Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2020

Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Obraz
31 MAJA 2020 Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Czytania: (Dz 2, 1-11); (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34); (1 Kor 12, 3b-7. 12-13);  Aklamacja; (J 20, 19-23); Wsłuchujemy się dziś w fragment Ewangelii św. Jana. Zmartwychwstały Jezus przychodzi do uczniów i daje im Ducha Świętego. Myślę, że uczniowie do końca nie zdawali sobie sprawy Kim jest Duch Święty... W końcu to najbardziej tajemnicza Osoba z całej Trójcy. Wydaje nam się, że wielu z nas ma z Nim sporo problemów. W mszy Wigilii Pięćdziesiątnicy Jezus mówi o Duchu Świętym: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. W rozmowie z Nikodemem porównuje działanie Ducha Świętego do wiatru. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Duch Święty jest Tym, który uzdolni uczniów do działania. Wleje w ich serca odwagę

Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną.

Obraz
30 MAJA 2020 Sobota Sobota siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 28,16-20.30-31); (Ps 11,4-5.7); Aklamacja (J 16,7.13); (J 21,20-25); Pierwsza rzecz jaka rzuca się w oczy w tym fragmencie to pytanie Piotra:  Panie, a co z tym będzie? Skąd to pytanie? Co tak naprawdę interesowało Piotra? Jezus dopiero go powołał ponownie.... (trzykrotne pytanie o miłość...) a ten pyta co z nim będzie? (w sensie co będzie z Janem?) Prawdę mówiąc Piotra nie powinno to zbytnio interesować...powiedzielibyśmy mu dziś... Piotrze pilnuj swojego nosa, bo kto jak kto, ale to Jan okazał się być wierny...to on zdał celująco test z uczniostwa...a Ty? Zaparłeś się...i Jezus musiał Ci zrobić "egzamin poprawkowy"...A teraz pytasz: a co z nim będzie? To takie ludzkie... Przecież my również tego doświadczamy...interesuje nas wszystko dokoła...tylko nie własne życie... Chcielibyśmy może nawet ingerować w życie innych...w rozwój innych...a gdzie w tym czasie sami się znajdujemy? Jezu

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?

Obraz
29 MAJA 2020 Piątek Piątek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 25,13-21); (Ps 103,1-2.11-12.19-20); Aklamacja (J 14,26); (J 21,15-19); Czy kochasz mnie. To kluczowe pytanie, jakie Pan Jezus zadał Piotrowi. Pozytywna odpowiedź stała się podstawą jego posługi: "Paś owce moje". To trzykrotne pytanie było jakby odpowiedzią na trzykrotne zaparcie się. Piotr trzy razy wyznał "Nie znam Go"...Teraz trzykrotnie odpowiedział "Kocham Cię Panie". A Jezus po raz kolejny powoływał go na swojego ucznia, czego najlepszy dowodem są słowa na końcu dzisiejszej perykopy: A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! Piotr już wcześniej poszedł za Jezusem...szedł z Nim przez trzy lata, ale w chwili próby odszedł. Teraz wszystko miało się zmienić...Jezus uświadamia Piotrowi, że deklaracja miłości, niesie za sobą konsekwencje.... Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zest

Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie.

Obraz
28 MAJA 2020 Czwartek Czwartek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 22,30;23,6-11); (Ps 16,1-2.5.7-11); Aklamacja (J 17,21); (J 17,20-26); Zatrzymujemy się nad fragmentem z Ewangelii św. Jana. Jezus modli się w niej za uczniów, ale nie tylko za nich, bo wychodzi o krok dalej - prosi za wszystkich ludzi, do których uczniowie dotrą ze Słowem Bożym. Do ludzi wszystkich czasów, którzy będą wierzyć w Jezusa. Jezus prosi: Aby wszyscy stanowili jedno. Na wzór jedności Trójcy Świętej. Jedność wśród wierzących jest świadectwem dla świata. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał. Czy potrafimy starać się o taką jedność? Dziś jest to trudniejsze niż w czasach Jezusa. Problem jedności w czasie powstawania tekstu Ewangelii według św. Jana mógł polegać na konfliktach narodowych i porzucaniu wiary pod wpływem nacisków ze strony synagogi, czyli judaizmu. A dziś konflikty zdarzają się nie tylko na tle narodowym czy religijnym, ale także w łonie sam

