Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2019

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani.

Obraz
31 PAŹDZIERNIKA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Alfonsa Rodrigueza, zakonnika Czytania: (Rz 8, 31b-39); (Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31); Aklamacja (Łk 19, 38); (Łk 13, 31-35); Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od ostrzeżenia, jakie do Jezusa kierują faryzeusze. Mówią Mu: Uciekaj, bo Herod chce Cię zabić. Myślę, że to ostrzeżenie kierowane jest do Jezusa w dobrej wierze. W końcu wśród przywódców religijnych Izraela, byli tacy, którzy wierzyli w Jego posłannictwo. Może nie uznawali Go za Mesjasza, ale z całą pewnością był dla nich ważnym nauczycielem, może nawet prorokiem.   Farzyzeusz działający w dobrej wierze nakłania Jezusa, aby opuścił obszar jurysdykcji Heroda Antypasa, w Galilei byłby bezpieczny. Prokuratorem Judei jest Piłat. Jerozolima jest podporządkowana jemu, a nie Herodowi Agryppie. Jezus nazywa Heroda lisem. Nazwanie kogoś „lisem" charakteryzuje daną osobę jako bezwartościową, nikczemną, zdradziecką lub knującą niecne intrygi. W dals

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.

Obraz
30 PAŹDZIERNIKA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne bł. Benwenuty Bojani Czytania: (Rz 8, 26-30); (Ps 13 (12), 4-5. 6); Aklamacja (2 Tes 2, 14); (Łk 13, 22-30); Każdy z nas stawia sobie pytania o zbawienie. Dziś Jezus daje nam odpowiedź na to, jak osiągnąć zbawienie. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Wchodzić przez ciasne drzwi, to pokonywać trudności, jakie niesie życie. Współczesny człowiek nie lubi jednak żadnych trudności. Nauczyliśmy się być wygodni... Zatem...przechodzenie przez ciasne drzwi wydaje się być rzeczą nieosiągalną... Bo przecież o wiele łatwiej jest przejść przez szeroką bramę, która otwiera się sama... (jak w supermarkecie) Ludzie pytają Jezusa: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pytanie też jest nieobce nam współczesnym...Ludziom, którzy kochają się w statystykach. Wielu z nas chciałoby dostać od Boga konkretne wyliczenia kto będzie zbawiony...kto potępiony. Wtedy wszystko

Królestwo Boże podobne jest zatem do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie.

Obraz
29 PAŹDZIERNIKA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne bł. Michała Rua, prezbitera Czytania: (Rz 8, 18-25); (Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6); Aklamacja (Mt 11, 25); (Łk 13, 18-21); Jezus od początku swojej misji, ogłasza Królestwo Boże... Dobra Nowina to przybliżanie Królestwa Bożego... W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii słyszymy dwa porównania. Królestwo Boże podobne jest zatem do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Podobne jest też  do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki. Z ziarnka gorczycy wyrasta drzewo...z zaczynu zmieszanego z mąką, można upiec chleb. Ale pierwszy krok zawsze należy do nas... Z ziarnka leżącego w worku, nic nie wyrośnie... Z zaczynu leżącego w spiżarni, nie upieczmy chleba. Nasza inicjatywa...nasza akcja...konkretne działanie...pobudza Królestwo Boże do wzrostu. By Boże Królestwo mogło się rozwijać z dynamizmem potrzebni jesteśmy MY. My - jako zaangażowani chrześcijanie...prawdziw

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu.

Obraz
28 PAŹDZIERNIKA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza Czytania: (Ef 2, 19-22); (Ps 19, 2-5); Aklamacja; (Łk 6, 12-19); W dzisiejszej Ewangelii Jezus wybiera dwunastu. Warto zwrócić tu uwagę na to, że nie wybiera ich ot tak tak sobie...ale całą noc spędza na modlitwie. To ważna decyzja, której nie można podjąć pochopnie. Potrzeba modlitwy aby rozeznać, kto powinien zostać apostołem...Potrzeba modlitwy by nie kierować się względami ludzkimi...ale przyjąć Kryteria Boskie...Nie można przy tym wyborze kierować się sympatiami, bo apostoł nie ma być popularny...nie ma być celebrytą...ma być świadkiem... By być świadkiem nie wystarczy być fajnym i lubianym wokoło...ale trzeba mieć szczególne predyspozycje, wypisane głęboko w sercu...Te predyspozycje zna tylko sam Bóg. Chrystus modli się przed podjęciem tej ważnej decyzji, jaką jest wybór apostołów...a jak często my modlimy się przed ważnymi życiowymi decyzjami? Czy może wydaje nam się, że

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.

