Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2020

Na początku było Słowo...

Obraz
31 GRUDNIA 2020 Czwartek Siódmy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego Czytania: (1 J 2,18-21); (Ps 96,1-2,11-12,13); (J 1,14.12); (J 1,1-18); Po raz drugi w ostatnim czasie słuchamy prologu Ewangelii św. Jana. To taki mały paradoks. Ostatni dzień kalendarzowego roku a my słyszymy... Na początku było Słowo... ale spójrzmy raz jeszcze na ten fragment... Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało... Wszystko się stało przez Słowo...Boże Słowo ma moc sprawczą...Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju...kreśli się przed nami obraz stworzenia...Bóg mówi - świat powstaje... Nasze słowa również mają moc sprawczą...oczywiście w sensie duchowym...emocjonalnym... Dlatego warto byśmy często zważali na nasze słowa...bo językiem można narobić wiele szkód... W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Światł

Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

Obraz
30 GRUDNIA 2020 Środa Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego Czytania: (1 J 2,12-17); (Ps 96,7-10); Aklamacja; (Łk 2,36-40); W Ewangelii na dziś zatrzymujemy się na scenie spotkania Świętej Rodziny z prorokinią Anną. Jest to kontynuacja sceny ofiarowania w świątyni. Z relacji Ewangelisty dowiadujemy się, że Anna była córką Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Jej bliskość świątyni czyli bliskość Boga, sprawiła, że była wyczulona na sprawy ducha. Miała ona wiedzę, że Bóg przyszedł na świat. Że to dzieciątko, które spotkała, jest obiecanym Mesjaszem. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Anna mówi o swoim odkryciu wszystkim, których widzi w świątyni. Dzieli się swoim doświadczeniem Boga. Ale nie wiemy czy k

Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

Obraz
29 GRUDNIA 2020 Wtorek Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego Czytania: (1 J 2,3-11); (Ps 96,l-2a,2b-3,5b-6); (Łk 2,32); (Łk 2,22-35); W Ewangelii na dziś czytamy: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Maryja i Józef są wierni Prawu Mojżeszowemu. Zgodnie z nim przynoszą Jezusa do świątyni. Składają również ofiarę...Ewangelista pisze o tym, że mają złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Jest to ofiara ubogich. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świą

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu;

Obraz
28 GRUDNIA 2020 Poniedziałek Święto świętych Młodzianków, męczenników Czytania: (1 J 1,5-2,2); (Ps 124,2-3.4-5.7b-8); Aklamacja; (Mt 2,13-18) Ewangelia dnia odnosi się do wspomnienia dzisiejszego dnia. Świętych Młodzianków - Uznanych za męczenników, choć nie mieli okazji poznać Jezusa. Oddali za Niego życie, choć nigdy Go nie spotkali, bo Jezus był ich rówieśnikiem... Jak uczy tradycja - przyjęli "chrzest krwi"... Ale zróbmy małe przypomnienie tej historii. Król Herod zazdrosny o "nowo narodzonego króla"  kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Jezus uchodzi z życiem, ponieważ Józef dostaje polecenie we śnie: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. W królu Herodzie zrodziła się zazdrość i lęk przed utratą władzy... Dziś również wielu osobom taki lęk towarzyszy, niekoniecznie musi chodzić o władzę w znac

Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

Obraz
27 GRUDNIA 2020 Niedziela Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Czytania: (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3); (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9); (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19); Aklamacja (Hbr 1, 1-2a); (Łk 2, 22-40); W Święto Świętej Rodziny zatrzymujemy się na fragmencie Ewangelii św. Łukasza, który opisuje scenę ofiarowania w świątyni. Kolejny raz w oktawie Bożego Narodzenia pojawia się ten sam fragment. Co zatem Bóg chce nam przez niego powiedzieć? Na początku zostajemy wprowadzeni w historyczne podstawy ofiarowania w świątyni. Łukasz mówi nam, że to wynikało z przepisów Prawa. Uściślając chodziło o dwa przepisy. Pierwsze prawo dotyczyło oczyszczenia kobiety po porodzie. Mówi o tym dokładnie Księga Kapłańska w rozdziale 12. Czterdzieści dni po narodzinach dziecka Maryja miała złożyć za siebie ofiarę oczyszczenia czyli baranka lub ofiarę ubogich – dwie synogarlice albo dwa młode gołębie (zob. Kpł 12,8).  Drugie prawo, które wplótł św. Łukasz, to prawo dotyczące wykupu pierworodnych. To praw

A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.

