Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2021

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.

Obraz
31 STYCZNIA 2021 Niedziela Czwarta Niedziela zwykła Czytania: (Pwt 18,15-20); (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9); (1 Kor 7,32-35); Aklamacja (Mt 4, 16); (Mk 1,21-28); Pierwszym cudem, który opisuje Marek jest uwolnienie opętanego spod władzy złego ducha. Oczywiście w czasach współczesnych Jezusowi wiele chorób, które dziś uznalibyśmy za psychiczne, przypisywano działaniom demonów, co nie zmienia faktu, że Jezus jest Tym, który uzdrawia. Jezus nie odcina się od mentalności swego czasu, wydaje się ją nawet podzielać. Diagnoza Chrystusa, który sięga korzeni zła, nie jest jednak diagnozą medyczną. Jest diagnozą duchową. Opętanie jest utratą harmonii w człowieku, równowagi sfery duszy, ducha i ciała. (Czyli sfer fizycznej, intelektualnej i duchowej) Duch nieczysty musi wyjść, aby opętany człowiek mógł wyjść ze swego więzienia i odnaleźć utraconą jedność i harmonię. W czasach Jezusa, złe duchy były uważane, nawet przez wielu żydowskich nauczycieli, za liczne i potężne, kręcące się wszędzie i robiące wsz

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się!

Obraz
30 STYCZNIA 2021 Sobota Sobota III tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 11,1-2.8-19); (Łk 1,69-70.71-72.74-75); Aklamacja (Hbr 4,12); (Mk 4,35-41); Co takiego mówi nam ten fragment z Ewangelii? Jakie ważne myśli mu towarzyszą? Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy; Jezus mówi do uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Zostawili tłumy... To kwestia warta podkreślenia. Mogli przecież przebywać wśród tłumów... Wydaje się, że to takie dobre rozwiązanie. Przecież tłumy cieszą się z obecności Jezusa, chcą Go słuchać, przynoszą swoich chorych itp. A co będzie ich czekać po drugiej stronie jeziora? Tego nie wie nikt... Przecież mogą tam być mniej przychylni ludzie. Ale Jezus mówi: Przeprawmy się na drugą stronę. To wezwanie i dla nas. Wyjść ze schematów... Ruszyć się z miejsca. Zostawić bezpieczną kryjówkę. Porzucić "kółko wzajemnej adoracji". Jezus powie później do uczniów: Idźcie na cały świat... Idźcie... Nie powie: si

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.

Obraz
29 STYCZNIA 2021 Piątek Piątek III tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 10, 32-39); (Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40); Aklamacja (Mt 11, 25); (Mk 4, 26-34); Dzisiejszy fragment z Ewangelii to kolejne przypowieści Jezusa. W tym fragmencie Jezus wraca do alegorii ziarna. Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Królestwo Boże zostaje porównane do ziarna wrzuconego do ziemi. Kiedy wrzucamy ziarno...proces wzrostu zostaje zainicjowany. Nasienie kiełkuje i rośnie...cokolwiek byśmy nie robili. Proces wzrostu rośliny tak naprawdę pozostaje dla nas jedną z wielkich tajemnic przyrody. Tak samo jest z Królestwem Bożym...Jego wzrost ma miejsce poza naszą kontrolą... Nie jeste

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.

Obraz
28 STYCZNIA 2021 Czwartek Czwartek III tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 10, 19-25); (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6); Aklamacja (Ps 119 (118), 105); (Mk 4, 21-25); W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Jezus opowiada tłumom przypowieści.... Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Myślę, że przypowieść o świetle jest nam dobrze znana...A nawet jeżeli nie jest, prawdy w niej zawarte są...że użyję takiego określenia...oczywistą oczywistością... Gdybym zapytał: Po co jest światło, pewnie padłyby różne odpowiedzi. Jednak wszystkie sprowadzałby się do jednego wniosku. Światło jest po to by było jasno... Brzmi jak odpowiedź dziecka z przedszkola? Być może...ale zgodnie z pewną filozoficzną zasadą: najbardziej oczywiste wnioski przychodzą najtrudniej. To oczywiste, że światło zapalamy po to aby nam rozświetlało ciemności. Nikt nie zapala światła, by potem s

Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.

