Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2019

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

Obraz
31 MAJA 2019 Piątek Piątek - Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny Czytania: (Rz 12,9-16b); (Ps: Iz 12,2-6); Aklamacja (Łk 1, 45); (Łk 1,39-56); (Łk 1,39-56) - Kliknij, aby przeczytać. W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wsłuchujemy się w fragment Ewangelii wg. św. Łukasza, w której przybliżona zostaje nam scena nawiedzenia. Maryja wybiera się do swojej krewnej Elżbiety, która oczekuje dziecka. Kiedy dwie przyszłe matki spotykają się, Elżbieta wita Maryję w niecodzienny sposób. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Dziecko w jej łonie zaczyna tańczyć z radości. A Maryja, która również jest napełniona Duchem Świętym wyśpiewuje jeden z najpiękniejszych hymnów uwielbienia, jakie znajdują się w Biblii. Zatrzymajmy się zatem nad hymnem Magnificat i spróbujmy wyciągnąć z niego coś inspirującego. Wielbi dusza moja Pana,

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.

Obraz
30 MAJA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika Czytania: (Dz 18,1-8); (Ps 98,1-4); Aklamacja (J 14, 18); (J 16, 16-20); (J 16, 16-20) - Kliknij, aby przeczytać. Kilka prawd z tego fragmentu Ewangelii: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. W tych słowach była zapowiedź męki i zmartwychwstania, ale uczniowie nie rozumieli tego...Ale z Bożej Perspektywy chwilą jest również ten czas, który minął od momentu wypowiedzenia tych słów...minęło 2000 lat...My - wierzący w Chrystusa - czekamy na Jego powtórne przyjście...I w tym kontekście też należy odczytać te słowa... Uczniowie nie rozumieli też co znaczy: Idę do Ojca? Myśląc po ludzku, nie dopuszczali do siebie możliwości, że ich Pan i Nauczyciel może odejść...że nie będą Go oglądać w taki sposób, jak dotychczas. a to, że idzie do Ojca...totalna abstrakcja...to by znaczyło, że opuszcza ziemię...Że nigdy nie

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.

Obraz
29 MAJA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy Czytania: (Dz 17,15.22-18,1); (Ps 148,1-2.11-14); Aklamacja (J 14,16); (J 16,12-15); (J 16,12-15) - kliknij, aby przeczytać. Jezus mówi uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Z jednej strony Jezus ma uczniom wiele do powiedzenia, ale z drugiej strony wie, że nie są gotowi na poznanie całej prawdy...Dlatego muszą oczekiwać na przyjście Ducha Świętego, który nazwany tutaj jest Duchem Prawdy. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. To On - Duch Prawdy doprowadzi uczniów...a więc doprowadzi i każdego z nas do całej prawdy. Prawdy o Bogu, o zbawieniu, o nas samych...Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna...choć jest osobną osobą, to należy do tej samej Trójcy...zatem Jego działania nie są "samowolką". Wszystko to, co m

Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was.

Obraz
28 MAJA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne św. Germana z Paryża, biskupa Czytania: (Dz 16,22-34); (Ps 138,1-3.7c-8); Aklamacja (J 16,7.13); (J 16,5-11); (J 16,5-11) - Kliknij, aby przeczytać. Uczniowie pragnęli - bez wątpienia - by Jezus pozostał z nimi na zawsze...Każdy by tego pragnął, ale Jezus uświadamia ich, że musi odejść...Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Dziś już wiemy, że Jezus mówił o Duchu Świętym...Odejście Chrystusa było konieczne by Kościół mógł pójść na przód...gdyby Jezus został na zawsze z uczniami, nic nie zmieniłoby się...Dalej wspólnie by się modlili...chodzili od wioski do wioski...i tak "wesoło" upływałby czas...Jezus umarłby śmiercią naturalną...i przeszedłby do historii jako jeden z wielu nauczycieli...Ale konkretnie nic nie zmieniłoby się ani w życiu uczniów...ani w życiu nikogo innego... Tymczasem Jezus mówi wyraźnie...Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie...tłumacz p

