Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2021

Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

17 STYCZNIA 2021 Niedziela Druga Niedziela zwykła Czytania: (1 Sm 3,3b-10.19); (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10); (1 Kor 6,13c-15a.17-20); Aklamacja (J 1,41.17b); (J 1,35-42); Zatrzymajmy się na moment przy opisywanych przez Jana scenach. Jan Chrzciciel stoi ze swoimi uczniami...a obok przechodzi Jezus. Widząc przechodzącego Jezusa, Jan mówi: Oto Baranek Boży...Wskazuje swoim uczniom na Jezusa mówiąc: To On...To Jego zapowiadałem... Uczniowie natychmiast opuszczają Jana i idą za Jezusem... To wyraz niesamowitej pokory ze strony Jana Chrzciciela...usunąć się w cień... pozwolić odejść swoim uczniom, by poszli za innym nauczycielem...a raczej: Nauczycielem. To także swego rodzaju wskazanie dla nas...mamy wokół siebie ludzi, dla których jesteśmy wzorem... duchowymi przewodnikami...opowiadamy im o Bogu...i o Jezusie... Ale przychodzi czas, kiedy musimy im pozwolić odejść...by sami mogli za Nim iść... My mamy do Niego prowadzić innych...ale my nie jesteśmy Nim... Tę sytuację można też odwrócić...p

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

16 STYCZNIA 2021 Sobota Sobota I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 4, 12-16); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); Aklamacja (Łk 4, 18); (Mk 2, 13-17); Dzisiejszy fragment opowiada o powołaniu Lewiego.  (znamy go również jako Mateusza) Przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Lewi jest celnikiem. Należy zatem do pogardzanej grupy społecznej. Celnicy służą okupantowi - są zatem kolaborantami.  Jezus mimo to nie widzi w nim grzesznika, ale człowieka, o którego tak samo warto walczyć,  w równym stopniu jak o każdego innego człowieka. I powołuje go.  Głos Chrystusa: Pójdź za Mną! rozbrzmiewa i dziś. Jezus przychodzi do naszych rzeczywistości  oraz do rzeczywistości naszych znajomych.  Czasem może nam się wydawać, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Albo, że ten ktoś nie jest wystarczająco dobry. Bóg patrzy inaczej niż my. On nie patrzy tymi kategoriami jak ludzie. Dla Niego nie liczą się nasze układy

Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!

15 STYCZNIA 2021 Piątek Piątek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 4, 1-5. 11); (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8); Aklamacja (Łk 7, 16); (Mk 2, 1-12); Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Mówi Jezus do paralityka...A ten zostaje uzdrowiony. Ta historia nie jest jednak tak prosta, by opisać ją w jednej linijce. Z fragmentu Ewangelii na dziś, dowiadujemy się kilku prawd, które mogą być istotne w naszym życiu duchowym. Ale od początku: Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Jezus wraca do Kafarnaum a tłum natychmiast dowiaduje się, że On przybył. Ludzie zbierają się w domu i wokół niego i - jak informuje ewangelista - nie ma miejsca. Nie można nawet palca wcisnąć - jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Jezus zaś głosi naukę. Tłumy przychodzą słuchać Jezusa, ale - możemy być tego pewni - przychodzą również by Jezus ich uzdrowił. Marek wskazuje jednak w tym wersie na "

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

14 STYCZNIA 2021 Czwartek Czwartek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 3, 7-14); (Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 1, 40-45); Jezus uzdrawia trędowatego... Co ciekawego widzę w tym uzdrowieniu? Sam dialog między trędowatym a Jezusem. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie była to nachalna prośba... Nie było to rozpaczliwe błaganie. Trędowaty zostawił Jezusowi wolność... Uzdrów mnie, jeśli chcesz... Jasne, że chcę być oczyszczony... To chyba oczywiste, ale nie musisz mnie oczyszczać, jeśli nie jest to Twoją wolą. Widzę tutaj pełne zaufanie Bogu... Pełne oddanie się Jezusowi. Każdy z nas modląc się, chciałby by prośba została spełniona, ale nie każdy jest na tyle otwarty, by powiedzieć: bądź wola Twoja... Jeżeli nie spełnisz mojej prośby... zrozumiem, że jest w tym Twój większy plan. To jest postawa, której powinniśmy się uczyć. Owszem... ważne jest by prosić Boga, by modlić się modlitwą prośby... Ale ważne jest to podkreślenie myśli: jeśli chcesz... Bo B

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych.

