Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2018

Nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.

Obraz
31 MARCA 2018 Sobota Wielka Sobota - Wigilia Paschalna W Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy świętej. Czytania są z wieczornej Wigilii Paschalnej Dzisiejsze czytania: Rdz 1, 1 – 2, 2; Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c; Rdz 22, 1-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11; Wj 14, 15 – 15, 1a; Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18; Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b; Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6; Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 ; Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4; Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-2; Mk 16,1-8 (Mk 16,1-8) - Kliknij, aby przeczytać W pierwszy dzień po szabacie kobiety przychodzą do grobu Jezusa. Martwią się kto odsunie kamień. Ale kiedy przychodzą na miejsce, okazuje się, że grób jest pusty. Spotykają też młodzieńca, który oznajmia: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.  - ta prawda d

A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

Obraz
30 MARCA 2018 Piątek Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej Dzisiejsze czytania: Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 ; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42 (J 18, 1 – 19, 42) - Kliknij aby przeczytać. Dziś w kościele czytana jest Męka Pańska wg. św. Jana. Tekst jest obfity w różne niuansiki, ale chyba nie o to dzisiaj chodzi. Ważne jest to, by się zatrzymać nad tymi wszystkimi obrazami i kontemplować wszystko to, co Jezus zrobił dla każdego z nas. Dla mnie i dla Ciebie. Co ważnego mówi nam ten tekst: Jezus udaje się za potok Cedron. Właśnie tam udaje się też Judasz w towarzystwie straży. Zaskakuje to, że Jezus oddaje się dobrowolnie. Nie ukrywa się... A gdy mówi: To  Ja Jestem , ci którzy mieli Go aresztować, padają na twarz. Aresztowany Jezus zostaje przyprowadzony przed oblicze arcykapłana. W tym samym czasie rozgrywa się dramat Piotra - trzykrotne zaparcie się Jezusa. Arcykapłan przesłuchuje Jezusa. Pyta o Jego naukę, na co Jezus mówi, że zaws

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.

Obraz
29 MARCA 2018 Czwartek Wielki Czwartek Dzisiejsze czytania: Msza z Poświęceniem Krzyżma: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27; Ap 1, 4b. 5-8; Łk 4, 16-21; Msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18: 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15 (J 13, 1-15) - Kliknij aby przeczytać. W Wielki Czwartek wieczorem sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W tym czasie wsłuchujemy się w fragment Ewangelii wg św. Jana. Co takiego rzuca się w oczy w tym fragmencie? Przede wszystkim gest Jezusa. Jezus  wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.  Jezus jest gospodarzem, ale staje się sługą. Umywa nogi uczniom, by podkreślić swoją więź z nimi. Ten gest to nauczanie Jezusa w pigułce. Dużo mówił przez trzy lata o miłości Boga do człowieka. W tym geście zawarł całe to nauczanie. Du

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam...

Obraz
28 MARCA 2018 Środa Wielka Środa Dzisiejsze czytania: Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34; Mt 26, 14-25 (Mt 26, 14-25) - Kliknij aby przeczytać. Dziś w Ewangelii wsłuchujemy się w scenę zdrady Judasza. Przychodzi on do arcykapłanów i pyta wprost: Co chcecie mi dać w zamian... a ja wam Go wydam. Arcykapłani proponują mu trzydzieści srebrników, czyli zapłatę za martwego niewolnika. Właśnie taka była cena za Syna Bożego. Judasz przystał na tę cenę... nie chciał ani więcej ani mniej pieniędzy. Być może tak naprawdę wcale nie zależało mu na pieniądzach. Dlaczego, więc zdradził? Spotkałem się z taką interpretacją, że zdrada Judasza spowodowana była rozczarowaniem. On czekał na innego Mesjasza. On chciał, by jego Chrystus walczył zbrojnie z Rzymianami. By przywrócił porządek w Izraelu. Jego zdrada miała być tylko takim motorem do działania. Postawieniem Jezusa w takiej sytuacji, że jedynym rozwiązaniem było konkretne działanie. Pan Jezus uświadamia jednak Judaszowi, że z

Jeden z was Mnie zdradzi.

