Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2019

Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada.

Obraz
31 MARCA 2019 Niedziela Czwarta Niedziela Wielkiego Postu Czytania: (Joz 5, 9a. 10-12); (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7); (2 Kor 5, 17-21); Aklamacja (Łk 15, 18); (Łk 15, 1-3.11-32); (Łk 15, 1-3.11-32) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś zatrzymujemy się nad fragmentem Ewangelii, gdzie Jezus opowiada przypowieść o Synu Marnotrawnym. Myślę, że zdecydowana większość zna tę historię. Jest to chyba najczęściej adaptowana przez kulturę opowieść biblijna. Ale czy można o niej powiedzieć COŚ WIĘCEJ? Czy może temat Syna Marnotrawnego został już tak wyeksploatowany, że pozostaje tylko powtarzać się? Myślę, że temat nie wyczerpie się nigdy. Jeżeli wierzymy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, to tym samym ciągle odkrywamy w pozornie znanym fragmencie coś nowego, coś co nas rozwija... otwiera zamknięte "pudełeczka" w głowie. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z ni

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.

Obraz
30 MARCA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Leonarda Murialdo, prezbitera Czytania: (Oz 6, 1-6); (Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a); Aklamacja (Ps 95 (94), 8a. 7d); (Łk 18, 9-14); (Łk 18, 9-14) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus opowiada przypowieść o faryzeuszu i celniku. Adresatami tej historii są "niektórzy", co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Jezus piętnuje w przypowieści postawę pogardy i jednoczesne wybielanie siebie, stawianie siebie w idealnym świetle. Wskazuje też, że opieranie się wyłącznie na dobrych uczynkach, nie czyni człowieka sprawiedliwym. Z drugiej zaś strony, Jezus uczy, że szczera skrucha, prowadzi do usprawiedliwienia. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Dwóch ludzi to proste zestawienie. Jeden jest "tym dobrym", drugi "tym złym". OK... Może złe ujęcie. Chodzi o pokazanie kontrastowych postaw: tej godnej naśladowania i godnej potępienia. Przykład pozyty

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Obraz
29 MARCA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Wilhelma Temperiusza, biskupa Czytania: (Oz 14, 2-10); (Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17); Aklamacja (Mt 4, 17); (Mk 12, 28b-34); (Mk 12, 28b-34) - Kliknij, aby przeczytać. Na początku dzisiejszego zamyślenia na fragmentem Ewangelii, chciałbym zwrócić uwagę na pewną różnicę, jaką dostrzegłem. Choć mamy tutaj dialog z uczonym w Piśmie, jest on inny niż wszystkie poprzednie. Zazwyczaj każdy taki dialog kończył się w najlepszym wypadku upomnieniem uczonego... a w najgorszych wypadkach poważnymi zarzutami wysnuwanymi przeciw nauczycielom Izraela...Tym razem jest inaczej.Jezus chwali uczonego w Piśmie...i ta pochwała sprawia, że  nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Ale właśnie o tę pochwałę chodzi...zobaczmy na kontekst: Jeden z uczonych w Piśmie zblizył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" To było podchwytliwe pytanie... Przynajmniej tak można wnioskować, skoro w

Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy.

Obraz
28 MARCA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Guntrama, króla Czytania: (Jr 7, 23-28); (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9); Aklamacja (Jl 2, 13bc); (Łk 11, 14-23); (Łk 11, 14-23) - Kliknij, aby przeczytać. Często w naszym życiu doświadczamy oskarżeń, że w naszych dobrych czynach kryją się jakieś złe intencje. "On wcale nie jest taki dobry...Pomaga ludziom, bo chce się ustawić..." albo: "No tak...ta fundacja pomaga niby dzieciom, ale ile się przy tym nakradnie". W dzisiejszej Ewangelii Jezus zostaje posądzony, że Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Ważne jest to by zaatakować...i by było jak najbardziej dotkliwie. Jezus demaskuje bezsens tego oskarżenia....Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Jeżeli