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

Obraz
27 MAJA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Augustyna z Canterbury, biskupa Czytania: (Dz 16,11-15); (Ps 149,1-6a.9b); Aklamacja (J 15,26b.27a); (J 15,26-16,4a); (J 15,26-16,4a) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii mamy dwa wątki. Pierwszy to zapowiedź posłania Ducha Świętego - Ducha Prawdy. Będzie On świadczył o Jezusie. I będzie Tym, który będzie umacniać uczniów w wierze. Umocnienie w wierze jest im potrzebne, bo przyjdzie także czas prześladowań. I to jest właśnie drugi wątek, który pojawia się w Ewangelii na dziś. Jezus mówi: Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. O ile prześladowanie chrześcijan przez ludzi niewierzących lub wyznających inny światopogląd jest bardziej zrozumiały, bardziej możliwy do wyobrażenia sobie, tak Jezus zapowiada uczniom zupełnie inny rodzaj prześladowań. Prześladowanie przez wierzących w tego samego Boga. Odrzucenie przez ludzi religi

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.

Obraz
26 MAJA 2019 Niedziela Szósta Niedziela Wielkanocna Czytania: (Dz 15, 1-2. 22-29); (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8); (Ap 21, 10-14. 22-23); Aklamacja (J 14, 23); (J 14, 23-29); (J 14, 23-29) - Kliknij, aby przeczytać. Kto miłuje Jezusa, zachowuje Jego naukę...Nie można zatem mówić o sobie: Jestem uczniem Chrystusa... Kocham Go, ale jednocześnie nie przestrzegać Jego zaleceń...przykazań... Druga kwestia, jaka wynika z tego fragmentu: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. To zdanie w pewien sposób współgra z tekstem dnia poprzedniego. Świat nienawidzi uczniów Chrystusa, bo wyznają inne wartości...i z tego powodu świat nie może nam dać prawdziwego pokoju. Świat może nam zaoferować różne "znieczulacze", które tylko na chwile leczą nasze niepokoje...ale tylko Chrystus może dać nam trwały pokój...

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.

Obraz
25 MAJA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła Czytania: (Dz 16,1-10); (Ps 100,1-5); Aklamacja (Kol 3,1); (J 15,18-21); (J 15,18-21) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na dziś Jezus mówi uczniom coś, co może sprowadzić ich na ziemię. Uświadamia im, że pójście za Nim nie wiąże się z pasmem sukcesów. Jest wręcz przeciwnie: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Nienawiść do ludzi wierzących w Jezusa wynika z tego, że On pierwszy został znienawidzony. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jezus wyjaśnia dlaczego "świat nas nienawidzi". Nie jesteśmy z "tego świata". Pójście za Chrystusem oznacza odrzucenie "tego świata". Pójście za Chrystusem to podejmowanie życiowych decyzji na przekór temu światu. To bycie innym niż wszyscy... Świ

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Obraz
24 MAJA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych Czytania: (Dz 15,22-31); (Ps 57,8-12); Aklamacja (J 15,15b); (J 15,12-17); (J 1-5,12-17) - Kliknij, aby przeczytać. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Najważniejsze z przykazań to wzajemne miłowanie się...Miłość nigdy nie stoi w miejscu, że użyję takiego określenia...Miłości nie można sobie zatrzymać...schować pod łóżkiem...ulokować bezpiecznie w skarbcu. Miłość powinna "iść dalej." Ojciec umiłował Syna...a Syn Ojca....Syn umiłował nas...My zaś powinniśmy trwać w tej miłości...Ale powinniśmy też nieść ją dalej...przekazywać dalej...Jak? Miłując się wzajemnie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Szczytem miłości do drugiego człowieka jest oddać za niego życie...Chrystus tak uczynił dla nas... Jest naszym prawdziwym przyjacielem...Mówi o tym w kolejnym zdaniu: Wy je

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!