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Obraz
27 MAJA 2020 Środa Środa siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 20,28-38); (Ps 68,29-30.33-36); Aklamacja (J 17,21); (J 17,11b-19); Jezus modli się o jedność między uczniami... Aby tak jak My stanowili jedno. Jedność między nami powinna być wzorowana na jedności Chrystusa z Ojcem. Ale o jedności wiele zostało już powiedziane... ważne są następne wersy dzisiejszego fragmentu. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Widzimy kontrast między tym, co daje Jezus, a tym, co daje świat... On przekazał nam Słowo, słowo, które jest Słowem Boga...a świat? a świat każdego dnia oferuje nam swoją niechęć...nienawiść... wyłącznie dlatego, że jesteśmy chrześcijanami...uczniami Chrystusa... Świat nas nienawidzi, bo nie jesteśmy stąd... Tyle mówi się o ksenofobii...a niechęć do chrześcijan jest najlepszym wyrazem ksenofobii. W końcu "nie jesteśmy z tego świata". My nie należymy - w sensi

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

Obraz
26 MAJA 2020 Wtorek Wtorek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 20,17-27); (Ps 68,10-11.20-21); Aklamacja (J 14,16); (J 17,1-11a); W czytaniu na dziś słuchamy mowy Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jezus w swojej mowie podkreśla, że jest umiłowanym Synem Ojca oraz że teraz wraca do Ojca. Jego powrót do pełni swojej chwały dokona się przez krzyż. Jezus rozpoczyna modlitwę od wyrażenia własnych potrzeb, potem modli się za uczniów i świat, do którego ich wysyła. Pierwsze, co możemy zauważyć w tej modlitwie to wzajemne otaczanie się chwałą. Jezus prosi Ojca, by Go otoczył chwałą. Kiedy Ojciec otoczy Syna chwałą, Syn otoczy chwałą Ojca. Otaczanie się wzajemnie chwałą przez Ojca i Syna polega na udostępnieniu poznania Boga jako Ojca i Syna, a także na poznaniu ich jedności. Pomimo tego rozróżnienia Bóg pozostaje jeden i jedyny. Przyjęcie przez Jezusa chwały Ojca jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż jest On Bogiem. Ważna w Ewangelii na dziś jest również modlitw

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

Obraz
25 MAJA 2020 Poniedziałek Poniedziałek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 19,1-8); (Ps 68,2-7); Aklamacja (Kol 3,1); (J 16,29-33); Jam zwyciężył świat - mówi dziś do nas Jezus... zwyciężył wszystko to, co ze światem związane. A nas często przeraża to, co świat nam dziś oferuje... Czasami boimy się włączyć telewizor... Bo z niebieskiego ekranu uderzają w nas niepokoje tego świata... Ale Jezus mówi do nas: To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. On mówi nam, głosi swoje prawdy: byśmy mieli pokój Pokój w Nim... To On jest dawcą pokoju...prawdziwego pokoju... Takiego, który pokonuje wszystkie niepokoje...niepokoje, które może nam zaoferować świat. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. Jezus nie mówi: na świecie będzie wam dobrze... nie oferuje sielankowego życia... Nie gwarantuje ciągłego uznania ze strony "tego świata." Mówi jasno i wyraźnie: Na świecie doznacie ucisku. A my często tak łatwo załamu

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Obraz
24 MAJA 2020 Niedziela Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Czytania: (Dz 1, 1-11); (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9); (Ef 1, 17-23); Aklamacja (Mt 28, 19. 20); (Mt 28, 16-20); Dziś zatrzymujemy się na fragmencie z Ewangelii św. Mateusza. Zmartwychwstały Jezus spotyka się z uczniami na jednym ze wzgórz Galilei. Czemu akurat tam? Galilea była terytorium granicznym między Jerozolimą a terenami pogańskim. Tutaj Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną i stąd po zmartwychwstaniu rozesłał uczniów na misje. Odtąd każde miejsce, w którym czci się Jezusa i Boga w Trójcy Jedynego, jest święte. Nie tylko Jerozolima. Galilea zawsze była życzliwa Jezusowi. (w przeciwieństwie do Jerozolimy, która stała się miejscem Jego odrzucenia, zdrady, śmierci.) Galilea jest też miejscem szczególnie ważnym dla uczniów. Tutaj miały miejsce kluczowe wydarzenia: powołanie nad jeziorem Genezaret, Kazanie na Górze, góra Tabor, burza na jeziorze, uzdrowienie ślepego, wskrzeszenie młodzieńca z Na

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.

