Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2020

Ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

Obraz
30 LISTOPADA 2020 Poniedziałek Święto świętego Andrzeja Apostoła Czytania: (Iz 49, 1-6); (Ps 19,2-3.4-5ab); (Rz 10, 9-18); (Mt 4,19); (Mt 4,18-22); Powołanie pierwszych uczniów...W dzisiejszym fragmencie Ewangelii właśnie w ten konkretny fragment się wczytujemy. Dziś wspominamy świętego Andrzeja...i o nim również jest ten dzisiejszy tekst Ewangelii. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Zwykli rybacy...prości ludzie, którzy ciężko pracują na swoje utrzymanie... Każdego dnia wykonują dość monotonną pracę...każdy kolejny dzień jest podobny do poprzedniego... Przygotowanie łodzi, sprawdzanie sieci, pakowanie sprzętu, wypływanie, łowienie...powrót... A czasem nic się nie złowi... Ale ten konkretny dzień jest inny niż wszystkie... Obok Jeziora przechodzi Jezus...i jedno Jego zdanie radykalnie zmienia życie prostych rybaków. Pójdźcie za Mną, a uczynię was ryb

Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.

Obraz
29 LISTOPADA 2020 Niedziela I Niedziela adwentu Czytania: (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7); (Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19); (1 Kor 1, 3-9); Aklamacja (Ps 85, 8); (Mk 13, 33-37); W Kościele rozpoczął się Adwent. Jest to - jak zapewne wiemy - czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Ale jest też szersze rozumienie adwentu. To oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. I właśnie w takim kluczu interpretuje się teksty czytań w pierwszych tygodniach tego okresu. Dziś słyszymy zachętę do czuwania. Jezus mówi uczniom: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Uczniowie Jezusa mają czuwać. Czuwać etymologicznie oznacza, „nie spać" stąd „trwać bez snu". Ten obraz opisuje sposób myślenia właściwy ludziom wierzącym. Mają być przebudzeni i trzeźwi, czyli kierować się ufnością i posłuszeństwem Bogu. Czuwanie to rozważanie, rozmyślanie, wytyczanie sobie Bożych celów i realizowanie ich, podejmowanie inicjatywy, koncentrowanie się na tym, co jest ważne. Przeciwieństwem czu

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić...

Obraz
28 LISTOPADA 2020 Sobota Sobota XXXIV tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 22,1-7); (Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c); (Łk 21,36); (Łk 21,34-36); W dzisiejszej Ewangelii znów wsłuchujemy się w zachętę do czuwania...i modlitwy... Nadchodzący adwent jest właśnie takim czasem oczekiwania... Te wskazówki Jezusa dotyczą paruzji - Jego powtórnego przyjścia...ale czyż nie to ma nam uświadamiać adwent? To nie tylko czas oczekiwania na Boże Narodzenie, które jest pamiątką przyjścia na świat Jezusa, ale ma nam również przypominać, że kiedyś Nasz Pan przyjdzie znów...tym razem w Chwale... Dlatego musimy być przygotowani...i wziąć sobie do serca słowa Jezusa: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą.

Obraz
27 LISTOPADA 2020 Piątek Piątek XXXIV tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 20,1-4.11-21,2); (Ps 84,3-4.5-6a i 8a); Aklamacja (Łk 21,28); (Łk 21,29-33); Jezus uświadamia nam prostą prawdę: Niebo i ziemia przeminą Wszystko przemija. Życie ludzkie ma swój początek i koniec. Jest zamknięte w tych kilkudziesięciu latach. (nieliczni przekraczają setkę) Nasz świat również ma swoje ramy czasowe...Kiedyś nastąpi jego koniec i naukowcy są w tej kwestii zgodni. Cały znany nam wszechświat kiedyś przeminie. Energia słońca, która daje nam życie też prędzej czy później się wypali...nasza gwiazda "umrze". Jedno tylko jest stałe, pewne, niezmienne, nieprzemijalne...to Słowo Boże...które jest ciągle żywe...ciągle aktualne...ciągle świeże. Słowa Jezusa będą trwać na wieki... Nas jednak przeraża myślenie o końcu świata... A nie powinno. Jezus wręcz zachęca byśmy o tej sprawie, która jest przecież nieunikniona, myśleli pozytywnie. Porównuje koniec świata do zbliżającego się lata: Gdy widzicie, że wyp

Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Obraz
26 LISTOPADA 2020 Czwartek Czwartek XXXIV tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a); (Ps 100,1-2.3.4-5); (Łk 21,28); (Łk 21,20-28); Dziś w Ewangelii znowu wsłuchujemy się w apokaliptyczne opisy... Jezus mówi o zniszczeniu Jerozolimy, ale i o wielkim ucisku, prześladowaniach. jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. Jest też zapowiedź znaków... Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. ale na koniec jest też obietnica odkupienia...Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Powtórne przyjście Jezusa nie powinno zatem wzbudzać w nas strachu, choć wiele z tych opisów może wydawać się przerażająca... To jednak dla

Podniosą na was ręce i będą was prześladować.

Obraz
25 LISTOPADA 2020 Środa Środa XXXIV tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 15,1-4); (Ps 98,1.2-3ab.7-8.9); (Ap 2,10c); (Łk 21,12-19); Co czujemy, kiedy słyszymy słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii?? Pewnie się cieszymy, bo przecież Jezus obiecuje sielankę nam - Jego uczniom...Drinki z palemką, Riwiera...po prostu życie ze snu... Zaraz, zaraz...ale czy na pewno o tym mówi nam dziś Jezus? Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa(....)A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Aha...Czyli, że będą nas prześladować...ciągnąć po sądach, wyśmiewać...bić...może nawet nas zabiją... a rodzina to będzie się stukać w czoło i uważać żeśmy zwariowali... No to piękna obietnica dla nas...dla wszystkich, którzy za Tobą poszl

Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.

Obraz
24 LISTOPADA 2020 Wtorek Wtorek XXXIV tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 14,14-20); (Ps 96,10.11-12.13); (Ap 2,10c); (Łk 21,5-11); Dziś znowu słyszymy w Ewangelii zapowiedź wydarzeń "końca czasów"...lub jak zwykliśmy mówić "końca świata". Uczniowie zachwycali się piękną świątynią...Jezus przepowiada, że z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. No i rzeczywiście...kilkadziesiąt lat później Rzymianie zniszczyli świątynię...I do dziś nie została odbudowana...Uczniowie pytali:  kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? I czasem my podobnie pytamy: kiedy Boże przyjdzie "koniec świata"...kiedy ten świat, który znamy skończy się? Często patrząc na różne kataklizmy mówimy: Takie rzeczy mają się dziać przed końcem świata... Ale zobaczmy, co mówi Jezus: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.

Obraz
23 LISTOPADA 2020 Poniedziałek Poniedziałek XXXIV tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 14,1-3.4b-5); (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6); (Mt 24,42a.44); (Łk 21,1-4); Związek frazeologiczny "wdowi grosz" wszedł na stałe do naszego języka...Myślę jednak, że zapominamy o jego prawdziwym znaczeniu, które jest głębsze niż danie ostatniej najcenniejszej rzeczy, jaką się posiada. Nie chodzi nawet o pochwałę ofiar składanych przez ubogich...niewielkie dary tych, którzy nie mają co dać. Jezus, kiedy wygłaszał jakąś mowę, zawsze czegoś chciał nas nauczyć...nas, jako Jego uczniów... Kiedy Jezus kogoś chwalił, zawsze chwalił wiarę tej osoby...dlaczego zatem w tym fragmencie miałby chwalić ofiarę? Owszem jest przysłowie: jaka wiara, taka ofiara...ale czy o to chodziło? Kobieta ze swego niedostatku oddała wszystko, co miała... A więc całą swoją nadzieję złożyła w Bogu... Ten gest spodobał się Panu Jezusowi... W przypowieściach Jezusa ludzie sprzedają wszystko, by nabyć coś dla nich wartościowego. Jeden czł