Obraz
23 MAJA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa i męczennika Czytania: (Dz 15,7-21); (Ps 96,1-3.10); Aklamacja (J 10,27); (J 15,9-11); (J 15,9-11) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus mówi do uczniów o miłości Miłość, którą obdarzył Go Jego Ojciec, jest przekazywana dalej. Chrystus umiłował swoich uczniów....a więc i każdego z nas, bo pierwszy umiłował Go Ojciec. Naszym zadaniem jest trwać w tej miłości. Taki jest testament Jezusa. Najważniejszą drogą, jaką powinniśmy kroczyć, jest droga miłości. Jezus mówi: Wytrwajcie w miłości mojej! Co to znaczy? To znaczy zachowywać przykazania... Chodzi nie tyle o moralne wskazania, jak zazwyczaj rozumiemy słowo „przykazania”, ale o wolę Jezusa odnośnie do nas. Tak było w Jego przypadku w relacji do Ojca. Sam mówi o sobie, że niczego nie czynił, czego by Mu Ojciec nie nakazał. Jezus pierwszy zachował przykazania Ojca...zgodził się na Jego wolę... a zrobił to dlatego, bo Go ukochał...i trwał w Jego miłośc

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.

Obraz
22 MAJA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Rity z Cascii, zakonnicy Czytania: (Dz 15,1-6); (Ps 122,1-2.4-5); Aklamacja (J 15,4.5b); (J 15,1-8); (J 15,1-8) - Kliknij, aby przeczytać. Kilka najważniejszych myśli, jakie nasuwają mi się, gdy czytam ten fragment... Chrystus jest winnym krzewem...A my latoroślami. Mówi się też, że Kościół jest "Mistycznym Ciałem Chrystusa". To ta sama droga myślenia... Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Ojciec - Bóg jest ogrodnikiem. I to On dba by latorośle przynosiły owoce...warte podkreślenia jest to, że latorośle przynoszące owoce są oczyszczane...by przynosiły jeszcze lepszy owoc...To ważne w kontekście naszych różnych odczuć. Wydaje nam się czasem, że mimo wierności Bogu...mimo że wierzymy i przestrzegamy przykazania... mimo przekonania, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, to jednak doświadczamy różnych cierpień, przeciwności...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.

Obraz
21 MAJA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy Czytania: (Dz 14,19-28); (Ps 145,10-13.21); Aklamacja (J 3,15); (J 14,27-31a); (J 14,27-31a) - Kliknij, aby przeczytać. Już pierwsze zdanie dzisiejszego fragmentu daje nam sporo do myślenia. Jezus przychodzi by dać nam pokój. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Jezus jest Księciem Pokoju... Ale jaki jest ten Jego pokój? Czy jest to pokój w naszym...ludzkim rozumieniu? Jezus mówi dalej...Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. No właśnie...Nie tak jak daje świat... Dla świata pokój to brak wojny...To pojęcie polityczne...społeczne... Pokój to czas stabilizacji...rozwoju gospodarczego...itp...Pewnie w podobny sposób interpretowali to pojęcie współcześni Jezusowi...Kiedy mówił On, że przyszedł by przynieść pokój...wyobrażali sobie, że pokona okupanta rzymskiego i zaprowadzi pokój w sensie politycznym w Izraelu...Ale Jezus podkreślił... Ja chcę dać wam pokój

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.

Obraz
20 MAJA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera Czytania: (Dz 14,5-18); (Ps 115,1-4.15-16); Aklamacja (J 14,26); (J 14,21-26); (J 14,21-26) - Kliknij, aby przeczytać. Gdybym miał wskazać temat przewodni dzisiejszej Ewangelii, bez wątpienia byłaby to miłość. Jezus pokazuje uczniom, jak powinna przejawiać się szczera miłość do Niego. A jak Tobie się wydaje? W jaki sposób najdoskonalej pokazać, że kochamy Jezusa? Oczywiście pomysłów może być wiele, ale Jezus wskazuje dziś, że Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. A potem powtarza je w odwróconej formie: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A gdybyśmy jeszcze nie do końca pojęli Jego słowa to powtarza trzeci raz, ale stosując przeczenie: Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Kiedy powtarzamy coś kilka razy, ma to na celu utrwalenie tej prawdy, którą przekazujemy. Jest to stara metoda dydaktyczna a Jezus jest najlepszym na świecie dyd

Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.

