Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

Obraz
30 WRZEŚNIA 2017 Sobota Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: Za 2,5-9.14-15a; Ps: Jr 31,10-13; 2 Tm 1,10b; Łk 9,43b-45 (Łk 9,43b-45) - kliknij aby przeczytać. Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.  Mówi dziś Jezus...Takie słowa zupełnie zaskakiwały słuchaczy i trzeba to powiedzieć, że do dzisiaj nie są dla nas całkiem zrozumiałe. Podobnie jak ci ludzie chcielibyśmy, aby nasza droga była pasmem sukcesów i nie spotkała nas żadna klęska. Dlaczego taka tragedia musiała przyjść na Niego? Co ona dla nas znaczy? Dlaczego Jezus mówi o męce i to w sytuacji, gdy wszyscy są  pełni podziwu... „Wydanie Syna Człowieczego w ręce ludzi” stanie się momentem ostatecznej konfrontacji. Syn Boży, przychodząc na świat, bardzo konsekwentnie nie używa przemocy w walce ze złem. To doprowadza Go do haniebnego sądu i śmierci, co w kategoriach świata oznacza całkowitą klęskę. Z tej racji także uczniowie nie pr

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!

Obraz
29 WRZEŚNIA 2017 Piątek Święto Świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Dzisiejsze czytania: Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); Ps 138,1-5; Ps 103,21; J 1,47-51 (J 1,47-51) - kliknij aby przeczytać. Ewangelia na dziś przybliża nam spotkanie Jezusa z Natanaelem. Jezus nazywa Natanaela: Prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Jezus zna jego serce, wie, że uczynił coś, co świadczyło o jego szlachetności i nie zamierza ukrywać, że widzi jego dobre czyny. Jednym z przymiotów Boga jest to, że wie o wszystkim - zna doskonale każdego z nas. Zna nasze błędy i złe czyny, nawet te najbardziej ukryte. Zna jednak także całe dobro, które w nas jest. Jednym słowem: Bóg jest dla nas kopalnią wiedzy o nas samych. Bóg nie ma upodobania, w odróżnieniu do człowieka, w dostrzeganiu naszych grzechów. Za to ma wielkie upodobanie w dostrzeganiu dobra. Byłoby to z wielkim pożytkiem dla nas, gdybyśmy ukształtowali nasze upodobania na wzór Boga. Natanael wyznaje wiarę w Jezusa:    "

Kim jest Jezus? Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę.

Obraz
28 WRZEŚNIA 2017 Czwartek Wspomnienie św. Wacława, męczennika Dzisiejsze czytania: Ag 1,1-8; Ps 149,1-6.9; J14,6; Łk 9,7-9 (Łk 9,7-9) - kliknij aby przeczytać. Kim jest Jezus? Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?  – pyta Herod. Podobne pytanie postawił Pan Jezus swoim uczniom: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Odpowiedź na to pytanie zależy od nastawienia człowieka, który pyta. Heroda zainteresowały cuda. Jego zainteresowanie Jezusem było zewnętrzne. Z jednej strony był ciekawy jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, z drugiej, jak to sygnalizuje św. Łukasz, istniał w nim jakiś niepokój, który jednak potrafił stłumić. Odpowiedź na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus z Nazaretu?, zależy od tego, co naprawdę nurtuje moje serce. Zapatrzenie w świat i to, co zewnętrzne, nie przyniesie żadnej istotnej odpowiedzi. Raczej spowoduje brak zainteresowania i znudzenie, jak to było z Herodem Antypasem. Dlatego niezmiernie istotna jest dla nas właściwa

Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Obraz
27 WRZEŚNIA 2017 Środa Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera Dzisiejsze czytania: Ezd 9,5-9; Tb 13,2-4.7-8; Mk 1,15; Łk 9,1-6 (Łk 9,1-6) - kliknij aby przeczytać. Kiedy wsłuchujemy się w ten fragment, możemy odnieść wrażenie, że nas zupełnie nie dotyczy... W końcu to Apostołowie zostali posłani...2000 lat temu...a dziś? Dziś są księża, biskupi, papież... Oni nas nauczają...oni głoszą Ewangelię... Owszem, ale jednak to pewien błąd w myśleniu...Bo każdy z nas jest uczniem Chrystusa... Każdy z nas, który ma Jego Imię na ustach i w sercu, zobowiązany jest głosić. I każdy z nas, jeżeli ma w sobie odrobinę autentycznej, żywej wiary może w imię Jezusa, Jego Mocą, czynić wszystko to, co zostało wymienione... Nam może się wydawać, że to coś trudnego, że trzeba się szczególnie przygotować...zrobić prowiant na drogę, obładować się podręcznikami do teologii i ruszyć w drogę...Znowu błąd - Jezus mówi: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieni

