Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2018

Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie.

Obraz
30 WRZEŚNIA 2018 Niedziela XXVI tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48 (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) - Kliknij, aby przeczytać. Nie ukrywam, że ten fragment z Ewangelii jest dla mnie zaskakujący i przez długi czas nie rozumiałem o co dokładnie tutaj chodziło... Jan mówi do Jezusa, że jest jakiś człowiek, który wyrzuca złe duchy w imię Jezusa. I sugeruje nauczycielowi by zabronić mu takich praktyk...Jezus zaś mówi: nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.  Ok...ktoś powie, ale przecież tutaj nie ma nic do nierozumienia... Być może...mnie jednak ciężko było pojąć motywacje Jana... Dlaczego tak bardzo zależało mu na tym, by Jezus zabronił czynienia cudów jakiemuś człowiekowi...w końcu jednak pojąłem o co chodziło. To była zazdrość...zazdrość kojarzyć się może ze sprawami materialnymi...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!

Obraz
29 WRZEŚNIA 2018 Sobota XXV tygodnia okresu zwykłego Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Dzisiejsze czytania: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5; J 1, 47-51 (J 1, 47-51) - Kliknij, aby przeczytać. Ewangelia na dziś przybliża nam spotkanie Jezusa z Natanaelem. Jezus nazywa Natanaela: Prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Jezus zna jego serce, wie, że uczynił coś, co świadczyło o jego szlachetności i nie zamierza ukrywać, że widzi jego dobre czyny. Jednym z przymiotów Boga jest to, że wie o wszystkim - zna doskonale każdego z nas. Zna nasze błędy i złe czyny, nawet te najbardziej ukryte. Zna jednak także całe dobro, które w nas jest. Jednym słowem: Bóg jest dla nas kopalnią wiedzy o nas samych. Bóg nie ma upodobania, w odróżnieniu do człowieka, w dostrzeganiu naszych grzechów. Za to ma wielkie upodobanie w dostrzeganiu dobra. Byłoby to z wielkim pożytkiem dla nas, gdybyśmy ukształtowali nasze upodobania na wzór Boga. Natanael wyznaje wi

Za kogo uważają Mnie tłumy?

Obraz
28 WRZEŚNIA 2018 Piątek XXV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe świętego Wacława, męczennika Dzisiejsze czytania: Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4; Łk 9, 18-22 (Łk 9, 18-22) - Kliknij, aby przeczytać. Za kogo uważają Mnie tłumy? Łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie. Łatwo jest być reporterem...Tudzież pracownikiem sondażowni. Łatwo jest rzucać statystkami aktywności religijnej Polaków. Ale o wiele trudniej jest powiedzieć, co myśli się samemu. Co czuje się osobiście...Tak było właśnie z uczniami. Kiedy Jezus pyta: Za kogo uważają Mnie tłumy, z łatwością rzucają odpowiedziami. Można powiedzieć - strzelają odpowiedziami, niczym z karabinu. Pojawia się i Eliasz i Jan Chrzciciel i prorocy.... Ale gdy pada drugie pytanie: a Wy ???? Zapada cisza... Piotr odzywa się w końcu: Za Mesjasza Bożego. I jest to wyznanie wiary.... Czy my potrafimy, jak Piotr wyznać, że Jezus jest Mesjaszem? Nie chodzi o to by wypowiedzieć słowa... Ale by wyznać w ten sp

Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?

Obraz
27 WRZEŚNIA 2018 Czwartek XXV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe świętego Wincentego à Paulo, prezbitera Dzisiejsze czytania: Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17; Łk 9, 7-9 (Łk 9, 7-9) - Kliknij, aby przeczytać. Kim jest Jezus? Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?  – pyta Herod. Podobne pytanie postawił Pan Jezus swoim uczniom: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Odpowiedź na to pytanie zależy od nastawienia człowieka, który pyta. Heroda zainteresowały cuda. Jego zainteresowanie Jezusem było zewnętrzne. Z jednej strony był ciekawy jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, z drugiej, jak to sygnalizuje św. Łukasz, istniał w nim jakiś niepokój, który jednak potrafił stłumić. Odpowiedź na pytanie: Kim jest dla mnie Jezus z Nazaretu?, zależy od tego, co naprawdę nurtuje moje serce. Zapatrzenie w świat i to, co zewnętrzne, nie przyniesie żadnej istotnej odpowiedzi. Raczej spowoduje brak zainteresowania i znudzenie,

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób.

