Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2019

Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.

Obraz
28 LUTEGO 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Hilarego I, papieża Czytania: (Syr 5, 1-8); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (1 Tes 2, 13); (Mk 9, 41-43. 45. 47-50); (Mk 9, 41-43. 45. 47-50) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii wiele słyszymy o dawaniu antyświadectwa. Tym właśnie jest stawanie się powodem grzechu. Jezus stosuje tutaj hiperbolę. Dość wstrząsającą.  Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Obraz
27 LUTEGO 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika Czytania: (Syr 4, 11-19); (Ps 119 (118), 165 i 168. 171-172. 174-175); (J 14, 6); (Mk 9, 38-40); (Mk 9, 38-40) - Kliknij, aby przeczytać. Nie ukrywam, że ten fragment z Ewangelii jest dla mnie zaskakujący...i przez długi czas nie rozumiałem o co dokładnie tutaj chodziło...Jan mówi do Jezusa, że jest jakiś człowiek, który wyrzuca złe duchy w imię Jezusa. I sugeruje Nauczycielowi by zabronić mu takich praktyk...Jezus zaś mówi: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. OK...ktoś powie, ale przecież tutaj nie ma nic do nierozumienia... Być może...mnie jednak ciężko było pojąć motywacje Jana...dlaczego tak bardzo zależało mu na tym, by Jezus zabronił czynienia cudów jakiemuś człowiekowi...W końcu jednak pojąłem o co chodziło. To była zazdrość...zazdrość kojarzyć się może ze spr

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje.

Obraz
26 LUTEGO 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne św. Aleksandera, biskupa Czytania: (Syr 2, 1-11); (Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40); (Ga 6, 14); (Mk 9, 30-37); (Mk 9, 30-37) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus mówi o tym, co Go czeka w Jerozolimie. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Uczniowie jednak nie rozumieją... A może nie chcą zrozumieć...Bo mają inne sprawy na swoich głowach...Sprawy bardziej przyziemne. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. To ciekawe zdanie... Jezus pyta: o czym rozmawialiście, ale dobrze wie o czym rozmawiali...Ten motyw przewija się na kartach Biblii. Bóg pyta człowieka...choć doskonale wie, co się z człowiekiem dzieje, w jakim stanie znajduje się jego serce. Pytał Adama: Gdzie jesteś? Ale wiedział gdzie jest...Tak samo teraz - w tym fragmencie - py

Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!

Obraz
25 LUTEGO 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Cezarego z Nazjanzu, pustelnika Czytania: (Syr 1, 1-10); (Ps 93 (92), 1. 2 i 5); (2 Tm 1, 10b); (Mk 9, 14-29); (Mk 9, 14-29) - Kliknij, aby przeczytać. Ewangelia na dziś rozpoczyna się w chwili, gdy Jezus schodzi z góry Tabor, na której Piotr, Jan i Jakub byli świadkami przemienienia Jezusa, objawienia pełni Jego chwały. Tymczasem wielki tłum zgromadził się wokół reszty uczniów. Jest tam jakieś niesamowite poruszenie. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. Tam, gdzie zjawiał się Jezus, zawsze panuje entuzjazm, ale tym razem za tym szczególnym entuzjazmem kryło się coś więcej. Dlatego Jezus pyta:  O czym rozprawiacie z nimi?  Tłumy bowiem gorączkowo dyskutowały z pozostałą dziewiątką uczniów. I w tym miejscu dochodzimy do głównego tematu dzisiejszej perykopy. Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gd

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;

Obraz
24 LUTEGO 2019 Niedziela Siódma Niedziela zwykła Czytania: (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13); (1 Kor 15, 45-49); (J 13, 34); (Łk 6, 27-38); (Łk 6, 27-38) - Kliknij, aby przeczytać. Dobrze jest kochać innych, jeżeli ci "inni" też nas kochają...no a przynajmniej lubią... A tu Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Miłować nieprzyjaciół...OK nieprzyjaciół takich z prawdziwego zdarzenia to ja nie mam, ale wiem jak trudno jest nawet nić sympatii obudzić w kimś, kogo się po prostu nie lubi...nie chodzi o jakąś ekstremalną niechęć, ale o zwykły "deficyt sympatii". Ale Jezus uczy by kochać wszystkich...nawet tych, którzy są nam nieprzyjaźni. Wiem jak trudno jest porzucić niechęć do osoby, która mnie skrzywdziła, która mnie oczerniła, powiedziała coś przykrego...ale to jest wyzwanie...to jes

Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.