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

Obraz
26 WRZEŚNIA 2017 Wtorek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Ps 122,1-2.4-5; Łk 11,28; Łk 8,19-21 (Łk 8,19-21) - kliknij aby przeczytać.  Dla każdego z nas z pewnością ważna jest rodzina. Najbliżsi nam ludzie, są nieodłącznym elementem naszej codzienności...W rodzinie wszyscy się dobrze znają, wiedzą o swoich problemach...rodzina zawsze chce trzymać się razem.Nie można zatem dziwić się temu, że i najbliższa rodzina Jezusa, chciała by On był z nimi blisko...i chciała być blisko Niego. Kiedy ktoś bliski z naszej rodziny wyjeżdża, albo po prostu długo się z nim nie widzimy, naturalną rzeczą jest tęsknota...Bliscy Jezusa z pewnością też tęsknili, kiedy On tygodniami przebywał poza domem, nauczał od wioski do wioski...i od miasta do miasta....dlatego chcieli Go zobaczyć. Próbowali przecisnąć się przez wielki tłum, by się z Nim spotkać...by mieć Go także na moment dla siebie. Dlatego tak trudno tak na początku zaakceptować ten dzisiejszy fragment Ewangelii,

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

Obraz
25 WRZEŚNIA 2017 Poniedziałek Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera Dzisiejsze czytania: Ezd 1,1-6; Ps 126,1-6; Mt 5.16; Łk 8,16-18 (Łk 8,16-18) - kliknij aby przeczytać. Ewangelia na dziś koncentruje się wokół przypowieści o świetle i o lampie... Jak rozwinąć ten temat? W Psalmie 119 czytamy - Twoje Słowo jest lampą dla mych stóp i światłem na mojej ścieżce. A Jezus porównuje świadectwo życia i obowiązek głoszenia Ewangelii do stawiania światła na świeczniku. To oczywiste, że nie stawia się światła pod łóżkiem ani nie przykrywa garncem. Takie zachowanie jest sprzeczne z wszelką logiką...Bo czemu ma służyć światło? Temu by rozświetlało ciemności...by wskazywało drogę. Chodzenie po omacku, może doprowadzić do małej a czasem większej katastrofy...W najlepszym wypadku można się poobijać, w najgorszym zrobić sobie lub innym poważną krzywdę. Światło zatem jest nam niezbędne do funkcjonowania w nocy... Światło rozświetla drogę, daje poczucie bezpieczeństwa, ogrzewa,

Idźcie i wy do winnicy.

Obraz
24 WRZEŚNIA 2017 Niedziela XXV niedziela zwykła Dzisiejsze czytania: Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27a; Dz 16,14b; Mt 20,1-16a (Mt 20,1-16a) - kliknij aby przeczytać Fragment dzisiejszej Ewangelii przybliża nam przypowieść o robotnikach w winnicy. Bogaty gospodarz szuka ludzi do pracy w winnicy. Wychodzi kilkakrotnie w ciągu dnia i najmuje kolejnych robotników. Kiedy przychodzi pora zapłaty za dzień pracy, każdemu daje po równo... Bez względu na to, ile przepracował. Taka postawa wzbudza postawę buntu grupy robotników, która pracowała cały dzień. Dla nich to nieuczciwe, że dostali tyle samo, co ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Gospodarz daje taką odpowiedź:  Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?  O czym jest ta przypowieść? Co mówi ona każdemu z nas

Siewca wyszedł siać ziarno.

Obraz
23 WRZEŚNIA 2017 Sobota Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera Dzisiejsze czytania: 1 Tm 6,13-16; Ps 100,1-5; Łk 8,4-15 (Łk 8,4-15) - kliknij aby przeczytać. W Ewangelii na sobotę wsłuchujemy się w przypowieść o siewcy...znamy ją wszyscy doskonale...Pewnie wielu z nas potrafi nawet  z pamięci wyrecytować miejsca, gdzie upadły ziarna, które rzucał siewca. Być może nie mielibyśmy też problemu z interpretacją tej przypowieści...Ale czy przypadkiem nie jesteśmy podobni do tych, o których Jezus powiedział: aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.  Zatem, co takiego konkretnego uderza w tej przypowieści? Zobaczmy sami: Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują.

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

Obraz
22 WRZEŚNIA 2017 Piątek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: 1 Tm 6,2c-12; Ps 49,6-10.17-20; Mt 11,25; Łk 8,1-3 (Łk 8,1-3) - kliknij aby przeczytać. Krótki jest ten dzisiejszy fragment. I teoretycznie nie znajdziemy w nim nic więcej poza "suchymi faktami". 1. Jezus wędrował przez miasta i wsie, 2. nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. 3. A było z Nim Dwunastu 4. oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, 5.  które im usługiwały ze swego mienia. Co zatem możemy wyciągnąć z tego tekstu? Po pierwsze Jezus jest w ciągłym ruchu... Nie zatrzymuje się nigdzie na dłużej. Idzie i głosi Ewangelię... Nie idzie sam, ale z najbliższymi Mu ludźmi - apostołami. Są również kobiety... Całe to zestawienie jest wręcz rewolucyjne. Kultura judaistyczna odrzucała taki wzorzec społeczny. „Nie znano koedukacyjnego kształcenia dor

Przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.

