Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2021

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Obraz
28 LUTEGO 2021 Niedziela Druga Niedziela Wielkiego Postu Czytania: (Rdz 22,1-2.9-13.15-18); (Ps 116,10 i 15.16-17.18-19); (Rz 8, 31b-34); Aklamacja (Mt 17,7); (Mk 9,2-10); Jezus bierze z sobą Piotra, Jakuba i Jana. To trójka do "zadań specjalnych".  Właśnie im objawia swoją chwałę.  Przemienia się wobec nich.  Pokazuje, że jest Panem.  Wraz z Nim pojawiają się Mojżesz i Eliasz.. Ten, który wyprowadził Izraela z niewoli. i ten, który był największym pośród proroków Starego Testamentu.  Jezus ukazuje się zatem jako Pan historii... Historii Narodu Wybranego, który stał się jednym z filarów cywilizacji łacińskiej.... Potem odzywa się głos: To jest Mój Syn umiłowany....Jego słuchajcie... Bóg osobiście wskazuje na Jezusa... daje do zrozumienia apostołom kim naprawdę jest ich Nauczyciel... Teraz już nie będą mieć żadnych wątpliwości... przynajmniej nie powinni. Jak ten fragment ma się do nas - współczesnych? Każdy z nas ma swoją Górę Przemienienia... na niej Bóg objawia Swoją Chwałę

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Obraz
27 LUTEGO 2021 Sobota Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Pwt 26, 16-19); (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8); Aklamacja (2 Kor 6, 2b); (Mt 5, 43-48); Problemem poruszonym w Ewangelii na dziś jest miłość nieprzyjaciół...To jedno z najtrudniejszych zaleceń Jezusa. O ile nie najtrudniejsze...Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Spójrzmy na powyższy fragment. Jezus mówi...Powiedziano...będziesz miłował bliźniego, ale nieprzyjaciela będziesz nienawidził... To zalecenie starego przymierza...Jezus wprowadza nową jakość...Mówi... Właśnie nie...Tak było kiedyś...Taką zasadą kierowali się również poganie...Ale my musimy pójść o krok dalej...My mamy właśnie kochać nieprzyjaciół...Mamy modlić się za tych, którzy nas prześladują... Mało tego...Jezus daje obietnicę: tak będziecie synami Ojca wa

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

Obraz
26 LUTEGO 2021 Piątek Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Ez 18, 21-28); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); Aklmacja (Ez 18, 31ac); (Mt 5, 20-26); Uczeni w Piśmie uważali się za ludzi sprawiedliwych...Przestrzegających Prawa w każdym calu. Czasami wręcz do granic absurdalnych. Jezus często piętnuje ich legalizm...ale w dzisiejszym fragmencie mówi do uczniów: jeśli wasz sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...Co to znaczy? Wytłumaczenie przynoszą nam następne wersety. W dekalogu Bóg dał nam przykazanie: nie zabijaj. Jezus jednak przenosi środek ciężkości tego przykazania...Przecież wielu z nas...czy nawet większości zabójstwo nie przychodzi nawet na myśl...Zabijanie kojarzy się z marginesem społecznym...lub z wyjątkowymi sytuacjami jak np. wojna. Ale dla chrześcijanina to przykazanie powinno być inaczej rozumiane. Każdy kto gniewa się na swego brata podlega sądowi....Kto powie bratu: Bezbożniku podlega karze ognia piekie

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Obraz
25 LUTEGO 2021 Czwartek Czwartek I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Est 4, 17k. l-m. r-u); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8); Aklamacja (Ps 51 (50), 12a. 14a); (Mt 7, 7-12); Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jezus wskazuje dziś na skuteczność modlitwy prośby...Proście a będzie wam dane... Mimo wszystko powyższe słowa mogą stać się argumentem przeciw Bogu... przeciw wierze w skuteczność modlitwy... Znam osoby, które mówią: a ja się modliłem...prosiłem...i Bóg nie wysłuchał...nie spełnił prośby... Można zastanawiać się jak na to odpowiedź w kontekście powyższych słów.... W końcu Chrystus zapewnia: kto prosi - otrzymuje.... Modlitwa prośby jest dla nas jednocześnie próbą wiary...Obietnica Chrystusa jest prawdziwa... ale jednocześnie nie oznacza tego, że Bóg będzie spełniać każde nasze życzenie...To tak nie działa. Wyjaśnieniem mogą być następne wersy:  Gdy któ

Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Obraz
24 LUTEGO 2021 Środa Środa I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Jon 3, 1-10); (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19); Aklamacja (Jl 2, 13bc); (Łk 11, 29-32); To plemię jest plemieniem przewrotnym...mówi dziś Jezus w Ewangelii...Żąda znaku... Ale przecież Jezus każdego dnia czyni znaki...uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, wskrzesza umarłych. Rozmnaża chleb karmiąc głodnych...Czego jeszcze więcej chcieć? Jak można być tak ślepym...a może zaślepionym? Albo jeszcze gorzej...mieć pretensje do Jezusa...Bo uzdrawiał w szabat... Albo rzucać absurdalne oskarżenia, że wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba... Temu plemieniu przewrotnemu wiecznie coś nie odpowiada...O tym też mówił Jezus. Gdy Jan Chrzciciel nauczał na pustyni, mówiono, że oszalał...bo pości, bo ubiera się w skóry... i w ogóle jakiś dziwny jest...Kiedy Jezus zaczął nauczać też było tysiące "ale". Bo spotyka się z grzesznikami, bo chodzi nauczać pogan, bo nie przestrzega szabatu...itd... Dziś również często spotykamy się z postawą

Wy zatem tak się módlcie...

Obraz
23 LUTEGO 2021 Wtorek Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu Czytania: (Iz 55, 10-11); (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19); Aklamacja (Mt 4, 4b); (Mt 6, 7-15); Ojcze Nasz...tę modlitwę każdy z nas zna na pamięć...uczymy się jej we wczesnym dzieciństwie... a potem powtarzamy w czasie porannego i wieczornego pacierza...Ale czy tak naprawdę wiemy co mówimy? Jezus wskazał uczniom jak się modlić...i jak się nie modlić...Przeciwstawił modlitwę pogan z naszą modlitwą... Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Często się zdarza, że nasze modlitwy są "pogańskie". Rozwlekamy się...odmawiamy sto litanii...tysiąc koronek...i różnych innych ułożonych modlitewek. Oczywiście....wiele z nich jest pięknych...mają swoją wielką wartość...i nie można ich zupełnie odrzucić. Ale jaka jest nasza modlitwa...czy jest tylko odtwarzan

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Obraz
22 LUTEGO 2021 Poniedziałek Święto katedry św. Piotra Apostoła Czytania: (1 P 5, 1-4); (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6); Aklamacja (Mt 16, 18); (Mt 16, 13-19); Dziś wsłuchujemy się w jeden z najważniejszych (moim zdaniem) fragmentów z Ewangelii... Rozmowa Jezusa z uczniami...Cezarea Filipowa...I ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Apostołowie są świetnymi reporterami...Niczym współcześni pracownicy sondażowni odpowiadają: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Dziś również łatwo byłoby odpowiedzieć za innych...Przeprowadzić wśród Polaków sondę dotyczącą ich stopnia zaangażowania religijnego, znajomości prawd wiary itp...I często wielu ekspertów wypowiada się na te tematy...Czasem księża z ambony również przytaczają statystyki....Jezus jednak nie pyta uczniów "za kogo ludzie mnie uważają?" z czystej ciekawości...To pytanie jest wstępem do innego pytania...O wiele ważniejszego...A wy za kogo Mnie uważa

A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana.

Obraz
21 LUTEGO 2021 Niedziela Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu Czytania: (Rdz 9,8-15); (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9); (1 P 3,18-22); Aklamacja (Mt 4,4b); (Mk 1,12-15); Każdego roku, w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu pochylamy się nad fragmentem Ewangelii dotyczącym kuszenia Jezusa. Tym razem jest to fragment z Marka. W przeciwieństwie do Mateusza czy Łukasza, Markowa relacja jest znacznie krótsza. Nie zagłębiamy się zatem w treść pokus, ale czytamy: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa w chrzcie wyprowadza Go teraz na pustynię, gdzie przebywa przez czterdzieści dni. Jest to moment radykalnej konfrontacji z szatanem, który chce udaremnić dzieło Boga. Dzikie bestie reprezentują niebezpieczeństwo pustyni, a aniołowie, którzy przybywają usługiwać Jezusowi, przywołują w pamięci obraz ze Starego Testamentu, gdzie anioł przybywa do Eliasza i przynosi m