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Obraz
22 LISTOPADA 2020 Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Czytania: (Ez 34,11–12.15–17); (Ps 23,1–2a.2b–3.5.6); (1 Kor 15,20–26.28); Aklamacja (Mk 11,10); (Mt 25,31–46); Jezus przedstawia wizję Sądu Ostatecznego...Ta przypowieść sprowadza się do przysłowia: o zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości. Bo właśnie miłość jest największym przykazaniem.  Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wizja oddzielenia jednych od drugich jest dobrze znana w Biblii...W Księdze Rodzaju Bóg stwarzając świat oddziela jedne rzeczywistości od innych...Tak samo przy końcu czasów. Bóg oddzieli ludzi przeznaczonych do zbawienia od ludzi skazanych na potępienie...Co jednak będzie kryterium decydującym o tym gdzie się znajdziemy? Tym kr

Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu.

Obraz
21 LISTOPADA 2020 Sobota Sobota XXXIII tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 11,4-12); (Ps 144,1a i 2bc.9-10); Aklamacja (2 Tm 1,10b); (Łk 20,27-40); W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Jezus rozmawia z saduceuszami... Byli oni jednym ze stronnictw wśród kapłanów judaizmu...Z Ewangelii wiemy o nich tyle, że nie wierzyli w zmartwychwstanie. Według informacji historycznych byli związani z rodem Sadoka i jako stronnictwo religijno-polityczne wyłonili się ok II w p.n.e. Opierali się na dosłownym tłumaczeniu Biblii, odrzucali zaś tradycję ustną. Poza odrzucaniem dogmatów o zmartwychwstaniu ciał nie rozwijali koncepcji masjańskiej. Tyle jeśli chodzi o definicję...i umiejscowienie w historii saduceuszów. Zatem widzimy przedstawicieli tego stronnictwa w rozmowie z Jezusem... Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdz

Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

Obraz
20 LISTOPADA 2020 Piątek Piątek XXXIII tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 10,8-11); (Ps 119,14.24.72.103.111.131); Aklamacja (J 10,27); (Łk 19,45-48); W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który wygania kupców ze świątyni...Ta scena już przewijała się ostatnio przez karty Ewangelii. Jezus wyrzucając sprzedawców mówi: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Tutaj niech każdy spyta sam siebie czy nie robi ze świątyni jaskini zbójców? I nie chodzi wyłącznie o świątynię, jaką jest kościół... choć tu też czasem zdarza nam się bawić w handlarzy..."handlujemy" z Panem Bogiem... wystrzegajmy się tego, by nasza modlitwa nie zmieniała się w transakcję...gdzie dobijamy targu: "Ty mi Panie Boże pobłogosław, a ja w zamian odmówię sto różańców..." Uważajmy również, by nie zamienić w targowisko świątyni swego ciała... Nie zaśmiecajmy jej bezwartościowymi treściami... Nie doprowadzajmy jej do ruiny... I nauczał codziennie w świątyni

O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi.

Obraz
19 LISTOPADA 2020 Czwartek Czwartek XXXIII tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 5,1-10); (Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b); Aklamacja (Ps 95,8ab); (Łk 19,41-44); Jezus płacze nad Jerozolimą...Mówi: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale Jerozolima nie poznała...To wołanie Jezusa jednak nie ustaje... I dziś płacze nad Warszawą, Brukselą, Berlinem, Moskwą, Nowym Jorkiem... Ale i nad naszymi małymi miasteczkami...i wioskami... I dziś być może Jezus mówi naszym miastom - O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. A czy poznały? Czy nasze miasta wiedzą, że teraz jest czas łaski...czas błogosławieństwa... Czy zdajemy sobie z tego sprawę na naszych osiedlach, w naszych wspólnotach, rodzinach... Jezus płacze...nad każdym miastem i wioską...na całym świecie... Nad wielkimi metropoliami i afrykańskimi osadami... O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Oby to wszystko nie zostało zakryte przed naszymi ocza

Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami.