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Obraz
27 MARCA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Ernesta, opata i męczennika Czytania: (Pwt 4, 1. 5-9); (Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20); Aklamacja (J 6, 63c. 68c); (Mt 5, 17-19); (Mt 5, 17-19) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś zatrzymujemy się nad fragmentem z Ewangelii wg św. Mateusza...Jezus mówi w tym fragmencie: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jezus nie przekreśla ani jednego zalecenia Prawa...choć tak może się niektórym wydawać. Jezus przyszedł na świat by wypełnić Prawo...To w Nim spełniają się wszystkie proroctwa. Jego narodziny, życie, śmierć no i zmartwychwstanie...To wszystko zostało zapowiedziane. Cała historia zbawienia, jaka rozegrała się na kartach Biblii swój kulminacyjny moment ma w życiu Jezusa...W tym wszystkim co działał, nauczał... No i oczywiście ta historia nie zakończyła się...ciągle trwa...bo Jezus żyje... Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni si

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?

Obraz
26 MARCA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne bł. Tomasza z Costacciaro Czytania: (Dn 3, 25. 34-43); (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9); Aklamacja (Jl 2, 13bc); (Mt 18, 21-35); (Mt 18, 21-35) - Kliknij, aby przeczytać. Przebaczenie...To jeden z największych problemów ludzkości. Możemy szukać innych problemów, stwarzać nowe problemy...wymyślać rozwiązania, jakie miałby zapewnić nam Raj na ziemi.... Ale dopóki nie rozwiążemy problemu, jakim jest przebaczenie...nie zrobimy kroku do przodu. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Piotr również ma problem z wybaczaniem...Przychodzi do Jezusa i pyta: Panie ile razy można przebaczać? I rzuca symboliczną liczbą: siedem. Moja ulubiona encyklopedia :) wyjaśnia nam "fenomen" siódemki następująco: "Liczba siedem to liczba uważana za mistyczną, wy

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Obraz
25 MARCA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Czytania: (Iz 7, 10-14); (Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11); (Hbr 10, 4-10); (J 1, 14ab); (Łk 1, 26-38); (Łk 1, 26-38) - Kliknij, aby przeczytać.  Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Te słowa z Księgi Izajasza znajdują potwierdzenie w dzisiejszym fragmencie z Ewangelii. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Wielu z nas zna scenę zwiastowania na pamięć...Nawet modlimy się słowami "Pozdrowienia Anielskiego". Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ale jakie znacznie ma dla nas...osobiście to orędzie? Co czujesz, kiedy odmawiasz każdego dnia "Zdrowaś Maryjo"... Czy masz wrażenie, że w swojej modlitwie przywołujesz

Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Obraz
24 MARCA 2019 Niedziela Trzecia Niedziela Wielkiego Postu Czytania: (Wj 3, 1-8a. 13-15); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11); (1 Kor 10, 1-6. 10-12); (Mt 4, 17); (Łk 13, 1-9); (Łk 13, 1-9) - Kliknij, aby przeczytać. Do Jezusa przychodzą różni ludzie. Niektórzy przynoszą informacje o różnych wypadkach, jakie mają miejsce w ich miastach. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Dla Jezusa jest to pretekst do wygłoszenia nauki: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Kiedy oglądamy serwisy informacyjne również zadajemy sobie pyta

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.