Obraz
19 MAJA 2019 Niedziela Piąta Niedziela Wielkanocna Czytania: (Dz 14, 21b-27); (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13); (Ap 21, 1-5a); Aklamacja (J 13, 34); (J 13, 31-33a. 34-35); (J 13, 31-33a. 34-35) - Kliknij, aby przeczytać. Nowe przykazanie...miłość wzajemna...Co takiego nowego jest w tym przykazaniu? Nowość przykazania miłości polega na tym, że jest to miłość na Jego wzór, miłość do końca, bez żadnych ograniczeń i warunków wstępnych. Miłość Boża to podstawa naszego głoszenia...To pierwszy punkt kerygmatu. Bóg kocha nas bezgranicznie...bezwarunkowo... Kiedy Jezus dał uczniom przykazanie wzajemnej miłości, podkreślił: miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem; On umiłował nas bezgranicznie...Umiłował nas do tego stopnia, że oddał za nas swoje życie. To jest właśnie wzór idealnej miłości bliźniego...Dziś rzadko stajemy przed takimi wyborami, jak oddanie za kogoś życia...Ale czy byłbyś w stanie podjąć taką decyzję? Czy kochasz swoich braci do tego stopnia? Jesteśmy uczniami Chry

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Obraz
18 MAJA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Jana I, papieża i męczennika Czytania: (Dz 13,44-52); (Ps 98,1-4); Aklamacja (J 6.63b,68b); (J 14,7-14); (J 14,7-14) - Kliknij, aby przeczytać. Dużo ważnych myśli pada w tym fragmencie na dziś. Już od pierwszych wersów.... Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Poznać Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Ojca...Często trudno nam dobrze poznać Boga...Dlatego powinniśmy starać się dobrze poznać Jezusa... Wtedy znajdziemy drogę do poznania Boga. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jezus jest współistotny Ojcu...mówimy w wyznaniu wiary...w innym miejscu Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy... Wszystkie te myśli sprowadzają nas do tej prawdy...poznanie Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Boga Ojca. Ale jest jeszcze druga część fragmentu Ewangelii na dziś...Przyznaję, że ten fragment jest jednym z tych, które mnie niezwykle fascynują. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie takż

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Obraz
17 MAJA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Paschalisa Baylona, zakonnika Czytania: (Dz 13,26-33); (Ps 2,6-11); Aklamacja (J 14,6); (J 14,1-6); (J 14,1-6) - Kliknij, aby przeczytać. W naszym życiu często pojawiają się niepokoje...lęki.. Patrzymy z niepewnością w przyszłość...nie wiemy, co przyniesie nam jutro... Jezus jednak mówi do nas: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. Mocna wiara w Jezusa, usuwa wszelki lęk...Trzeba tylko kurczowo się Go trzymać... Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Jezus obiecuje, że idzie przygotować nam miejsce... Ono czeka już na nas w Domu Ojca...Trzeba tylko znać drogę... Czy jednak znamy drogę? Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? To pytanie Tomasza być

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie.

Obraz
16 MAJA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Anderzeja Boboli, prezbitera i męczennika Czytania: (Ap 12,10-12a); (Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9); (1 Kor 1,10-13.17-18); Aklamacja (J 17,19); (J 17,20-26); (J 17,20-26) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w piękną modlitwę Chrystusa...Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. Jezus w modlitwie wspomina uczniów...ale idzie też o krok dalej...Modli się za wszystkich, którzy będą ewangelizowani...za wszystkich, którzy w przyszłości uwierzą...pociągnięci świadectwem uczniów. To modlitwa również za nas...oraz za wszystkich tych, do których dotrzemy...Modlitwa o jedność nie zamyka się w jednym okresie historii...ale jest aktualna ciągle...i tak długo, jak długo będą podziały... tak długo będzie aktualna... W modlitwie o jedność nie c

Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.

