wyłącznie stanem emocjonalnym. A wiemy przecież, że miłość to nie tylko emocje...to nie tylko uczucia

Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.

Obraz
19 SIERPNIA 2021 Czwartek Czwartek XX tydzień zwykły Czytania: (Sdz 11, 29-39a); (Ps 40 (39), 5. 7-8a. 8b-10); Aklamacja (Ps 95 (94), 8a. 7d); (Mt 22, 1-14); W dzisiejszej Ewangelii są trzy wątki. Pierwszy z nich to odrzucenie zaproszenia przez przyjaciół króla. Drugi wątek to zaproszenie na ucztę przypadkowych przechodniów. Dobrych i złych. Trzeci to wyrzucenie nieodpowiednio ubranego weselnika... Fragment kończy morał: wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Jak to zrozumieć? Powołany jest każdy z nas...w momencie poczęcia Bóg wyznacza każdemu z nas misję do spełnienia. A podstawowym powołaniem wszystkich ludzi jest zbawienie. Bóg nas kocha i nie chce nikogo potępić...On pragnie byśmy wszyscy zasiadali z Nim na Jego uczcie. Od nas zatem zależy jak odpowiemy na to zaproszenie... Możemy zachować się jak zaproszeni na początku...Z pewnością należeli oni do najbliższych Królowi. W końcu nie zaprasza się byle kogo na ucztę weselną...Ale oni wzgardzili tym zaproszeniem. Powiedzieli rad

Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Bo nas nikt nie najął.

Obraz
18 SIERPNIA 2021  Środa Środa XX tydzień zwykły Czytania: (Sdz 9, 6-15); (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mt 20, 1-16); Fragment dzisiejszej Ewangelii przybliża nam przypowieść o robotnikach w winnicy. Bogaty gospodarz szuka ludzi do pracy w winnicy. Wychodzi kilkakrotnie w ciągu dnia i najmuje kolejnych robotników. Kiedy przychodzi pora zapłaty za dzień pracy, każdemu daje po równo... Bez względu na to, ile przepracował. Taka postawa wzbudza postawę buntu grupy robotników, która pracowała cały dzień. Dla nich to nieuczciwe, że dostali tyle samo, co ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Gospodarz daje taką odpowiedź: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?  O czym jest ta przypowieść? Co mówi ona każdemu z nas? Gdzie w niej odnajdujemy siebie? Spójrzmy najpierw

Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego.

Obraz
17 SIERPNIA 2021 Wtorek Wtorek XX tydzień zwykły Czytania: (Sdz 6, 11-24a); (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14); Aklamacja (2 Kor 8, 9); (Mt 19, 23-30) Dziś w Ewangelii kontynuowany jest wątek bogactwa...Wczoraj słuchaliśmy o bogatym młodzieńcu, który odszedł zasmucony, gdy Jezus powiedział: do zbawienia brakuje ci tylko sprzedać wszystko i za Mną pójść... Tamten człowiek, mimo że spełniał wszystkie przykazania...nie był gotów poświęcić wszystkiego, co posiadał...bogactwo było dla niego ważniejsze niż pójście za Chrystusem...Jezus komentuje to: łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Użyta przez Jezusa hiperbola stała się tematem dyskusji współczesnych teologów...jedni mówili, że ucho igielne to brama w Jerozolimie...ale ta powstała w późniejszych czasach, więc nie pasuje do tej teorii... Inni mówią, że w tłumaczeniu pojawił się błąd i powinno być: łatwiej przeciągnąć nić przez ucho igielne. (po grecku: kamelos - wielbłąd, kamilos - n

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne.