Obraz
23 MAJA 2020 Sobota Sobota szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 18,23-28); (Ps 47,2-3.8-10); Aklamacja (J 16,28); (J 16,23b-28); O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Jak często prosimy w imię Jezusa? Może prosimy po prostu...nasza modlitwa prośby jest jednak w ten sposób uboższa. A może często myślimy sobie, że o coś nie wypada prosić...bo można prosić tylko o "rzeczy duchowe". Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje...No właśnie...o nic nie prosimy w Jego imię. Nie powołujemy się na autorytet Jezusa...nie wołamy do Boga...w imię Jezusa proszę o... A często układamy też długie, kwieciste modlitwy...a czasem wystarczy modlić się imieniem: Jezus. Starajmy się by nasza modlitwa prośby nabierała nowej...lepszej...jakości... Módlmy się w Jego imię... Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Bóg chce spełniać nasze prośby...Tylko musimy nauczyć się prosić...On nam da to, o co prosimy...bo chce by nasza radość była pełna. B

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.

Obraz
22 MAJA 2020 Piątek Piątek szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 18, 9-18); (Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7); Aklamacja; (J 16, 20-23a); Słyszeliśmy już ten fragment Ewangelii. Przynajmniej częściowo. Dziś dostajemy go w nieco rozszerzonej wersji. Jezus mówi: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Odejście Jezusa będzie wiązać się ze smutkiem uczniów. Cały świat wokół będzie się weselił. Będzie się cieszyć, że udało się wyeliminować Tego, który mącił ich spokój. Jezus mówi jednak, że ten stan jest tylko tymczasowy. Smutek zamieni się w radość. Jezus zmartwychwstanie... Pośle Ducha Świętego. A uczniowie pójdą głosić Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. Będą głosić z mocą... Będą temu towarzyszyć cuda. I właśnie to jest zapowiedź radości. Ten smutek, który zamienia się w radość zostaje przez Jezusa porównany do bólów porodowych i radości z nowonarodzonego dziecka. Wiele kobiet potwierdza to, o czym dziś mówi Pan Jezus: że kobieta zapomina o bólu por

Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.

Obraz
21 MAJA 2020 Czwartek Czwartek szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 18,1-8); (Ps 98,1-4); Aklamacja (J 14, 18); (J 16, 16-20); Kilka prawd z tego fragmentu Ewangelii: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. W tych słowach była zapowiedź męki i zmartwychwstania, ale uczniowie nie rozumieli tego...Ale z Bożej Perspektywy chwilą jest również ten czas, który minął od momentu wypowiedzenia tych słów...minęło 2000 lat...My - wierzący w Chrystusa - czekamy na Jego powtórne przyjście...I w tym kontekście też należy odczytać te słowa... Uczniowie nie rozumieli też co znaczy: Idę do Ojca? Myśląc po ludzku, nie dopuszczali do siebie możliwości, że ich Pan i Nauczyciel może odejść...że nie będą Go oglądać w taki sposób, jak dotychczas. a to, że idzie do Ojca...totalna abstrakcja...to by znaczyło, że opuszcza ziemię...Że nigdy nie porozmawiają z Nim...że nie będą z Nim jeść...że nie będą już więcej ś

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.