Obraz
15 MAJA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Zofii, wdowy i męczennicy Czytania: (Dz 12,24-13,5a); (Ps 67,2-6.8); Aklamacja (J 8,12b); (J 12,44-50); (J 12,44-50) - Kliknij, aby przeczytać. Wiara w Jezusa jest wiarą w Ojca...Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. Nie można wierzyć w Jezusa, ale nie wierzyć w Boga...czyli w Tego, który posłał Jezusa. Kto widzi Jezusa, widzi także Ojca...Bóg jest Duchem...Nie ma ciała...Ale objawił się w Jezusie Chrystusie. I to On - Jezus - jest obrazem Boga Ojca... A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Jezus przyszedł zbawić świat... Nie przyszedł osądzić świata...choć często może nam się tak wydawać... Ale sąd będzie.... Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.  Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie p

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

Obraz
14 MAJA 2019 Wtorek Wtorek - Święto św. Macieja, Apostoła Czytania: (Dz 1,15-17.20-26); (Ps 113,1-8); Aklamacja (J 15,16); (J 15,9-17); (J 15,9-17) - Kliknij, aby przeczytać. Miłość...Tak wiele się o niej mówi...Ale z praktyką jest już gorzej. Dziś w Ewangelii Jezus mocno podkreśla znaczenie miłości braterskiej w naszym życiu. I tłumaczy jak ta miłość powinna się objawiać. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Miłość Chrystusa do nas wynika z Miłości Jego Ojca do Niego. Ojciec Jego umiłował...A On umiłował nas...My zatem powinniśmy trwać w tej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Trwanie w tej miłości objawia się poprzez zachowywanie przykazań...Nie trzeba nic więcej...To tak niewiele...Ale i tak wiele zarazem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości.

Obraz
13 MAJA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej Czytania: (Dz 11,1-18); (Ps 42,2-3; Ps 43,3-4); Aklamacja (J 10,14); (J 10, 1-10); (J 10, 1-10) - Kliknij, aby przeczytać. Zatrzymujemy się dziś na fragmencie Ewangelii wg. św. Jana, w której Jezus wykłada prawdy o zbawieniu posługując się obrazami owiec i owczarni. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Przez bramę wchodzi tylko pasterz. Każdy inny jest rozbójnikiem albo złodziejem. Dlaczego Jezus wymienia oddzielnie złodziei i rozbójników? pierwsi włamywali się do domów i zagród, drudzy często mieszkali na odludziu i napadali na podróżnych i prowadzoną trzodę. Pasterze musieli stale pilnować, by ani jedni, ani drudzy nie przywłaszczyli sobie owiec powierzonych ich opiece. Jezus mówi, że jest bramą owiec. Ale wiemy też, że Jezus mówi o sobie, że jest paster

Moje owce słuchają mego głosu.

Obraz
12 MAJA 2019 Niedziela Czwarta Niedziela wielkanocna Czytania: (Dz 13,14.43-52); (Ps 100,1-2.3,4b-5ab); (Ap 7,9.14b-I7); Aklamacja (J 10,14); (J 10,27-30); (J 10,27-30) Kliknij, aby przeczytać. Słuchanie głosu Jezusa, tworzy z Nim więź...Owczarnią Chrystusa stajemy się poprzez słuchanie Go. Oraz poprzez pójście za Nim...naśladowanie Go....Tylko w ten sposób będziemy mieć zagwarantowane życie wieczne. Nie ma innego życia wiecznego, niż to, które On nam może zagwarantować... Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Więź z Chrystusem będzie trwała...nikt nie będzie w stanie wyrwać nas z Jego ręki....a więc i z ręki Jego Ojca... Tylko ci, którzy do Niego należą, mają udział w Jego życiu. Tak jak On ma udział w życiu Ojca, któremu całkowicie zawierzył i był Mu posłuszny, tak i my uzyskujemy udział w Jego życiu, gdy Mu zawierzamy i jesteśmy Mu posłuszni. Prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu. Tutaj naprawdę jesteśmy poznani i sami poznajemy. Poza ser

Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać.