Obraz
26 WRZEŚNIA 2018 Środa XXV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne świętych męczenników Kosmy i Damiana Dzisiejsze czytania: Prz 30, 5-9; Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163; Łk 9, 1-6 (Łk 9, 1-6) - Kliknij, aby przeczytać.  Kiedy wsłuchujemy się w ten fragment, możemy odnieść wrażenie, że nas zupełnie nie dotyczy... W końcu to Apostołowie zostali posłani...2000 lat temu...a dziś? Dziś są księża, biskupi, papież... Oni nas nauczają...oni głoszą Ewangelię... Owszem, ale jednak to pewien błąd w myśleniu...Bo każdy z nas jest uczniem Chrystusa... Każdy z nas, który ma Jego Imię na ustach i w sercu, zobowiązany jest głosić. I każdy z nas, jeżeli ma w sobie odrobinę autentycznej, żywej wiary może w imię Jezusa, Jego Mocą, czynić wszystko to, co zostało wymienione... Nam może się wydawać, że to coś trudnego, że trzeba się szczególnie przygotować...zrobić prowiant na drogę, obładować się podręcznikami do teologii i ruszyć w drogę...Znowu błąd - Jezus mówi: Nie bierzc

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

Obraz
25 WRZEŚNIA 2018 Wtorek XXV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne błogosławionego Władysława z Gielniowa, prezbitera Dzisiejsze czytania: Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44; Łk 8, 19-21 (Łk 8, 19-21) - Kliknij, aby przeczytać.  Dla każdego z nas z pewnością ważna jest rodzina. Najbliżsi nam ludzie, są nieodłącznym elementem naszej codzienności...W rodzinie wszyscy się dobrze znają, wiedzą o swoich problemach...rodzina zawsze chce trzymać się razem.Nie można zatem dziwić się temu, że i najbliższa rodzina Jezusa, chciała by On był z nimi blisko...i chciała być blisko Niego. Kiedy ktoś bliski z naszej rodziny wyjeżdża, albo po prostu długo się z nim nie widzimy, naturalną rzeczą jest tęsknota...Bliscy Jezusa z pewnością też tęsknili, kiedy On tygodniami przebywał poza domem, nauczał od wioski do wioski...i od miasta do miasta....dlatego chcieli Go zobaczyć. Próbowali przecisnąć się przez wielki tłum, by się z Nim spotkać...by mieć Go także na momen

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem.

Obraz
24 WRZEŚNIA 2018 Poniedziałek XXV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne świętej Tekli, dziewicy i męczennicy Dzisiejsze czytania: Prz 3, 27-35; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5; Łk 8, 16-18 (Łk 8, 16-18) - Kliknij, aby przeczytać. Wiara jest światłem...Słyszeliśmy o tym miliony razy... A jaka jest rola światła? Myślę, że to pytanie jest na poziomie przedszkola. Bo odpowiedź jest oczywista: Rolą światła jest to, aby świeciło. W czasie szkoły średniej mieliśmy kartkówkę z fizyki. Padło wtedy pytanie: Jakie warunki potrzebne są do rozchodzenia się światła? Kolega z ławki dał łopatologiczną odpowiedź: musi być ciemno. Ta odpowiedź wylądowała w naszym "humorze z zeszytów", ale gdyby spojrzeć głębiej...jest to logiczne. I - jakby nie patrzeć - prawdziwe. Jak to ma się do naszej wiary? Wiary nie mamy po to aby "ładnie wyglądała". To nie jest ozdoba naszego życia...Nie jest dodatek do naszej codzienności. Wiara jest jak światło, które istnieje po to b

Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

Obraz
23 WRZEŚNIA 2018 Niedziela XXV tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8; Jk 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37 (Mk 9, 30-37) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus mówi o tym, co Go czeka w Jerozolimie. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Uczniowie jednak nie rozumieją... A może nie chcą zrozumieć...Bo mają inne sprawy na swoich głowach...Sprawy bardziej przyziemne. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. To ciekawe zdanie... Jezus pyta: o czym rozmawialiście, ale dobrze wie o czym rozmawiali...Ten motyw przewija się na kartach Biblii. Bóg pyta człowieka...choć doskonale wie, co się z człowiekiem dzieje, w jakim stanie znajduje się jego serce. Pytał Adama: Gdzie jesteś? Ale wiedział gdzie jest...Tak samo teraz - w tym fragmencie - pyta uczniów: o czym r

Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je....

