Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2018

Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście.

Obraz
31 LIPCA 2018 Wtorek XVII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera Dzisiejsze czytania: Jr 14, 17-22; Ps 79 (78), 5 i 8. 9. 11 i 13; Mt 13, 36-43 (Mt 13, 36-43) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii dostajemy rozwinięcie przypowieści o chwaście. Mamy więc Siewcę - Chrystusa. Rolę - Świat. Dobre nasienie - synowie królestwa...uczniowie Chrystusa Złe nasienie - synowie Złego...wszyscy, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi i Jego nauce. Nieprzyjaciel - to diabeł A żniwo - to koniec świata... Proste wyjaśnienie, ale mimo wszystko uczniowie nie rozumieją tej przypowieści. Jezus wyjaśnia ją i wskazuje właściwą drogę...oraz nagrodę - sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce. Pomyślmy raz jeszcze, w którym miejscu się znajdujemy... czy jesteśmy dobrym nasieniem czy może chwastem... nie chcę się powtarzać, bo niedawno analizowałem tę przypowieść mimo to chcę choć chwilę zastanowić się nad tą Ewangelią. Przy końcu świata Syn Człowiecz

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.

Obraz
30 LIPCA 2018 Poniedziałek XVII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne świętego Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: Jr 13, 1-11; Pwt 32, 18-19. 20. 21; Mt 13, 31-35 (Mt 13, 31-35) - Kliknij, aby przeczytać. Dzisiejsza Ewangelia przywołuje dwie przypowieści. Najpierw o ziarnku gorczycy... to najmniejsze spośród ziaren na Ziemi...tak przynajmniej czytamy na kartach Biblii. w rzeczywistości nie jest ono najmniejsze - jego średnica ma bowiem ok 1,5 mm... mniejsze jest np ziarno maku...zatem analizując odwołanie Jezusa do ziarnka gorczycy musimy wziąć poprawkę na czas i miejsce akcji...czyli Ziemię Świętą 2000 lat temu... Na tym obszarze funkcjonowało przysłowie: mały jak ziarno gorczycy...stąd też odwołanie Jezusa akurat do tego konkretnego nasienia... Ziarno gorczycy jest małe, więc niepozorne...być może ignorowane, ale to ono wyrasta na pokaźnych rozmiarów roślinę...zatem widzimy, że Boży Plan jest różny od planów ludzkich. W księdze

Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?

Obraz
29 LIPCA 2018 Niedziela XVII tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: 2 Krl 4, 42-44; Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18; Ef 4, 1-6; J 6, 1-15 (J 6, 1-15) - Kliknij, aby przeczytać. Pierwsze czytanie i Ewangelia współgrają z sobą...mowa w nich o rozmnożeniu chleba. w Starym Testamencie dokonuje tego Elizeusz ... w Ewangelii Jezus... W obu także widzimy, że każdy jadł do sytości i pozostawił resztki...Zatem cud czyniony przez proroka, ale i przez Chrystusa wskazuje na Boga, który jest hojny. Daje więcej niż każdy z nas potrzebuje...warto również zauważyć, że e Ewangelii zostaje 12 koszy ułomków - na każdego z apostołów po jednym koszu - w ten sposób nikt nie jest bezczynny...każdy ma swoją misję do wypełnienia w tym cudzie... Ważna jest również postać chłopca...ten znak pokazuje nam, że żaden z nas nie jest bezwartościowy...nawet jeżeli tak się czujemy, w rzeczywistości mamy coś do zrobienia... mamy misję powierzoną przez samego Boga...nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie na

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa.

Obraz
28 LIPCA 2018 Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Szarbela Makhluf, prezbitera Dzisiejsze czytania: Jr 7, 1-11; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11; Mt 13, 24-30 (Mt 13, 24-30) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus mówi przypowieść o Królestwie niebieskim. Rolnik sieje dobre nasienie w roli. Jego nieprzyjaciel sieje chwast. Kiedy zboże wyrasta, wraz z nim wyrasta chwast...Ale rolnik nie pozwala usunąć chwastu. Boi się by przypadkiem nie usunąć także pszenicy. Daje obojgu szansę wzrostu aż do żniwa... Jak to rozumieć? Bóg daje czas każdemu z nas...Świat w zamyśle Boga był dobry... Ale istnieje na nim zło...istnieje grzech...my: ja i Ty jesteśmy grzeszni i potrzebujemy zbawienia. Bóg nie chce nikogo ani ukarać ani skazać na cierpienie...choć zasługujemy na to, bo przecież "zapłatą za grzech jest śmierć". Ale jest jeszcze jedna prawda: Jezus już nas zbawił...i to zbawienie mamy za darmo. Dlatego mamy czas na wzrost...wszyscy mamy ten czas...nasz