Obraz
18 LISTOPADA 2020 Środa Środa XXXIII tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 4,1-11); (Ps 150,1-2.3-4.5-6); Aklamacja (J 15,16); (Łk 19,11-28); Dziś w Ewangelii wsłuchujemy się w przypowieść o minach...w Ewangelii spotykamy się z podobną przypowieścią - o talentach, której sens jest podobny...ale pora wyjaśnić o co konkretnie chodzi: Pewien człowiek szlachetnego rodu - a więc arystokrata, szlachcic...wybiera się w podróż, aby uzyskać godność królewską...czyli mówiąc kolokwialnie "jedzie po koronę". Znamy takie obrazki także z historii Polski. Kiedy jakaś dynastia wygasała, potrzebny był król z innej dynastii, który zasiadłby na tronie, by zachować ciągłość władzy...I pamiętamy, że Piastów zastąpiła dynastia Andegaweńska (z której pochodził Ludwik Węgierski i jego córka Jadwiga) a potem w Polsce rządzili Jagiellonowie...potem były wolne elekcje, ale wtedy w naszym kraju panowały dynastie - np. Sasów. Tyle lekcji historii... Myślę, że zrozumiały wydaje się cel Pana z przypowieści, jak

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.

Obraz
17 LISTOPADA 2020 Wtorek Wtorek XXXIII tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 3,1-6.14-22); (Ps 15,1b-3a.3bc-4.5); Aklamacja (1 J 4,10b); (Łk 19,1-10); Jezus wszedł do Jerycha...szedł przez miasto i spotkał Zacheusza, który wszedł na drzewo aby zobaczyć Nauczyciela z Nazaretu. Zacheusz był celnikiem...i to nie byle jakim, ale zwierzchnikiem celników. Celnicy zaś uważani byli za grzeszników, bo oszukiwali...byli przekupni...no i służyli okupantowi rzymskiemu. Jezus jednak mówi do niego:  Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Cóż za zaskakująca zmiana biegu wydarzeń.... Jezus przychodzi do znanego w całym mieście grzesznika, aby spożyć u niego posiłek... To musiało zbulwersować...Zwłaszcza wszystkich tych, którzy tak mocno przestrzegali czystości rytualnej. Uczonych w Piśmie i faryzeuszów....No i oczywiście pojawiły się pretensje... Że jak Jezus może...że co z Niego za prorok...skoro chodzi do grzeszników.... Ta postawa wszystkich oburzonych jest motorem dla

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!

Obraz
16 LISTOPADA 2020 Poniedziałek Poniedziałek XXXIII tygodnia zwykłego Czytania: (Ap 1,1-4;2,1-5a); (Ps 1,1-2.3.4 i 6); Aklamacja (J 8,12b); (Łk 18,35-43); Dziś w Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego spod Jerycha... Znamy chyba wszyscy ten fragment. Inni ewangeliści podają nawet jego imię - Bartymeusz syn Tymeusza. Ale nie samo uzdrowienie jest ważne, ale jego okoliczności. Niewidomy siedzi przy drodze w mieście i słyszy zbliżający się tłum...Wypytuje, więc ludzi co się dzieje. Ci mówią mu, że przechodzi Jezus...On wie kim jest Jezus i dopatruje się w Nim swojego ratunku. Zaczyna, więc wołać:  Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Dla wszystkich było oczywiste, o co prosi niewidomy. Jednak Pan Jezus pyta o jego prośbę. Wiąże się to ze wspomnianą autentycznością prośby. Bóg odpowiada na osobistą i autentyczną potrzebę człowieka. Nie może to być jedynie przelotna zachcianka ani ogólnie przyjęta oczywistość. Musimy wiedzieć, o co prosimy Boga. Dlatego często w praktyce potrzeba w proś

Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.