Obraz
23 MARCA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa Czytania: (Mi 7, 14-15. 18-20); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12); (Łk 15, 18); (Łk 15, 1-3.11-32); (Łk 15, 1-3.11-32) - Kliknij, aby przeczytać. Większość z nas doskonale zna przypowieść o synu marnotrawnym...Jest chyba najczęściej przenoszoną na płótno przypowieścią. Jest tematem religijnych piosenek, wierszy...no i oczywiście jest omawiana w szkole w czasie lekcji języka polskiego. Jak widać mocno wpisała się w kulturę...ale czy zatrzymujemy się na niej w czasie naszych rozmyślań o wierze? Czy patrzymy na nią przez pryzmat naszego życia duchowego? I w końcu...gdzie widzimy się w tej przypowieści? W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jezus opowiedział tę przypowieść w wyniku powyższego zdarzenia. Faryzeuszom nie podobało się, że wokół Jezusa gromadzą się

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Obraz
22 MARCA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Zachariasza, papieża Czytania: (Syr 17,1-15); (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21); (J 3, 16); (Mt 21, 33-43. 45-46); (Mt 21, 33-43. 45-46) - Kliknij, aby przeczytać. W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść...Jest w niej ukryta pewna prawda. Prawda o Bogu...prawda o nas...ale przede wszystkim prawda o Chrystusie i Jego misji. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Łatwo znaleźć tutaj analogię. Winnica to świat... Rolnikami są ludzie...A gospodarzem Bóg. Słudzy, którzy zostali posłani by zebrać plon to patriarchowie i prorocy. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. Myś

Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza.

Obraz
21 MARCA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Mikołaja z Flüe, pustelnika Czytania: (Syr 6,5-17); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (Łk 8, 15); (Łk 16, 19-31); (Łk 16, 19-31) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus opowiada przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Wbrew pozorom ta historia nie jest pochwałą ubóstwa i krytyką zamożności. Równie dobrze role mogłyby być odwrócone i bohaterami mogliby być "dobry bogacz" i "zły żebrak". Bo na pierwszy plan wysuwa się tutaj postawa serca. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. W postawie bogacza widzimy pewną bezrefleksyjność, poczucie że liczy się tu i teraz... a komfort życia, dobra zabawa, otaczający go przyjaciele są najważniejsi... Nie dostrzega, że u bramy jego pałacu leży człowiek, który potrzebuje pomocy. Zaskakujący jest dla mnie fakt, że żebrak jest znany z imienia, o bogaczu nikt nie pamięta. Wiadomo, że jest "bogaczem". I tutaj chcę podkreślić j

Nie do Mnie należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował

Obraz
20 MARCA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Aleksandry, męczennicy Czytania: (Jr 18, 18-20); (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16); (J 8, 12); (Mt 20, 17-28); (Mt 20, 17-28) - Kliknij, aby przeczytać Na pierwszy plan dzisiejszej Ewangelii wysuwa się matka synów Zebedeusza. - Jakuba i Jana. Prosi ona Jezusa o przysługę - chce dla swoich synów miejsc po prawej i lewej stronie. Myślę, że każdy domyśla się, że jest próba załatwienia synom "ciepłych posadek" w królestwie budowanym przez Mesjasza. Można się w tym momencie uśmiechnąć pod nosem... Kochane mamusie, co synowie by bez nich zrobili. To taki stereotyp syneczka mamusi. W tym wypadku dwóch synów. Co ciekawe Jezus nie krytykuje jej... nie karci za taką postawę. Daje jednak do zrozumienia, że to nie jest tak, jak ona czy też oni wszyscy sobie wyobrażają. Królestwo Niebieskie to nie jest miejsce, gdzie można sobie załatwić stanowisko. To nie jest twór polityczny, społeczny czy religijny. Nie ma tam stanowisk, urzęd

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Obraz
19 MARCA 2019 Wtorek Wtorek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Czytania: (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16); (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29); (Rz 4, 13. 16-18. 22); (Ps 84, 5); (Mt 1, 16. 18-21. 24a); (Mt 1, 16. 18-21. 24a) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, dlatego też w Ewangelii dnia, wsłuchujemy się w historię patrona dnia dzisiejszego. Można się zastanawiać co takiego fascynującego jest w Józefie...Przecież na kartach Ewangelii pojawia się nie więcej jak pięć razy. Mimo wszystko swoją postawą daje nam lekcję bycia mężem i ojcem. W czasie gdy świat cierpi na kryzys męskości, Słowo Boże daje nam za wzór opiekuna Chrystusa - św. Józefa. Niektórych może jednak zaskakiwać fakt, że człowiek, który nie był biologicznym ojcem...jest stawiany za wzór ojcostwa. A jednak...To jest właśnie fenomen św. Józefa... Chciałbym w tym miejscu wyrazić swoje negatywne odczucia w związku z przedstawianiem post

Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie.