Obraz
20 MAJA 2020 Środa Środa szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 17,15.22-18,1); (Ps 148,1-2.11-14); Aklamacja (J 14,16); (J 16,12-15); Jezus mówi uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Z jednej strony Jezus ma uczniom wiele do powiedzenia, ale z drugiej strony wie, że nie są gotowi na poznanie całej prawdy...Dlatego muszą oczekiwać na przyjście Ducha Świętego, który nazwany tutaj jest Duchem Prawdy. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. To On - Duch Prawdy doprowadzi uczniów...a więc doprowadzi i każdego z nas do całej prawdy. Prawdy o Bogu, o zbawieniu, o nas samych...Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna...choć jest osobną osobą, to należy do tej samej Trójcy...zatem Jego działania nie są "samowolką". Wszystko to, co mówi...pochodzi od samego Boga. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ

Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie.

Obraz
19 MAJA 2020 Wtorek Wtorek szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 16,22-34); (Ps 138,1-3.7c-8); Aklamacja (J 16,7.13); (J 16,5-11); Uczniowie pragnęli - bez wątpienia - by Jezus pozostał z nimi na zawsze...Każdy by tego pragnął, ale Jezus uświadamia ich, że musi odejść...Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Dziś już wiemy, że Jezus mówił o Duchu Świętym...Odejście Chrystusa było konieczne by Kościół mógł pójść na przód...gdyby Jezus został na zawsze z uczniami, nic nie zmieniłoby się...Dalej wspólnie by się modlili...chodzili od wioski do wioski...i tak "wesoło" upływałby czas...Jezus umarłby śmiercią naturalną...i przeszedłby do historii jako jeden z wielu nauczycieli...Ale konkretnie nic nie zmieniłoby się ani w życiu uczniów...ani w życiu nikogo innego... Tymczasem Jezus mówi wyraźnie...Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie...tłumacz powyższego fragmentu użył słowa Pocieszyciel, ale bardz

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

Obraz
18 MAJA 2020 Poniedziałek Poniedziałek szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 16,11-15); (Ps 149,1-6a.9b); Aklamacja (J 15,26b.27a); (J 15,26-16,4a); Dziś w Ewangelii mamy dwa wątki. Pierwszy to zapowiedź posłania Ducha Świętego - Ducha Prawdy. Będzie On świadczył o Jezusie. I będzie Tym, który będzie umacniać uczniów w wierze. Umocnienie w wierze jest im potrzebne, bo przyjdzie także czas prześladowań. I to jest właśnie drugi wątek, który pojawia się w Ewangelii na dziś. Jezus mówi: Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. O ile prześladowanie chrześcijan przez ludzi niewierzących lub wyznających inny światopogląd jest bardziej zrozumiały, bardziej możliwy do wyobrażenia sobie, tak Jezus zapowiada uczniom zupełnie inny rodzaj prześladowań. Prześladowanie przez wierzących w tego samego Boga. Odrzucenie przez ludzi religijnych. Wrogami uczniów Jezusa są ludzie, którzy myślą, że służ

Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze.

Obraz
17 MAJA 2020 Niedziela Szósta Niedziela Wielkanocna Czytania: (Dz 8, 5-8. 14-17); (Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20); (1 P 3, 15-18); Aklamacja; (J 14, 15-21); Jezus odchodząc do Ojca, obiecuje posłać uczniom Pocieszyciela (Parakleta) Określenie Ducha Świętego, jako pocieszyciel, jest jednak takie nie do końca pełne. Greckie słowo parakletos nie da się tak jednoznacznie przetłumaczyć. Dosłownie znaczy "wezwany obok". Często spotykanym tłumaczeniem jest adwokat, czyli obrońca. Ale to też nie jest pełne rozumienie. Jakie zatem jeszcze polskie określenia są bliskie temu, Kim jest obiecywany przez Jezusa Duch Prawdy? Najczęściej spotykane określenia to: wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel… Każde z nich oddaje pewien aspekt działania Ducha Świętego. Kiedy weźmiemy wszystkie te polskie określenia jednocześnie, zobaczymy pełny obraz tego, Kim jest Ten, którego obiecuje Jezus. Czytam dalej: Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila,

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał.