Obraz
27 STYCZNIA 2021 Środa Środa III tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 10, 11-18); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); Aklamacja; (Mk 4, 1-20); Dziś Jezus mówi w przypowieści o ziarnie, które pada na różne gleby. Doskonale znamy tę przypowieść, ale zawsze można w niej znaleźć coś nowego. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Mamy zatem siewcę, który sieje ziarno... Ziarno pada na różne gleby. jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. To ziarno zostało już na "dzień dobry"

Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki.

Obraz
26 STYCZNIA 2021 Wtorek Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa Czytania: (2 Tm 1,1-8); (Ps 96,1-2.3.7-8a i 10); Aklamacja (Łk 4,18); (Łk 10,1-9); Jezus wyznacza siedemdziesięciu dwóch i posyła ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, gdzie się udać zamierzał...Mieli oni być Jego heroldami...Heroldami Dobrej Nowiny... W Ewangelii Pan Jezus rozsyłając uczniów, daje im polecenie: Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie...Jak owce między wilki czyli bezbronni...w niebezpieczny świat... w świat pełen zagrożeń...My również, jako chrześcijanie, jesteśmy posłani w świat, który przesiąknięty jest złem. Świat, w którym roi się od wilków...Dlaczego zatem Jezus posyła uczniów...i posyła nas bezbronnymi. Posyła nas bez żadnego zabezpieczenia...?? Odpowiedź jest prosta...dlatego, że idąc w Jego Imię, nic groźnego nam stać się nie może...pomimo tego, że jesteśmy bezbronni wobec zła...tak może s

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?

Obraz
25 STYCZNIA 2021 Poniedziałek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Czytania: (Dz 22, 3-16); (Ps 117, 1-2); Aklamacja (Łk 4,18-19); (Mk 16, 15-18); W Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła "oczywistą oczywistością" jest przytoczenie fragmentu z Dziejów Apostolskich, który opisuje to wydarzenie.  Wielu z nas zapewne zna tę historię. Myślę jednak, że za każdym razem, gdy czytamy Biblię, odnajdujemy coś nowego w Słowie, jakie kieruje do nas Bóg. Tak samo jest z historią Pawła, którego poznajemy jako Szawła. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.  No właśnie. Szawła poznajemy jako prześladowcę chrześcijan... Można powiedzieć fanatyka religijnego.  Jest on pobożnym Żydem...Mało tego... Jest święcie przekonany, że prześladując chrześcijan, mordując ich, w pewien sposó

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Obraz
25 STYCZNIA 2021 Poniedziałek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Czytania: (Dz 22, 3-16); (Ps 117, 1-2); Aklamacja (Łk 4,18-19); (Mk 16, 15-18); W Ewangelii na dziś słyszymy zakończenie Ewangelii św. Marka. Jezus posyła uczniów na cały świat i nakazuje im głosić Ewangelię. Ewangelia ma być ogłoszona każdemu człowiekowi. Ewangelia jest dobrą wiadomością dla każdego człowieka, który potrzebuje Bożego zbawienia. Wielki nakaz misyjny w relacji ewangelisty św. Marka zwraca uwagę na skutek głoszenia ewangelii. Tym skutkiem jest zbawienie. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w treść ewangelii, zgodzić się z nią i odwrócić się od tego, co było złe w dotychczasowym życiu i wyznać to wobec tych, którzy już wcześniej uwierzyli przyjmując chrzest. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale nie przez Boga. Bóg nikogo nie potępia. To człowiek sam siebie potępia. Ciągle potępiamy - siebie i innych. Jeśli uwierzymy, p

Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Obraz
24 STYCZNIA 2021 Niedziela Trzecia Niedziela zwykła Czytania: (Jon 3,1-5.10); (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9); (1 Kor 7,29-31); Aklamacja (Mk 1,15); (Mk 1,14-20); Główną myślą dzisiejszej Ewangelii jest powołanie. Dla mnie jest to niesamowita historia, gdy Jezus mówi: "Pójdźcie za Mną!" Jezus przechodzi obok Jeziora Galilejskiego. Obserwuje pracujących rybaków. Przygląda się codziennym scenom z ich życia... Przygląda się ich rytuałom, które ściśle związane są z ich zajęciem - z połowem ryb. Widzi jak jedni zarzucają sieci... A inni je naprawiają. Z pewnością byli tam i rybacy, którzy już złowili ryby i teraz oddzielali "te dobre" od "tych złych". ( o czym jakiś czas później Jezus opowie przypowieść) I właśnie w tę codzienną rzeczywistość ludzi pracy wchodzi Jezus ze słowami powołania. Wypowiada jedno zdanie: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Genialna myśl! Jezus powołał ich, mówiąc im coś, co było dla nich zrozumiałe... Nawiązał do połowu

Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.