Jezus powiedział do swoich uczniów: Posłuchajcie przypowieści o siewcy.

Obraz
27 LIPCA 2018 Piątek XVI tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne świętego Innocentego I, papieża Dzisiejsze czytania: Jr 3, 14-17; Jr 31, 10. 11-12b. 13; Mt 13, 18-23 (Mt 13, 18-23) - Kliknij, aby przeczytać. Ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego dzielą się na różne grupy... Pierwsi to, ci którzy słuchając, nie rozumieją...ziarno Słowa nie może zakiełkować, bo wkrada się Zło, grzech...i dominują nad takim człowiekiem...To także każdy człowiek, który całkowicie odrzuca Ewangelię...nie chce nią żyć... Miejscami skalistymi jest grupa ludzi, którzy rzeczywiście przyjmują Słowo Boże, akceptują je... nawet próbują wcielać w swoje życie, ale jednocześnie są niestali...nie potrafią obronić swojej wiary, przekonań...łatwo ulegają presji...swoje życie religijne wiążą jedynie z emocjami...przeżyciami, jeżeli nie ma przeżyć...zamykają się w sobie, rezygnują, wycofują się. Ziarno między cierniami to grupa ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego, ale nie potrafią Go przyjąć, zaakceptować,

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Obraz
26 LIPCA 2018 Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny Dzisiejsze czytania: Syr 44,1.10-15; Ps 132,11.13-14.17-18; Mt 13,16-17 (Mt 13,16-17) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii słyszymy stosunkowo krótki fragment, który w całości zmieściłby się w tym komentarzu w dwóch a może trzech linijkach. Jezus mówi do swoich uczniów.  Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. Ten tekst oczywiście jest wycinkiem większego fragmentu. Kilka wersów wcześniej Jezus tłumaczy uczniom dlaczego przemawia w przypowieściach, dlaczego wybrał akurat taką formę dydaktyczną, by mówić do ludu. Jezus powołuje się wtedy na proroka Izajasza i tłumaczy, że lud ma zatwardziałe serce i mówienie do ludu wprost, jak czynili to prorocy, nie docier

Kto chce być wielki, niech będzie sługą.

Obraz
25 LIPCA 2018 Środa XVI tygodnia okresu zwykłego Święto świętego Jakuba, apostoła Dzisiejsze czytania: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18; Mt 20, 20-28 (Mt 20, 20-28) - Kliknij, aby przeczytać. Na co dziś trzeba zwrócić uwagę w Ewangelii? Ja w tym fragmencie dostrzegam kilka problemów. Ale od początku. Do Jezusa przychodzi matka synów Zebedeusza. Zaskakuje mnie to, że to ona prosi Jezusa o to by synowie zasiadali po Jego prawej i lewej stronie...Co ja tutaj widzę? Myślę, że troskę. Nie było przecież w tej prośbie nic złego...przynajmniej matka Jakuba i Jana nie miała złych intencji. Ona chciała dla swoich synów jak najlepiej...Chciała by byli wyróżnieni...Dlatego przychodzi do Jezusa ze swoją szczególną prośbą. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Która matka nie chciałaby jak najlepiej dla swoich synów... Myślę, że moja czy Twoja matka postąpiłaby podobnie...chciałby by ukochany syn był sz

Kto jest moimi braćmi? a kto jest matką? Ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca.