Obraz
11 MAJA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Mamerta, biskupa Czytania: (Dz 9,31-42); (Ps 116,12-17); Aklamacja (J 6,63b.68b); (J 6,55.60-69); (J 6,55.60-69) - Kliknij, aby przeczyać Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać...powiedzieli uczniowie, gdy usłyszeli jedną z najtrudniejszych nauk Jezusa. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. To zdanie powoduje konflikt, kiedy człowiek trzeźwo analizuje słowa Jezusa...Pojawiają się wątpliwości... Jak to? Spożywać Jego Ciało...pić Jego Krew? Może tu chodzi o jakiś symbol? I wtedy człowiek "wymięka"...i mówi: trudna jest ta mowa...Owszem jest trudna...Ale tutaj zrozumienie niewiele da... Tu trzeba wiary...i zaufania...że Jego Słowo jest prawdą...i skoro On tak powiedział...to znaczy, że coś w tym jest...Coś ważnego...  Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. No właśnie...Pośród nas...równ

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Obraz
10 MAJA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Antonina z Florencji, biskupa Czytania: (Dz 9,1-20); (Ps 117,1-2); Aklamacja (J 6,54); (J 6,52-59); (J 6,52-59) - Kliknij, aby przeczytać. Kontynuujemy rozmyślania wokół Ewangelii św. Jana. Jesteśmy w jednym z najtrudniejszych fragmentów choć pozornie wydaje się on oczywisty. W końcu Jezus wykłada przysłowiową kawę na ławę i mówi wprost: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Żydzi sprzeczają się, mówiąc jak On może dać nam swoje ciało, jako pokarm. Te słowa bulwersują, ale Jezus powtarza: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Spożywanie Ciała i Krwi jest dla Żydów problematyczne, bo rozumieją te słowa dosło

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Obraz
09 MAJA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Pachomiusza Starszego, pustelnika Czytania: (Dz 8,26-40); (Ps 66,8-9.16-17.19-20); Aklamacja (J 6,51); (J 6,44-51); (J 6,44-51) - Kliknij, aby przeczytać. Kontynuujemy rozważanie fragmentów z Ewangelii Jana, w której Jezus rozmawia z Żydami po cudownym rozmnożeniu chleba. Z ostatniego fragmentu wiemy, że Żydzi żądają od Jezusa znaku przywołując obraz manny na pustyni. Jezus podkreśla, że to Bóg dał mannę, nie Mojżesz. A On - Chrystus - jest większy od Mojżesza. I może dać każdemu człowiekowi Chleb Żywy - czyli taki, który daje życie wieczne. Mówi: Ja jestem Chlebem Żywym. Dziś pada wiele bardzo ważnych, konkretnych myśli, które jeszcze bardziej przybliżają nas w zrozumieniu co naprawdę oznacza określenie Chleb Żywy. Przede wszystkim Jezus podkreśla fakt, że to Bóg daje łaskę przyjścia do Chrystusa. Nikt nie przychodzi do Niego, jeżeli nie zostaje pociągnięty przez Ojca. Nikt nie może sam sobie wymyślić: pójdę za Nim.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

Obraz
08 MAJA 2019 Środa Środa - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika Czytania: (Dz 20,17-18a.28-32.36); (Ps 100,1-5); (Rz 8,31b-39); Aklamacja (J 10,14); (J 10,11-16); (J 10,11-16) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus w przypowieści zestawia pasterza z najemnikiem...Pasterz przedstawiony jest, jak ktoś, kto oddaje życie za owce. Pasterz jest właścicielem owiec....Zainwestował mnóstwo pieniędzy w kupno stada. Dlatego między innymi zależy mu na owcach...Ale nie tylko. Pasterz jest związany z owcami... Dba o nie...zna je po imieniu...inwestuje w mnie swój czas...swoje pieniądze...Cieszy się gdy rozrasta się stado. Tak to wygląda patrząc na tę przypowieść dosłownie... Pasterz oddaje życie za owce, bo owce są dla niego życiem...Pasterz poświęcił swoje życie dla owiec, podejmując decyzje o zostaniu pasterzem. Gdyby wybrał inną drogę, poświęciłby swoje życie dla tamtego zajęcia...zostając pasterzem postawił wszystko na jedną kartę...utrata stada jest równa utracie celu i sensu ż