Obraz
23 LUTEGO 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Polikarpa, biskupa i męczennika Czytania: (Hbr 11, 1-7); (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11); (Mk 9, 7); (Mk 9, 2-13); (Mk 9, 2-13) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana...To trójka do "zadań specjalnych". Właśnie im objawia swoją chwałę. Przemienia się wobec nich...pokazuje, że jest Panem. A wraz z Nim pojawiają się Mojżesz i Eliasz....ten, który wyprowadził Izraela z niewoli...i ten, który był największym pośród proroków Starego Testamentu. Jezus ukazuje się zatem jako Pan historii...Historii Narodu Wybranego, który stał się jednym z filarów cywilizacji łacińskiej.... Potem odzywa się głos: To jest Mój Syn umiłowany....Jego słuchajcie... Bóg osobiście wskazuje na Jezusa...daje do zrozumienia apostołom kim naprawdę jest ich Nauczyciel...Teraz już nie będą mieć żadnych wątpliwości...przynajmniej nie powinni. Jak ten fragment ma się do nas - współczesnych? Każdy z nas ma swoją Górę

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój.

Obraz
22 LUTEGO 2019 Piątek Piątek - Święto katedry św. Piotra Apostoła Czytania: (1 P 5, 1-4); (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6); (Mt 16, 18); (Mt 16, 13-19); (Mt 16, 13-19) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w jeden z najważniejszych (moim zdaniem) fragmentów z Ewangelii... Rozmowa Jezusa z uczniami...Cezarea Filipowa...I ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Apostołowie są świetnymi reporterami...Niczym współcześni pracownicy sondażowni odpowiadają: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Dziś również łatwo byłoby odpowiedzieć za innych...Przeprowadzić wśród Polaków sondę dotyczącą ich stopnia zaangażowania religijnego, znajomości prawd wiary itp...I często wielu ekspertów wypowiada się na te tematy...Czasem księża z ambony również przytaczają statystyki....Jezus jednak nie pyta uczniów "za kogo ludzie mnie uważają?" z czystej ciekawości...To pytanie jest wstępem do innego pytania...O

Ty jesteś Mesjasz.

Obraz
21 LUTEGO 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła Czytania: (Rdz 9, 1-13); (Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23); (J 6, 63c. 68c); (Mk 8, 27-33); (Mk 8, 27-33) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus zadaje dziś uczniom jedno z najważniejszych pytań. Kim On dla nich jest? Za kogo Go uważają? Ale najpierw pada pytanie o innych... Co mówią o Nim ludzie? No i w pierwszym przypadku jest łatwo. O innych można mówić godzinami... Bo przecież to takie bezpieczne. Powtarzać to, co myślą inni. Uczniowie zatem z łatwością zdają relację Jezusowi. Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Inni mają różne zdania. A uczniowie znają prawie każde z nich. Stają się dla Jezusa pracownikami ośrodka badania opinii publicznej. Dziś pewnie powiedzieliby coś w tym stylu: 35% społeczeństwa uważa, że jesteś Janem Chrzcicielem, 25% uważa Cię za Eliasza, 15% za Jeremiasza, 10% za jakiegoś in

Przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął.