Obraz
16 MAJA 2020 Sobota Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika Czytania: (Ap 12,10-12a); (Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9); (1 Kor 1,10-13.17-18); Aklamacja (J 17,19); (J 17,20-26); Zatrzymujemy się nad fragmentem z Ewangelii św. Jana. Jezus modli się w niej za uczniów, ale nie tylko za nich, bo wychodzi o krok dalej - prosi za wszystkich ludzi, do których uczniowie dotrą ze Słowem Bożym. Do ludzi wszystkich czasów, którzy będą wierzyć w Jezusa. Jezus prosi: Aby wszyscy stanowili jedno. Na wzór jedności Trójcy Świętej. Jedność wśród wierzących jest świadectwem dla świata. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał. Czy potrafimy starać się o taką jedność? Dziś jest to trudniejsze niż w czasach Jezusa. Problem jedności w czasie powstawania tekstu Ewangelii według św. Jana mógł polegać na konfliktach narodowych i porzucaniu wiary pod wpływem nacisków ze strony synagogi, czyli judaizmu. A dziś konflikty zdarzają się nie tylko na tle narodowym czy religij

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Obraz
15 MAJA 2020 Piątek Piątek piątego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 15,22-31); (Ps 57,8-12); Aklamacja (J 15,15b); (J 15,12-17); Jezus daje uczniom Swoje Przykazanie. Jest to przykazanie wzajemnej miłości na podobieństwo Chrystusa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Najważniejsze z przykazań to wzajemne miłowanie się. Miłość nigdy nie stoi w miejscu. Miłości nie można sobie zatrzymać, schować pod łóżkiem, ulokować bezpiecznie w skarbcu. Miłość powinna "iść dalej." Ojciec umiłował Syna...a Syn Ojca....Syn umiłował nas...My zaś powinniśmy trwać w tej miłości...Ale powinniśmy też nieść ją dalej...przekazywać dalej...Jak? Miłując się wzajemnie. Szczytem miłości jest całkowite poświęcenie się dla drugiego człowieka. Włącznie z oddaniem za niego życia. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To właśnie uczynił dla nas Chrystus. Oddał swoje życie, by każdy z nas mógł

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!

Obraz
14 MAJA 2020 Czwartek Święto św. Macieja, Apostoła Czytania: (Dz 1,15-17.20-26); (Ps 113,1-8); Aklamacja (J 15,16); (J 15,9-17); Miłość...Tak wiele się o niej mówi...Ale z praktyką jest już gorzej. Dziś w Ewangelii Jezus mocno podkreśla znaczenie miłości braterskiej w naszym życiu. I tłumaczy jak ta miłość powinna się objawiać. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Miłość Chrystusa do nas wynika z Miłości Jego Ojca do Niego. Ojciec Jego umiłował...A On umiłował nas...My zatem powinniśmy trwać w tej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Trwanie w tej miłości objawia się poprzez zachowywanie przykazań...Nie trzeba nic więcej...To tak niewiele...Ale i tak wiele zarazem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Najważniejsze z przykazań to wzajemn

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Obraz
13 MAJA 2020 Środa Środa piątego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 15,1-6); (Ps 122,1-2.4-5); Aklamacja (J 15,4.5b); (J 15,1-8); Dziś słuchamy fragmentu Ewangelii, w którym Jezus porównuje się do winnego krzewu. Jest to piękny obraz, który pokazuje łączność latorośli z winnym krzewem. Tak właśnie my powinniśmy być zjednoczeni z Chrystusem. Żaden liść ani gałązka nie są samowystarczalne. To dzięki winnemu krzewowi mogą czerpać siłę do wzrostu. Dzięki niemu żyją. Podobnie jest z nami i naszą relacją z Jezusem. To dzięki Niemu mamy siłę do stawiania czoła codziennym przeciwnościom życia. To On jest (a przynajmniej powinien być) fundamentem naszego życia, bo przecież dzięki Niemu żyjemy. Jego decyzja o poświęceniu się dla nas, otworzyła nam drogę do zbawienia. Każda gałązka, liść, które spadną na ziemię prędzej czy później zwiędną, uschną i nadają się tylko do wyrzucenia na śmietnik. Z nami będzie podobnie. Jeśli odłączymy się od Chrystusa - źródła naszego życia, zwięd

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.