Obraz
22 WRZEŚNIA 2018 Sobota XXIV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Błogosławionego Jana Marii od Krzyża Mendeza, prezbitera i męczennika Dzisiejsze czytania: 1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14; Łk 8, 4-15 (Łk 8, 4-15) - Kliknij, aby przeczytać. W Ewangelii na sobotę wsłuchujemy się w przypowieść o siewcy...znamy ją wszyscy doskonale...Pewnie wielu z nas potrafi nawet z pamięci wyrecytować miejsca, gdzie upadły ziarna, które rzucał siewca. Być może nie mielibyśmy też problemu z interpretacją tej przypowieści...Ale czy przypadkiem nie jesteśmy podobni do tych, o których Jezus powiedział: aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Zatem, co takiego konkretnego uderza w tej przypowieści? Zobaczmy sami: Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłysz

Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Obraz
21 WRZEŚNIA 2018 Piątek XXIV tygodnia okresu zwykłego Święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty Dzisiejsze czytania: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13 (Mt 9, 9-13) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii, który mówi o powołaniu celnika Mateusza. Żeby zrozumieć co takiego zaskakującego jest w tym fragmencie, trzeba zatrzymać się nad tym, kim w czasach współczesnych Jezusowi byli celnicy, jak byli postrzegani w społeczeństwie. Celnicy pracowali dla Rzymian. A więc dla okupantów. W oczach Izraelitów byli więc zdrajcami, kolaborantami. Nie ukrywajmy, że była to też profesja kojarzyła się z różnymi "finansowymi patologiami" jak łapówki, zawyżanie cen, zdzierstwo, wyłudzanie pieniędzy, ucisk ubogich... I właśnie taki człowiek... w opinii publicznej największy grzesznik.... zostaje powołany przez Jezusa. Tutaj może zrodzić się bunt... Ale jak to? To mało porządnych Żydów chodziło po ówczesnej Ziemi Świętej, by Pan Jezus

Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!

Obraz
20 WRZEŚNIA 2018 Czwartek XXIV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiążkowe świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy Dzisiejsze czytania: 1 Kor 15, 1-11; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 28-29; Łk 7, 36-50 (Łk 7, 36-50) - kliknij, aby przeczytać. Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża nam wizytę Jezusa u jednego z faryzeuszy. W czasie posiłku dochodzi do niecodziennego zdarzenia. Na ucztę przybywa kobieta, którą dziś nazwalibyśmy "lekkich obyczajów" i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Faryzeusz jest oburzony tym zdarzeniem. Powątpiewa nawet co do Jezusa mówiąc: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Dla Jezusa jest to jednak pretekst do wygłoszenia nauki: Bóg kocha każdego grzesznika. Jego Miłość jest przebaczająca. Ale by przebac

Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.

Obraz
19 WRZEŚNIA 2018 Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Święty Józefa z Kupertynu, prezbitera Dzisiejsze czytania: 1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22; Łk 7, 31-35 (Łk 7, 31-35) - Kliknij, aby przeczytać. Dzisiejsze przemyślenia wokół tekstów Słowa Bożego,skupię na Ewangelii. Jezus mówi do tłumów i wytyka "temu pokoleniu" przekorę, malkontenctwo, wieczne niezadowolenie z rzeczywistości, w jakiej przychodzi mu żyć. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. To charakterystyczne także dla czasów nam współczesnych. Jest tyle niezadowolenia, narzekania, wytykania tego wszystkiego, co nam się nie podoba.... Ludzie, z takim podejściem zawsze znajdą coś, do czego można się przyczepić i co będzie jednocześnie próbą wybielenia siebie...Bo prawdę powiedziawszy ci, którym nie podobał

Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca.

