Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2017

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów

Obraz
31 GRUDNIA 2017 Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Dzisiejsze czytania: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a); Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40 Łk 2, 22-40 - Kliknij aby przeczytać W Święto Świętej Rodziny zatrzymujemy się na fragmencie Ewangelii św. Łukasza, który opisuje scenę ofiarowania w świątyni. Kolejny raz w oktawie Bożego Narodzenia pojawia się ten sam fragment. Co zatem Bóg chce nam przez niego powiedzieć? Na początku zostajemy wprowadzeni w historyczne podstawy ofiarowania w świątyni. Łukasz mówi nam, że to wynikało z przepisów Prawa. Uściślając chodziło o dwa przepisy. Pierwsze prawo dotyczyło oczyszczenia kobiety po porodzie. Mówi o tym dokładnie Księga Kapłańska w rozdziale 12. Czterdzieści dni po narodzinach dziecka Maryja miała złożyć za siebie ofiarę oczyszczenia czyli baranka lub ofiarę ubogich – dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (zob. Kpł 12,8).  Drugie prawo,

Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

Obraz
30 GRUDNIA 2017 Sobota Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego Dzisiejsze czytania: 1 J 2,12-17; Ps 96,7-10; Łk 2,36-40 (Łk 2,36-40) - Kliknij aby przeczytać. W Ewangelii na dziś zatrzymujemy się na scenie spotkania Świętej Rodziny z prorokinią Anną. Jest to kontynuacja sceny ofiarowania w świątyni. Z relacji Ewangelisty dowiadujemy się, że Anna była córką Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Jej bliskość świątyni czyli bliskość Boga, sprawiła, że była wyczulona na sprawy ducha. Miała ona wiedzę, że Bóg przyszedł na świat. Że to dzieciątko, które spotkała, jest obiecanym Mesjaszem. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Anna mówi o swoim odkryciu wszystkim, których widzi w świątyni. Dzie

«Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu».

Obraz
29 GRUDNIA 2017 Piątek Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego Dzisiejsze czytania: 1 J 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Łk 2,22-35 (Łk 2,22-35) - Kliknij by przeczytać. W Ewangelii na dziś czytamy: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  Maryja i Józef są wierni Prawu Mojżeszowemu. Zgodnie z nim przynoszą Jezusa do świątyni. Składają również ofiarę...Ewangelista pisze o tym, że mają złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Jest to ofiara ubogich. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za n

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew.

Obraz
28 GRUDNIA 2017 Czwartek Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Młodzianków, męczenników Dzisiejsze czytania: 1 J 1,5-2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18 (Mt 2,13-18)Kliknij aby przeczytać. Ewangelia dnia odnosi się do wspomnienia dzisiejszego dnia... Świętych Młodzianków...Uznanych za męczenników, choć nie mieli okazji poznać Jezusa. Oddali za Niego życie...choć nigdy Go nie spotkali...bo Jezus był ich rówieśnikiem... Jak uczy tradycja - przyjęli "chrzest krwi"... Ale zróbmy małe przypomnienie tej historii...Król Herod zazdrosny o "nowo narodzonego króla"  kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Jezus uchodzi z życiem, ponieważ Józef dostaje polecenie we śnie: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. W królu Herodzie zrodziła się zazdrość i lęk przed utratą władzy... Dziś równie

Ujrzał i uwierzył...

Obraz
27 GRUDNIA 2017 Środa Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty Dzisiejsze czytania: 1 J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; J 20,2-8 (J 20,2-8) - kliknij aby przeczytać. Wspinamy dziś świętego Jana apostoła. Autora Ewangelii, listów apostolskich i Apokalipsy. W powyższym fragmencie zatrzymujemy się nad jedną ze scen po zmartwychwstaniu. W ostatnim wersie pojawia się ciekawe zdanie ... Ujrzał i uwierzył. Ujrzał i uwierzył po wejściu do pustego grobu. A wcześniej to nie wierzył?  Co takiego zobaczył w grobie, że uwierzył...Ujrzał: leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu (J 20,7). Otóż układ leżących płócien był tak wymowny, że wzbudził wiarę. Przypuszcza się, że leżały one tak jak wtedy, gdy włożono do grobu ciało w nie zawinięte, tyle że nie było samego ciała. Gdyby np. ktoś chciał ciało z tych płócien wydobyć, to musiałby je odwinąć i płótno złożyć inac

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Obraz
26 GRUDNIA 2017 Wtorek Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Dzisiejsze czytania: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22 (Dz 6,8-10;7,54-60) - kliknij aby przeczytać. (Mt 10,17-22) - kliknij aby przeczytać. Drugi dzień świąt...To święto pierwszego męczennika za wiarę...Św. Szczepana... Jego historię opisują Dzieje Apostolskie...Jego śmierć jest konsekwencją tego, co zapowiedział Jezus... Tę zapowiedź słyszymy w Ewangelii na dziś... Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Tak było ze Szczepanem... Został skazany na śmierć i ukamienowany przez żydowską elitę religijną... Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas - Rozważania na Boże Narodzenie.