Obraz
27 MARCA 2018 Wtorek Wielki Wtorek Dzisiejsze czytania: Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17 ; J 13, 21-33. 36-38 (J 13, 21-33. 36-38) - Kliknij aby przeczytać. Jezus zapowiada zdradę jednego z uczniów. Kiedy wszyscy pytają: kto to jest, Jezus daje wyraźny znak - podaje umoczony kawałek chleba Judaszowi. Reszta jednak w dalszym ciągu nie domyśla się o co chodzi. Kiedy Judasz wychodzi, nikt nie stara się go zatrzymać, bo wszyscy myślą, że poszedł zrobić zakupy na święta. Uczniowie nie skojarzyli faktów... może nie zrozumieli o co naprawdę Jezusowi chodzi... A może po prostu nie przyjęli do wiadomości tego, co powiedział Jezus i racjonalizowali, bo przecież Jezus nie powiedziałby "co masz czynić, czyń prędko" w kontekście zdrady... że niby ma iść Go zdradzić prędko? Ewangelista relacjonuje, że w czasie gdy Judasz wychodzi z wieczernika jest noc. To taki symboliczny obraz. W wieczerniku są wszyscy razem... Jest Wspólnota... A na zewnątrz jest noc. Panują cie

Ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie.

Obraz
26 MARCA 2018 Poniedziałek Wielki Poniedziałek Dzisiejsze czytania: Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14; J 12, 1-11 (J 12, 1-11) - Kliknij aby przeczytać. Jako główną myśl dzisiejszego wpisu wziąłem zdanie Jezusa:  Ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie.  Spójrzmy na kontekst tych słów. Maria - siostra Marty i Łazarza - wylewa na stopy Jezusa funt szlachetnego olejku...Ewangelista precyzuje, że jest to olejek nardowy. Można się domyślić, że taki olejek był drogocenny...Judasz wycenia go na 300 denarów. (czyli prawie roczną pensję) Jezus jednak gani Judasza a chwali czyn Marii...Wypowiada powyższe słowa...ubogich zawsze mieć będziecie. Jezus jest świadomy, że to Jego ostatnie dni...chce przełożyć środek ciężkości. Pokazać uczniom, że są sprawy ważniejsze niż pomoc społeczna...Że On - Jezus Chrystus jest ważniejszy. Doskonale ujął to papież Franciszek w jednej ze swoich pierwszych homilii:     Możemy chodzić ile chcemy, możemy budować wiele rzeczy, ale

Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) - Od HOSSANNA! do UKRZYŻUJ GO!

Obraz
25 MARCA 2018 Niedziela Niedziela Palmowa Dzisiejsze czytania: procesja z palmami: Mk 11,1-19 lub J 12,12-16; Msza Święta: Iz 50,4-7: Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47 (Mk 11,1-19) - Kliknij aby przeczytać. (Mk 14,1-15,47)- Kliknij aby przeczytać. Niedziela Palmowa, to inaczej niedziela Męki Pańskiej. W Kościele czytamy wtedy dwa fragmenty Ewangelii. W czasie procesji z palmami wsłuchujemy się w opis triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a w czasie Liturgii Słowa, czytany jest opis Męki Pańskiej. Dzisiejszy dzień jest więc takim czasem, gdy  Hosanna  przeplata się z  ukrzyżuj Go.  I właśnie te dwa fragmenty, które są tak blisko siebie powinny uświadamiać każdemu z nas jak cienka jest granica między jednym i drugim okrzykiem tłumu. Kiedy Jezus wjeżdżał na osiołku, spełniało się proroctwo Zachariasza: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołk

Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?

Obraz
24 MARCA 2018 Sobota Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12b. 13; J 11, 45-57 (J 11, 45-57) - kliknij aby przeczytać. Wydarzenia, które opisuje dzisiejsza Ewangelia, mają miejsce po wskrzeszeniu Łazarza. Jezus dokonuje spektakularnego cudu, przywracając do życia swojego przyjaciela. Jest to wyraźny znak, który dowodzi, że Jezus jest Mesjaszem... Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.  Wśród innych ten cud wywołuje spore zamieszanie...Natychmiast idą o wszystkim donieść kapłanom.  Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród.  Kapłani patrzą na sprawę Jezusa przez pryzmat polityki i interesów narodu...Jeżeli ludzie uwier

Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.

Obraz
23 MARCA 2018 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 ; J 10, 31-42 (J 10, 31-42) - Kliknij aby przeczytać. Słowa Jezusa, które wypowiedział do Żydów, wywołują gniew. Porywają kamienie aby Go ukamienować. Argumentują to tak:  Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.  Nie przyjmują oni do wiadomości, że Bóg stał się człowiekiem, że Mesjasz, który był obiecany, właśnie przyszedł... Jezus tłumaczy, że dzieła, których dokonuje, są dziełami Jego Ojca. Wskazuje, że jeżeli nie chcą wierzyć Jego słowom, to powinni wierzyć dziełom. Bo konkretne czyny mają o wiele większą moc niż same słowa. To właśnie dzieła rąk mówią za siebie. W innym miejscu Jezus powiedział: po owocach ich poznacie. Żydów jednak nie obchodzą czyny, nawet jeśli potwierdzają one prawdziwość misji Jezusa. Oni mają w głowach pewien obraz dotyczący przyjścia Mesjasza. A jeżeli fakty przeczą ich t

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem.