Obraz
18 WRZEŚNIA 2018 Wtorek XXIV tygodnia okresu zwykłego Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika Dzisiejsze czytania: Mdr 4, 7-15; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14; Łk 2, 41-52 (Łk 2, 41-52) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Święto św. Stanisława Kostki, wsłuchujemy się w Ewangelię opisującą znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Kiedy spojrzymy płytko na dzisiejszy fragment, możemy dojść do wniosku, że dwunastoletni Jezus jest - mówiąc kolokwialnie - niegrzeczny. Odłącza się od rodziców, znika na trzy dni...a kiedy się odnajduje w świątyni pyta: "Czemuście mnie szukali". Wszyscy zwolennicy tradycyjnego wychowania, gdyby byli świadkami podobnego zdarzenia, pewnie pokiwaliby głową mówią: "do tego właśnie prowadzą te nowoczesne metody. Wychowanie bezstresowe". Ale przecież my nie patrzymy płytko...i nie wyrywamy pewnych zdań z kontekstu. Tylko rozpatrujemy dany fragment w całości...i szukamy odniesień do własnego życia...Ciekawy jest fakt, że patron dzisiejszego dn

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.

Obraz
17 WRZEŚNIA 2018 Poniedziałek XXIV tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Święta Hildegardy z Bingen,dziewicy i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: 1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17; Łk 7, 1-10 (Łk 7, 1-10) - Kliknij, aby przeczytać. Zastanawiam się jak musieli się poczuć Żydzi, kiedy Pan Jezus powiedział: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. Wiara rzymskiego setnika naprawdę musiała być wielka. Być może większa niż niejednego z nas...Poza tym był szczególnym przykładem dowódcy... I mogliby uczyć się od niego współcześni liderzy - ci polityczni i ci religijni. Ale od początku. Z Ewangelii dowiadujemy się, że: Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Pozornie to zdanie wydaje się takie proste... Ale spójrzmy głębiej. Który dowódca tak bardzo stara się o swojego s

Ty jesteś Mesjasz...

Obraz
16 WRZEŚNIA 2018 Niedziela XXIV tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Iz 50, 5-9a; Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35 (Mk 8, 27-35) - Kliknij, aby przeczytać. Jezus zadaje dziś uczniom jedno z najważniejszych pytań. Kim On dla nich jest? Za kogo Go uważają? Ale najpierw pada pytanie o innych... Co mówią o Nim ludzie? No i w pierwszym przypadku jest łatwo. O innych można mówić godzinami... Bo przecież to takie bezpieczne. Powtarzać to, co myślą inni. Uczniowie zatem z łatwością zdają relację Jezusowi. Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Inni mają różne zdania. A uczniowie znają prawie każde z nich. Stają się dla Jezusa pracownikami ośrodka badania opinii publicznej. Dziś pewnie powiedzieliby coś w tym stylu: 35% społeczeństwa uważa, że jesteś Janem Chrzcicielem, 25% uważa Cię za Eliasza, 15% za Jeremiasza, 10% za jakiegoś innego proroka. Dokładne dane statystyczne. Łatwo jest mówić

Niewiasto, oto syn Twój. (...) Oto Matka twoja.

Obraz
15 WRZEŚNIA 2018 Sobota XXIII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Bolesnej Dzisiejsze czytania: Hbr 5, 7-9; Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20; J 19, 25-27 (J 19, 25-27) - Kliknij, aby przeczytać. Dzisiaj wsłuchujemy się w fragment, w którym Jezus oddaje swoją Matkę umiłowanemu uczniowi. Mówimy, że to testament z krzyża. Co ten krótki fragment mówi każdemu z nas? Nie będzie sporym zaskoczeniem, jeśli napiszę: Maryja zostaje dana za Matkę każdemu z nas, bo każdy z nas jest... lub powinien być... uczniem Chrystusa. W kulcie maryjnym o to właśnie chodzi. Mamy nazywać Maryję naszą Matką, bo taka była wola Jej Syna - Jezusa. Jeśli w tym myśleniu pójdziemy dalej, to jeżeli Maryja jest naszą Matką, to Jezus jest naszym Bratem. Taki w końcu był Boży Plan... Plan Boga Ojca. Każdy z nas miał odzyskać swój utracony status Bożego Dziecka. Czego jeszcze uczymy się z powyższego fragmentu? Maryja stoi pod krzyżem. A co to znaczy stać pod krzyżem? St

Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...