Obraz
15 LISTOPADA 2020 Niedziela XXXIII niedziela zwykła Czytania: (Prz 31,10–13.19–20.30–31); (Ps 128,1–2.3.4–5); (1 Tes 5,1–6); Aklamacja (J 15,4.5b); (Mt 25,14-30); Dziś w Ewangelii dnia wsłuchujemy się w znaną wszystkim przypowieść o talentach. Trzej słudzy otrzymują od swojego pana pieniądze, którymi mają dysponować podczas jego nieobecności. Dwóch inwestuje majątek i pomnaża go. Trzeci zakopuje pieniądze w ziemi. Kiedy rządca wraca, chwali tych ze swoich podwładnych, którzy zainwestowali...natomiast karci tego, który schował pieniądze w ziemi...Wydaje się to oczywiste, ale dla współczesnych Jezusowi była zaskakująca, ponieważ rabini uczyli, że właśnie zakopanie pieniędzy jest najrozsądniejszym zachowaniem. Wśród żydów taki czyn był rzeczą normalną a tradycja uczyła, że to najlepszy sposób na zabezpieczenie przed kradzieżą....osoba, która otrzymała pieniądze i zakopała je w ziemi, czyni się tym samym wolną od odpowiedzialności za nie... Cóż przewrotne było myślenie ówczesnych rabinów.

Wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.

Obraz
14 LISTOPADA 2020 Sobota Sobota XXXII tygodnia zwykłego Czytania: (3 J 5-8); (Ps 112,1-2.3-4.5-6); Aklamacja (2 Tes 2,14); (Łk 18,1-8); Kiedy rozmyślam nad tym, jak powinna wyglądać modlitwa...moja modlitwa...zawsze staje mi przed oczami obraz z powyższej przypowieści. Jezus pokazuje na tym przykładzie, że modlitwa powinna być wytrwała...a nawet powinna być swego rodzaju "zawracaniem głowy" Bogu. Ale rzućmy okiem na to, co mówi Jezus: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. No tak... trudno do końca rozszyfrować jaki był naprawdę ten sędzia...Myślę, że dobrze wykonywał swój zawód. Może aż za dobrze...może wyznawał zasadę: sprawiedliwość ponad wszystko... Był takim legalistą...Prawo jest prawem...czyli jest święte...I nie ma okoliczności łagodzących dla nikogo. To z jednej strony dobrze, bo w świecie współczesnym możemy się spotkać z odwrotnymi postawami. Wymiar sprawiedliwości jest zrelatywizowany i skorumpowany...W porządku patologie b

W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać.

Obraz
13 LISTOPADA 2020 Piątek Piątek XXXII tygodnia zwykłego Czytania: (2 J 4-9); (Ps 119,1-2.10-11.17-18); Aklamacja (Łk 21, 28bc); (Łk 17,26-37) W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Jezus kontynuuje wątek przyjścia Królestwa Bożego - dnia paruzji. W swojej przypowieści przybliża historie potopu i zniszczenia Sodomy. W tamtych dwóch historiach ludzie żyli swoim życiem, nie zdając sobie sprawy, że to mogą być ostatnie chwile ich życia... Do czasu aż Noe wszedł do Arki a Lot wyszedł z Sodomy...wtedy nastąpiły kataklizmy, które wygubiły wszystkich. Tak samo będzie w Dniu Pańskim.  W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam.

