Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2019

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności.

Obraz
31 SIERPNIA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie dowolne św. Józefa z Arytmatei Czytania: (1 Tes 4, 9-11); (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 ); Aklamacja (J 13, 34); (Mt 25, 14-30); (Mt 25, 14-30) - Kliknij, aby przeczytać. Przypowieść o talentach jest dobrze znana chyba każdemu z nas...Ale za każdym razem można odkryć w niej coś nowego...Ale spójrzmy na nią od początku:  Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Władca rozdziela swój majątek między sługi...Każdy dostaje inną ilość... Czytam: każdemu według jego zdolności...Im bardziej "zdolny", tym dostaje więcej... Jest to oczywiste...więcej zadań zawsze daje się człowiekowi, który ma większe predyspozycje. Większa odpowiedzialność spoczywa na człowieku "bardziej uzdolnionym". Oczywiście dzisiaj kładzie się nacisk tak zwany handicap...czyli wyrównanie szans, by c

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Obraz
30 SIERPNIA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Ward Czytania: (1 Tes 4, 1-8); (Ps 97 (96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12); Aklamacja (Łk 21, 36); (Mt 25, 1-13); (Mt 25, 1-13) - Kliknij, aby przeczytać. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny...Dlatego musimy czuwać... Pytanie jakie się nasuwa jest takie, do której grupy "panien" będziemy się zaliczać. Przypowieść jest bardzo życiowa...wskazuje na to, że w naszych codziennych obowiązkach potrzebna jest przedsiębiorczość i zapobiegliwość...Panny rozsądne wzięły z sobą zapas oliwy. To jest logiczne zachowanie...przecież nie było wiadomo kiedy przybędzie Pan Młody. Nierozsądne nie wzięły zapasu...nie zabezpieczyły się...i zabrakło im oliwy...co było łatwe do przewidzenia. Roztropne nie chcą się podzielić, bo boją się, że może i im zabraknąć...dlatego nierozsądne idą zrobić zakupy...zapominając przy tym o ich misji - oczekiwaniu na Pana Młodego. Kiedy ten przybywa...tylko część panien wchodzi razem z nim...

«Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela»

Obraz
29 SIERPNIA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana Chrzciciela Czytania: (Jr 1, 17-19); (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17); Aklamacja (Mt 5, 10); (Mk 6, 17-29); (Mk 6, 17-29) - Kliknij, aby przeczytać. Ewangelia na dziś przybliża nam opis męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. Okoliczności są nam - jak mi się zdaje - dobrze znane. Król Herod wyprawia ucztę, gdzie tańczy Salome - córka Herodiady. Król zachwycony pięknym tańcem obiecuje dać dziewczynie wszystko, czego tylko zażąda. A Salome, po naradzie z matką, prosi o głowę Jana. Okrutna zbrodnia na ostatnim proroku Starego Testamentu, dokonała się z nienawiści. Bynajmniej nie była to nienawiść Heroda, bo ten - jak czytam - czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. To nienawiść Herodiady doprowadziła do śmierci Jana. Jeden grzech pociągnął za sobą kolejny... jak lawina. Oczywiści

Podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.

Obraz
28 SIERPNIA 2019 Środa Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła Czytania: (1 Tes 2, 9-13); (Ps 139 (138), 7-8. 9-10. 11-12b); Aklamacja (1 J 2, 5); (Mt 23, 27-32); (Mt 23, 27-32) - Kliknij, aby przeczytać. Wracamy do fragmentu Ewangelii, w której Jezus mówi do faryzeuszy "Biada wam". Porównuje ich do grobów pobielanych... To kwintesencja obłudy. Odstawianie szopki. Nauczanie innych, jak mają żyć, ale nie trzymanie się tego na co dzień w swoim życiu. W Palestynie bielono groby, aby były dobrze widoczne. Obawiano się bowiem nieczystości rytualnej, którą mogło spowodować wejście na grób lub dotknięcie go nawet przez nieuwagę. Jak to się ma do nas i naszego życia? człowiek, który udaje chrześcijańskie życie jest widoczny już z daleka. Jego gra szybko wychodzi na jaw. I jakże często – niestety - sam aktor tego nie zauważa i gra dalej. Udawana pobożność i religijność to szczyt obłudy. To zakłamane życie, które jest antyświadectwem i

Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

Obraz
27 SIERPNIA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Moniki Czytania: (1 Tes 2, 1-8); (Ps 139 (138), 1b-3. 4-5); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mt 23, 23-26); (Mt 23, 23-26) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w ostatni fragment mowy Jezusa przeciw faryzeuszom. Na co szczególną uwagę dziś zwraca? "biada wam uczeni w Piśmie, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, bo (...) przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda." - w tym miejscu pada zarzut formalizmu...zbytniego rozdrabniania się...Jak to ma się do nas? I do czasów nam współczesnych? Kiedy zbytnio dbamy o szczegóły, zapominamy o tym, co ważne...Faryzeusze składali dziesięcinę z mięty, kopru i kminku...Chcieli przez to przekazać ludowi, że oddają dziesiątą część nawet tak niepozornej rzeczy jak zioła. Byłoby to postępowanie godne pochwały, gdyby nie fakt, że zapominali o sprawiedliwości, miłosierdziu i wierze. Nam też zdarzają się takie zachowania...Bo co tak naprawdę ważne jest w obchodzeni

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?

Obraz
26 SIERPNIA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Czytania: (Prz 8, 22-35); (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15); (Ga 4, 4-7); Aklamacja (Łk 1, 28); (J 2, 1-11); (J 2, 1-11) - Kliknij, aby przeczytać. W uroczystość NMP Częstochowskiej, w Ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy, czytam o weselu w Kanie Galilejskiej. Na wesele zaproszeni byli Jezus, uczniowie oraz Maryja. Mogłoby się wydawać, że nic nie zakłóci tego uroczystego dnia. Jednak staje się coś, co może narazić młodą parę na wstyd...brakuje wina...Wtedy zaczyna działać Matka Jezusa...jej interwencja przyczynia się do tego, że wesele zostaje uratowane...Ten pierwszy cud, którego dokonuje Jezus, to nie jest jakieś spektakularne uzdrowienie, czy wskrzeszenie...Ale właśnie cud w Kanie. Jezus nie chciał, by młodzi małżonkowie spalili się ze wstydu, z powodu wpadki z winem. Wesele u Żydów trwało kilka dni, zaproszona na nie była cała wioska, ludzie zwykle zadłużali się, by w

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.

Obraz
25 SIERPNIA 2019 Niedziela Niedziela - XXI Niedziela zwykła Czytania: (Iz 66, 18-21); (Ps 117 (116), 1b-2); (Hbr 12, 5-7. 11-13); Aklamacja (J 14, 6); (Łk 13, 22-30); (Łk 13, 22-30) - Kliknij, aby przeczytać. Każdy z nas stawia sobie pytania o zbawienie. Dziś Jezus daje nam odpowiedź na to, jak osiągnąć zbawienie. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Wchodzić przez ciasne drzwi, to pokonywać trudności, jakie niesie życie. Współczesny człowiek nie lubi jednak żadnych trudności. Nauczyliśmy się być wygodni... Zatem...przechodzenie przez ciasne drzwi wydaje się być rzeczą nieosiągalną... Bo przecież o wiele łatwiej jest przejść przez szeroką bramę, która otwiera się sama... (jak w supermarkecie) Ludzie pytają Jezusa: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pytanie też jest nieobce nam współczesnym...Ludziom, którzy kochają się w statystykach. Wielu z nas chciałoby dostać od Boga konkretne wyliczenia kto b

Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.