13 STYCZNIA 2021 Środa Środa I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 2, 14-18); (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9); Aklamacja (J 10, 27); (Mk 1, 29-39); W Ewangelii na dziś mamy kilka ważnych momentów, nad którymi warto się zatrzymać, pochylić. Relacja ewangelisty rozpoczyna się w momencie wyjścia z synagogi. Pierwsze miejsce, w które się udają, to dom Szymona Piotra. Synagoga to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie można Go spotkać. Tam naucza, rozmawia z ludźmi, wyjaśnia Pisma...Rzeczą naturalną także dla każdego z nas jest, że pierwszym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół...jako budynek... ale i Kościół jako wspólnota...Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Jezus wychodzi z synagogi i idzie do domu Szymona i Andrzeja... Odwiedza swoich przyjaciół...Jego uczniowie są także Jego przyjaciółmi...To ważne by w naszych relacjach przyjacielskich, koleżeńskich także był obecny Jezus...Byśmy nie traktowali Go jak kogoś odległego...z kim

Milcz i wyjdź z niego.

12 STYCZNIA 2021 Wtorek Wtorek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 2, 5-12); (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9); Aklamacja (1 Tes 2, 13); (Mk 1, 21-28); Pierwszym cudem, który opisuje Marek jest uwolnienie opętanego spod władzy złego ducha. Oczywiście w czasach współczesnych Jezusowi wiele chorób, które dziś uznalibyśmy za psychiczne, przypisywano działaniom demonów, co nie zmienia faktu, że Jezus jest Tym, który uzdrawia. Jezus nie odcina się od mentalności swego czasu, wydaje się ją nawet podzielać. Diagnoza Chrystusa, który sięga korzeni zła, nie jest jednak diagnozą medyczną. Jest diagnozą duchową. Opętanie jest utratą harmonii w człowieku, równowagi sfery duszy, ducha i ciała. (Czyli sfer fizycznej, intelektualnej i duchowej) Duch nieczysty musi wyjść, aby opętany człowiek mógł wyjść ze swego więzienia i odnaleźć utraconą jedność i harmonię. W czasach Jezusa, złe duchy były uważane, nawet przez wielu żydowskich nauczycieli, za liczne i potężne, kręcące się wszędzie i robiące wszystk

Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

11 STYCZNIA 2021 Poniedziałek Poniedziałek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 1, 1-6); (Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9); Aklamacja (Mk 1, 15); (Mk 1, 14-20); Słyszymy dziś fragment Ewangelii, który opisuje powołanie pierwszych uczniów. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do niech: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego. Obserwuje pracujących rybaków. Przygląda się codziennym scenom z ich życia. Przygląda się ich rytuałom, które ściśle związane są z ich zajęciem - z połowem ryb. Widzi jak jedni zarzucają sieci a inni je naprawiają. Z pewnością byli tam i rybacy, którzy już złowili ryby i teraz oddzielali "te dobre" od "tych złych". ( o czym jakiś czas później Jezus opowie przypowieść) I właśnie w tę codzienną rzeczywistość