Obraz
18 MARCA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła Czytania: (Dn 9, 4b-10); (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13); (J 6, 63c. 68c); (Łk 6, 36-38); (Łk 6, 36-38) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na dziś wsłuchujemy się w kilka zaleceń. Wydają się nam one proste do spełnienia, ale czy na pewno? Spójrzmy raz jeszcze...Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Jezus wielokrotnie w swoich przypowieściach mówi o prawdzie, iż Bóg jest miłosierny...Skoro zatem nasz Ojciec jest miłosierny, dlatego my również powinniśmy być jak On... Proste i oczywiste? Ale czy przychodzi nam to z łatwością?  Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni Tymczasem osądzenie innych zdarza się nam na porządku dziennym...Często nie znamy dobrze drugiej osoby, ale wyrabiamy sobie zdanie na podstawie wyglądu. W psychologii nazywamy to: efekt aureoli...Badający to zjawisko doszli do wielu interesujących wniosków. Osoby elegancko ubrane były

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

Obraz
17 MARCA 2019 Niedziela Druga Niedziela Wielkiego Postu Czytania: (Rdz 15, 5-12. 17-18); (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14); (Flp 3, 17 – 4, 1); (Mt 17, 5); (Łk 9, 28b-36); (Łk 9, 28b-36) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus objawia swoją chwałę na górze Tabor. Bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana... Zauważmy, że nie poszli tam dla przyjemności. Łukasz pisze: Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. To wyjście na górę ma swój cel...Tym celem jest modlitwa. Modlitwa jest rozmową z Bogiem...takiej definicji uczymy się w dzieciństwie na katechezie... Ale czy rzeczywiście tak postrzegamy modlitwę? Czy postrzegamy ją jako rozmowę...jako przebywanie w obecności Boga. Wyjście ze swojej codzienności...wyjście z domu...zostawienie problemów za sobą. I spotkanie z Nim? Nie chodzi o to by rzeczywiście wychodzić gdzieś w góry (chociaż...gdyby miało to komuś pomóc w głębszym przeżyciu spotkania z Bogiem...gdyby miało pomóc bardziej się skupić na modlitwi

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Obraz
16 MARCA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Gabriela Lalemanta, zakonnika i męczennika Czytania: (Pwt 26, 16-19); (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8); (2 Kor 6, 2b); (Mt 5, 43-48); (Mt 5, 43-48) - Kliknij, aby przeczytać. Problemem poruszonym w Ewangelii na dziś jest miłość nieprzyjaciół...To jedno z najtrudniejszych zaleceń Jezusa. O ile nie najtrudniejsze...Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Spójrzmy na powyższy fragment. Jezus mówi...Powiedziano...będziesz miłował bliźniego, ale nieprzyjaciela będziesz nienawidził... To zalecenie starego przymierza...Jezus wprowadza nową jakość...Mówi... Właśnie nie...Tak było kiedyś...Taką zasadą kierowali się również poganie...Ale my musimy pójść o krok dalej...My mamy właśnie kochać nieprzyjaciół...Mamy modlić się za tych, któr