Obraz
20 LUTEGO 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne świętego Zenobiusza, prezbitera i męczennika Czytania: (Rdz 8, 6-13. 20-22); (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 18-19); (Ef 1, 17-18); (Mk 8, 22-26); (Mk 8, 22-26) - Kliknij, aby przeczytać. Wiele opisów uzdrowień znam. W końcu wiele razy czytałem je w Ewangelii. To dzisiejsze uzdrowienie jest jednak inne niż one wszystkie. Wskazuje bowiem na fakt, że czasem droga do naszego uzdrowienia przebiega etapami. Jezus często (no w większości przypadków) uzdrawiał natychmiast. W większości przypadków uzdrawiał w obecności tłumów. Tutaj mamy dwie różnice, na które natychmiast zwrócimy uwagę: uzdrowienie ma miejsce poza wsią i przebiega etapami. Ale zobaczmy na tekst Ewangelii na dziś. Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. Do Jezusa przyprowadzony zostaje niewidomy. Myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości, że w celu uzdrowienia go. Prosili aby go dotknął. Wiara przyjaciół (a

Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?

Obraz
19 LUTEGO 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne świętego Konrada z Piacenzy, pustelnika Czytania: (Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10); (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10); (J 14, 23); (Mk 8, 14-21); (Mk 8, 14-21) - Kliknij, aby przeczytać.  W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii na pierwszy plan wysuwa się problem uczniów, który przysłania im nauczanie Jezusa. Problem ten dotyczy błahej sprawy, jaką jest brak wystarczającej ilości chleba. Paradoksem jest to, że ich "rozprawianie między sobą o tym, że nie mają chleba", ma miejsce krótko po tym, kiedy Jezus drugi raz dokonuje cudu rozmnożenia. To bardzo ciekawy obrazek. Jeszcze kilka chwil wcześniej, wszyscy są pod wrażeniem cudu, którego dokonał Chrystus. Siedmioma chlebami i kilkoma rybkami, nakarmiony zostaje tłum 4000 mężczyzn. Jednak w sytuacji, kiedy to nam - uczniom brakuje chleba, bo mamy tylko jeden na łodzi, zaczyna się rozmyślanie: "co my teraz zrobimy"? Jezus mówi o kwasie faryzeuszów i kwasie Heroda...

Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu.

Obraz
18 LUTEGO 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne świętego Teotoniusza, zakonnika Czytania: (Rdz 4, 1-15. 25); (Ps 50 (49), 1bcd i 8. 16b-17. 20-21); (J 14, 6); (Mk 8, 11-13); (Mk 8, 11-13) - kliknij, aby przeczytać. Faryzeusze domagają się znaku od Jezusa. Czyż nie jest to znajomy obrazek? Ciągłe szukanie potwierdzenia tego, że Bóg działa, że Jezus jest Mesjaszem... A przecież Jezus dał tak wiele znaków. Tyle cudów dokonał... Zatem czego więcej chcieli jeszcze faryzeusze? Oczekiwali nadzwyczajnego zjawiska, które by jednoznacznie udowodniło, że Jezus jest Mesjaszem. Tymczasem Jezus mówi: nie będzie żadnego znaku. Nie będzie żadnego spektaklu, w którym udowodnię, że jestem Mesjaszem. Ponieważ tutaj nie chodzi o pewność, ale o wiarę... Oczywistość oznacza zanik wiary. Nie polegamy już wtedy tylko na czyimiś zapewnieniu, ale widzimy na własne oczy, doświadczamy czegoś na własnej skórze. Wiara nie jest prostą pewnością czy wiedzą. Nie da się jej udowodnić. Gdyby tak

Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Obraz
17 LUTEGO 2019 Niedziela Szósta Niedziela zwykła Czytania: (Jr 17, 5-8); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (1 Kor 15, 12. 16-20); (Łk 6, 23ab); (Łk 6, 17. 20-26); (Łk 6, 17. 20-26) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii o błogosławieństwach i przekleństwach. To najsłynniejszy - że użyję takiego określenia - fragment kazania na górze. I kiedy tak się słucha tego kto jest błogosławiony... a kto przeklęty, można odnieść wrażenie, że jednak chyba lepiej jest być ubogim, smutnym. znienawidzonym, niepopularnym...i w ogóle takim najgorszym na świecie...Bo przecież bogaci, radośni, najedzeni i przez wszystkich lubiani i chwaleni są skazani na potępienie....Nic bardziej mylnego... W rzeczywistości Jezusowi chodzi o to by nie przywiązywać większej wagi do tego, co mamy tu na ziemi. Jeżeli naszym priorytetem będzie służba Bogu...bycie uczniem Chrystusa, wtedy nie będą nam zawadzać ani nasze bogactwo materialne ani sława...ani nic innego. Jeżeli jednak zrezygnujemy z

Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.

Obraz
16 LUTEGO 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne świętego Daniela, męczennika Czytania: (Rdz 3, 9-24); (Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6. 12-13); (Mt 4, 4b); (Mk 8, 1-10); (Mk 8, 1-10) - Kliknij, aby przeczytać. Fragment z Ewangelii wg. św. Marka opisuje drugie rozmnożenie chleba. Jak zapewne pamiętamy w pierwszym takim cudzie, Jezus rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby. Zebrano 12 koszów ułomków. A słuchających Jezusa było 5000 mężczyzn. Św. Marek pisze o tym w 6 rozdziale wersach 34 -44. Historia, której słuchamy dzisiaj ma miejsce krótko po tamtych wydarzeniach. Uczniowie mimo to ciągle martwią się o to, że brakuje żywności dla tłumu. Jezus zna ich serca, wie o ich wątpliwościach i zmartwieniach, dlatego też pyta, wystawiając ich na próbę: żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Przecież On doskonale wiedział, co ma czynić. Wiedział, że może dokonać cudu, al

Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!

Obraz
15 LUTEGO 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne świętego Klaudiusza de la Colombiere, prezbitera Czytania: (Rdz 3, 1-8); (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7); (Dz 16, 14b); (Mk 7, 31-37); (Mk 7, 31-37) - Kliknij, aby przeczytać. Kiedy wsłuchuję się w ten fragment z Ewangelii, zawsze patrzę głębiej...Bo co widzimy w scenie, nakreślonej przez św. Marka? Uzdrowienie głuchoniemego...Jezus bierze chorego na bok, wkłada palce w jego uszy, śliną dotyka mu języka i wypowiada słowo: Effatha....Otwórz się. Chory natychmiast odzyskuje zdrowie. Tak to zdarzenie zostało nakreślone przez ewangelistę...ale czy naprawdę chodzi wyłącznie o uzdrowienie? Ja - kiedy słucham tego fragmentu, odnoszę wrażenie, że Jezus mówi do każdego z nas Effatha...Przychodzi do nas...wyciąga nas z tłumu...bierze na bok...A potem mówi "otwórz się" do tych sfer w naszym życiu, które są zamknięte na Jego działanie. Jak wiele dziś jest osób niemych i głuchych duchowo...ich uszy zamknięte są na Ewangelię. ich jęz

Wysłał ich po dwóch przed sobą.

Obraz
14 LUTEGO 2019 Czwartek Czwartek - Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy Czytania: (Dz 13, 46-49); (Ps 117, 1-2); (Łk 4, 18); (Łk 10, 1-9); (Łk 10, 1-9) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus wyznacza siedemdziesięciu dwóch i posyła ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, gdzie się udać zamierzał...Mieli oni być Jego heroldami...Heroldami Dobrej Nowiny... Już w pierwszych słowach Pana Jezusa, słyszymy, że nie będzie łatwo: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Żniwo ciągle jest wielkie...a robotników wciąż deficyt. Wiem z własnego doświadczenia, że wielu ludzi boryka się z problemami...Ma swoje doły, kłopoty, kryzysy...I choć czasem temu zaprzecza...to jednak rozpaczliwie poszukuje Boga...Każdy z nas jest powołany do głoszenia...do ewangelizacji...i choć często szukamy wielu wymówek...to musimy mieć świadomość, że nikt inny za nas tego nie zrobi...jak ktoś kiedyś powi