Obraz
24 LIPCA 2018 Wtorek XVI tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe świętej Kingi, dziewicy Dzisiejsze czytania: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8; Mt 12, 46-50 (Mt 12, 46-50)- Kliknij, aby przeczytać. Dziś znowu znajomy fragment. Całkiem niedawno czytaliśmy o tym, jak to rodzina Jezusa przyszła do Niego. Chcieli z Nim mówić...w tamtym fragmencie określony był dokładny temat owej rozmowy, którą chcieli z Nim odbyć...a dokładnie: chcieli Go powstrzymać...zakazać Mu dalszego nauczania...bo będąc wędrownym nauczycielem przynosi wstyd rodzinie... Nie ma to tamto. Kochana rodzinka... W tym dzisiejszym fragmencie jednak napisano "chcieli z Nim mówić". Bez wgłębiania się, wyjaśniania o czym...to normalne, że jak bliższa czy dalsza rodzina nas odwiedza, chce czasem pogadać "tak po prostu", choć częściej takie "wizyty" mają drugie dno... Ale nie chodzi przecież o to żeby roztrząsać w jakim celu przyszli do Jezusa, Jego "Matka i

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.

Obraz
23 LIPCA 2018 Poniedziałek XVI tygodnia okresu zwykłego Święto świętej Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy Dzisiejsze czytania: Ga 2, 19-20; Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11; J 15, 1-8 (J 15, 1-8) - Kliknij, aby przeczytać. Kilka najważniejszych myśli, jakie nasuwają mi się, gdy czytam ten fragment... Chrystus jest winnym krzewem...A my latoroślami. Mówi się też, że Kościół jest "Mistycznym Ciałem Chrystusa". To ta sama droga myślenia... Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Ojciec - Bóg jest ogrodnikiem. I to On dba by latorośle przynosiły owoce...warte podkreślenia jest to, że latorośle przynoszące owoce są oczyszczane...by przynosiły jeszcze lepszy owoc...To ważne w kontekście naszych różnych odczuć. Wydaje nam się czasem, że mimo wierności Bogu...mimo że wierzymy i przestrzegamy przykazania... mimo przekonania, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, to jednak doświadczamy różnyc

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.

Obraz
22 LIPCA 2018 Niedziela XVI tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Jr 23, 1-6; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34 (Mk 6, 30-34) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii naszą uwagę przykuwa zalecenie Jezusa:  Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Ale zobaczmy cały fragment... Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Apostołowie wracają ze swojej misji...i opowiadają o wszystkim, co zdziałali... To naturalne, że chcą się dzielić tym, co przeżyli...Tym, co widzieli...tym, jakie sukcesy misyjne osiągnęli. Jezus poleca im odpocząć: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. To zdanie jest dla mnie kluczem do rozważania...Zwłaszcza w dzisiejszych czasach... Widzimy na co dzień, jak świat zwariował...pracoholizm dotyka wielu ludzi... A inni? Inni są z

Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi.

Obraz
21 LIPCA 2018 Sobota XV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: Mi 2,1-5; Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14; Mt 12,14-21 (Mt 12,14-21) - Kliknij, aby przeczytać. Faryzeusze planują zgładzić Jezusa....A wielu ludzi i tak idzie za Nim... Czytamy:  A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Uzdrowił wszystkich. Nie ma informacji ile osób konkretnie. Słowo wszystkich mówi samo za siebie. I jest znakiem dla nas...Skoro On wtedy uzdrowił wszystkich, to tym bardziej dziś... uzdrowi wszystkich, którzy z wiarą o to poproszą. W dalszej części ewangelista cytuje obszerny fragment z Izajasza. Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W

Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Obraz
20 LIPCA 2018 Piątek XV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Błogosławionego Czesława, prezbitera Dzisiejsze czytania: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16; Mt 12,1-8 (Mt 12,1-8) - Kliknij, aby przeczytać. Dyskusje na temat szabatu zawsze były elektryzujące....Tak jest i tym razem. Faryzeusze zarzucają uczniom Jezusa, że łamią szabat, bo łuskają kłosy...To lekka przesada...Bo przecież jakim problemem jest zerwanie kłosa i zaspokojenie głodu ziarenkami zboża? No dla faryzeuszy to jednak jest problem... Bo takie zachowanie narusza szabat... Ale Jezus odpowiada na ten zarzut przytoczeniem historii ze Starego Testamentu. Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Wielki król Dawid wraz z towarzyszami jadł chleby pokładne, które mogli jeść tylko kapłani... I nie stanowiło to większego problemu...A przecie