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

Obraz
15 MARCA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera Czytania: (Ez 18, 21-28); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); (Ez 18, 31ac); (Mt 5, 20-26); (Mt 5, 20-26) - Kliknij, aby przeczytać. Uczeni w Piśmie uważali się za ludzi sprawiedliwych...Przestrzegających Prawa w każdym calu. Czasami wręcz do granic absurdalnych. Jezus często piętnuje ich legalizm...ale w dzisiejszym fragmencie mówi do uczniów: jeśli wasz sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...Co to znaczy? Wytłumaczenie przynoszą nam następne wersety. W dekalogu Bóg dał nam przykazanie: nie zabijaj. Jezus jednak przenosi środek ciężkości tego przykazania...Przecież wielu z nas...czy nawet większości zabójstwo nie przychodzi nawet na myśl...Zabijanie kojarzy się z marginesem społecznym...lub z wyjątkowymi sytuacjami jak np. wojna. Ale dla chrześcijanina to przykazanie powinno być inaczej rozumiane. Każdy kto gniewa się na sweg

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Obraz
14 MARCA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie dowolne św. Matyldy Czytania: (Est 4, 17k. l-m. r-u); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8); (Ps 51 (50), 12a. 14a); (Mt 7, 7-12); (Mt 7, 7-12) - Kliknij, aby przeczytać. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jezus wskazuje dziś na skuteczność modlitwy prośby...Proście a będzie wam dane... Mimo wszystko powyższe słowa mogą stać się argumentem przeciw Bogu... przeciw wierze w skuteczność modlitwy... Znam osoby, które mówią: a ja się modliłem...prosiłem...i Bóg nie wysłuchał...nie spełnił prośby... Można zastanawiać się jak na to odpowiedź w kontekście powyższych słów.... W końcu Chrystus zapewnia: kto prosi - otrzymuje.... Modlitwa prośby jest dla nas jednocześnie próbą wiary...Obietnica Chrystusa jest prawdziwa... ale jednocześnie nie oznacza tego, że Bóg będzie spełniać każde nasze życzenie...To tak nie d

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Obraz
13 MARCA 2019 Środa Środa - wspomnienie dowolne św. Krystyny, męczennicy Czytania: (Jon 3, 1-10); (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19); (Jl 2, 13bc); (Łk 11, 29-32); (Łk 11, 29-32)- Kliknij, aby przeczytać. To plemię jest plemieniem przewrotnym...mówi dziś Jezus w Ewangelii...Żąda znaku... Ale przecież Jezus każdego dnia czyni znaki...uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, wskrzesza umarłych. Rozmnaża chleb karmiąc głodnych...Czego jeszcze więcej chcieć? Jak można być tak ślepym...a może zaślepionym? Albo jeszcze gorzej...mieć pretensje do Jezusa...Bo uzdrawiał w szabat... Albo rzucać absurdalne oskarżenia, że wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba... Temu plemieniu przewrotnemu wiecznie coś nie odpowiada...O tym też mówił Jezus. Gdy Jan Chrzciciel nauczał na pustyni, mówiono, że oszalał...bo pości, bo ubiera się w skóry... i w ogóle jakiś dziwny jest...Kiedy Jezus zaczął nauczać też było tysiące "ale". Bo spotyka się z grzesznikami, bo chodzi nauczać pogan, bo nie przestr

Wy zatem tak się módlcie...

Obraz
12 MARCA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne św. Maksymiliana, męczennika Czytania: (Iz 55, 10-11); (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19); (Mt 4, 4b); (Mt 6, 7-15); (Mt 6, 7-15) - Kliknij, aby przeczytać. Mogłoby się wydawać, że o modlitwie Ojcze Nasz zostało już powiedziane wszystko. Kiedy myślałem nad tym wpisem, zastanawiałem się, co mogę powiedzieć więcej...przecież pisałem już kilka razy o tym fragmencie, ale jednak...Słowo Boże jest żywe...i za każdym razem możemy znaleźć w Nim coś nowego, coś co nas zaskakuje...Spójrzmy więc, co Pan mówi nam przez ten tekst: Jezu powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Często się zdarza, że nasze modlitwy są "pogańskie". Rozwlekamy się...odmawiamy sto litanii...tysiąc koronek...i różnych innych ułożonych modlitewek. Oczywiście....wiele z nich jest pięknych...mają swoją wielką wartość...i ni