Obraz
26 GRUDNIA 2020 Sobota Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika Czytania: (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22) Drugi dzień świąt...To święto pierwszego męczennika za wiarę - Św. Szczepana.  Jego historię opisują Dzieje Apostolskie. Jego śmierć jest konsekwencją tego, co zapowiedział Jezus. Tę zapowiedź słyszymy w Ewangelii na dziś: Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Tak było ze Szczepanem. Został skazany na śmierć i ukamienowany przez żydowską elitę religijną... Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem . Jezus w Ewangelii daje jednak również zapewnienie: Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzin

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

Obraz
25 GRUDNIA 2020 Piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego Czytania: (Iz 52,7-10); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6); (Hbr 1,1-6); Aklamacja; (J 1,1-18); W Boże Narodzenie wsłuchujemy się w prolog Ewangelii św. Jana: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało... Wszystko się stało przez Słowo...Boże Słowo ma moc sprawczą...Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju...kreśli się przed nami obraz stworzenia...Bóg mówi - świat powstaje... Nasze słowa również mają moc sprawczą...oczywiście w sensie duchowym...emocjonalnym... Dlatego warto byśmy często zważali na nasze słowa...bo językiem można narobić wiele szkód... W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Światłość w ciemności świeci...Światłość zawsze ma większą moc od ciemności... Prawdę mówiąc z punktu widzenia fizyki ciemność nie istnieje...jest on

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Obraz
24 GRUDNIA 2020 Czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego - Pasterka Czytania: (Iz 9, 1-3. 5-6); (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13); (Tt 2, 11-14); Aklamacja; (Łk 2, 1-14); To już ta noc...w czasie której wspominamy Boże Narodzenie...W Ewangelii wsłuchujemy się w historię, którą pewnie wielu z nas już zna na pamięć...kiedy to: nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A potem słuchamy o pierwszych gościach u nowo narodzonego Jezusa... W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izrael, że nawiedził lud swój i wyzwolił go.

Obraz
24 GRUDNIA 2019 Czwartek Wigilia Czytania: (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16); (Ps 89,2-3,4-5,27 i 29); Aklamacja; (Łk 1,67-79); Spójrzmy teraz na fragment Ewangelii na dziś...Fragment z Łukasza to Benedictus... czyli modlitwa Zachariasza...Kiedy urodził się Jan i rodzina zeszła się aby go obrzezać, chciano mu nadać imię: Zachariasz (jak jego ojciec) ale Elżbieta upierała się by nadać dziecku imię Jan. Kiedy spytano Zachariasza, jakie chce nadać imię synowi...on napisał: Jan będzie mu na imię... I natychmiast odzyskał mowę...a słowa, które wypowiedział to właśnie Benedictus... Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izrael, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: modlitwa zaczyna się od uwielbienia...ale to jednocześnie wskazanie na "dom sługi swego, Dawida"...czyli dom Maryi i Józefa...to tam została wzbudzona moc zbawcza - Jezus... jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z r

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.

Obraz
23 GRUDNIA 2020 Środa Środa IV tygodnia adwentu Czytania: (Ml 3, 1-4. 23-24); (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14); Aklamacja; (Łk 1, 57-66);  Narodzenie Jana Chrzciciela...Ten fragment Ewangelii przeznaczony jest na dzisiejszy dzień. Czego dowiadujemy się z relacji Łukasza? Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Elżbieta rodzi syna...zgodnie z zapowiedzią. Krewni i sąsiedzi przychodzą by uczcić to ważne dla rodziny Zachariasza wydarzenie...Naturalna jest, więc i radość całego otoczenia...krewnych i sąsiadów...w końcu Zachariaszowi i Elżbiecie urodził się syn, mimo że oboje byli w podeszłym wieku...Osiem dni później - według tradycji - wszyscy się zgromadzili aby obrzezać dziecko. W tym czasie nadawano imię...

Wielbi dusza moja Pana.