Obraz
22 MARCA 2018 Czwartek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9; J 8, 51-59 (J 8, 51-59) - Kliknij aby przeczytać. Jezus w rozmowie z Żydami mówi: kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Ale Żydzi nie rozumieją tego. Cały czas obracają się w ograniczonym rozumieniu tych pojęć. Skoro Abraham umarł i prorocy pomarli, to kim czyni się Jezus, mówiąc, że Jego nauka może dać nam nieśmiertelność? Uczestnicy dyskusji nie mogą wyobrazić sobie, że może być Ktoś większy i ktoś bliższy Bogu jak Abraham. Patrząc na Jezusa, widzą tylko człowieka, który ich zdaniem nie jest zdolny do uczynienia czegoś większego od Abrahama, więc ze złością, z gniewem krzyczą: "Za kogo Ty się masz!?" Jezus jednak jest większy od Abrahama i wszystkich proroków. Jego wielkość pochodzi od samego Boga. To On Go otacza chwałą. Chwała Boża spoczywa na Jezusie, gdy Ojciec czyni przez Niego cuda oraz wtedy, gdy Jezus przekazuje Jego słowa. Jezus zna Ojca. Jeg

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Obraz
21 MARCA 2018 Środa Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53-54. 55-56 ; J 8, 31-42 (J 8, 31-42) - Kliknij aby przeczytać. Jezus daje receptę jak być Jego uczniem...Co trzeba zrobić by być "prawdziwie uczniem." Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.  Recepta jest prosta...by prawdziwie...całym sobą być uczniem Chrystusa, trzeba trwać w Jego nauce...Trwanie w Jego nauce prowadzi do poznania prawdy...prawdy o świecie, o sobie samym...prawdy o Bogu...Zaś poznanie tej prawdy prowadzi do wolności... Zaskakująca jest reakcja słuchaczy Jezusa...zdanie:   poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli  wywołuje u nich reakcję obronną... Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?  To może zaskakiwać...taka próba obrony... Chęć wybielenia się...pokazania, że "mnie to nie dotyczy". Dziś również je

Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.

Obraz
20 MARCA 2018 Wtorek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21; J 8, 21-30 (J 8, 21-30) - Kliknij aby przeczytać. Przez ostatnie dni cały czas podążamy w rozważaniach wokół Ewangelii św. Jana. W dzisiejszym fragmencie kontynuujemy dyskusję Jezusa z faryzeuszami. W czasie tego sporu Jezus zapowiada swoje odejście.  Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.  Żydzi zaczynają spekulować samobójstwo albo jakąś formę ucieczki... ale Jezusowi nie o to chodzi. On mówi o swojej dobrowolnej śmierci, o wywyższeniu, które już wkrótce okaże się wywyższeniem na krzyżu. Żydzi nie rozumieją dokąd odchodzi Jezus. Wynika to z tego, że nie rozumieją też skąd przyszedł. Niby Go znają, potrafią zlokalizować miejsce Jego pochodzenia, ale tak naprawdę nie wiedzą, że On przyszedł z Wysoka. Że On nie jest z tego świata. Nawet kiedy Jezus wprost mówi do nich:  Ja jestem , oni nadal n

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Obraz
19 MARCA 2018 Poniedziałek Dzień powszedni - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Dzisiejsze czytania: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 ; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a (Mt 1, 16. 18-21. 24a) - Kliknij aby przeczytać. Dziś w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, dlatego też w Ewangelii dnia, wsłuchujemy się w historię patrona dnia dzisiejszego. Można się zastanawiać co takiego fascynującego jest w Józefie...Przecież na kartach Ewangelii pojawia się nie więcej jak pięć razy. Mimo wszystko swoją postawą daje nam lekcję bycia mężem i ojcem. W czasie gdy świat cierpi na kryzys męskości, Słowo Boże daje nam za wzór opiekuna Chrystusa - św. Józefa. Niektórych może jednak zaskakiwać fakt, że człowiek, który nie był biologicznym ojcem...jest stawiany za wzór ojcostwa. A jednak...To jest właśnie fenomen św. Józefa... Chciałbym w tym miejscu wyrazić swoje negatywne odczucia w związku

Cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.