Obraz
16 SIERPNIA 2021 Poniedziałek Poniedziałek XX tydzień zwykły Czytania: (Sdz 2, 11-19); (Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44); Aklamacja (Mt 5, 3); (Mt 19, 16-22); Wielu z nas zadaje sobie to pytanie: co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne? Jezus daje do zrozumienia bogatemu młodzieńcowi, że czasem nie wystarczy być dobrym. porządnym, sprawiedliwym i w ogóle takim "wzorem cnót"... Bo często słyszy się -ja często słyszę od znajomych: wcale nie trzeba być wierzącym... wystarczy być dobrym człowiekiem, szanować innych, pomagać ludziom... Albo inaczej... ktoś mówi: nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie zgwałciłem... Jestem porządny, nie kłamię, płacę podatki, mówię "dzień dobry" sąsiadom, chodzę w niedzielę do kościoła, w ogóle to całkiem miły ze mnie gość... Ale Jezus zna nasze serca i każdemu z nas mówi: jednego ci trzeba... sprzedaj wszystko i za mną pójdź... Dziś tak naprawdę nie chodzi o to by wszystkiego, co mamy się pozbywać. zostać w jedn

Wielbi dusza moja Pana...

Obraz
15 SIERPNIA 2021  Niedziela Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Czytania: (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab); (Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14); (1 Kor 15, 20-26); Aklamacja; (Łk 1, 39-56); W uroczystość Wniebowzięcia NMP wsłuchujemy się w opis spotkania Maryi z Elżbietą - scena nawiedzenia. Maryja wybiera się do swojej krewnej Elżbiety, która oczekuje dziecka. Kiedy dwie przyszłe matki spotykają się, Elżbieta wita Maryję w niecodzienny sposób. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Dziecko w jej łonie zaczyna tańczyć z radości. A Maryja, która również jest napełniona Duchem Świętym wyśpiewuje jeden z najpiękniejszych hymnów uwielbienia, jakie znajdują się w Biblii. Takich hymnów pochwalnych jest sporo na kartach Biblii...Swój hymn wyśpiewuje Izrael po wyjściu z Egiptu...Swój hymn odśpiewuje Anna - matka Samuela... hymnem uwielbienia modlą s

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

Obraz
14 SIERPNIA 2021  Sobota Sobota XIX tydzień zwykły Czytania: (Mdr 3, 1-9); (Ps 116B, 10-11. 12-13. 16-17); Aklamacja (J 12, 25); (J 15, 9-17); Miłość...Tak wiele się o niej mówi...Ale z praktyką jest już gorzej. Dziś w Ewangelii Jezus mocno podkreśla znaczenie miłości braterskiej w naszym życiu. I tłumaczy jak ta miłość powinna się objawiać. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Miłość Chrystusa do nas wynika z Miłości Jego Ojca do Niego. Ojciec Jego umiłował...A On umiłował nas...My zatem powinniśmy trwać w tej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Trwanie w tej miłości objawia się poprzez zachowywanie przykazań...Nie trzeba nic więcej...To tak niewiele...Ale i tak wiele zarazem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Najważniejsze z przykazań to wzaj

Czy wolno oddalić żonę...

Obraz
13 SIERPNIA 2021  Piątek Piątek XIX tydzień zwykły Czytania: (Joz 24, 1-13); (Ps 136 (135), 1b i 2a i 3. 16a i 17a i 18. 21a i 22a i 24); Aklamacja (1 Tes 2, 13); (Mt 19, 3-12); Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o nierozerwalności małżeństwa. Jezus znów zostaje wystawiony na próbę przez faryzeuszy. Ci pytają Go: czy wolno oddalić żonę. To takie pytanie ponadczasowe.  Dziś również głośno porusza się kwestie związane z małżeństwem i rodziną. Poddaje w wątpliwość wzorce, które wskazuje Kościół. Mówi się o anachroniczności małżeństwa, jako nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny. Proponuje się w zamian różne erzace.  W prawodawstwie świeckim głosi się hasło małżeństwa dla wszystkich. We wszystkich możliwych konfiguracjach. I mówi się, że to normalne, że przecież jeżeli dwoje ludzi się kocha, to nikt nie powinien stawać im na drodze. A jeżeli ktoś mówi, że to sprzeczne z naturą? Jest zacofanym zaściankowym, nietolerancyjnym homofobem czy transfobem.  Inny problem to rozwody.  Według socjolo

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?