Obraz
22 GRUDNIA 2020 Wtorek Wtorek IV tygodnia adwentu Czytania: (1 Sm 1, 24-28); (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd); Aklamacja; (Łk 1, 46-56); Magnificat...Modlitwa Maryi, która modli się pod natchnieniem Ducha Świętego... To jedyny tekst modlitwy, jaką wypowiada Maryja na kartach Biblii.. Ale mimo to jest w tym tekście coś, co nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Zatem...zatrzymajmy się nad nim: Wielbi dusza moja Pana, Każda modlitwa powinna zaczynać się od uwielbienia... Tak my powinniśmy zaczynać nasze modlitwy...Owszem ważne jest i dziękczynienie i prośba i przeproszenie...ale uwielbienie powinno rozpoczynać każdą naszą modlitwę... Uwielbienie jest odpowiedzią na to, czego doświadczamy...na Jego niepojętą miłość, którą nas obdarza. Jest odpowiedzią na dobro, którego doświadczamy...a które jest Jego udziałem... raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. To w Bogu "duch mój" się raduje...Nie ma żadnego innego źródła radości...Tylko On...To postawienie Boga na należnym Mu miej

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Obraz
21 GRUDNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek IV tygodnia adwentu Czytania: (So 3, 14-17); (Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21); Aklamacja; (Łk 1, 39-45); Dziś w Ewangelii kontynuacja historii Maryi... Dziś wsłuchujemy się w scenę nawiedzenia św. Elżbiety. Wczoraj w Ewangelii Anioł powiedział Jej: Twoja krewna Elżbieta również spodziewa się dziecka... Dlatego Maryja idzie do niej...chce jej pomóc, bo przecież jest w podeszłym wieku...a mimo wszystko, dzięki Bożemu Miłosierdziu, będzie mieć dziecko... Kiedy odwiedza Maryja odwiedza swoją krewną...zaskakujące dla niej jest powitanie: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  Ale zacznę od: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Obraz
20 GRUDNIA 2020 Niedziela IV Niedziela adwentu Czytania: (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16); (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29); (Rz 16, 25-27); Aklamacja (Łk 1, 38); (Łk 1, 26-38); Wiele razy słyszeliśmy opis Zwiastowania. Wiele powiedzieliśmy o tym TAK, które wypowiedziała Maryja. Tak naprawdę nie wiem czy zdajemy sobie sprawę z okoliczności i konsekwencji jakie wynikły z tego TAK...Dziś przyjmujemy wszystko, co napisał św. Łukasz i jest OK...Ale czy zastanawialiśmy się nad dramatyzmem tych wydarzeń? Bo spójrzmy sobie na całe tło wydarzeń. Bóg posyła Anioła do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Co to znaczy? Maryję poznajemy jako zwykłą dziewczynę, która ma swoje problemy i radości....żyje normalnym życiem ówczesnych młodych kobiet. Ma narzeczonego...czeka na "sfinalizowanie" małżeństwa. Czy myśli o tym, że może będzie Matką Boga? Myślę, że nie...myślę, że to ostatnia rzecz, jaka mogłaby Jej wpaść do głowy. Ona przecież już m

Nie bój się, Zachariaszu!

Obraz
19 GRUDNIA 2020 Sobota Sobota III tygodnia adwentu Czytania: (Sdz 13, 2-7. 24-25a); (Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17); Aklamacja; (Łk 1, 5-25); Ewangelia na dziś przybliża nam okoliczności poczęcia się Jana Chrzciciela - wielkiego proroka, tego który poprzedzał nadejście Mesjasza - Jezusa Chrystusa. Łukasz Ewangelista jest precyzyjny, jeśli chodzi o pochodzenie Jana. Czas i miejsce akcji określa na czasy panowania króla Heroda. Jego rodzicami byli Zachariasz i Elżbieta. Podane nawet są pewne drobne szczegóły z nimi związane. Elżbieta wywodzi się z rodu Aarona. A Zachariasz? Wiemy, że jest kapłanem i należy do oddziału Abiasza. Co to wszystko znaczy? Zobaczmy... Aaron był starszym bratem Mojżesza. Znamy go z kart Księgi Wyjścia. Był również pomocnikiem Mojżesza a także pierwszym dziedzicznym arcykapłanem z pokolenia Lewiego. W Księdze Wyjścia kojarzony jest z tym, że przemawia w imieniu Mojżesza, bo ten - jak sam się tłumaczy - nie umie płynnie przemawiać. Najogólniej mówiąc Elżbieta poc

Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Obraz
18 GRUDNIA 2020 Piątek Piątek III tygodnia adwentu Czytania: (Jr 23, 5-8); (Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab); Aklamacja; (Mt 1, 18-24); Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii, który można nazwać "Zwiastowaniem św. Józefowi". Anioł przychodzi do Józefa we śnie i mówi mu: Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Anioł oznajmia, że dziecko, które się poczęło jest obiecanym Mesjaszem. Nadasz dziecku imię Jezus (Jeho Szua - Jahwe Zbawia). A Józef zbudziwszy się ze snu bierze swoją Małżonkę do siebie. No ale spójrzmy od początku na tę historię. Józef i Maryja są po zaślubinach, ale zanim zamieszkali razem. Najpierw, po zaślubinach, trwał rodzaj narzeczeńst