Obraz
23 STYCZNIA 2021 Sobota Sobota II tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 9,1-3.11-14); (Ps 47,2-3.6-7.8-9); Aklamacja (Dz 16,14b); (Mk 3,20-21); Czego dowiadujemy się z tego krótkiego fragmentu? Jezus wraca do domu- (tutaj trzeba dopowiedzieć, że wraca z wyprawy misyjnej z uczniami) najprawdopodobniej do Kafarnaum.  Od razu gromadzi się też wielki tłum. Pomimo zmęczenia pracą i drogą zajęli się (Jezus i uczniowie) ludźmi chorymi i potrzebującymi. Czytam: "nawet posilić się nie mogli." W tej konkretnej rzeczywistości pojawiają się krewni Jezusa. (zwani w innych fragmentach: "braćmi Jezusa".) Chcieli wywrzeć na Nim nacisk, aby zaprzestał działalności, zaniechał misji, uspokoił się. Może oczekiwali, że powróci do domu w Nazaret. Chcieli przejąć nadzór nad Jezusem, ponieważ rodzina czuła się zaniepokojona jego postępowaniem. Dlaczego chcieli to zrobić? Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Kto mówił? Kto tak myślał? Czy sami krewni, czy może też sąsiedzi, znajomi... a mo

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli.

Obraz
22 STYCZNIA 2021 Piątek Piątek II tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 8,6-13); (Ps 85,8 i 10.11-12.13-14); Aklamacja (J 15,16); (Mk 3,13-19); Jezus wybiera swoich najbliższych uczniów. Dwunastu Apostołów. Powołuje każdego po imieniu... Nie ma takiej sytuacji, że wskazuje palcem i mówi: Ty, Ty, Ty...i Ty...ale mamy konkretne osoby... nie ma numerków...są imiona...konkretne imiona. Widzimy, że Jezus znał ich po imieniu. Nie byli dla Niego obcy... Wiedział kim konkretnie oni są. Nasze powołanie również dokonuje się imiennie. Nie jesteśmy dla Boga obcymi albo przechodniami. Nie jesteśmy numerkami... jak na castingu do talent show. Każde imię to bardzo ważna sprawa...kiedyś nadanie imienia było nadaniem tożsamości człowiekowi. Także naszej - słowiańskiej kulturze było to widoczne...  Wystarczy zwrócić uwagę na nasze (zwłaszcza te "typowo polskie" imiona) Imię to nie jest barwny dodatek do człowieka, ale "coś" bardzo ważnego. Pewien życiowy plan... I tak patrzmy na s

Szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei.

Obraz
21 STYCZNIA 2021 Czwartek Czwartek II tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 7, 25 – 8, 6); (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17); Aklamacja (2 Tm 1, 10b); (Mk 3, 7-12); Ty jesteś Syn Boży...To zdanie jest slowem kluczem dzisiejszego wpisu. Duchy nieczyste doskonale wiedzą kim jest Jezus. Wiedzą, że On ma moc...dlatego padają przed Nim. Czytamy także w tym fragmencie z Ewangelii: Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Jezus objawia się dziś jako ten, który uzdrawia i wyrzuca demony...Czytamy również: szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.  Tłumy ciągną za Jezusem...i nawet kiedy Jezus oddala się, bo potrzebuje chwili prywatności, mnóstwo ludzi idzie za Nim. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tł

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?

Obraz
20 STYCZNIA 2021 Środa Środa II tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 7, 1-3. 15-17); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 3, 1-6); Kontynuujemy rozważania o szabacie. Wczoraj padły słowa: To szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu...Dziś Jezus pyta jeszcze wyraźniej: Co wolno w szabat? A czego nie wolno....Czy wolno uczynić coś dobrego? Uratować komuś życie? Legalizm faryzeuszy stał się absurdalny do tego stopnia, że czymś moralnie złym było dla nich uzdrowienie chorego - niepełnosprawnego - człowieka... Ale spójrzmy na fragment Ewangelii...W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. W synagodze był chory człowiek...miał uschłą rękę. Poważna choroba, być może rodzaj paraliżu... w każdym razie była to choroba poważnie ograniczająca możliwości...a przede wszystkim obniżająca jakość życia. Do tego dochodził problem, jakim był stosunek ówcześnie żyjących do niep

Syn człowieczy jest panem szabatu.