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Obraz
19 LIPCA 2018 Czwartek XV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętej Makryny Młodszej Dzisiejsze czytania: Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21; Mt 11,28-30 (Mt 11,28-30) - Kliknij, aby przeczytać. Przyjść do Jezusa...to jedyny sposób by zostać pokrzepionym... Każdy z nas dźwiga swoje trudy i cierpienia... Wszyscy jesteśmy obciążeni... Ale jeżeli przyjdziemy do Niego...i oddamy to w Jego ręce...On nie pozostanie nam obojętny. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ale to zdanie może dziwić...Być obciążonym i pójść do Jezusa? OK... To jasne...i oczywiste...i wiara w to, że On pomoże jest również jakaś...naturalna... Ale wziąć na siebie Jego jarzmo? Przecież przychodzę do Niego jako człowiek utrudzony? Dlaczego zatem mam brać Jego jarzmo? Ten paradoks wyjaśniony jest następnym zdaniu: Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Pójści

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Obraz
18 LIPCA 2018 Środa XV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Szymona z Lipnicy, prezbitera Dzisiejsze czytania: Iz 10,5-7.13-16; Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15; Mt 11,25-27 (Mt 11,25-27) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus w modlitwie wysławia Ojca. W tym fragmencie z Ewangelii czytamy:  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. To zaskakujące słowa...Bóg zakrył prawdy naszej wiary, prawdy życia...zakrył prawdy o zbawieniu i o Królestwie Bożym...zakrył to wszystko przed mądrymi i roztropnymi...a objawił je prostaczkom. Warto wyróżnić tutaj parę spraw... Prostaczek to nie jest prostak... owszem przyjęło się mówić, że prostaczkowie, to ludzie niewykształceni, prości, ubodzy... Ludzie, którzy myślą w prosty sposób...Dlatego też przeciwstawia się ich ludziom mądrym i roztropnym. A więc...wykształconym, inteligentnym...mającym spore doświadczenie teoretyczne... Dlaczego Jezus prz

Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.

Obraz
17 LIPCA 2018 Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Aleksego Dzisiejsze czytania: Iz 7,1-9; Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8; Mt 11,20-24 (Mt 11,20-24) - Kliknij, aby przeczytać. Biada wam...Rzadko te słowa padają z ust Jezusa...a jednak padają... wypowiada je w kierunku miast, które nie uwierzyły... w pierwszym zdaniu czytamy: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. To paradoks. Miasta, w których dokonało się najwięcej cudów... i nie nawróciły się...To dziwne...powinno być odwrotnie... Ale nie jest... Dlaczego? Skąd taka zatwardziałość serc....? Skąd takie podejście mieszkańców... Może to zbytni racjonalizm? Próba wyjaśnienia cudów... Może takie faryzejskie myślenie: za sprawą Belzebuba wyrzuca złe duchy... Chęć za wszelką cenę zakwestionowania cudów...zakwestionowania tego, że Jezus jest Mesjaszem. Byle tylko móc dalej robić swoje... Tam gdzie była otwartość na Jego Dobrą Nowinę

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Obraz
16 LIPCA 2018 Poniedziałek XV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Dzisiejsze czytania: Iz 1,10-17; Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23; Mt 10,34-11,1 (Mt 10,34-11,1) - Kliknij, aby przeczytać. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się mocnym zdaniem...Mógłbym powiedzieć nawet: niepokojącym... Jezus mówi:  Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Zaraz - można pomyśleć - przecież mówimy o Jezusie: Książę Pokoju... A On sam mówi, że nie przyszedł na ziemię po to by przynieść pokój, ale miecz? O co chodzi? Dlaczego miecz? Przecież Jezus przyniósł nam zbawienie...dlaczego zatem mowa jest o mieczu? A dalej jest jeszcze gorzej...spójrzmy:  Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. To zdanie wywołuje jeszcze większy niepokój...Jezus przyszedł by stworzyć podziały w rodzinie? By wprowadzić nieprzyjaźń

Przywołał Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.