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Obraz
17 GRUDNIA 2020 Czwartek Czwartek III tygodnia adwentu Czytania: (Rdz 49, 1a. 2. 8-10); (Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17); Aklamacja; (Mt 1, 1-17); Ewangelia na dziś przybliża nam rodowód Jezusa. Przyznam się szczerze, że gdy patrzę powierzchownie na ten tekst, łapie się na ocenianiu go, jako nudny i zupełnie niepotrzebny. Pytam sam siebie: po co on właściwie jest nam potrzebny? Dlaczego Kościół ofiaruje nam właśnie taki fragment, choć w Ewangelii jest wiele ciekawszych, pełnych akcji momentów. A tutaj? Same imiona. Dziesiątki imion... A większości i tak nie zapamiętamy. Owszem będziemy pamiętać o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. O Dawidzie, Salomonie... ale na co nam wiedzieć, że Eliakim był ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara... Wiemy jednak...przynajmniej mam nadzieję, że każdy z nas ma tę świadomość iż Biblia jest księgą natchnioną. Każde zawarte w Piśmie Świętym zdanie jest ważne...Każda perykopa, nawet jeżeli wydaje się nam ni

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Obraz
16 GRUDNIA 2020 Środa Środa III tygodnia adwentu Czytania: (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); Aklamacja (Iz 40, 9-10); (Łk 7, 18b-23); W dzisiejszej Ewangelii słyszymy pytanie, jakie kierują uczniowie Jana Chrzciciela do Jezusa:   Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? To dość ciekawe pytanie, bo gdy czytamy inne Ewangelii, Jan rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, mówiąc Mu. To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. W przypisach do tego wersu znalazłem takie wyjaśnienia: 1. Jan wiedział, że Jezus jest Mesjaszem (czego dowód odnajdujemy u Jana, kiedy mówi: Oto Baranek Boży...) Ale Jan jednocześnie tkwi w pojęciach  żydowskich dotyczących Mesjasza. Czyli o tym, że Mesjasz przyjdzie dwukrotnie. W tym ujęciu Mesjasz powinien rozpocząć swoją działalność od chrztu ogniem, czyli sądu na grzesznikach. Tymczasem uczniowie Jana opowiadają mu o czynach Jezusa, które nie mają nic wspólnego z karaniem grzeszników, z sądem nad zepsutym światem. Wręcz pr

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

Obraz
15 GRUDNIA 2020 Wtorek Wtorek III tygodnia adwentu Czytania: (So 3, 1-2. 9-13); (Ps 34 (33), 2-3. 6-7. 17-18. 19 i 23); Aklamacja; (Mt 21, 28-32); Jezus we fragmencie na dziś wskazuje na bardzo ważny problem, który dotyczy nas w równym stopniu jak tych, do których kierował swoje przesłanie - czyli do arcykapłanów.  Tym problemem jest tak zwane "pierwsze wrażenie" lub jak mówią psychologowie: efekt aureoli. Pierwszy syn to - jakby się wydawało - dobry syn. Drugi, to syn zły. Słyszymy przecież ich słowa: Pierwszy od razu gotowy jest pójść do pracy, drugi odmawia pomocy ojcu. Gdyby historia kończyła się tutaj, wszystko byłoby jasne.. ale na tym Jezus nie poprzestał. Konfrontując czyny ze słowami, odwrócił zupełnie spojrzenie na tych dwóch synów. Bo liczą się czyny nie słowa... Nie wystarczy na początku powiedzieć "tak" i na tym poprzestać. Gdyby dwoje młodych ludzi powiedziało sobie: "kocham cię!" i później nigdy więcej o tym nie mówiło, to siła ich miłości

Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?