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Obraz
20 LUTEGO 2021 Sobota Sobota po Popielcu Czytania: (Iz 58, 9b-14); (Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6); (Ez 33, 11); (Łk 5, 27-32); Jezus spotyka Lewiego, który jest celnikiem. Wzywa go: "Pójdź za Mną". A Lewi idzie za Jezusem... odpowiada pozytywnie na powołanie. Zostawia swoje dotychczasowe życie i idzie za Mistrzem z Nazaretu. Lewi był poborcą podatkowym. To znaczy, że pracował dla Rzymu. A to oznaczało, że był uważany za zdrajcę przez większość swoich sąsiadów. "Poborcy podatkowi i grzesznicy" to synonimy. Jezus mimo to nie widzi w nim grzesznika, ale człowieka...o którego tak samo warto walczyć, jak o każdego innego. I powołuje go. Głos Chrystusa: Pójdź za Mną! rozbrzmiewa i dziś...Jezus przychodzi do naszych rzeczywistości...oraz do rzeczywistości naszych znajomych. Czasem może nam się wydawać, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy...albo, że ten ktoś nie jest wystarczająco dobry... Bóg patrzy inaczej niż my...On nie patrzy tymi kategoriami jak ludzie...Dla Niego nie

Goście weselni mogą pościć dopiero wtedy, gdy zabiorą im pana młodego.

Obraz
19 LUTEGO 2021 Piątek Piątek po Popielcu Czytania: (Iz 58, 1-9a); (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19); (Am 5, 14); (Mt 9, 14-15); Uczniowie pytają Jezusa o post, a w zasadzie o to, dlaczego oni nie poszczą, skoro wszyscy inni uczniowie pościli i poszczą. Być może nurtują ich pytania o post sam w sobie... o to czy może Jezus odrzuca ideę postu... Jezus zaś pokazuje, że ich pytanie zostało źle postawione, że w ich myśleniu jest pewien błąd. Post dla samego poszczenia nie ma najmniejszego sensu. Z postem zawsze musi się wiązać coś więcej niż tylko zwykłe umartwianie się... Owszem inni uczniowie poszczą, ale co z tego postu dla nich wynika? Czy nie jest tak, jak to zauważa Izajasz w pierwszym czytaniu? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w któr

Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Obraz
18 LUTEGO 2021 Czwartek Czwartek po Popielcu Czytania: (Pwt 30, 15-20); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (Mt 4, 17); (Łk 9, 22-25); W powyższym fragmencie Ewangelii zaskakuje mnie połączenie myśli, które Jezus przekazuje swoim uczniom. Najpierw zapowiada mękę, później zaś wskazuje, że jednym z warunków bycia Jego uczniem, jest naśladowanie Go. Zatem w drogę z Jezusem wpisane jest wszystko to, czego On doświadczył. W drogę ucznia wpisany jest krzyż. Jezus nie "sprzedaje" uczniom czczych obietnic, ale gra w otwarte karty. Daje do zrozumienia, że pójście za Nim to nie kaszka z mlekiem. Kto chce pójść za Nim, musi wyrzec się samego siebie, czyli odrzucić wszelkie egoistyczne dążenia. Nie idziesz za Chrystusem, by Tobie było dobrze. Nie idziesz za Nim dla Swoich korzyści.... Jeśli chcesz iść za Nim, musisz przestać myśleć tylko o sobie... a zacząć myśleć o Tym, za Którym chcesz iść. Po drugie. Musi wziąć swój krzyż. Czyli być gotowym na trudności czy cierpienie. Jeśli nastawiasz się na same

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi.

Obraz
17 LUTEGO 2021 Środa Środa Popielcowa Czytania: (Jl 2, 12-18); (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17); (2 Kor 5, 20 – 6, 3); (Ps 95 (94), 8a. 7d); (Mt 6, 1-6. 16-18); Modlitwa, post i jałmużna to trzy filary pobożności...Ale Jezus daję wskazówkę, jak powinniśmy się realizować...jak powinny te nasze pobożne uczynki wyglądać: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Nie wykonujmy uczynków pobożnych przed ludźmi...aby nas ludzie widzieli. A zatem aby ludzie nas chwalili...A często tak bywa, że wpadamy w przekonanie, że trzeba się ludziom pokazać...Bo tak miło jest słyszeć: jaki on religijny...jaki pobożny... Ale czy rzeczywiście o to chodzi? Czy chodzi o to, by ludzie mówili? Czy o to by oddać chwałę Bogu? Jezus mocno podkreśla; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Mocne...Jak będziesz szukać poklasku u ludzi, to nie dostanies

Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba?