Obraz
15 LIPCA 2018 Niedziela XV tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Am 7,12-15; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14; Ef, 4, 1-6 ; Mk 6,7-13 (Mk 6,7-13) - Kliknij, aby przeczytać. Kolejny raz słyszymy fragment z Ewangelii wg. św. Marka, która mówi o wysłaniu Dwunastu. Za każdym razem jednak można odnaleźć tu coś nowego. Jezus daje apostołom władzę nad złymi duchami...ale i daje sporo zaleceń, co do ich "wyprawy misyjnej." przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Pieniądze, torba, chleb...niby potrzebne rzeczy w każdej podróży...także i dziś... Mnie na przykład trudno byłoby sobie wyobrazić jakiś wyjazd bez tego minimum. Jezus jednak mówi: nie bierzecie tego...Czemu? Chodzi o zdanie się na Bożą Opatrzność...Całkowite zaufanie Bogu, który będzie się opiekował tymi, którzy idą pełnić Jego Wolę...głosić Jego Słowo...Można sobie powiedzieć owszem, ale minimum przygotowań trzeba zrobić...Czytając to

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.

Obraz
14 LIPCA 2018 Sobota XIV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Kamila de Lellis, prezbitera Dzisiejsze czytania: Iz 6,1-8; Ps 93 (92), 1. 2 i 5; Mt 10,24-33 (Mt 10,24-33) - Kliknij, aby przeczytać. Najważniejsze przesłanie z tego fragmentu? Nie bać się...Jezus wiele razy zachęca nas do odwagi... I mamy tu jeszcze kilka ważnych myśli...Ale od początku.Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. To jest ciekawe zdanie...Jezus odnosi się tutaj do historii, w której nazwany został Belzebubem...Mówi jasno: jeżeli Mnie tak nazywano, was też to czeka... Jeżeli Mnie prześladowano, was też prześladować będą...i tu po raz pierwszy pada:  Więc się ich nie bójcie! Nie bać się prześladowców...nie bać się oskarżycieli...bo to wszystko już było...tego doświadczył Chrystus...więc i Jego uczniowie - i my doświadczymy...Dlatego w pierwszym zdaniu Jezus mówił: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Nie będziemy zatem traktowa

Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

Obraz
13 LIPCA 2018 Piątek XIV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Dzisiejsze czytania: Oz 14, 2-10; Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17; Mt 10, 16-23 (Mt 10, 16-23) - Kliknij, aby przeczytać. Już na wstępie Ewangelii na dziś słyszymy: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Widzimy zatem, że szanse nie są wyrównane...nic nie przemawia na naszą korzyść...Jako uczniowie Chrystusa zostajemy posłani w niebezpieczne miejsca...w drapieżne środowisko. Posłani jak owce między wilki...Jak zatem zachowywać się w takim środowisku? Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! A to ciekawa zachęta...roztropni jak węże, ale nieskazitelni jak gołębie...Ta roztropność węża brzmi zaskakująco...W końcu wąż negatywnie się kojarzy...Mimo wszystko powinniśmy mieć w sobie pewne cechy węża...nie chodzi o przebiegłość, umiejętność dopasowania się do otoczenia, brudne gierki itp. Jezus mówi o roztropności...a czym jest ro

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!

Obraz
12 LIPCA 2018 Czwartek XIV tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie obowiązkowe św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika Dzisiejsze czytania: Oz 11,1.3-4.8c-9; Ps 80,2-3.15-16; Mt 10,7-15 (Mt 10,7-15) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii wzywający do głoszenia Dobrej Nowiny z mocą. Oraz szereg pouczeń, jak powinno to nasze głoszenie powinno wyglądać...nie brać ze sobą nic zbędnego, czyli dwóch sukien, sandałów, torby, laski...a przede wszystkim pieniędzy. Chodzi o bezwzględne zadnie się na Bożą Opiekę...a nie przezorne zabezpieczanie się na drogę... I jeszcze jedna kwestia warta zwrócenia uwagi: jeżeli gdzieś odrzucą Dobrą Nowinę nie należy za wszelką cenę próbować ewangelizować na siłę, ale wycofać się, odejść i nawet na świadectwo dla nich strzepnąć proch z nóg...To taki symboliczny gest, który ma symbolizować: nie chcemy nawet waszego prochu na nogach, ponieważ nie chcecie nas słuchać, nie chcecie przyjąć Dobrej Nowiny...my ni

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?