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

10 STYCZNIA 2021 Niedziela Święto Chrztu Pańskiego Czytania: (Iz 55, 1-11); (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6); (1 J 5, 1-9); Aklamacja (J 1, 29); (Mk 1, 7-11); Tyś jest mój Syn umiłowany...w Tobie mam upodobanie... Tymi słowami odezwał się głos z nieba, kiedy Jezus przyjął chrzest. Bóg wskazał na Niego...jako na "umiłowanego Syna." Co te słowa nam jeszcze mówią? To, że Bóg pragnie i do nas mówić podobnie... Tak wielu z nas tkwi ciągle w morzu kompleksów...złego myślenia o sobie itp. Słowo Boże na dziś...jest Słowem skierowanym właśnie do mnie i do Ciebie. Być kimś ważnym w oczach Boga...podobać Mu się...I usłyszeć o tym osobiście... To najlepsza nowina, jaką możemy usłyszeć. Ale spójrzmy na cały dzisiejszy fragment Ewangelii. Jan Chrzciciel zapowiada nadejście Mesjasza. Mówi: idzie silniejszy ode mnie. I przychodzi Jezus... I przyjmuje chrzest od Jana.  Lud przystępował do chrztu a wśród nich Jezus...On był bez grzechu...a jednak chciał przyjąć chrzest pokuty...Chciał do tego stopni

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!

9 STYCZNIA 2021 Sobota II Tydzień po Narodzeniu Pańskim Czytania: (1 J 4,11-18); (Ps 72,1-2,10-11,12-13); (1 Tm 3,16); (Mk 6,45-52); Zdaniem - kluczem dzisiejszego fragmentu jest "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!" A jak często my się boimy? Jak często pewne sprawy nas przerastają?  W takich oto sytuacjach przychodzi do nas Jezus...przychodzi łamiąc schematy....idzie krocząc po jeziorze naszego życia...Jak zachowujemy się w tej sytuacji? Krzyczymy tak jak apostołowie? Czy może cieszymy się na Jego widok? Ale spójrzmy na tekst na dziś od początku: Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. To zdanie nakreśla nam sytuację po rozmnożeniu chleba...Jezus przynagla uczniów by wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go. On chce w tym czasie odprawić tłum... Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. To ważna wskazówka i dla nas...Nie można być non stop na no

Wy dajcie im jeść!

8 STYCZNIA 2021 Piątek II Tydzień po Narodzeniu Pańskim Czytania: (1 J 4,7-10); (Ps 72,1-2,3-4ab,7-8); (Łk 4,18-19); (Mk 6,34-44); Wy dajcie im jeść! To motto dzisiejszego wpisu... Często pytamy się...dlaczego Bóg nic nie zrobił w "tej i tej" sprawie...A odpowiedź jest następująca: Zrobił...Postawił w tym miejscu i w tym czasie Ciebie...Byś Ty to zrobił...Byś wykorzystał swoje siły, możliwości, zdolności by coś zrobić...Cud sam się nie dokona...W wielu miejscach na kartach Ewangelii widzimy, że do dokonania cudu potrzebne jest zaangażowanie... By woda mogła zmienić się wino na weselu w Kanie...potrzebne było zaangażowanie sług. By mogło dojść do rozmnożenia chleba i ryb...potrzebne było zaangażowanie... Ale spójrzmy spokojnie na ten dzisiejszy fragment: Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Tłum, który idzie za Jezusem jest głodny...głodny Słowa... Pragnie by ktoś wskazał mu drogę...wiel

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

7 STYCZNIA 2021 Czwartek II Tydzień po Narodzeniu Pańskim Czytania: (1 J 3,22-4,6); (Ps 2,7-8,10-11); (Mt 4,23); (Mt 4,12-17.23-25); Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża nam wydarzenia, jakie mają miejsce po uwięzieniu Jana Chrzciciela. Mateusz relacjonuje: (Jezus) osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło”.  Kafarnaum leżało na szlaku jednego z ówczesnych głównych traktów handlowych Palestyny, nazwanego później „Drogą morską". Podążały tędy karawany z Damaszku do Cezarei Palestyńskiej, leżącej na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Galilea to ziemie zamieszkane przez pogan. W czasach Mateusza połowę mieszkańców Galilei stanowili poganie posługujący się językiem greckim i aramejskim, sprawujący kulty pogańskie. Powołując si

Przybyliśmy oddać Mu pokłon...