Obraz
12 MAJA 2020 Wtorek Wtorek piątego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 14,19-28); (Ps 145,10-13.21); Aklamacja (J 3,15); (J 14,27-31a); Już pierwsze zdanie dzisiejszego fragmentu daje nam sporo do myślenia. Jezus przychodzi by dać nam pokój. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Jezus jest Księciem Pokoju... Ale jaki jest ten Jego pokój? Czy jest to pokój w naszym...ludzkim rozumieniu? Jezus mówi dalej...Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. No właśnie...Nie tak jak daje świat... Dla świata pokój to brak wojny...To pojęcie polityczne...społeczne... Pokój to czas stabilizacji...rozwoju gospodarczego...itp...Pewnie w podobny sposób interpretowali to pojęcie współcześni Jezusowi...Kiedy mówił On, że przyszedł by przynieść pokój...wyobrażali sobie, że pokona okupanta rzymskiego i zaprowadzi pokój w sensie politycznym w Izraelu...Ale Jezus podkreślił... Ja chcę dać wam pokój w inny sposób niż świat daje pokój...Bo świat często chce dawać pokój poprzez wojnę...Widzimy prz

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.

Obraz
11 MAJA 2020 Poniedziałek Poniedziałek piątego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 14,5-18); (Ps 115,1-4.15-16); Aklamacja (J 14,26); (J 14,21-26); Gdybym miał wskazać temat przewodni dzisiejszej Ewangelii, bez wątpienia byłaby to miłość. Jezus pokazuje uczniom, jak powinna przejawiać się szczera miłość do Niego. A jak Tobie się wydaje? W jaki sposób najdoskonalej pokazać, że kochamy Jezusa? Oczywiście pomysłów może być wiele, ale Jezus wskazuje dziś, że Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. A potem powtarza je w odwróconej formie: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A gdybyśmy jeszcze nie do końca pojęli Jego słowa to powtarza trzeci raz, ale stosując przeczenie: Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Kiedy powtarzamy coś kilka razy, ma to na celu utrwalenie tej prawdy, którą przekazujemy. Jest to stara metoda dydaktyczna a Jezus jest najlepszym na świecie dydaktykiem, dlatego właśnie ją stosuje. Wiemy zatem, że tą mega wa

Niech się nie trwoży serce wasze.

Obraz
10 MAJA 2020 Niedziela Piąta Niedziela Wielkanocna Czytania: (Dz 6, 1-7); (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19); (1 P 2, 4-9); Aklamacja; (J 14, 1-12 ); Wielu z Was powyższy tekst może się wydać dziwnie znajomy. Może ktoś spyta: Hej czy przypadkiem się nie pomyliłeś? Przecież fragmenty dzisiejszej perykopy słyszeliśmy w ostatnich dniach. Rzeczywiście kolejny raz zatrzymujemy się nad tym fragmentem. Można więc zadać sobie pytanie: dlaczego? Co takiego jest w czternastym rozdziale Jana wersach 1 - 12 że słyszymy go tak często w tak krótkim odstępie czasu? I czy mogę jeszcze coś więcej z niego wyciągnąć? Czy mogę napisać komentarz, który nie będzie powtarzaniem trzy razy tych samych myśli? Spróbuję zatem wyciągnąć z tej Ewangelii na dziś jakieś poruszające myśli, które - mam nadzieję - będą świeże, nowe... niepowtarzalne. W końcu wierzę, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Tym razem będzie w punktach. 1. Jezus rozpoczyna swoją mowę od słów niech się nie trwoży serce wasze. I tutaj ch

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Obraz
09 MAJA 2020 Sobota Sobota czwartego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 13,44-52); (Ps 98,1-4); Aklamacja (J 6.63b,68b); (J 14,7-14); Dużo ważnych myśli pada w tym fragmencie na dziś. Już od pierwszych wersów. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Poznać Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Ojca. Często trudno nam dobrze poznać Boga. Dlatego powinniśmy starać się dobrze poznać Jezusa. Wtedy znajdziemy drogę do poznania Boga. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jezus jest współistotny Ojcu...mówimy w wyznaniu wiary. Winnym miejscu Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wszystkie te myśli sprowadzają nas do tej prawdy: poznanie Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Boga Ojca. Ale jest jeszcze druga część fragmentu Ewangelii na dziś. Przyznaję, że ten fragment jest jednym z tych, które mnie niezwykle fascynują. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od ty

Ja jestem dobrym pasterzem.