Obraz
12 LISTOPADA 2020 Czwartek Czwartek XXXII tygodnia zwykłego Czytania: (Flm 7-20); (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10); Aklamacja (Łk 21,36); (Łk 17,20-25); Jezus odpowiada faryzeuszom -  Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Ta myśl aktualna jest i dziś... Często bowiem słyszymy różne rewelacje o nadchodzącym końcu świata...o zbliżającym się Królestwie Bożym. Wiele sekt karmi nas takimi tanimi historiami....Jezus jednak mówi wyraźnie: Królestwo Boże jest pośród nas...Tylko czy my dostrzegamy, że Ono naprawdę jest pośród nas? Jezus wyjaśnia te kwestie swoim uczniom. Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Jezus podkreśla jeszcze mocniej swoim uczni

Twoja wiara cię uzdrowiła.

Obraz
11 LISTOPADA 2020 Środa Środa XXXII tygodnia zwykłego Czytania: (Tt 3,1-7); (Ps 23,1-2a.2b-3.5.6); Aklamacja (1 Tes 5,18); (Łk 17,11-19); Dzisiejszy fragment z Ewangelii przybliża nam historię uzdrowienia dziesięciu trędowatych. Jezus zmierza do Jerozolimy. Na pograniczu Samarii i Galilei spotyka dziesięciu trędowatych, którzy proszą Go o pomoc. Jezus lituje się nad nimi i wszystkich uzdrawia, zalecając udać się do kapłanów. Oni zostają uzdrowieni po drodze...To nie było spektakularne uzdrowienie...większość z nich być może nie spostrzegła się, że została uzdrowiona...poza jednym...On natychmiast wrócił do Jezusa, by podziękować Mu za ten cud. Mówi się, że pozostałym zabrakło wdzięczności...Być może... Ale równie dobrze można powiedzieć, że tamtym wystarczył sam fakt uzdrowienia... Ten jeden zaś, zrozumiał kim jest człowiek, za sprawą którego był znowu czysty...Zrozumiał, że to Syn Boży. Dla niego doświadczenie uzdrowienia fizycznego było początkiem uzdrowienia duchowego... Stąd też n

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Obraz
10 LISTOPADA 2020 Wtorek Wtorek XXXII tygodnia zwykłego Czytania: (Tt 2,1-8.11-14); (Ps 37,3-4.18.23.27.29); Aklamacja (J 14,23); (Łk 17,7-10); Jezus mówi dziś o cnocie pokory. Jesteśmy sługami królestwa Bożego. Nie głosimy Ewangelii dla zaszczytów... Ani po to by ktoś nas chwalił. Nie otrzymujemy z tego tytułu profitów. Bo przecież nikt nie prosi sługi by usiadł za stołem... A raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Sługa zna swoje miejsce...i nigdy nie wychodzi przed szereg. Nie przewyższa swojego pana. Dlatego taka postawa powinna być naszą postawą... Nie możemy być bardziej chrystusowi od samego Chrystusa. Pamiętajmy o tym, by zawsze odpowiadać:  Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Ewangelizacja jest służbą. A każdy z nas jest sługą... Bo sam Chrystus "przyjął postać sługi". 

Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!

Obraz
9 LISTOPADA 2020 Poniedziałek Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Czytania: (Ez 47,1-2.8-9.12); (Ps 46,2-3.5-6.8-9); (1 Kor 3, 9b-11.16-17); Aklamacja (2 Krn 7,16); (J 2,13-22); Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy...by tam obchodzić święto. Kiedy wszedł do świątyni napotkał tam handlarzy...i bankierów... Po prostu urządzono w świątyni targowisko, w którym sprzedawano zwierzęta na ofiarę. Były tam zatem i woły i baranki i gołębie...co kto chciał... Taki stan rzeczy nie miał miejsca od roku, ale pewnie stał się elementem tradycji... Dla wielu ludzi zrobienie "zakupów" na ofiarę w świątyni było rzeczą normalną... Ale Jezusowi nie podobają się takie zwyczaje...Świątynia ma być domem modlitwy... a nie jaskinią zbójców....Dlatego przegania bankierów i kupców...przewraca stoły i przegania zwierzęta. Czy w naszym życiu nie zdarza się tak, że w świątyni spotykamy kupców? A może my jesteśmy takimi kupcami? Kiedy przychodzimy do kościoła by "pohandlowa

Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!