Obraz
25 GRUDNIA 2017 Poniedziałek Narodzenie Pańskie Dzisiejsze czytania: Wieczorna Msza wigilijna: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.16-17.27.29; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; Łk 2,1-14 Msza o świcie: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,14; Łk 2,15-20 Msza w dzień: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (Łk 2,1-14) - kliknij aby przeczytać To już ta noc...w czasie której wspominamy Boże Narodzenie...W Ewangelii wsłuchujemy się w historię, którą pewnie wielu z nas już zna na pamięć...kiedy to:  nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  A potem słuchamy o pierwszych gościach u nowo narodzonego Jezusa... W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lec

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Obraz
24 GRUDNIA 2017 Niedziela IV niedziela Adwentu Dzisiejsze czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27; Łk 1,38; Łk 1,26-38 (Łk 1,26-38) - kliknij aby przeczytać. Wiele razy słyszeliśmy opis Zwiastowania. Wiele powiedzieliśmy o tym TAK, które wypowiedziała Maryja. Tak naprawdę nie wiem czy zdajemy sobie sprawę z okoliczności i konsekwencji jakie wynikły z tego TAK...Dziś przyjmujemy wszystko, co napisał św. Łukasz i jest OK...Ale czy zastanawialiśmy się nad dramatyzmem tych wydarzeń? Bo spójrzmy sobie na całe tło wydarzeń. Bóg posyła Anioła do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Co to znaczy? Maryję poznajemy jako zwykłą dziewczynę, która ma swoje problemy i radości....żyje normalnym życiem ówczesnych młodych kobiet. Ma narzeczonego...czeka na "sfinalizowanie" małżeństwa. Czy myśli o tym, że może będzie Matką Boga? Myślę, że nie...myślę, że to ostatnia rzecz, jaka mogłaby Jej wpaść do

A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię?

Obraz
23 GRUDNIA 2017 Sobota Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Ml 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5.8-10.14; Łk 1,57-66 (Łk 1,57-66) - Kliknij aby przeczytać. Narodzenie Jana Chrzciciela...Ten fragment Ewangelii przeznaczony jest na dzisiejszy dzień. Czego dowiadujemy się z relacji Łukasza?  Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan.  Elżbieta rodzi syna...zgodnie z zapowiedzią. Krewni i sąsiedzi przychodzą by uczcić to ważne dla rodziny Zachariasza wydarzenie...Naturalna jest, więc i radość całego otoczenia...krewnych i sąsiadów...w końcu Zachariaszowi i Elżbiecie urodził się syn, mimo że oboje byli w podeszłym wieku...Osiem dni później - według tradycji - wszyscy się zgromadzili aby obrzezać dziecko. W tym czasie

Wielbi dusza moja Pana...

Obraz
22 GRUDNIA 2017 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56 (Łk 1,46-56) - kliknij aby przeczytać. Magnificat...Modlitwa Maryi, która modli się pod natchnieniem Ducha Świętego... To jedyny tekst modlitwy, jaką wypowiada Maryja na kartach Biblii.. Ale mimo to jest w tym tekście coś, co nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Zatem...zatrzymajmy się nad nim: Wielbi dusza moja Pana,  Każda modlitwa powinna zaczynać się od uwielbienia... Tak my powinniśmy zaczynać nasze modlitwy...Owszem ważne jest i dziękczynienie i prośba i przeproszenie...ale uwielbienie powinno rozpoczynać każdą naszą modlitwę... Uwielbienie jest odpowiedzią na to, czego doświadczamy...na Jego niepojętą miłość, którą nas obdarza. Jest odpowiedzią na dobro, którego doświadczamy...a które jest Jego udziałem... raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  To w Bogu "duch mój" się raduje...Nie ma żadnego innego źródła radości...Tylko On...To postawienie Boga na należ

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Obraz
21 GRUDNIA 2017 Czwartek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33,2-3.11-12.20-21; Łk 1,39-45 (Łk 1,39-45) - kliknij aby przeczytać. Dziś w Ewangelii kontynuacja historii Maryi...Dziś wsłuchujemy się w scenę nawiedzenia św.Elżbiety. Wczoraj w Ewangelii Anioł powiedział Jej: Twoja krewna Elżbieta również spodziewa się dziecka... Dlatego Maryja idzie do niej...chce jej pomóc, bo przecież jest w podeszłym wieku...a mimo wszystko, dzięki Bożemu Miłosierdziu, będzie mieć dziecko... Kiedy odwiedza Maryja odwiedza swoją krewną...zaskakujące dla niej jest powitanie:  Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  Ale zacznę od:  W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z poś