Obraz
12 SIERPNIA 2021  Czwartek Czwartek XIX tydzień zwykły Czytania: (Joz 3, 7-10a. 11. 13-17); (Ps 114 (113A), 1b-2. 3-4. 5-6); Aklamacja (Ps 119 (118), 135); (Mt 18, 21 – 19, 1); Dziś zatrzymuję się na Ewangelii wg. św. Mateusza. Piotr pyta Jezusa o przebaczenie... Ile przebaczać...czy może siedem razy...? Jezus mówi...nie siedem...siedemdziesiąt siedem. Siódemka oznacza pełnię...pewną doskonałość...do której powinno się dążyć... Ta symboliczna liczba przewija się w Biblii...i dziś w naszym życiu często się z nią spotykamy. Siedem dni tygodnia...siedem kontynentów...siedem sakramentów...siedem cnót i grzechów głównych...siedmioramienny świecznik - menora...itp. Nie chcę za długo pisać o symbolice...chodzi o pokazanie, że pytanie Piotra: czy siedem razy mam przebaczać? jest troszkę metaforyczne...dla niego siódemka jest liczbą idealną...szczytem możliwości w przebaczaniu.... Jezus jednak potęguje tę liczbę do 77 ... czyli przebaczać trzeba zawsze... Można sobie pomyśleć lub powiedzieć: to

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Obraz
11 SIERPNIA 2021  Środa Środa XIX tydzień zwykły Czytania: (Pwt 34, 1-12); (Ps 66 (65), 1b-3a. 5 i 8. 16-17); Aklamacja (2 Kor 5, 19); (Mt 18, 15-20); Ewangelia na dziś porusza kwestię upomnienia braterskiego. Warto sobie uświadomić, że do napomnienia braterskiego jesteśmy wezwani już w Starym Testamencie. Jego celem jest „pozyskiwanie brata”, przywrócenie jedności, którą rozerwał grzech i wina. Jeżeli one się pojawiają i my je dostrzegamy, to w imię ratowania więzi braterskiej mamy obowiązek napomnieć brata. Odnosi się to do grzechu przez nas samych rozpoznanego, a nie takiego, o którym nam ktoś opowiada. W tym ostatnim przypadku możemy być jedynie świadkami napomnienia braterskiego, o który mowa w drugim etapie napomnienia. Pan Jezus poleca nam: 1. Dyskretnie napomnieć brata. 2. W razie braku reakcji winniśmy wraz z kimś innym ponowić napomnienie. 3. Jeżeli jednak i to nie przyniosło rezultatu, powinniśmy powiedzieć o tym Kościołowi. Pierwszy krok w rozwiązywaniu konfliktów we wspóln

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Obraz
10 SIERPNIA 2021 Wtorek Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika Czytania: (2 Kor 9,6-10); (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9); Aklamacja (J 12, 26); (J 12, 24-26); Dziś kolejny raz w Ewangelii czytamy o ziarnie. Jezus mówi: ziarno, które nie obumrze zostaje samo... a to, które obumrze przynosi plon. To znaczy, że poświęcenie wszystkiego, co jest dla nas cenne - włącznie z życiem -  procentuje na przyszłość. Współcześnie - w dobie indywidualizmu, materializmu. zapomina się o tym zaleceniu... Ludzie kochają swoje życie...chcą je przeżyć w pełni. Zwiedzają świat, bywają na imprezach, kupują drogie samochody i wille z basenem... Ale to wszystko jest chwilowe. Dobra materialne nie są niczym złym, ale kiedy stawia się je ponad wszystko,  zakrywają nam prawdziwy świat i prawdziwe wartości... Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne i tu nie chodzi o jakiś masochizm, cierpiętnictwo czy skrajną ascezę, ale o pewne spojrzenie na życie... Na to, że w życiu są sprawy ważn