Obraz
16 LUTEGO 2021 Wtorek Wtorek VI tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10); (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10); (J 14, 23); (Mk 8, 14-21);  W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii na pierwszy plan wysuwa się problem uczniów, który przysłania im nauczanie Jezusa. Problem ten dotyczy błahej sprawy, jaką jest brak wystarczającej ilości chleba. Paradoksem jest to, że ich "rozprawianie między sobą o tym, że nie mają chleba", ma miejsce krótko po tym, kiedy Jezus drugi raz dokonuje cudu rozmnożenia. To bardzo ciekawy obrazek. Jeszcze kilka chwil wcześniej, wszyscy są pod wrażeniem cudu, którego dokonał Chrystus. Siedmioma chlebami i kilkoma rybkami, nakarmiony zostaje tłum 4000 mężczyzn. Jednak w sytuacji, kiedy to nam - uczniom brakuje chleba, bo mamy tylko jeden na łodzi, zaczyna się rozmyślanie: "co my teraz zrobimy"? Jezus mówi o kwasie faryzeuszów i kwasie Heroda... Uczniowie zaś myślą wyłącznie o kwasie chlebowym, w kontekście niewystarczającej iloś

Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu.

Obraz
15 LUTEGO 2021 Poniedziałek Poniedziałek VI tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 4, 1-15. 25); (Ps 50 (49), 1bcd i 8. 16b-17. 20-21); (J 14, 6); (Mk 8, 11-13); Faryzeusze domagają się znaku od Jezusa. Czyż nie jest to znajomy obrazek? Ciągłe szukanie potwierdzenia tego, że Bóg działa, że Jezus jest Mesjaszem... A przecież Jezus dał tak wiele znaków. Tyle cudów dokonał... Zatem czego więcej chcieli jeszcze faryzeusze? Oczekiwali nadzwyczajnego zjawiska, które by jednoznacznie udowodniło, że Jezus jest Mesjaszem. Tymczasem Jezus mówi: nie będzie żadnego znaku. Nie będzie żadnego spektaklu, w którym udowodnię, że jestem Mesjaszem. Ponieważ tutaj nie chodzi o pewność, ale o wiarę... Oczywistość oznacza zanik wiary. Nie polegamy już wtedy tylko na czyimiś zapewnieniu, ale widzimy na własne oczy, doświadczamy czegoś na własnej skórze. Wiara nie jest prostą pewnością czy wiedzą. Nie da się jej udowodnić. Gdyby tak było, to przestałaby być wiarą. To żądanie ze strony nauczycieli Izraela prz

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

Obraz
14 LUTEGO 2021 Niedziela Szósta Niedziela zwykła Czytania: (Kpł 13, 1-2. 45-46); (Ps 32,1-2.5 i 11); (1 Kor 10,31-11,1); Aklamacja (Mt 4,23); (Mk 1,40-45); Wsłuchujemy się dziś w fragment Ewangelii Marka, który opisuje uzdrowienie trędowatego. Jezus spotyka na swojej drodze chorego na trąd, który prosi Go o uzdrowienie w dość specyficzny sposób: "jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Taka postawa jest nietypowa, można powiedzieć nawet, że jest zuchwała. To pewne wyłamanie się ze schematu a nawet złamanie pewnych zasad, które opisane są w Księdze Kapłańskiej. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Trąd miał zatem wiele wymiarów - medyczny, religijny, społeczny i finansowy. Osoba dotknięta chorobą (wymiar medyczny) została uznana za rytualnie nieczystą (wymiar duch

Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.