Obraz
27 PAŹDZIERNIKA 2019 Niedziela Niedziela - Uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła własnego Czytania: (Syr 35, 12-14. 16-18); (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23); (2 Tm 4, 6-9. 16-18); Aklamacja (2 Kor 5, 19); (Łk 18, 9-14); Jezus opowiada przypowieść o faryzeuszu i celniku. Adresatami tej historii są "niektórzy", co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Jezus piętnuje w przypowieści postawę pogardy i jednoczesne wybielanie siebie, stawianie siebie w idealnym świetle. Wskazuje też, że opieranie się wyłącznie na dobrych uczynkach, nie czyni człowieka sprawiedliwym. Z drugiej zaś strony, Jezus uczy, że szczera skrucha, prowadzi do usprawiedliwienia. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Dwóch ludzi to proste zestawienie. Jeden jest "tym dobrym", drugi "tym złym". OK... Może złe ujęcie. Chodzi o pokazanie kontrastowych postaw: tej godnej naśladowania i godnej potępienia. Przykład pozytywny i

Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam;

Obraz
26 PAŹDZIERNIKA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy Czytania: (Rz 8, 1-11); (Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6); Aklamacja (Ez 33, 11); (Łk 13, 1-9); Do Jezusa przychodzą różni ludzie. Niektórzy przynoszą informacje o różnych wypadkach, jakie mają miejsce w ich miastach. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Dla Jezusa jest to pretekst do wygłoszenia nauki: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Kiedy oglądamy serwisy informacyjne również zadajemy sobie pytania: Dlaczego? Jaki jest sens śmierci t

Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Obraz
25 PAŹDZIERNIKA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Bernarda Calvo, biskupa Czytania: (Rz 7, 18-25a); (Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94); Aklamacja (Mt 11, 25); (Łk 12, 54-59); Współczesny człowiek nauczył się rozpoznawać wiele zjawisk, które zachodzą w świecie... Meteorolodzy badają zjawiska zachodzące w atmosferze i określają jaka będzie pogoda. Analitycy giełdowi śledzą rynki na całym świecie, określając w ten sposób trendy na giełdach. Lekarze przy użyciu nowoczesnego sprzętu śledzą najdrobniejsze zmiany chorobowe w organizmie. Pracownicy ośrodków sondażowych prognozują, która partia wygra wybory. Całodobowy monitoring w naszych miastach zapewnia nam bezpieczeństwo na ulicach. Może się wydawać, że jesteśmy przygotowani na wszystko...i potrafmy przewidzieć wszystko. Dlaczego zatem nie potrafimy rozpoznać czasów, w jakich żyjemy? Jezus zarzucał współczesnym sobie dokładnie to samo...Rozpoznajecie pogodę...a nie rozpoznajecie znaków czasu...Jak widać w ciągu

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Obraz
24 PAŹDZIERNIKA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne bł. Kontarda Ferriniego Czytania: (Rz 6, 19-23); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); Aklamacja (Łk 12, 49); (Łk 12, 49-53); Wielu z nas myśli sobie, że życie chrześcijanina to sielanka...Chodzimy sobie do kościoła, modlimy się w swoich wspólnotach, śpiewamy "Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam..." wznosimy ręce, klaszczemy... i ogólnie jest atmosfera żywcem wyjęta z taniego landszaftu. Tymczasem to błędne myślenie, bo Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii:  Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. On nie przyszedł na ziemię, byśmy mogli śpiewać przy ognisku i trzymać się za ręce... To nie komuna hippisowska. Hasła make love not war średnio tutaj pasują... Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię...ogień, który z jednej strony daje ciepło, ale z drugiej będzie parzyć a nawet wypalać zło i grzech...Ewangelia, którą mamy nieść wszędzie, gdziekolwiek się pojawimy, ma rozpalać w sercach ogień...T

Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

Obraz
23 PAŹDZIERNIKA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Józefa Bilczewskiego, biskupa Czytania: (Rz 6, 12-18); (Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8); Aklamacja (Mt 24, 42a. 44); (Łk 12,39-48); Dzisiejszy fragment z Ewangelii jest kontynuacją wczorajszych rozważań o byciu gotowym... To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Dzień paruzji jest niespodziewany...I cokolwiek mówią liczni prorocy apokalipsy, tak naprawdę nie wiemy, kiedy Ten Dzień nastąpi...Jezus przyrównuje dzień przyjścia Syna Człowieczego do przyjścia złodzieja...gdybyśmy wiedzieli, kiedy ktoś się włamie do naszego domu, zabezpieczylibyśmy się. I często się zabezpieczamy...zakładamy systemy alarmowe, monitoring itp, łudząc się, że jesteśmy przez to bezpieczniejsi...A czy rzeczywiście jesteśmy? Nie sądzę... Im bardziej my się zabezpieczamy, tym s

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!

Obraz
22 PAŹDZIERNIKA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II papieża Czytania: (Rz 5,12. 15b. 17-19. 20b-21); (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17); Aklamacja (Łk 21, 36); (Łk 12, 35-38) Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o tym by być gotowym... Oczekiwać na swojego Pana. Co to naprawdę znaczy? Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! Przepasane biodra to gotowość do służby. W jakich momentach przepasało się biodra? I czemu miało to służyć? Przepasane biodra to niezbędny warunek, kiedy służysz...to gwarancja, że ubiór nie będzie przeszkadzać w wykonywaniu posługi. Zatem w sensie duchowym to skupienie się wyłącznie na misji ucznia. Żadne inne sfery życia nie powinny nas rozpraszać, nie powinny powodować rozproszenia. Owszem...Każdy z nas ma bagaż doświadczeń...i z tym bagażem wkracza na drogę ucznia Chrystusa... Dlatego najpierw trzeba to wszystko sobie uporządkować, by nam nie przeszkadzało... I nie chodzi o to by rozdać cały majątek, porzucić rod

Strzeżcie się wszelkiej chciwości.

Obraz
21 PAŹDZIERNIKA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Kaspera del Bufalo, prezbiter Czytania: (Rz 4, 20-25); (Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75); Aklamacja (Mt 5, 3); (Łk 12, 13-21); Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się, że tak to określę, z przytupem. Ktoś przychodzi do Jezusa i prosi Go o to, by przekonał jego krewnego do podzielenia się spadkiem. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie. Rabini nie byli tylko autorytetami religijnymi, ale również zajmowali się rozstrzyganiem pewnych spraw prawnych. Jezus był uważany za nauczyciela, więc przychodzono do Niego również z takimi sprawami. Ale Jezus rozwiewa wątpliwości swoich słuchaczy. Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?  Jezus nie został posłany na to, by bawić się w arbitra, by przyznawać komuś rację w sprawach typowo sądowych. On przyszedł, by nas wyzwolić z niewoli grzechu, by przywrócić naszą zerwaną więź z Bogiem. Powyższa scena staje się pretekstem do wygłoszenia nauki. Jezus mówi

Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.