Obraz
21 WRZEŚNIA 2017 Czwartek Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty Dzisiejsze czytania: Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13 (Mt 9,9-13) - kliknij aby przeczytać. Jezus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników....Ta prawda powinna towarzyszyć nam każdego dnia. Oczywiście wszyscy jesteśmy grzesznikami, dlatego też wszyscy możemy czuć się powołani przez Jezusa, ale chodzi tu o inną kategorię grzechu.... Jezus widzi Mateusza...mówi mu: Pójdź za Mną....A on idzie. Porzuca swoje dotychczasowe życie. Życie grzeszne. OK...on mógł być prywatnie dobrym człowiekiem, ale przez faryzeuszy uznawany był za publicznego grzesznika. Przez sam fakt wykonywania swojego zawodu. Jezus nie oceniał go... Po prostu złożył mu ofertę... Powiedział Pójdź za Mną! Nie wyjaśniał: lepiej będzie, jeżeli pójdziesz...bo mogę Ci zaoferować lepsze profity niż miałeś dotychczas...Nie...tego nie było. Mateusz po prostu porzucił wszystko...Zrezygnował z dochodowej pracy, bo Nauczyciel oferował mu c

Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.

Obraz
20 WRZEŚNIA 2017 Środa Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa Dzisiejsze czytania: 1 Tm 3,14-16; Ps 111,1-6; Łk 7,31-35 (Łk 7,31-35) - kliknij aby przeczytać. Dzisiejsze przemyślenia wokół tekstów Słowa Bożego,skupię na Ewangelii. Jezus mówi do tłumów i wytyka "temu pokoleniu" przekorę, malkontenctwo, wieczne niezadowolenie z rzeczywistości, w jakiej przychodzi mu żyć. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. To charakterystyczne także dla czasów nam współczesnych. Jest tyle niezadowolenia, narzekania, wytykania tego wszystkiego, co nam się nie podoba.... Ludzie, z takim podejściem zawsze znajdą coś, do czego można się przyczepić i co będzie jednocześnie próbą wybielenia siebie...Bo prawdę powiedziawszy ci, którym nie podobało się podejście do życia Jana Chrzciciela

Młodzieńcze, tobie mówię wstań!

Obraz
19 WRZEŚNIA 2017 Wtorek Dzień powszedni Dzisiejsze czytania: 1 Tm 3,1-13; Ps 101,1-3.5-6; Łk 7,11-17 (Łk 7,11-17) - kliknij aby przeczytać. Jezus wskrzesza młodzieńca z Nain...Nie znamy jego imienia...nie wiemy ile miał lat... Wiemy tylko, że był jedynym synem wdowy...To ważny szczegół w opisie Łukasza. Wdowa, której umiera jedyny syn, zostaje bez środków do życia...ląduje poza marginesem społecznym. Myślę, że w tym kontekście łatwiej jest pojąć ogrom tragedii tej kobiety...Owszem śmierć dziecka zawsze jest tragedią, ale biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne i społeczne, mamy do czynienia z dramatem wielkiego kalibru. Co jeszcze widzimy w opisie ewangelisty? Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i  tłum wielki.  Jezusowi i uczniom towarzyszył tłum...kiedy tak idą przez miasto, spotykają orszak pogrzebowy. Kobiecie, która szła pogrzebać syna t owarzyszył  spory tłum  z miasta.  Tutaj tłum...i tam tłum... Dwa zupełnie różne tłumy...dwa

Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca.

Obraz
18 WRZEŚNIA 2017 Poniedziałek Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski Dzisiejsze czytania: Mdr 4,7-15 (1 J 2,12-17); Ps 148,1-2.11-13a.13c-14; Mt 5,8; Łk 2,41-52 (Łk 2,41-52) - kliknij aby przeczytać.  Dziś w Święto św. Stanisława Kostki, wsłuchujemy się w Ewangelię opisującą znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Kiedy spojrzymy płytko na dzisiejszy fragment, możemy dojść do wniosku, że dwunastoletni Jezus jest - mówiąc kolokwialnie - niegrzeczny. Odłącza się od rodziców, znika na trzy dni...a kiedy się odnajduje w świątyni pyta: "Czemuście mnie szukali". Wszyscy zwolennicy tradycyjnego wychowania, gdyby byli świadkami podobnego zdarzenia, pewnie pokiwaliby głową mówią: "do tego właśnie prowadzą te nowoczesne metody. Wychowanie bezstresowe". Ale przecież my nie patrzymy płytko...i nie wyrywamy pewnych zdań z kontekstu. Tylko rozpatrujemy dany fragment w całości...i szukamy odniesień do własnego życia...Ciekawy jest fakt, że patron dzisiejszego