Obraz
08 MAJA 2020 Piątek Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika Czytania: (Dz 20,17-18a.28-32.36); (Ps 100,1-5); (Rz 8,31b-39); Aklamacja (J 10,14); (J 10,11-16); Kontynuujemy rozmyślanie wokół Ewangelii wg. św. Jana. Jezus mówi dziś: Ja jestem dobrym pasterzem. Zestawia przy tym obraz pasterza z obrazem najemnika. Słyszymy, że dobry pasterz oddaje życie za owce. Najemnik zaś ucieka, ponieważ owce nie należą do niego. Pasterz jest właścicielem stada. Owce należą do niego. Oddaje życie za owce, bo owce są jego życiem. Poświęcił dla nich życie w momencie podjęcia decyzji o takim a nie innym zajęciu. Zainwestował w stado swój czas, ale i pieniądze. Postawił wszystko na jedną kartę. Gdyby utracił stado, jego życie straciłoby cel i sens. Myślę, że takie podejście do hodowli niewiele się zmieniło. Jest wielu ludzi, którzy poświęcają całe swoje życie trosce o swoją trzódkę. A kiedy z hodowlą dzieje się coś złego, odbija się to na zdrowiu a czasem i życiu gospodarza. W przypowieś

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.

Obraz
07 MAJA 2020 Czwartek Czwartek czwartego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 13, 13-25); (Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27); Aklamacja; (J 13,16-20); Scena dzisiejszej Ewangelii rozgrywa się w wieczerniku, zaraz po umyciu nóg. Jezus przekazuje uczniom ważne prawdy, które będą im potrzebne, gdy będą wykonywać powierzoną im misję. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Sługa nie wychodzi przed szereg, nie staje ponad swoim panem. Jezus pokazuje uczniom, że muszą być wolni od pychy. Nie mogą panować i wywyższać się tylko dlatego, że są tymi, którzy znają bezpośrednio Jezusa. Jest to również lekcja dla nas, choć niestety trudno ją nam odrobić. Wiele razy zdarza się nam, że chcemy być "więksi" niż Jezus. Chcemy mniej cierpieć albo wcale nie cierpieć. Nie chcemy służyć, ale by nam służono. Chcemy być szanowani i poważani,

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Obraz
06 MAJA 2020 Środa Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba Czytania: (1 Kor 15,1-8); (Ps 19,2-5); Aklamacja (J 14,6b.9c); (J 14,6-14); W Ewangelii na dziś zatrzymujemy się na dialogu Jezusa z uczniami. Jezus wskazuje, że jest jedyną drogą do Ojca. Wiele jest dróg poznania Boga, większość to ślepe uliczki. Jedyną słuszną drogą... drogą prowadzącą do celu jest Jezus Chrystus i tylko przez Chrystusa możemy poznać Ojca. Poznanie Chrystusa jest jednoznaczne z poznaniem Ojca. Oczywiście różnie rozumie się słowo poznać kogoś. Można kogoś poznać na zasadzie wzajemnego przedstawienia się sobie. Możesz powiedzieć wtedy, że poznałeś jakąś osobę, możesz mówić np. o znaniu kogoś z widzenia. Ale jest też drugie rozumienie słowa poznać. To inaczej być z kimś w bliskiej relacji. Znam kogoś, więc wiem o tej osobie wszystko. I właśnie o to chodzi Jezusowi. Mówi On uczniom, że poznali już Ojca... Budzi to w uczniach zdziwienie i Filip prosi Jezusa, by pokazał im Ojca. Dlaczego?

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.