Obraz
19 STYCZNIA 2021 Wtorek Wtorek II tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 6, 10-20); (Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c); Aklamacja (Ef 1, 17-18; (Mk 2, 23-28); Syn człowieczy jest panem szabatu...to główna myśl dzisiejszego czytania. Uczeni w Piśmie spierają się z Jezusem o szabat...On daje im do zrozumienia, że To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Ale po kolei... Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Uczniowie najzwyczajniej w świecie zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy zbóż by zaspokoić głód ziarnami. Jednakże tego dnia był szabat....Faryzeusze uznali, że to naruszenie szabatu.  Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? Jezus widzi hipokryzję faryzeuszów, którzy podnoszą zarzut naruszenia szabatu. Podaje przykład króla Dawida, który będąc w potrzebie naruszył przepis tradycji i szedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłano

Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?

Obraz
18 STYCZNIA 2021 Poniedziałek Poniedziałek II tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 5, 1-10); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mk 2, 18-22); Dziś słuchamy fragmentu Ewangelii, który mówi o postach...ale czy na pewno? Jakie prawdy przekazuje nam dzisiejszy fragment Pisma Świętego? Sprawdźmy. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Ze strony uczniów Jana i uczniów faryzeuszów pada pytanie: Dlaczego my pościmy a Twoi Jezu uczniowie nie...To pytanie związane było z przestrzeganiem pewnych tradycji, rytuałów, które ważne były dla uczniów Jana i uczniów faryzeuszów. Trudno oceniać jakie miały znaczenie dla rozwoju duchowego...Były jednak ważnym...można powiedzieć - nieodłącznym - elementem bycia uczniem proroka czy faryzeusza...Jezus odpowiada: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego

Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

Obraz
17 STYCZNIA 2021 Niedziela Druga Niedziela zwykła Czytania: (1 Sm 3,3b-10.19); (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10); (1 Kor 6,13c-15a.17-20); Aklamacja (J 1,41.17b); (J 1,35-42); Zatrzymajmy się na moment przy opisywanych przez Jana scenach. Jan Chrzciciel stoi ze swoimi uczniami...a obok przechodzi Jezus. Widząc przechodzącego Jezusa, Jan mówi: Oto Baranek Boży...Wskazuje swoim uczniom na Jezusa mówiąc: To On...To Jego zapowiadałem... Uczniowie natychmiast opuszczają Jana i idą za Jezusem... To wyraz niesamowitej pokory ze strony Jana Chrzciciela...usunąć się w cień... pozwolić odejść swoim uczniom, by poszli za innym nauczycielem...a raczej: Nauczycielem. To także swego rodzaju wskazanie dla nas...mamy wokół siebie ludzi, dla których jesteśmy wzorem... duchowymi przewodnikami...opowiadamy im o Bogu...i o Jezusie... Ale przychodzi czas, kiedy musimy im pozwolić odejść...by sami mogli za Nim iść... My mamy do Niego prowadzić innych...ale my nie jesteśmy Nim... Tę sytuację można też odwrócić...p

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Obraz
16 STYCZNIA 2021 Sobota Sobota I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 4, 12-16); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); Aklamacja (Łk 4, 18); (Mk 2, 13-17); Dzisiejszy fragment opowiada o powołaniu Lewiego.  (znamy go również jako Mateusza) Przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Lewi jest celnikiem. Należy zatem do pogardzanej grupy społecznej. Celnicy służą okupantowi - są zatem kolaborantami.  Jezus mimo to nie widzi w nim grzesznika, ale człowieka, o którego tak samo warto walczyć,  w równym stopniu jak o każdego innego człowieka. I powołuje go.  Głos Chrystusa: Pójdź za Mną! rozbrzmiewa i dziś. Jezus przychodzi do naszych rzeczywistości  oraz do rzeczywistości naszych znajomych.  Czasem może nam się wydawać, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Albo, że ten ktoś nie jest wystarczająco dobry. Bóg patrzy inaczej niż my. On nie patrzy tymi kategoriami jak ludzie. Dla Niego nie liczą się nasze układy

Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!