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Obraz
13 LUTEGO 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne błogosławionego Jordana z Saksonii zakonnika, prezbitera Czytania: (Rdz 2, 4b-9. 15-17); (Ps 104 (103), 1-2a. 27-28. 29b-30); (J 17, 17ba); (Mk 7, 14-23); (Mk 7,14-23) - Kliknij, aby przeczytać. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg. św. Marka, kontynuujemy rozmyślania o tym co jest naprawdę czyste i o tym co jest nieczyste. Przepisy prawa Mojżeszowego uszczegóławiały co jest nieczyste, kto jest nieczysty, jak można stać się nieczystym oraz jak zdjąć z siebie nieczystość. I choć wiele przypadków rytualnej nieczystości miała swoje uzasadnienie, (np. wyłączenie z ludu osób chorych na trąd, który jest chorobą zakaźną) wszystkie inne były wyrazem przesady i - jak to ujął sam Jezus - przecedzaniem komara a połykaniem wielbłąda. Jezus w tym fragmencie na dziś mówi coś rewolucyjnego: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Uczniowie nie rozum

Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?

Obraz
12 LUTEGO 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne błogosławionego Reginalda z Orleanu, prezbitera Czytania: (Rdz 1, 20 – 2, 4a); (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9); ; (Mk 7, 1-13); (Mk 7, 1-13) - Kliknij, aby przeczytać. Czystość...Ta prawdziwa...i tylko ta rytualna. O tym dziś mówi Ewangelia. Jezus demaskuje przewrotność uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy zarzucają jego uczniom łamanie tradycji...U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? To pytanie wcale nie jest wyrazem troski o przestrzeganie tradycji....Tu nie chodzi też o przestrzeganie higieny. To szczególny wymiar ludzkiej przewrotności...Jest on o tyle dotkliwy, że przyjmuje pozór dbałości o religijną wierność. Taka przewrotność, skrywana p

Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa.

Obraz
11 LUTEGO 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne świętego Grzegorza II, papieża Czytania: (Rdz 1, 1-19); (Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c); (Mt 4, 23); (Mk 6, 53-56); (Mk 6, 53-56) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii czytam o licznych uzdrowieniach, których doświadczają ludzie za sprawą Jezusa. Czytam: . Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. Wszędzie, gdzie przebywał Jezus, tam znoszono chorych... Każdy pragnął, by On mógł ich uzdrowić. Ewangelista pisze dalej:  I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. Gdziekolwiek szedł, tam też byli chorzy... A on uzdrawiał ich. Mało tego:  wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Wszyscy odzyskiwali zdrowie, spośród tych, którzy się Go dotknęli. Jezus i dziś uzdrawia. Cuda zdarzają się każdego dnia. Jezus chc

Zarzućcie sieci na połów!

Obraz
10 LUTEGO 2019 Niedziela Piąta Niedziela zwykła Czytania: (Iz 6, 1-2a. 3-8); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8); (1 Kor 15, 1-11); (Mt 4, 19); (Łk 5, 1-11); (Łk 5, 1-11) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus powołuje pierwszych uczniów...w niesamowitych okolicznościach... Zaskakuje mnie fakt, że Jezus zawsze powołuje w niesamowitych okolicznościach. Powołanie nie jest nudne...zawsze jest w nim jakaś dynamika. Ale w tym dzisiejszym fragmencie jest jeszcze kilka ważnych kwestii, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jezus przychodzi nad jezioro Genezaret. Tłum idzie za Nim aby Go słuchać. Nad jeziorem pracują rybacy - płuczą sieci. Jezus wchodzi do łodzi aby nauczać... Do tego momentu wszystko jest takie...spokojne... Każdy "robi swoje". Rybacy pracują... Jezus wędruje przez wioski i miasteczka nauczając... A tłumy...idą za Nim... w pewnym momencie Jezus zwraca się do Szymona..."Wypłyń na głębię" "Zarzuć sieć na połów"... w tym momencie

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.