Obraz
05 MAJA 2020 Wtorek Wtorek czwartego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 11, 19-26); (Ps 87 (86), 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7); Aklamacja; (J 10, 22-30); W Ewangelii cały czas krążymy wokół tematu pasterzy i owiec. Żydzi domagają się od Jezusa odpowiedzi czy jest Synem Bożym. Chcą, by powiedział im to otwarcie. Jezus odpowiada, że powiedział, ale nie wierzą. Nie wierzą ani na podstawie słów ani na podstawie czynów. Jezus od razu też wyjaśnia jaka jest przyczyna tej niewiary. Nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. W tych dosadnych słowach Jezus wyraźnie rozdziela ludzi na tych, którzy "są z Jego owiec" i tych, którzy "nie są z Jego owiec". Wiemy czym charakteryzują się ci drudzy. Co zatem decyduje o tym, że ktoś jest z Jezusowego stada? Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Owce Jezusa słuchają Jego głosu. Wyraźnie trzeba postawić różnicę między słyszą a słuchają. Słyszeć nie jest równoznaczne ze słuchaniem. Słuchać słyszeć i realizować

Ja jestem dobrym pasterzem.

Obraz
04 MAJA 2020 Poniedziałek Poniedziałek czwartego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Dz 11,1-18); (Ps 42,2-3; Ps 43,3-4); (J 10,14); (J 10,11-18); Jezus w przypowieści zestawia pasterza z najemnikiem. Pasterz przedstawiony jest, jak ktoś, kto oddaje życie za owce. Pasterz jest właścicielem owiec. Zainwestował mnóstwo pieniędzy w kupno stada. Dlatego między innymi zależy mu na owcach. Ale nie tylko. Pasterz jest związany z owcami. Dba o nie...zna je po imieniu...inwestuje w mnie swój czas...swoje pieniądze. Cieszy się gdy rozrasta się stado. Tak to wygląda patrząc na tę przypowieść dosłownie. Pasterz oddaje życie za owce, bo owce są dla niego życiem. Pasterz poświęcił swoje życie dla owiec, podejmując decyzje o zostaniu pasterzem. Gdyby wybrał inną drogę, poświęciłby swoje życie dla tamtego zajęcia. Zostając pasterzem postawił wszystko na jedną kartę. Utrata stada jest równa utracie celu i sensu życia. Dziś to podejście niewiele się zmieniło. Kilka lat temu cz

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości.

Obraz
03 MAJA 2020 Niedziela Czwarta Niedziela Wielkanocna Czytania: (Dz 2, 14a. 36-41); (Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6); (1 P 2, 20b-25); Aklamacja; (J 10, 1-10); Zatrzymujemy się dziś na fragmencie Ewangelii wg. św. Jana, w której Jezus wykłada prawdy o zbawieniu posługując się obrazami owiec i owczarni. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Przez bramę wchodzi tylko pasterz. Każdy inny jest rozbójnikiem albo złodziejem. Dlaczego Jezus wymienia oddzielnie złodziei i rozbójników? pierwsi włamywali się do domów i zagród, drudzy często mieszkali na odludziu i napadali na podróżnych i prowadzoną trzodę. Pasterze musieli stale pilnować, by ani jedni, ani drudzy nie przywłaszczyli sobie owiec powierzonych ich opiece. Jezus mówi, że jest bramą owiec. Ale wiemy też, że Jezus mówi o sobie, że jest pasterzem. Wbrew pozorom te dwa określenia nie wykluczają się. Pal

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Obraz
02 MAJA 2020 Sobota Sobota trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego Czytania: (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab); (Jdt 13, 18bcda. 19-20); (Kol 1, 12-16); (J 19, 27); (J 19, 25-27); Dziś - we wspomnienie NMP Królowej Polski (przeniesione z niedzieli na dzień dzisiejszy), wsłuchujemy się w fragment Ewangelii, który nazywamy testamentem z krzyża. Jezus oddaje swoją Matkę pod opiekę uczniowi, którego miłuje. Od tej godziny uczeń bierze Ją do siebie. Co to dla nas znaczy? Maryja staje się i naszą Matką. Jako uczniowie Chrystusa, możemy się do Niej zwracać z każdą swoją potrzebą i mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani. Jezus oddał nam - prostym, grzesznym ludziom - pod opiekę swoją najukochańszą osobę - własną rodzicielkę - byśmy mogli doświadczyć tej miłości, jaką Jego darzyła. Kiedy wsłuchujemy się w kolejne rozdziały Ewangelii opisujące życie Maryi i dzieciństwo Jezusa, widzimy, że w każdym momencie jest Ona Pokorną Służebnicą...zauważamy to także i tu. Maryja stoi pod krzyżem...s