Obraz
11 LIPCA 2018 Środa XIV tygodnia okresu zwykłego Święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy Dzisiejsze czytania: Prz 2,1-9; Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29 (Mt 19,27-29) - Kliknij, aby przeczytać. Pytanie Piotra jest i naszym pytaniem...i choć na pierwszy rzut oka jest pytaniem dość materialistycznym... to jednak w głębi duszy wszyscy mamy podobne myśli...To pytanie...takie kalkulowanie "co ja z tego będę miał" to ludzka rzecz. Piotr pyta:  Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? No tak Panie Jezu...poszliśmy za Tobą, ale co w związku z tym...co my z tego będziemy mieli? Przecież chyba musi nam się to opłacać? :) Jest w tym pytaniu pewne "podejście światowe"... Bo nam - ludziom - wszystko musi się zawsze opłacać, zgadzać, bilans musi wychodzić na plus, bo jak wychodzi na minus, to trzeba zwinąć interes...No i Jezus daje obietnicę:  Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zas

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

Obraz
10 LIPCA 2018 Wtorek XIV tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie dowolne Świętego Antoniego Peczerskiego, opata Dzisiejsze czytania: Oz 8,4-7.11-13; Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10; Mt 9,32-38 (Mt 9,32-38) - Kliknij, aby przeczytać. W dzisiejszej Ewangelii, dostajemy fragment o uzdrowieniu opętanego przez ducha niemego. Po wyrzuceniu ducha człowiek ten odzyskuje mowę...A cud Jezusa budzi podziw wśród ludu.... Ale faryzeusze mają swoją teorię...mianowicie: Jezus wyrzuca złe duchy, bo sam jest opętany.... Ten podobny fragment już czytaliśmy, słyszeliśmy...i nawet był na tych łamach przytaczany. W tamtym fragmencie Jezus odpowiadał: Każde królestwo, które jest wewnętrznie skłócone, nie ostoi się. Jak zatem szatan może wyrzucać szatana...zaprzeczyłby wtedy sam sobie... Tu - w tym dzisiejszym fragmencie - odpowiedzi Jezusa nie ma...Czytamy, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski...robił swoje dalej...pomimo gadania, plotek, oczerniania...Po prostu: nauczał w synagoga

Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.

Obraz
9 LIPCA 2018 Poniedziałek XIV tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie dowolne świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy Dzisiejsze czytania: Oz 2,16.17b-18.21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 9,18-26 Mt 9,18-26 - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii dnia dostajemy znany nam dobrze fragment, który opowiada o dwóch uzdrowieniach. Dziewczynki i kobiety cierpiącej na krwotok...Całkiem niedawno te słowa rozbrzmiewały w naszych kościołach. Co takiego ważnego dziś dostajemy...?? Po pierwsze wiara...to ona nas uzdrawia...to wiara nas wyciąga z największych kłopotów... Jeżeli jesteśmy przepełnieni wiarą w moc Chrystusa, nawet śmierć nie jest wielkim problemem... W kontekście wczorajszego czytania...w którym Jezus nie mógł nic zdziałać, ponieważ mieszkańcy Jego rodzinnego miasta nie wierzyli...dzisiejsze czytanie jest pewnym kontrastem... Tam...totalna niewiara...zatwardziałość serc...i postawa typu: co On może? w końcu to nasz sąsiad...znamy Jego rodz

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.

Obraz
8 LIPCA 2018 Niedziela XIV tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Ez 2,2-5; Ps 123 (122), 1b-2. 3-4; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 (Mk 6,1-6) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii Jezus przybywa do rodzinnego miasta. W szabat zaczyna nauczać. Wywołuje do zdziwienie wśród mieszkańców. Pytają: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? Cóż za ironia losu... W każdym mieście i wiosce tłumy czekają na Jezusa...Pragną by ich nauczał, by uzdrawiał ich chorych i wypędzał złe duchy...Kiedy Jezus przychodzi w rodzinne strony, nikt nie cieszy się na Jego widok. Jest tylko zdziwienie...Postawa ta bierze się z zamknięcia na Bożą Rzeczywistość... Oni widzą w Jezusie tylko swojego sąsiada. Człowieka, który dorastał wśród nich. Mieszkańcy Nazaretu wiedzą, że Jezus nie zdobył wykształcenia rabinackiego, nie zdobywał

Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?