Obraz
14 WRZEŚNIA 2018 Piątek XXIII tygodnia okresu zwykłego Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Dzisiejsze czytania: Lb 21, 4b-9; Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17 J 3, 13-17 - Kliknij, aby przeczytać. Dziś - w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wsłuchujemy się w Ewangelię wg św. Jana, w której Jezus tłumaczy Nikodemowi Boski Plan Zbawienia. jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. W tym kontekście zupełnie inaczej odczytuje się fragment z Księgi Liczb (ten fragment również dziś słuchamy - w pierwszym czytaniu), w którym Mojżesz tworzy miedzianego węża, by ocalić Izraelitów od śmierci w wyniku ukąszenia.To trzeba podkreślić:  każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Jak to rozumieć? Miedziany wąż na palu nie chronił przed ukąszeniem. Węże atakowały wszystkich, nie robiąc przy tym wyjątku...Ale ten, kto spojrzał na węża z miedzi, pozostawał p

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Obraz
13 WRZEŚNIA 2018 Czwartek XXIII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła Dzisiejsze czytania: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 23-24; Łk 6, 27-38 (Łk 6, 27-38) - Kliknij, aby przeczytać. Dobrze jest kochać innych, jeżeli ci "inni" też nas kochają...no a przynajmniej lubią... A tu Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Miłować nieprzyjaciół...OK nieprzyjaciół takich z prawdziwego zdarzenia to ja nie mam, ale wiem jak trudno jest nawet nić sympatii obudzić w kimś, kogo się po prostu nie lubi...nie chodzi o jakąś ekstremalną niechęć, ale o zwykły "deficyt sympatii". Ale Jezus uczy by kochać wszystkich...nawet tych, którzy są nam nieprzyjaźni. Wiem jak trudno jest porzucić niechęć do osoby, która mnie skrzywdziła, która mnie oczerniła, powiedziała

Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Obraz
12 WRZEŚNIA 2018 Środa XXIII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Błogosławionej Marii od Jezusa, dziewicy Dzisiejsze czytania: 1 Kor 7, 25-31; Ps 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17; Łk 6, 20-26 (Łk 6, 20-26) - Kliknij, aby przeczytać.  Dziś wsłuchujemy się w fragment Ewangelii o błogosławieństwach i przekleństwach. To najsłynniejszy - że użyję takiego określenia - fragment kazania na górze. I kiedy tak się słucha tego kto jest błogosławiony... a kto przeklęty, można odnieść wrażenie, że jednak chyba lepiej jest być ubogim, smutnym. znienawidzonym, niepopularnym...i w ogóle takim najgorszym na świecie...Bo przecież bogaci, radośni, najedzeni i przez wszystkich lubiani i chwaleni są skazani na potępienie....Nic bardziej mylnego... W rzeczywistości Jezusowi chodzi o to by nie przywiązywać większej wagi do tego, co mamy tu na ziemi. Jeżeli naszym priorytetem będzie służba Bogu...bycie uczniem Chrystusa, wtedy nie będą nam zawadzać ani nasze bogactwo materialne ani sława...an

Wybrał spośród nich dwunastu.

Obraz
11 WRZEŚNIA 2018 Wtorek XXIII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Jana Gabriela Perboyre, prezbitera i męczennika Dzisiejsze czytania: 1 Kor 6, 1-11; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b; Łk 6, 12-19 (Łk 6, 12-19) - Kliknij, aby przeczytać. Co jest ważne w tym fragmencie? Co można zobaczyć w opisie wyboru Dwunastu? Pierwsza ważna rzecz...Jezus spędza noc na modlitwie...Wybór nie jest wyborem pochopnym Owszem Jezus mógł podjąć natychmiastową decyzję...Był w końcu nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem. Ale jednak modlił się do Ojca...A potem dopiero wybrał apostołów. Co nam to mówi? Również powinniśmy spędzać noce na modlitwie... powinniśmy wychodzić w góry...niekoniecznie dosłownie...ale jeżeli miałoby nam to pomóc w modlitwie, to czemu nie...Powinniśmy rozwijać właśnie taką formę modlitwy - adorację. To może nam bardzo pomóc inaczej przeżywać swoje życie... Dalej mamy wybór:..Jezus powołuje każdego po imieniu...Nie ma takiej sytuacji, że wskazuje palcem i mówi

"Wyciągnij rękę!"