Obraz
14 GRUDNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek III tygodnia adwentu Czytania: (Lb 24,2-7.15-17a); (Ps 25,4bc-5ab,6-7bc,8-9); Aklamacja (Ps 85,8); (Mt 21,23-27); W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami starcia Jezusa z arcykapłanami. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” Kiedy wsłuchuję się w ten wers, kiedy myślę nad nim, odnoszę dziwne wrażenie, że skądś znam tego rodzaju pytania. Wydają się one niesłychanie aktualne. Bo odpowiedzmy sobie... Czego tak naprawdę chcieli arcykapłani? Chcieli poznać prawdę o misji Jezusa? Chcieli zdobyć jakąś wiedzę? Może potrzebowali przekonać się do Jego nauki... brakowało im tylko świadectwa samego Jezusa? Nic z tych rzeczy... Doskonale wiemy, czym było umotywowane pytanie: Jakim prawem to czynisz? Kto dał Ci władzę? To pytania, które dziś słyszymy pod adresem Kościoła i księży. Pytania te brzmią dokładnie tak samo. Kto Wam pozwolił... Za k

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

Obraz
13 GRUDNIA 2020 Niedziela III Niedziela adwentu Czytania: (Iz 61, 1-2a. 10-11); (Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54); (1 Tes 5, 16-24); Aklamacja (Iz 61, 1); (J 1, 6-8. 19-28);  III niedzielę adwentu określamy, jako "Gaudete", niedziela radości. W Ewangelii zaś wsłuchujemy się w fragment prologu św. Jana. W tekście tym słyszymy: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Tak o Janie Chrzcicielu mówi Jan Ewangelista a jak Jan mówi sam o sobie? Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.   Jan odpowiadając na pytanie uczonych w Piśmie mówi: Nie jestem Eliaszem, nie jestem Mesjaszem. Nie zależy mu na sławie... Jan jest posłanym, aby świadczyć. Jest świadkiem. Kiedy pojawia się Jezus, Jan wskazuje na Niego... I godzi się na to, by uczniowie zostawili go i poszli za J

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go.

Obraz
12 GRUDNIA 2020 Sobota Sobota II tygodnia adwentu Czytania: (Syr 48,1-4.9-11); (Ps 80,2aci3b,15-16,18-19); Aklamacja (Łk 3,4.6); (Mt 17,10-13); Eliasz cieszył się ogromnym szacunkiem wśród Żydów...przepowiadano nawet, że wielki prorok powróci...i będzie bezpośrednio poprzedzał Mesjasza...czytamy o tym w Ewangelii: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Jezus odpowiada: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tym samym Jezus wskazał na Jana Chrzciciela...Co ciekawe sam Jan zaprzeczył, gdy pytano go: Czy jesteś Eliaszem? Jezus daje jednak do zrozumienia...jaka była rola ostatniego proroka Starego Testamentu - Jana. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Tu Jezus wskazuje, że Jan nie został rozpoznany...Tak samo i On nie będzie

Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili.

Obraz
11 GRUDNIA 2020 Piątek Piątek II tygodnia adwentu Czytania: (Iz 48,17-19); (Ps 1,1-2,3,4.6); Aklamacja; (Mt 11,16-19); Dziś w Ewangelii Jezus wypowiada bardzo ciekawe, ze współczesnego punktu widzenia, słowa. Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Co to znaczy? Hm... Mówiąc kolokwialnie, Jezus mówi to, co często pewnie i sami powtarzamy... W stosunku do innych - zwłaszcza dużo młodszych od nas - ludzi. Ach ta dzisiejsza młodzież. Tak mówili nasi rodzice, nasi dziadkowie. Tak mówimy i my, kiedy widzimy lub słyszymy o wyczynach współczesnych nastolatków. Jezus wypowiada te słowa o swoim narodzie. O Izraelu... I ta wypowiedź pokazuje, że nie ma o nim dobrego zdania. Czym Żydzi zasłużyli sobie na taką ocenę ze strony najlepszego z ludzi, który kiedykolwiek chodził po ziemi i zawsze szukał i ciągle szuka dobra w nas? Odpowiedź znajduje si

Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.

Obraz
10 GRUDNIA 2020 Czwartek Czwartek II tygodnia adwentu Czytania: (Iz 41,13-20); (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab); Aklamacja; (Mt 11,11-15); W Ewangelii na dziś słyszymy słowa. królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Takim człowiekiem był Jan Chrzciciel, o którym Jezus powiedział: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Być człowiekiem gwałtownym...to być człowiekiem "charakternym".... Tak, jak opisane jest u Izajasza w pierwszym czytaniu: Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie.  (Iz 41,15-16) Bóg pragnie przemiany robaczków, nieboraków w Młockarskie Sanie...kogoś, kto jest z pozoru "nic nieznaczący" w kogoś, kto...przemienia rzeczywistość wokoło...królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Królestwa Bożego nie zdobywaj