Obraz
20 PAŹDZIERNIKA 2019 Niedziela Niedziela - XXIX Niedziela zwykła Czytania: (Wj 17, 8-13); (Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8); (2 Tm 3, 14–4, 2); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Łk 18, 1-8); Kiedy rozmyślam nad tym, jak powinna wyglądać modlitwa,przede wszystkim moja modlitwa, zawsze staje mi przed oczami obraz z powyższej przypowieści. Jezus pokazuje na tym przykładzie, że modlitwa powinna być wytrwała, a nawet powinna być swego rodzaju "zawracaniem głowy" Bogu. Ale rzućmy okiem na to, co mówi Jezus: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. No tak... Trudno do końca rozszyfrować jaki był naprawdę ten sędzia. Myślę, że dobrze wykonywał swój zawód. Może aż za dobrze. Może wyznawał zasadę: sprawiedliwość ponad wszystko. Dura Lex, sed lex. Był legalistą. Mawiał zapewne: Prawo jest prawem. Prawo jest święte... I nie ma okoliczności łagodzących dla nikogo. Nigdy. To z jednej strony dobrze, bo w świecie współczesnym możemy się spotka

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych.

Obraz
19 PAŹDZIERNIKA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika Czytania: (Rz 4, 13. 16-18); (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43); Aklamacja (J 15, 26b); (Łk 12, 8-12); Kilka myśli w związku z tym fragmentem. Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; Przyznawanie się do wiary, do Jezusa. Uznanie, że nie wstydzę się Go. Świadectwo życia wiarą. Takie postawy znajdą uznanie. Wtedy i Jezus "przyzna się do nas". Powie: "To jest mój uczeń". To wielkie wyróżnienie. Jeżeli Syn Człowieczy wobec aniołów i świętych i całego Nieba powie wskazując na Ciebie... a może na mnie (czego bardzo bym chciał) "To właśnie jest on, znam go, był Mi wierny". Ale jest i druga strona medalu:  kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Wyparcie się Jezusa. Nie przyznanie się do Niego. Ucieczka od podstawowego powołania, jakim jest dawanie świadectw

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.

Obraz
18 PAŹDZIERNIKA 2019 Piątek Piątek - Święto św. Łukasza Ewangelisty Czytania: (2 Tm 4, 9-17a); (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18); (J 15, 16); (Łk 10, 1-9 ); Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii, w którym Jezus posyła siedemdziesięciu dwóch. Jezus już w pierwszym zdaniu daje do zrozumienia, że misja, na którą ruszają uczniowie jest ważna, odpowiedzialna, ale i niebezpieczna: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Żniwo jest wielkie i dzisiaj...Dziś może jeszcze większe...A robotników jak było mało, tak jest mało. Mogłoby się wydawać, że większość ludzi zna już Dobrą Nowinę...przecież mamy tyle kościół...a poza tym jest Internet...Ale słowa Jezusa nie straciły na aktualności... Jezus wysyła także i nas... przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Ważne słowa padają i w kolejnych wersach... Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Wiem, że kiedyś o tym już pis

Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali.

Obraz
17 PAŹDZIERNIKA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika Czytania: (Rz 3, 21-30a); (Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6); Aklamacja (J 14, 6); (Łk 11, 47-54); Jezus wypowiada kolejne "Biada" do uczonych w Prawie i faryzeuszów. To jedno z mocniejszych biada. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Mowa tu o pewnej przewrotności. Z jednej strony szacunek do proroków. Powoływanie się na nich. Kiedy to poprzednie pokolenia tych samych proroków zabiły. To tak jak w wierszu C.K. Norwida: Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Że ci ze złota statuę lud niesie, Otruwszy pierwéj... Ale Jezus mówi coś więcej. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomsz

Dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą.

Obraz
16 PAŹDZIERNIKA 2019 Środa Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej Czytania: (Rz 2, 1-11); (Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9); Aklamacja: (J 10, 27); (Łk 11, 42-46); W tym fragmencie Jezus wskazuje na fakt...że faryzeusze są dokładni w wielu sprawach, ale nie tam, gdzie naprawdę trzeba być dokładnym. Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Co ważne Jezus nie krytykuje dawania dziesięciny...Nie mówi, że to coś złego...Ale miłość i sprawiedliwość Boża poprzedza wszelkie podatki i daniny...widzimy to w kolejnym zdaniu: Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. Zatem...należy "dawać na ofiarę"...nie można mówić: "wystarczy, że się modlę"... Ale nie można powiedzieć..."rzucam na tacę więcej niż inni...dlatego nic więcej już nie muszę". Druga sprawa to potrzeba uznania...Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.