Obraz
15 STYCZNIA 2021 Piątek Piątek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 4, 1-5. 11); (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8); Aklamacja (Łk 7, 16); (Mk 2, 1-12); Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Mówi Jezus do paralityka...A ten zostaje uzdrowiony. Ta historia nie jest jednak tak prosta, by opisać ją w jednej linijce. Z fragmentu Ewangelii na dziś, dowiadujemy się kilku prawd, które mogą być istotne w naszym życiu duchowym. Ale od początku: Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Jezus wraca do Kafarnaum a tłum natychmiast dowiaduje się, że On przybył. Ludzie zbierają się w domu i wokół niego i - jak informuje ewangelista - nie ma miejsca. Nie można nawet palca wcisnąć - jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Jezus zaś głosi naukę. Tłumy przychodzą słuchać Jezusa, ale - możemy być tego pewni - przychodzą również by Jezus ich uzdrowił. Marek wskazuje jednak w tym wersie na "

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

Obraz
14 STYCZNIA 2021 Czwartek Czwartek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 3, 7-14); (Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 1, 40-45); Jezus uzdrawia trędowatego... Co ciekawego widzę w tym uzdrowieniu? Sam dialog między trędowatym a Jezusem. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie była to nachalna prośba... Nie było to rozpaczliwe błaganie. Trędowaty zostawił Jezusowi wolność... Uzdrów mnie, jeśli chcesz... Jasne, że chcę być oczyszczony... To chyba oczywiste, ale nie musisz mnie oczyszczać, jeśli nie jest to Twoją wolą. Widzę tutaj pełne zaufanie Bogu... Pełne oddanie się Jezusowi. Każdy z nas modląc się, chciałby by prośba została spełniona, ale nie każdy jest na tyle otwarty, by powiedzieć: bądź wola Twoja... Jeżeli nie spełnisz mojej prośby... zrozumiem, że jest w tym Twój większy plan. To jest postawa, której powinniśmy się uczyć. Owszem... ważne jest by prosić Boga, by modlić się modlitwą prośby... Ale ważne jest to podkreślenie myśli: jeśli chcesz... Bo B

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych.

Obraz
13 STYCZNIA 2021 Środa Środa I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 2, 14-18); (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9); Aklamacja (J 10, 27); (Mk 1, 29-39); W Ewangelii na dziś mamy kilka ważnych momentów, nad którymi warto się zatrzymać, pochylić. Relacja ewangelisty rozpoczyna się w momencie wyjścia z synagogi. Pierwsze miejsce, w które się udają, to dom Szymona Piotra. Synagoga to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie można Go spotkać. Tam naucza, rozmawia z ludźmi, wyjaśnia Pisma...Rzeczą naturalną także dla każdego z nas jest, że pierwszym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół...jako budynek... ale i Kościół jako wspólnota...Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Jezus wychodzi z synagogi i idzie do domu Szymona i Andrzeja... Odwiedza swoich przyjaciół...Jego uczniowie są także Jego przyjaciółmi...To ważne by w naszych relacjach przyjacielskich, koleżeńskich także był obecny Jezus...Byśmy nie traktowali Go jak kogoś odległego...z kim

Milcz i wyjdź z niego.

Obraz
12 STYCZNIA 2021 Wtorek Wtorek I tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 2, 5-12); (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9); Aklamacja (1 Tes 2, 13); (Mk 1, 21-28); Pierwszym cudem, który opisuje Marek jest uwolnienie opętanego spod władzy złego ducha. Oczywiście w czasach współczesnych Jezusowi wiele chorób, które dziś uznalibyśmy za psychiczne, przypisywano działaniom demonów, co nie zmienia faktu, że Jezus jest Tym, który uzdrawia. Jezus nie odcina się od mentalności swego czasu, wydaje się ją nawet podzielać. Diagnoza Chrystusa, który sięga korzeni zła, nie jest jednak diagnozą medyczną. Jest diagnozą duchową. Opętanie jest utratą harmonii w człowieku, równowagi sfery duszy, ducha i ciała. (Czyli sfer fizycznej, intelektualnej i duchowej) Duch nieczysty musi wyjść, aby opętany człowiek mógł wyjść ze swego więzienia i odnaleźć utraconą jedność i harmonię. W czasach Jezusa, złe duchy były uważane, nawet przez wielu żydowskich nauczycieli, za liczne i potężne, kręcące się wszędzie i robiące wszystk