Obraz
7 LIPCA 2018 Sobota XIII tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie dowolne Błogosławionego Piotra To Rota, męczennika Dzisiejsze czytania: Am 9,11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14; Mt 9,14-17 (Mt 9,14-17) - Kliknij, aby przeczytać. Najpierw sprawa postów...Pytano Jezusa dlaczego Jego uczniowie nie poszczą... Bo post jest nieodłącznym elementem grup mistycznych...gdzie jest duchowy przewodnik i uczniowie. Tak było z prorokami...tak było z faryzeuszami, uczonymi w Piśmie...i w wielu pogańskich religiach... A tu...przychodzi Jezus i odmienia ten stan rzeczy... Dopóki Pan Młody jest z nimi nie muszą pościć...mogą się radować...i spożywać wszystko, na co mają ochotę...ale kiedy zabiorą Pana Młodego....będą pościć... w tej odpowiedzi Jezus daje do zrozumienia, że On jest ważniejszy niż puste rytuały, umartwianie się... wyrzeczenia...Trzeba pójść za Nim...Czerpać z Jego nauk...stać się uczniem...I radować się z przebywania w Jego obecności...w obecności Boskiego Nauczyciela...To nie

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Obraz
6 LIPCA 2018 Piątek XIII tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy Dzisiejsze czytania: Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131, Mt 9, 9-13 (Mt 9, 9-13) - Kliknij, aby przeczytać Jezus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników....Ta prawda powinna towarzyszyć nam każdego dnia. Oczywiście wszyscy jesteśmy grzesznikami, dlatego też wszyscy możemy czuć się powołani przez Jezusa, ale chodzi tu o inną kategorię grzechu.... Jezus widzi Mateusza...mówi mu: Pójdź za Mną....A on idzie. Porzuca swoje dotychczasowe życie. Życie grzeszne. OK...on mógł być prywatnie dobrym człowiekiem, ale przez faryzeuszy uznawany był za publicznego grzesznika. Przez sam fakt wykonywania swojego zawodu. Jezus nie oceniał go... Po prostu złożył mu ofertę... Powiedział Pójdź za Mną! Nie wyjaśniał: lepiej będzie, jeżeli pójdziesz...bo mogę Ci zaoferować lepsze profity niż miałeś dotychczas...Nie...tego nie było. Mateusz po

Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź" ?

Obraz
5 LIPCA 2018 Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie dowolne Świętego Atanazego z góry Athos, opata Dzisiejsze czytania: Am 7,10-17; Ps 19,8-9.10-11; Mt 9,1-8 (Mt 9,1-8) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus uzdrawia paralityka, ale najpierw odpuszcza mu grzechy. To budzi wątpliwości otoczenia... wszyscy pytają: Jak On tak może... Przecież tylko Bóg odpuszcza grzechy. Jezus pokazuje, że ma władzę odpuszczania grzechów. Że Jego słowa, wypowiedziane do paralityka są jak najbardziej uzasadnione. Jezus chce powiedzieć coś jeszcze. Czasami prawdziwym problemem człowieka nie jest jego choroba fizyczna, ale grzech... Grzech jest jak paraliż... Możemy być mistrzami olimpijskimi w biegach lub mistrzami w konkursach tanecznych, ale jednocześnie być duchowymi paralitykami. Ale bywa i tak, że choroba fizyczna łączy się z chorobą duchową. Wielu chorych bywa obrażonych na świat i Boga, nosi w swoim sercu nienawiść do ludzi itp. Jezus jednak przychodzi do wszystkich, zna serca wsz

Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?