Obraz
15 PAŹDZIERNIKA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora kościoła Czytania: (Rz 1, 16-25); (Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Łk 11, 37-41); Prawdziwa czystość...a czystość rytualna...Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wskazuje na podstawową różnicę między nimi...Jak to się ma do nas? Jak to się ma do rzeczywistości, w której żyjemy? Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Jak bardzo aktualne są te słowa... Jak wielu ludzi przykłada ogromną wagę do pewnych rytuałów, tradycji...ale nic za tym nie idzie. Jak wielu ludzi mówi...a może wyraża swoją postawą...Jestem taki porządny...bierzcie ze mnie przykład. A jak wygląda wnętrze? Czy my zastanawiamy się nas tym, jak wygląda nasze wnętrze? Przecież tak naprawdę liczy się to, co w środku...Z naszego serca pochodzą przecież wszystkie zamysły. Tam rodzą się nasze uczucia, e

Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.

Obraz
14 PAŹDZIERNIKA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy Czytania: (Rz 1, 1-7); (Ps 98 (97),1. 2-3ab. 3cd-4); Aklamacja (Ps 95, 8ab); (Łk 11, 29-32); To plemię jest plemieniem przewrotnym...mówi dziś Jezus w Ewangelii...Żąda znaku... Ale przecież Jezus każdego dnia czyni znaki...uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, wskrzesza umarłych. Rozmnaża chleb karmiąc głodnych...Czego jeszcze więcej chcieć? Jak można być tak ślepym...a może zaślepionym? Albo jeszcze gorzej...mieć pretensje do Jezusa...Bo uzdrawiał w szabat... Albo rzucać absurdalne oskarżenia, że wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba... Temu plemieniu przewrotnemu wiecznie coś nie odpowiada...O tym też mówił Jezus. Gdy Jan Chrzciciel nauczał na pustyni, mówiono, że oszalał...bo pości, bo ubiera się w skóry... i w ogóle jakiś dziwny jest...Kiedy Jezus zaczął nauczać też było tysiące "ale". Bo spotyka się z grzesznikami, bo chodzi nauczać pogan, bo nie prze

Idźcie, pokażcie się kapłanom.

Obraz
13 PAŹDZIERNIKA 2019 Niedziela Niedziela - XXVIII Niedziela zwykła Czytania: (2 Krl 5, 14-17); (Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4); (2 Tm 2, 8-13); Aklamacja (1 Tes 5, 18); (Łk 17, 11-19); Kilka ważnych myśli, jakie mi się nasuwają z powyższym fragmentem Ewangelii... Bo niby wszyscy kiedyś słyszeliśmy perykopę o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, ale czy potrafimy dostrzec tu coś, co odnosi się konkretnie dla nas...do nas... 1. Jezus przekracza pogranicze Samarii i Galilei. To jest pierwsze słowo - klucz. Czym jest pogranicze? To miejsce, które de facto nie należy do żadnego z krajów. Jest tam pewne wymieszanie społeczne i kulturowe...Jest to także strefa bardzo silnych antagonizmów. Tak właśnie było w regionie, przez który przechodził Jezus... Panowały tam różnice społeczne, kulturowe, religijne itp. Ale w naszym życiu również są pogranicza...miejsca, które nie są do końca dobre ani złe... W których jest pewne pomieszanie z poplątaniem...W których kotłują się

Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.

Obraz
12 PAŹDZIERNIKA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne bł. Jana Beyzyma, prezbitera Czytania: (Jl 4, 12-21); (Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12); Aklamacja (Łk 11, 28); (Łk 11, 27-28); W tym krótkim fragmencie jest parę ważnych myśli... Ktoś woła...Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. No tak...matka wielkiego Nauczyciela musi być błogosławiona...To takie proste myślenie zwykłych ludzi. Matka, która wychowała tak wspaniałego człowieka musi być błogosławiona. Ale Jezus pokazuje, że pomimo prawdziwości wypowiadanych przez kobietę z tłumu słów również błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Jezus nie zaprzecza, że Jego Matka jest błogosławiona...ale pokazuje, że droga do błogosławieństwa nie jest wcale taka trudna...czy niemożliwa do pokonania. Wystarczy wsłuchiwać się Boże Słowo...i wcielać je w czyn. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy o tajemnicach życia Maryi...o kluczowych momentach jej życia. Kiedy czytamy o Niej na

Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

Obraz
11 PAŹDZIERNIKA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Jana XXIII, papieża Czytania: (Jl 1, 13-15; 2, 1-2); (Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9); Aklamacja (J 12, 31b-32); (Łk 11, 15-26); Często w naszym życiu doświadczamy oskarżeń, że w naszych dobrych czynach kryją się jakieś złe intencje. "On wcale nie jest taki dobry...Pomaga ludziom, bo chce się ustawić..." albo: "No tak...ta fundacja pomaga niby dzieciom, ale ile się przy tym nakradnie". W dzisiejszej Ewangelii Jezus zostaje posądzony, że Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. To absurdalne oskarżenie, które Jezus obala jednym zdaniem:  Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Szatan - siewca zamętu, sam w sobie jest wewnętrznie uporządkowany...Zatem nie może sam sobie zaprzeczyć. Nie może się zaprzeć samego siebie. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Le

Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać.

Obraz
10 PAŹDZIERNIKA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Paulina z Yorku, biskupa Czytania: (Ml 3, 13-20a); (Ps 1, 1-2a. 3-4. 6); Aklamacja (Dz 16, 14b); (Łk 11, 5-13); Dziś w Ewangelii Jezus uczy nas modlitwy prośby. Tak często modlimy się prosząc Boga o wiele spraw. Jedne są ważniejsze, inne mniej ważne...Nie mnie oceniać. Często jednak doświadczamy sytuacji, w której wydaje nam się, że modlitwa nie została spełniona? Czyżby Bóg nas nie wysłuchał? A może po prostu nie chciał spełnić naszej prośby? Odpowiedzi na nurtujące nas pytania daje dziś Jezus w Ewangelii. Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powod

Ojcze, niech się święci Twoje imię...

Obraz
09 PAŹDZIERNIKA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne bł. Wincentego Kadłubka, biskupa Czytania: (Jon 4, 1-11); (Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10); Aklamacja (Rz 8, 15); (Łk 11, 1-4); Jezus uczy modlitwy - Ojcze Nasz.... Wszyscy ją znamy... I myślę, że wszyscy się nią modlimy...  Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Co tu odkrywczego? Módlcie się: Ojcze święć się imię Twoje...to przede wszystkim... Pierwsze jest pierwsze...Imię Boga jest Święte... Ale ma być naprawdę Święte...w tym momencie...modląc się... Ogłaszamy Bożą Chwałę...Bożą Świętość... Uwielbiając Boga...sprowadzamy Jego Królestwo...modlimy się by przyszło... Ale to także prośba o chleb...o codzienne potrzeby...także te małe... To także przeproszenie...przeproszenie za grzechy.... ale tak jak my przebaczamy...

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego.

Obraz
08 PAŹDZIERNIKA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne św. Pelagii, męczennicy Czytania: (Jon 3, 1-10); (Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 7bc-8); Aklamacja (Łk 11, 28); (Łk 10, 38-42); Historia Marii i Marty - Sióstr Łazarza  - jest nam dobrze znana...przynajmniej tym, którzy czytają Słowo Boże :) Mamy tu dwie postawy... Pracy... oraz słuchania Słowa Bożego... Marta jest zła, że Maria nie pomaga jej... Ale Jezus mówi: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Warto zauważyć...że Jezus nie mówi... Marto wszystko źle...siadaj i też słuchaj... przestań pracować... a w ogóle posprzątaj to wszystko... OK...to, co robisz jest ważne...ale musisz znaleźć właściwe proporcje. Nie można pójść tylko w modlitwę...a reszta zrobi się sama :) żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie jednak wiele od nas zależy... Myślę, że adekwatne jest tu przysłowie: pracuj tak, jakby wszystko zależa