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;

Obraz
07 MAJA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne błogosławionej Gizeli, ksieni Czytania: (Dz 7,51-59;8,1); (Ps 31,3-4.6-8.17.21); Aklamacja (J 6,35); (J 6,30-35); (J 6,30-35) - Kliknij, aby przeczytać. Kontynuujemy rozważanie Ewangelii św. Jana, która przybliża nam wydarzenia po rozmnożeniu chleba. Wiemy, że tłum chciał obwołać Jezusa królem, Jezus wycofał się, ale ludzie znaleźli Go. A Jezus dał im do zrozumienia, że tak naprawdę chodzi im wyłącznie o chleb. Nakazuje im też troszczyć się o pokarm, który trwa na wieki. W tym miejscu Żydzi pytają: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Żydzi odwołują się do Mojżesza, którego wstawiennictwo u Boga sprowadziło mannę z nieba. Ta historia jest w ich pamięci. A Jezus rozmnażając chleb uczynił gest proroczy, co jednoznacznie kojarzyło się im z Mojżeszem i manną na pustyni. Nowa manna była zapowiedzią

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Obraz
06 MAJA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba Czytania: (1 Kor 15,1-8); (Ps 19,2-5); Aklamacja (J 14,6b.9c); (J 14,6-14); (J 14,6-14) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na dziś zatrzymujemy się na dialogu Jezusa z uczniami. Jezus wskazuje, że jest jedyną drogą do Ojca. Wiele jest dróg poznania Boga, większość to ślepe uliczki. Jedyną słuszną drogą... drogą prowadzącą do celu jest Jezus Chrystus i tylko przez Chrystusa możemy poznać Ojca. Poznanie Chrystusa jest jednoznaczne z poznaniem Ojca. Oczywiście różnie rozumie się słowo poznać kogoś. Można kogoś poznać na zasadzie wzajemnego przedstawienia się sobie. Możesz powiedzieć wtedy, że poznałeś jakąś osobę, możesz mówić np. o znaniu kogoś z widzenia. Ale jest też drugie rozumienie słowa poznać. To inaczej być z kimś w bliskiej relacji. Znam kogoś, więc wiem o tej osobie wszystko. I właśnie o to chodzi Jezusowi. Mówi On uczniom, że poznali już Ojca... Budzi to w uczniach zdziwienie i F

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?

Obraz
05 MAJA 2019 Niedziela Trzecia Niedziela wielkanocna Czytania: (Dz 5,27b-32.40b-41); (Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b); (Ap 5,11-14); Aklamacja; (J 21,1-19); (J 21,1-19) - Kliknij, aby przeczytać. W trzecią niedzielę wielkanocną słuchamy fragmentu z 21 rozdziału Ewangelii wg. św. Jana. Mamy tutaj dwa wydarzenia. Pierwsze to spotkanie Jezusa z uczniami nad jeziorem. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. To ciekawe zdarzenie... Widzimy dokładną powtórkę wydarzeń z początków Ewangelii. Uczniowie wypływają, ale nic nie udaje się złowić...Wtedy zjawia się Jezus. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyc

To Ja jestem, nie bójcie się!