6 STYCZNIA 2021 Środa Uroczystość Objawienia Pańskiego Czytania: (Iz 60,1-6); (Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13); (Ef 3,2-3a.5-6); Aklamacja (Mt 2,3); (Mt 2,1-12); Dziś obchodzimy święto Trzech Króli inaczej Objawienia Pańskiego. W tym dniu wsłuchujemy się w fragment Ewangelii według św. Mateusza. Fragment ten opisuje pokłon Mędrców ze Wschodu. Ewangelia nie podaje ich dokładnej liczby ani nie mówi nic o ich godności królewskiej,  ale tradycja przyjęła określać ich, jako królów. i nadała im imiona Kacper, Melchior, Baltazar.  Symbolizują oni cały znany ówczesny świat - kontynenty: Europę, Azję, Afrykę... A ich dary: złoto, kadzidło, mirra - są symbolem godności królewskiej i kapłańskiej Jezusa oraz zapowiedzią Jego męki... Tyle tytułem wstępu. Przejdę do tekstu: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu po

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

5 STYCZNIA 2021 Wtorek II Tydzień po Narodzeniu Pańskim Czytania: (1J 3, 11-21); (Ps 100 (99), 2-3. 4-5); Aklamacja; (J 1, 43-51); Jezus spotyka Filipa i powołuje go. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną! Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja  i Piotra.  Filip jednak nie spoczywa na laurach, ale od razu działa. Idzie i głosi. Opowiada o spotkaniu Jezusa. Rozpiera go energia do ewangelizowania. Spotyka swojego znajomego - Natanaela i mówi mu: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Filip musi podzielić się swoją radością z przyjacielem: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz i Prorocy. Tym Kimś jest Jezus. Zaskakuje to, że już na początku Ewangelii spotykamy się z dwiema podobnymi scenami... Powołany na ucznia nie stoi w miejscu, ale działa. Przyprowadza znajomych, przyjaciół, braci. A ile razy my przyjmowaliśmy taką postawę?  Czy tak właśnie działamy?  Czy tak przejawia się nasze bycie uczniem?  Czy może wszystko t

Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

4 STYCZNIA 2021 Poniedziałek II Tydzień po Narodzeniu Pańskim Czytania: (1 J 3, 7-10); (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9); Aklamacja (Hbr 1, 1-2a); (J 1, 35-42); Zatrzymajmy się na moment przy opisywanych przez Jana scenach. Jan Chrzciciel stoi ze swoimi uczniami...a obok przechodzi Jezus. Widząc przechodzącego Jezusa, Jan mówi: Oto Baranek Boży...Wskazuje swoim uczniom na Jezusa mówiąc: To On...To Jego zapowiadałem... Uczniowie natychmiast opuszczają Jana i idą za Jezusem... To wyraz niesamowitej pokory ze strony Jana Chrzciciela...usunąć się w cień... pozwolić odejść swoim uczniom, by poszli za innym nauczycielem...a raczej: Nauczycielem. To także swego rodzaju wskazanie dla nas...mamy wokół siebie ludzi, dla których jesteśmy wzorem... duchowymi przewodnikami...opowiadamy im o Bogu...i o Jezusie... Ale przychodzi czas, kiedy musimy im pozwolić odejść...by sami mogli za Nim iść... My mamy do Niego prowadzić innych...ale my nie jesteśmy Nim... Tę sytuację można też odwrócić...posłużę się prz

Na początku było Słowo...