Obraz
10 WRZEŚNIA 2018 Poniedziałek XXIII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne Świętego Mikołaja z Tolentino, prezbitera Dzisiejsze czytania: 1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12; Łk 6, 6-11 (Łk 6, 6-11) - Kliknij, aby przeczytać. W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii wg św. Łukasza, czytamy o uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką.  Uzdrowienie to ma miejsce w szabat, co wprawia we wściekłość faryzeuszów. Ale po kolei...Jezus przychodzi nauczać do synagogi. Faryzeusze i uczeni w Piśmie cały czas Go obserwują i próbują złapać na czymś niestosownym...wyłapać jakieś "wywrotowe" zdanie...pochwycić na bluźnierstwie. Albo na złamaniu prawa...Tak się składa, że w synagodze znajduje się człowiek z uschłą prawą ręką. Jezus stawia go na środku zgromadzenia ..wyprowadza go na środek...tak by wszyscy go dobrze widzieli. To zupełnie inaczej niż we wczorajszym czytaniu z Ewangelii, gdzie Jezus dokonuje uzdrawia chorego na osobności...z dala od tłumu... Tu ma miejsce uzdrowienie p

Spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!

Obraz
9 WRZEŚNIA 2018 Niedziela XXIII tygodnia okresu zwykłego Dzisiejsze czytania: Iz 35, 4-7a; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10; Jk 2, 1-5; Mk 7, 31-37 (Mk 7, 31-37) - Kliknij, aby przeczytać. Kiedy wsłuchuję się w ten fragment z Ewangelii, zawsze patrzę głębiej...Bo co widzimy w scenie, nakreślonej przez św. Marka? Uzdrowienie głuchoniemego...Jezus bierze chorego na bok, wkłada palce w jego uszy, śliną dotyka mu języka i wypowiada słowo: Effatha....Otwórz się. Chory natychmiast odzyskuje zdrowie. Tak to zdarzenie zostało nakreślone przez ewangelistę...ale czy naprawdę chodzi wyłącznie o uzdrowienie? Ja - kiedy słucham tego fragmentu, odnoszę wrażenie, że Jezus mówi do każdego z nas Effatha...Przychodzi do nas...wyciąga nas z tłumu...bierze na bok...A potem mówi "otwórz się" do tych sfer w naszym życiu, które są zamknięte na Jego działanie. Jak wiele dziś jest osób niemych i głuchych duchowo...ich uszy zamknięte są na Ewangelię. ich język nie głosi Chwały Bożej...Czytają

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Obraz
8 WRZEŚNIA 2018 Sobota XXII tygodnia okresu zwykłego Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny Dzisiejsze czytania: Mi 5, 1-4a; Ps 96,1-2.11-13; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23 (Mt 1, 1-16. 18-23) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii wsłuchujemy się w rodowód Chrystusa. Gdyby spojrzeć na ten fragment powierzchownie, można dojść do wniosku, że jest nudny, niepotrzebny, nie warty odczytywania na głos, w czasie liturgii. Po co nam słuchać dziesiątek imion, których i tak nie zapamiętamy...To bardzo płytkie i naiwne podejście. Podobne odczucie może się budzić w człowieku, który czyta Księgę Kronik... Wiemy jednak...przynajmniej mam nadzieję, że każdy z nas ma tę świadomość iż Biblia jest księgą natchnioną. Każde zawarte w Piśmie Świętym zdanie jest ważne...Każda perykopa, nawet jeżeli wydaje się nam niezrozumiała czy nudna, ma jakiś cel...Bóg chce przez każdy wyraz w każdej z ksiąg Starego i Nowego Testamentu coś przekazać... Spójrzmy raz jeszcze na genealogię Jezusa...wś

Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego;

Obraz
5 WRZEŚNIA 2018 Piątek XXII tygodnia okresu zwykłego wspomnienie dowolne świętego Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika Dzisiejsze czytania: 1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40; Łk 5, 33-39 (Łk 5, 33-39) - Kliknij, aby przeczytać. Sprawa postów była tematem spornym...uczniowie Jana pytali: dlaczego my i uczniowie faryzeuszów poszczą...a Twoi Jezu uczniowie nie...Jakby post miał wszystko rozwiązywać... Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli. Tak odpowiada Jezus....A co to dla nas znaczy? Czy post naprawdę jest ważny? Jest...I przyznaję, że mnie pomaga w rozwoju duchowym... Ale post nie jest istotą wiary...Nie jest fundamentem wiary...Nie można z postu zrobić filaru życia duchowego...jedynej drogi do zbawienia...Bo jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus... Czytamy: "Nie ma w żadnym innym zbawienia"... Jezus jest Pa