Obraz
13 LUTEGO 2021 Sobota Sobota V tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 3, 9-24); (Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6. 12-13); Aklamacja (Mt 4, 4b); (Mk 8, 1-10); Fragment z Ewangelii wg. św. Marka opisuje drugie rozmnożenie chleba. Jak zapewne pamiętamy w pierwszym takim cudzie, Jezus rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby. Zebrano 12 koszów ułomków. A słuchających Jezusa było 5000 mężczyzn. Św. Marek pisze o tym w 6 rozdziale wersach 34 -44. Historia, której słuchamy dzisiaj ma miejsce krótko po tamtych wydarzeniach. Uczniowie mimo to ciągle martwią się o to, że brakuje żywności dla tłumu. Jezus zna ich serca, wie o ich wątpliwościach i zmartwieniach, dlatego też pyta, wystawiając ich na próbę: żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Przecież On doskonale wiedział, co ma czynić. Wiedział, że może dokonać cudu, ale - tak jak przy pierwszym rozmnożeniu - potrzeba zaangażowania

Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!

Obraz
12 LUTEGO 2021 Piątek Piątek V tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 3, 1-8); (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7); Aklamacja (Dz 16, 14b); (Mk 7, 31-37); Kiedy wsłuchuję się w ten fragment z Ewangelii, zawsze patrzę głębiej...Bo co widzimy w scenie, nakreślonej przez św. Marka? Uzdrowienie głuchoniemego...Jezus bierze chorego na bok, wkłada palce w jego uszy, śliną dotyka mu języka i wypowiada słowo: Effatha....Otwórz się. Chory natychmiast odzyskuje zdrowie. Tak to zdarzenie zostało nakreślone przez ewangelistę...ale czy naprawdę chodzi wyłącznie o uzdrowienie? Ja - kiedy słucham tego fragmentu, odnoszę wrażenie, że Jezus mówi do każdego z nas Effatha...Przychodzi do nas...wyciąga nas z tłumu...bierze na bok...A potem mówi "otwórz się" do tych sfer w naszym życiu, które są zamknięte na Jego działanie. Jak wiele dziś jest osób niemych i głuchych duchowo...ich uszy zamknięte są na Ewangelię. ich język nie głosi Chwały Bożej...Czytając ten fragment zadaję często sam sobie pytanie: Czy

Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom.

Obraz
11 LUTEGO 2021 Czwartek Czwartek V tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 2, 18-25); (Ps 128(127), 1b-2. 3. 4-5); Aklamacja (Mt 11,25); (Mk 7,24-30); Historia Syrofenicjanki jest dla nas lekcją wiary, zaufania Bogu,  ale przede wszystkim jest to lekcja wytrwałej modlitwy.  Do Jezusa przychodzi kobieta - poganka i prosi o uwolnienie jej córeczki od złego ducha. Syrofenicjanka widzi, że tylko w Jezusie jest cała jej nadzieja.  Można powiedzieć, że to intuicja. Mimo tego, że nie podziela wiary Izraela, czuje, że Jezus ma władzę nad złymi duchami  i może pomóc jej córeczce.  Przyszła, upadła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem,  i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.  Bardzo mocny obraz.  Padła mu do nóg i prosiła Go.  Kobieta przyjmuje postawę uniżenia, pokory.  Uznaje wielkość Jezusa, Jego Moc, Jego Panowanie.  W naszej modlitwie również powinniśmy mieć świadomość hierarchii wartości.  Najpierw jest Bóg, jest Chrystus... I to Jemu należy się wszelka Cześć i

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;

Obraz
10 LUTEGO 2021 Środa Środa V tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 2, 4b-9. 15-17); (Ps 104 (103), 1-2a. 27-28. 29b-30); Aklamacja (J 17, 17ba); (Mk 7, 14-23); W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg. św. Marka, kontynuujemy rozmyślania o tym co jest naprawdę czyste i o tym co jest nieczyste. Przepisy prawa Mojżeszowego uszczegóławiały co jest nieczyste, kto jest nieczysty, jak można stać się nieczystym oraz jak zdjąć z siebie nieczystość. I choć wiele przypadków rytualnej nieczystości miała swoje uzasadnienie, (np. wyłączenie z ludu osób chorych na trąd, który jest chorobą zakaźną) wszystkie inne były wyrazem przesady i - jak to ujął sam Jezus - przecedzaniem komara a połykaniem wielbłąda. Jezus w tym fragmencie na dziś mówi coś rewolucyjnego: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Uczniowie nie rozumieją, myślą: To przenośnia. Ale Jezus precyzuje: ie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątr

Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych...