3 STYCZNIA 2021 Niedziela Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim Czytania: (Syr 24,1-2.8-12); (Ps 147,12-15.19-20); (Ef 1,3-6.15-18); Aklamacja (1 Tm 3,16); (J 1,1-18); Po raz kolejny w ostatnim czasie słuchamy prologu Ewangelii św. Jana. Kolejny już raz słyszymy: Na początku było Słowo... ale spójrzmy raz jeszcze na ten fragment... Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało... Wszystko się stało przez Słowo...Boże Słowo ma moc sprawczą...Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju...kreśli się przed nami obraz stworzenia...Bóg mówi - świat powstaje... Nasze słowa również mają moc sprawczą...oczywiście w sensie duchowym...emocjonalnym... Dlatego warto byśmy często zważali na nasze słowa...bo językiem można narobić wiele szkód... W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Światłość w ciemności

Kto ty jesteś? Jam głos wołającego na pustyni...

2 STYCZNIA 2021 Sobota Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła Czytania: (1 J 2,22-28); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4); (Hbr 1,1-2); (J 1,19-28); W Ewangelii na dziś kolejny raz spotykamy Jana Chrzciciela. Towarzyszył nam podczas Adwentu, dziś znowu słuchamy fragmentu o nim. Dziś jednak najważniejsze jest pytanie, jakie wybrzmiewa z kart Ewangelii. Kim jesteś? To ważne pytanie, które tyczy się również każdego z nas... Początek nowego roku, to taki czas, kiedy również sami sobie zadajemy pytanie: Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? A może Kim chcielibyśmy być?  Jan Chrzciciel uczy nas o tym... Mówi nam co nieco o tożsamości... Odpowiada rozmówcom na trudne pytania... Rozwiewa wątpliwości... Konfrontuje obraz tego, za kogo jest uważany z tym, kim jest naprawdę... Pytany o to, czy jest Mesjaszem, Eliaszem lub prorokiem zaprzecza. I udziela odpowiedzi powołując się na słowa proroka Izajasza.  Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. To ważn

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

1 STYCZNIA 2021 Piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Czytania: (Lb 6,22-27); (Ps 67,2-3,5 i 8); (Ga 4,4-7); (Hbr 1,1-2); (Łk 2,16-21); Ewangelia na dziś przedstawia nam scenę pokłonu pasterzy. Pasterze są pierwszymi świadkami Bożego Narodzenia. Zostaje im powierzona Dobra Nowina o narodzeniu Zbawiciela, Mesjasza, Pana. W czasach Jezusa pasterze byli ludźmi, których lekceważono. Znajdowali się na najniższym szczeblu drabiny społecznej i religijnej. Wraz z rolnikami i rybakami tworzyli "lud nie znający prawa". Pasterze nie mogli skrupulatnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, gdyż troska o stada zajmowała im cały czas. Z tego powodu ortodoksyjni Żydzi traktowali ich z pogardą, niemal jak "nieczystych".  I właśnie ci ludzie, których współcześni nazwaliby "marginesem społecznym" stają się świadkami Bożego Narodzenia. Oni opowiadają o wszystkim, co widzieli. Wszyscy słuchają i dziwią się historii o aniołach, które zwiastow

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

1 STYCZNIA 2021 Piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Czytania: (Lb 6,22-27); (Ps 67,2-3,5 i 8); (Ga 4,4-7); (Hbr 1,1-2); (Łk 2,16-21); Witam Was wszystkich w Nowym Roku. Chciałbym zacząć kolejny rok pisania od rozważania wokół Pierwszego Czytania. Ten dzisiejszy fragment z Księgi Liczb ma szczególne znaczenie na początku roku. Często w naszych noworocznych życzeniach przewijało się życzenie: Błogosławieństwa Bożego...I to jest sedno całej sprawy. Bez Bożego Błogosławieństwa cały rok będzie...mówiąc kolokwialnie...marny. Dlatego też Bóg przekazuje Mojżeszowi jak błogosławić...Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Błogosławić (po łac. bene dicere) znaczy "dobrze życzyć" błogosławieni to szczęśliwi... Zatem byśmy mogli być szczęśliwi, potrzebujemy błogosławieństwa...Zarówno Błogosławieństwa Boga, jak i naszych codziennych, wzajemn