Obraz
09 LUTEGO 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św Apoloni, dziewicy i męczennicy Czytania: (Hbr 13, 15-17. 20-21); (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6); (J 10, 27); (Mk 6, 30-34); (Mk 6, 30-34) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii naszą uwagę przykuwa zalecenie Jezusa:  Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Ale zobaczmy cały fragment... Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Apostołowie wracają ze swojej misji...i opowiadają o wszystkim, co zdziałali... To naturalne, że chcą się dzielić tym, co przeżyli...Tym, co widzieli...tym, jakie sukcesy misyjne osiągnęli. Jezus poleca im odpocząć: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. To zdanie jest dla mnie kluczem do rozważania...Zwłaszcza w dzisiejszych czasach... Widzimy na co dzień, jak świat zwariował...pracoholizm dot

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.

Obraz
08 LUTEGO 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Józefiny Bakhity, dziewicy Czytania: (Hbr 13, 1-8); (Ps 27 (26), 1bcde. 3. 5. 8b-9c); (Łk 8, 15); (Mk 6, 14-29); (Mk 6, 14-29) - Kliknij, aby przeczytać. Ewangelia na dziś mówi o śmierci Jana Chrzciciela. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Historia zaczyna się wprowadzeniem. Herod myśli, że Jezus jest zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem, którego kazał ściąć. Dalszy ciąg dzisiejszego fragmentu z Ewangelii mówi o okolicznościach, w jakich zginął ostatni prorok Starego Testamentu. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypomi

Idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien

Obraz
07 LUTEGO 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Ryszarda, króla Czytania: (Hbr 12, 18-19. 21-24); (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 9. 10-11); (Mk 1, 15); (Mk 6, 7-13); (Mk 6, 7-13) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś słyszymy fragment z Ewangelii wg. św. Marka, która mówi o wysłaniu Dwunastu. Za każdym razem jednak można odnaleźć tu coś nowego. Jezus daje apostołom władzę nad złymi duchami...ale i daje sporo zaleceń, co do ich "wyprawy misyjnej." przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Pieniądze, torba, chleb...niby potrzebne rzeczy w każdej podróży...także i dziś... Mnie na przykład trudno byłoby sobie wyobrazić jakiś wyjazd bez tego minimum. Jezus jednak mówi: nie bierzecie tego...Czemu? Chodzi o zdanie się na Bożą Opatrzność...Całkowite zaufanie Bogu, który będzie się opiekował tymi, którzy idą pełnić Jego Wolę...głosić Jego Słowo...Można sobie powiedzieć owszem, ale minimum przygotowań trzeba zr

Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?

Obraz
06 LUTEGO 2019 Środa Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników Czytania: (Hbr 12, 4-7. 11-15); (Ps 103 (102), 1b-2. 13-14. 17-18a); (J 10, 27); (Mk 6, 1-6); (Mk 6, 1-6) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus przychodzi w swoje rodzinne strony...I naucza tam...jak wszędzie... niestety...napotyka się na opór ze strony mieszkańców...Skąd On to ma? Kim On jest, że nas naucza? Przecież całą jego rodzinę znamy...to ten Jezus...syn Maryi... (warto na to zwrócić uwagę...zwykle mówiło się syn...-i tu padało imię ojca..."Syn Maryi" jest określeniem w pewnym stopniu pogardliwym) brat Jakuba, Józefa, Judy, Szymona...I On nas naucza? Jakim prawem? To mocny atak...Jezus nie może tam zdziałać żadnego cudu...nie dlatego, że nie jest wszechmocny, ale dlatego, że zatwardziałość serc...zamknięcie na działanie Bożej Mocy...niewiara....to wszystko uniemożliwia Mu działanie...Także i dziś...w naszym życiu...spotykamy się z sytuacją niewiary...zamknięcia na Boż