Obraz
9 LUTEGO 2021 Wtorek Wtorek V tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 1, 20 – 2, 4a); (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9); Aklamacja; (Mk 7, 1-13); Czystość...Ta prawdziwa...i tylko ta rytualna.  O tym dziś mówi Ewangelia.  Jezus demaskuje przewrotność uczonych w Piśmie i faryzeuszy,  którzy zarzucają jego uczniom łamanie tradycji... U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? To pytanie wcale nie jest wyrazem troski o przestrzeganie tradycji.... Tu nie chodzi też o przestrzeganie higieny.  To szczególny wymiar ludzkiej przewrotności... Jest on o tyle dotkliwy, że przyjmuje pozór dbałości o religijną wierność.  Taka przewrotność, skrywana przed sobą samym, jest największą przeszkodą  na drodze spotkania się z Bogiem. 

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Obraz
8 LUTEGO 2021 Poniedziałek Poniedziałek V tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Rdz 1, 1-19); (Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c); Aklamacja (Mt 4, 23); (Mk 6, 53-56); Dziś w Ewangelii czytam o licznych uzdrowieniach, których doświadczają ludzie za sprawą Jezusa. Czytam: . Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. Wszędzie, gdzie przebywał Jezus, tam znoszono chorych... Każdy pragnął, by On mógł ich uzdrowić. Ewangelista pisze dalej:  I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. Gdziekolwiek szedł, tam też byli chorzy... A on uzdrawiał ich. Mało tego:  wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Wszyscy odzyskiwali zdrowie, spośród tych, którzy się Go dotknęli. Jezus i dziś uzdrawia. Cuda zdarzają się każdego dnia. Jezus chce uzdrowić każdego z nas. On pragnie, by każdy wychodził ze spotkania

On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła.

Obraz
7 LUTEGO 2021 Niedziela Piąta Niedziela zwykła Czytania: (Hi 7,1-4.6-7); (Ps 147A,1-2.3-4.5-6); (1 Kor 9,16-19.22-23); Aklamacja (Mt 8,17); (Mk 1,29-39); W Ewangelii na dziś mamy kilka ważnych momentów, nad którymi warto się zatrzymać, pochylić. Relacja ewangelisty rozpoczyna się w momencie wyjścia z synagogi. Pierwsze miejsce, w które się udają, to dom Szymona Piotra. Synagoga to jedno z najważniejszych miejsc, gdzie można Go spotkać. Tam naucza, rozmawia z ludźmi, wyjaśnia Pisma. Rzeczą naturalną także dla każdego z nas jest, że pierwszym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół jako budynek, ale i Kościół jako wspólnota. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Jezus wychodzi z synagogi i idzie do domu Szymona i Andrzeja. Odwiedza swoich przyjaciół. Jego uczniowie są także Jego przyjaciółmi. To ważne by w naszych relacjach przyjacielskich, koleżeńskich także był obecny Jezus. Byśmy nie traktowali Go jak kogoś odległego, z kim nie można nawi

Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.

Obraz
6 LUTEGO 2021 Sobota Sobota IV tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 13, 15-17. 20-21); (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6); (J 10, 27); (Mk 6, 30-34); Dziś w Ewangelii naszą uwagę przykuwa zalecenie Jezusa:  Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Ale zobaczmy cały fragment... Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Apostołowie wracają ze swojej misji...i opowiadają o wszystkim, co zdziałali... To naturalne, że chcą się dzielić tym, co przeżyli...Tym, co widzieli...tym, jakie sukcesy misyjne osiągnęli. Jezus poleca im odpocząć: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. To zdanie jest dla mnie kluczem do rozważania...Zwłaszcza w dzisiejszych czasach... Widzimy na co dzień, jak świat zwariował...pracoholizm dotyka wielu ludzi... A inni? Inni są zmuszeni do długiej, ciężkiej pracy by utrzymać s

To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał.

Obraz
5 LUTEGO 2021 Piątek Piątek IV tygodnia okresu zwykłego Czytania: (Hbr 13, 1-8); (Ps 27 (26), 1bcde. 3. 5. 8b-9c); (Łk 8, 15); (Mk 6, 14-29); Ewangelia na dziś mówi o śmierci Jana Chrzciciela. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Inni zaś mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Historia zaczyna się wprowadzeniem. Herod myśli, że Jezus jest zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem, którego kazał ściąć. Dalszy ciąg dzisiejszego fragmentu z Ewangelii mówi o okolicznościach, w jakich zginął ostatni prorok Starego Testamentu. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na