Obraz
4 LIPCA 2018 Środa XIII tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie dowolne Błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza Dzisiejsze czytania: Am 5,14-15.21-24; Ps 50 (49), 7-8. 9-10. 11-12. 16b-17; Mt 8,28-34 (Mt 8,28-34) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii św.Mateusza czytamy o uwolnieniu opętanych...Jezus wypędza złe duchy, które uciekają w stado świń...Świnie pędzą prosto do jeziora i giną w jego falach. Całe miasteczko wychodzi na spotkanie Jezusa, ale jeżeli ktoś myśli, że mieszkańcy chcieli zobaczyć się z Jezusem by mu podziękować, jest błędzie. Mieszkańcy prosili aby uszedł z ich granic. A więc chcą się Go pozbyć, nie chcą by Jezus przebywał w ich miasteczku. W końcu Jego cud naraził ich na ogromne straty, stracili wielkie stado świń. Dla tych ludzi nie miało znaczenia to, że uwolnieni spod władzy demonów zostali ich współmieszkańcy, być może ich przyjaciele. Ważne było to, że zginęło stado, a to ogromne pieniądze. Dobra materialne były ważniejsze niż uzdrowienie.

Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli a uwierzyli.

Obraz
3 LIPCA 2018 Wtorek XIII tygodnia okresu zwykłego Święto św. Tomasza, apostoła Dzisiejsze czytania: Ef 2,19-22; Ps 117, 1-2; J 20,24-29 (J 20,24-29) - Kliknij, aby przeczytać. Wsłuchujemy się dzisiaj w historię spotkania Tomasza ze zmartwychwstałym Jezusem. Znamy ten fragment... Tomasz nie wierzy, że Jezus żyje. Chce namacalnego dowodu. Mówi: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". Kiedy Jezus przychodzi po ośmiu dniach, zwraca się do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Te słowa prowadzą do wyznania wiary przez Tomasza... Pan mój i Bóg mój... Tomasz ujrzał i uwierzył... A potem wyruszył na krańce ziemi głosić Ewangelię. Według tradycji miał dotrzeć z Dobrą Nowiną aż do Indii. Tam też miał ponieść śmierć męczeńską. Jezus uczy, że Błogosławieni są ci, którzy n

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!

Obraz
2 LIPCA 2018 Poniedziałek XIII tygodnia okresu zwykłego Wspomnienie dowolne Świętego Bernardyna Realino, prezbitera Dzisiejsze czytania: Am 2,6-10.13-16 ; Ps 50 (49), 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23; Mt 8, 18-22 (Mt 8, 18-22) - Kliknij, aby przeczytać. Wielu ludzi szło za Jezusem. Zafascynowani byli Jego naukami. Na deklarację: pójdę za Tobą wszędzie, Jezus odpowiada: Lisy mają nory...ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę oprzeć. To smutne...Ale jednocześnie to element Bożego Planu...Syn Boga...pozbawiony praktycznie wszystkiego...Dla nas stał się ubogi...aby nas swoim ubóstwem ubogacić... jak pisał św.Paweł. I drugie pytanie-deklaracja...pozwól mi najpierw pogrzebać ojca...i odpowiedź-jakże trudna...do pojęcia- Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych....a Ty Pójdź za mną... Zatem wybór, jakim jest pójście za Chrystusem ma być ważniejszy...priorytetowy, wszystko inne nie ma znaczenia. Także sprawy związane z obowiązkami względem rodziny. Już raz padło podobne stw

Talitha kum.

Obraz
1 LIPCA 2018 Niedziela Niedziela XIII tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Mdr 1,13-15;2,23-24 ; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b; Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 (Mk 5,21-43) - Kliknij, aby przeczytać. W dzisiejszą niedzielę w Ewangelii św. Marka, czytamy o dwóch cudach Jezusa. - Wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok...Ten fragment daje nam do zrozumienia, że potrzeba wiary by zaczęły dziać się cuda...I czasem potrzeba nawet desperackiego kroku z naszej strony, by stał się cud uzdrowienia...Ale co takiego konkretnego czytamy: Do Jezusa przychodzi przełożony synagogi - Jair. Prosi Go o uzdrowienie córeczki, która była umierająca... Jezus natychmiast wyrusza...a wraz z nim ogromny tłum...W tłumie znajduje się kobieta cierpiąca na krwotok...Bardzo chce spotkać się z Jezusem i zostać uzdrowiona, ale nie może się do niego dopchać... Postanawia, więc, że dotknie Jego płaszcza, wierząc, że w ten sposób zostanie uzdrowiona...I tak się naprawdę