Obraz
04 MAJA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika Czytania: (Dz 6,1-7); (Ps 33,1-2.4-5.18-19); Aklamacja; (J 6,16-21); (J 6,16-21) - Kliknij, aby przeczytać. To Ja jestem, nie bójcie się! to kluczowe słowa z dzisiejszego fragmentu... Jezus przychodzi do naszego życia jako Książę Pokoju...i zaprowadza pokój w naszym życiu. Spójrzmy na scenę, jaką rysuje nam ewangelista. Ciemności, wzburzenie jeziora, borykanie się uczniów z przeciwnymi falami i na tym tle postać kroczącego po falach Jezusa. Kiedy się zbliża, nie tylko nastaje wyciszenie, ale od razu przybicie do drugiego brzegu. Ten fragment doskonale może ilustrować nasze życie...Wielu z nas doświadczyło w sferze duchowej tego, co uczniowie na łodzi. Kiedy świat nas przygniata, można całkowicie ulec tej presji i nosić w sobie taką burzę. Znasz to? Doświadczasz tego? Nie jesteś sam...i mnie nie są obce doświadczenia ciemności, wzburzonego jeziora, silnego wiatru w codziennym życiu...Ale w tym ws

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Obraz
03 MAJA 2019 Piątek Piątek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Czytania: (Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab); (Ps: Jdt 13,18-20); (Kol 1,12-16); Aklamacja (J 19,27); (J 19,25-27); (J 19,25-27) - kliknij, aby przeczytać. Dziś - we wspomnienie NMP Królowej Polski, wsłuchujemy się w fragment Ewangelii, który nazywamy testamentem z krzyża. Jezus oddaje swoją Matkę pod opiekę uczniowi, którego miłuje. Od tej godziny uczeń bierze Ją do siebie. Co to dla nas znaczy? Maryja staje się i naszą Matką. Jako uczniowie Chrystusa, możemy się do Niej zwracać z każdą swoją potrzebą i mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani. Jezus oddał nam - prostym, grzesznym ludziom - pod opiekę swoją najukochańszą osobę - własną rodzicielkę - byśmy mogli doświadczyć tej miłości, jaką Jego darzyła. Kiedy wsłuchujemy się w kolejne rozdziały Ewangelii opisujące życie Maryi i dzieciństwo Jezusa, widzimy, że w każdym momencie jest Ona Pokorną Służebnicą...zauważamy to także i tu. Maryja stoi pod krzy

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.

Obraz
02 MAJA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie obowiązkowe św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła Czytania: (Dz 5,27-33); (Ps 34,2.9.17-20); Aklamacja (J 20,29); (J 3,31-36); (J 3,31-36) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na dziś zostajemy przy spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Jezus wyjaśnia, że jest Mesjaszem, że pochodzi z wysoka, panuje nad wszystkim. I jest ponad wszystkim. Ten, kto przyjmuje świadectwo Jezusa, uznaje Boga za prawdomównego. Bóg jest prawdomówny i myślę, że nikt nie odważyłby się podważyć Jego autorytetu. Odrzucanie świadectwa Jezusa, jest więc odrzuceniem Boga. Nie można tylko częściowo uznawać świadectwo Jezusa... Nie można wierzyć w Jego przesłanie połowicznie. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Wiara w Syna prowadzi do zbawienia. Do życia wiecznego. Ale nie wystarczy wierzyć w Syna, ale również wierzyć Synowi. Niewiara w Syna, ale i niewiara Synowi prowadzi do potępienia, sprowa

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...

Obraz
01 MAJA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Józefa, rzemieślnika Czytania: (Dz 5,17-26); (Ps 34,2-9); Aklamacja (J 3,16); (J 3,16-21); (J 3,16-21) - Kliknij, aby przeczytać. Wsłuchujemy się dziś w fragment Ewangelii, w którym Jezus rozmawia nocą z Nikodemem. W słowach: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, streszcza się cała Ewangelia, całe głoszenie Słowa Bożego - Kerygmat. Bóg z miłości posłał swojego Syna, aby zbawił ludzkość. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Nam często wydaje się, że Bóg chce się mścić za grzechy, patrzymy na Niego wyłącznie w kategorii surowego sędziego. To częściowo prawda. Bóg jest sędzią. I Słowo Boże mówi: zapłatą za grzech jest śmierć. Ale wyrok został już wykonany. Syn został wywyższony i spłacił dług grzesznego świata. Po to właśnie Bóg posłał Go na świat. Aby świat zost