Obraz
18 MARCA 2018 Niedziela Piąta Niedziela Wielkiego Postu Dzisiejsze czytania: Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33 (J 12, 20-33) - Kliknij aby przeczytać. Ewangelię na dziś możemy podzielić na trzy części. Pierwsza część przybliża nam wydarzenie, w którym Grecy przybyli do Jerozolimy oddać pokłon Bogu. Byli to oczywiście Grecy nawróceni na judaizm. Z relacji Ewangelisty wynika, że szukają oni Jezusa. Można się zastanawiać dlaczego Go szukają? Czy rozpoznali w Nim Mesjasza? Być może tak. By utwierdzić się w tej tezie, trzeba cofnąć się do wcześniejszych fragmentów. We wcześniejszym rozdziale czytam między innymi o wskrzeszeniu Łazarza. A dokładnie kilkanaście wersetów przed dziś rozważanym fragmentem, mamy opis triumfalnego wjazdu do Jerozolimy na osiołku. Grecy przychodzą, więc do uczniów i proszą o spotkanie z Jezusem. Chcą Go zobaczyć, poznać Go a być może i pójść za Nim. Tego nie wiemy, ale oczekują raczej spotkania z Mesjaszem - Królem. T

Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia.

Obraz
17 MARCA 2018 Sobota Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12; J 7, 40-53 (J 7, 40-53) - Kliknij aby przeczytać. Kontynuujemy rozmyślania wokół Ewangelii św. Jana. Czytamy, że wśród Żydów powstał spór, co do tożsamości Jezusa. Głównym problemem jest miejsce urodzenia Mesjasza według proroctw a miejsce urodzenia Jezusa. Nawet strażnicy, którzy zostają posłani by aresztować Jezusa, wracają z pustymi rękami a zapytani: dlaczego Go nie aresztowaliście, odpowiadają:  Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Dla arcykapłanów nie ma jednak wyjaśnień. Każdy, kto słucha Jezusa, daje się zwieść. Jezus zaś jest w ich oczach sekciarzem, odstępcą. Prości ludzie zaś nie znają się na niczym, są tylko motłochem, który daje się manipulować. Przywódcy religijni powtarzają slogan:  żaden prorok nie powstaje z Galilei.  Jest to stereotyp. Regionalny przesąd. Nigdzie w Pismach nie było takiego proroctwa. Poniżanie ludzi wierzących przez n

Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał (...)

Obraz
16 MARCA 2018 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23; J 7, 1-2. 10. 25-30 (J 7, 1-2. 10. 25-30) - Kliknij aby przeczytać. Z Ewangelii na dziś dowiadujemy się, że Jezus udaje się na Święto Namiotów oraz że Żydzi usiłują Go zabić. Święto Namiotów upamiętnia wędrówkę narodu wybranego na pustyni w czasie Exodusu. Zwykli ludzie, którzy słuchają Jezusa można powiedzieć są skołowani. Bo z jednej strony widzą, że elity religijne Izraela, chcą zabić Jezusa, ale z drugiej strony naucza On otwarcie i nikt nic Mu nie mówi ani nie robi. Takie pytania pojawiają się u ludu:  Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest.  Ludzie myślą, że znają Jezusa, bo wiedzą kim jest i to im nie pasuje do obrazu Mesjasza z proroctw. Ale Jezus pokazuje, że nie wszystko jest takie jasne, jak się innym wydaje.  I to wła

Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo.

Obraz
15 MARCA 2018 Czwartek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23; J 5, 31-47 J 5, 31-47 - Kliknij aby przeczytać. Co takiego ważnego mówi dziś do nas Jezus poprzez karty Ewangelii? Spójrzmy w tekst i przeanalizujmy powoli kolejne wersety... Jezus powiedział do Żydów: Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy.  Jezus nie wydaje sam o sobie świadectwa...Czemu? Bo jak mówi - sąd Jego nie byłby prawdziwy...W oczach ludzkich wydawanie sądu o sobie przez samego siebie jest fałszywym sądem. Przecież kiedy mówimy sami o sobie to nigdy nie wydajemy do końca prawdziwego sądu...I chociaż Jezus jest prawdziwym Bogiem, jest też prawdziwym człowiekiem...I ta zasada wydawania sądu o samym sobie dotyczy Go w takim samym stopniu jak nas...Kiedy o nas wydaje sąd ktoś inny...jak to się mówi: rekomenduje nas...tak jak np. pracodawca pisze opinię na nasz temat...to jest wiarygodne źródło... Bardziej wiarygodne niż ja sam :) Bo r