Obraz
8 LISTOPADA 2020 Niedziela XXXII niedziela zwykła Czytania: (Mdr 6,12–16); (Ps 63,2.3–4.5–6.7–8); (1 Tes 4,13–18); Aklamacja (Mt 24,42a.44); (Mt 25,1–13); Jezus wzywa do czuwania...opowiadając przypowieść o pannach rozsądnych i nieroztropnych. Panny czuwały w oczekiwaniu na pana młodego. Wszystkie miały lampy, ale nie wszystkie miały zapasu oliwy. Przyjście pana młodego się przeciągało, więc niektórym z nich zabrakło oliwy...  Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.  Rozlega się wołanie...A nieroztropne widzą, że nie mają oliwy... Proszą, więc by pozostała piątka podzieliła się z nimi...Tamte jednak odmawiają... Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kup

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Obraz
7 LISTOPADA 2020 Sobota Sobota XXXI tygodnia zwykłego Czytania: (Flp 4,10-19); (Ps 112,1-2.5-6.8a.19); Aklamacja (2 Kor 8,9); (Łk 16,9-15); Trochę zaskakuje ten dzisiejszy fragment... Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Czy Jezus namawia do nieuczciwości? Czy namawia do "kupowania sobie przyjaciół"? Na pewno nie... Przecież w wielu miejscach podkreśla, że będąc Jego uczniami, nie jesteśmy z "tego" świata... Dlaczego zatem w tym dzisiejszym fragmencie tak mocno zostało podkreślone, by jednak pozyskiwać sobie przyjaciół? By wykorzystywać pieniądz...uważany za "niegodziwą mamonę"... Nie da się ukryć, że świat, w którym się obracamy jest zanurzony w pewnej...rzeczywistości. W tej rzeczywistości ważną rolę odgrywa pieniądz...wiemy o tym doskonale, że kiedy zabraknie nam złotówki nie kupimy nic w sklepie...(no chyba, że ekspedientka jest naszą znajomą) Z powodu pieniądza wielu ludz

Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą.

Obraz
6 LISTOPADA 2020 Piątek Piątek XXXI tygodnia zwykłego Czytania: (Flp 3, 17-4,1); (Ps 122,1-2.4-5); Aklamacja (1 J 2,5); (Łk 16,1-8); W przypowieści, którą opowiada Jezus, sługa oskarżony o trwonienie majątku rządcy, organizuje spisek wraz z dłużnikami pana. Poprzez tak zwaną "kreatywną księgowość" okrada swojego przełożonego. W ten sposób udaje mu zjednać sobie ludzi. Jako puentę opowieści słyszymy:  Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Czy zatem Jezus pochwala oszustwo? Nic bardziej mylnego. Jezus pokazuje kontrast w funkcjonowaniu "tego świata" i "królestwa bożego". Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Z tego zdania wynika, że "synowie światłości" nie znają zasad funkcjonowania świata, w którym główną rolę gra źle rozumiany spryt, cwaniactwo, kombinowanie, układy i układziki. Jezus zatem wzywa każdego z nas, byśmy doskonalili się w sprycie, by nie dać się os

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?

Obraz
5 LISTOPADA 2020 Czwartek Czwartek XXXI tygodnia zwykłego Czytania: (Flp 3,3-8a); (Ps 105,2-3.4-5.6-7); Aklamacja (Mt 11,28); (Łk 15,1-10); Do Jezusa przychodzą celnicy i grzesznicy...To oczywiście nie podoba się uczonym w Piśmie, dla których wszyscy grzesznicy są potępieni przez Boga i pobożnemu Żydowi nie wolno się z nimi zadawać. Ale Jezus łamie stereotypy....Jest Synem Bożym...I kocha wszystkich...zwłaszcza grzeszników. Mówi: "nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają". I opowiada przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie pot