Obraz
24 SIERPNIA 2019 Sobota Sobota - Święto św. Bartłomieja, apostoła Czytania: (Ap 21, 9b-14); (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18); Aklamacja (J 1, 49b); (J 1, 45-51); (J 1, 45-51) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś - w święto świętego Bartłomieja Apostoła - wsłuchujemy się w fragment Ewangelii według świętego Jana. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o powołanie Bartłomieja (zwanego tu Natanaelem) odbywa się inaczej niż większości uczniów...w Ewangeliach czytamy, że to Jezus spotyka Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana...i mówi im: Pójdźcie za mną. W Ewangelii według świętego Jana Andrzej przyprowadza Piotra, Filip przyprowadza Natanaela. A w dalszej części tej Ewangelii jeszcze w kilku miejscach czytam o osobie, która przyprowadziła innych...Jednak chciałbym zatrzymać się na tym konkretnym - dzisiejszym fragmencie. Filip - jeden z uczniów - poznał Jezusa. Jest Nim zafascynowany i ma 100% przekonanie, iż jego Nauczyciel jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Chce tą nowiną podzielić s

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Obraz
23 SIERPNIA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Róży z Limy, dziewicy Czytania: (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22); (Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10); Aklamacja (Ps 25 (24), 4b. 5a); (Mt 22, 34-40); (Mt 22, 34-40) - Kliknij, aby przeczytać. Dwa przykazania miłości - Boga i bliźniego. Na tych dwóch opiera się całe Prawo i Prorocy. Tak odpowiada Jezus na pytanie uczonego w Piśmie. Boga kochać należy całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A bliźniego:  jak siebie samego. Co to znaczy kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą? Człowiek nie jest istotą wyłącznie cielesną... Jest istotą cielesno-duchową. Człowiek to ciało czyli fizjologia, psychika, rozum - czyli sfera intelektualna sfera emocjonalna - uczucia (które kojarzą się z sercem) no i w końcu sfera duchowa Kochać Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą...to kochać Go każdą cząstką, na którą się składam. Moja miłość może rodzić się tylko w sercu...ale będzie ona wtedy wyłącznie

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Obraz
22 SIERPNIA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Królowej Czytania: (Iz 9, 1-3. 5-6); (Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8); Aklamacja (Łk 1, 28); (Łk 1, 26-38); (Łk 1, 26-38) - Kliknij, aby przeczytać. Wszyscy znamy fragment o Zwiastowaniu, ale zatrzymajmy się przy nim kolejny raz... Anioł przychodzi do Maryi i oznajmia Jej, że została wybrana przez Boga na matkę Zbawiciela. Od Jej decyzji zależy tak naprawdę cały Plan...Młoda dziewczyna z Nazaretu może się przecież nie zgodzić...Jak każdy człowiek ma wolną wolę...i zawsze może powiedzieć Bogu "Nie". Ale Maryja jest od młodości pokorną służebnicą...według apokryfów od dziecka służyła w świątyni, pomagając swojemu wujowi - kapłanowi Zachariaszowi...(ojcu Jana Chrzciciela) To wzrastanie blisko Boga...było z pewnością pomocne w podjęciu decyzji, która wywróci Jej życie do góry nogami... Nam wszystkim tak lekko, łatwo i przyjemnie czyta się ten fragment: Ona zmieszała się...spytała jak to

Idźcie i wy do winnicy.

Obraz
21 SIERPNIA 2019 Środa Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża Czytania: (Sdz 9, 6-15); (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Mt 20, 1-16); (Mt 20, 1-16) - Kliknij, aby przeczytać. Fragment dzisiejszej Ewangelii przybliża nam przypowieść o robotnikach w winnicy. Bogaty gospodarz szuka ludzi do pracy w winnicy. Wychodzi kilkakrotnie w ciągu dnia i najmuje kolejnych robotników. Kiedy przychodzi pora zapłaty za dzień pracy, każdemu daje po równo... Bez względu na to, ile przepracował. Taka postawa wzbudza postawę buntu grupy robotników, która pracowała cały dzień. Dla nich to nieuczciwe, że dostali tyle samo, co ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Gospodarz daje taką odpowiedź: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? O czym jest ta przypowie

Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego.

Obraz
20 SIERPNIA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Bernarda, opata i doktora Kościoła Czytania: (Sdz 6, 11-24a); (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14); Aklamacja (2 Kor 8, 9); (Mt 19, 23-30); (Mt 19, 23-30) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś w Ewangelii kontynuowany jest wątek bogactwa...Wczoraj słuchaliśmy o bogatym młodzieńcu, który odszedł zasmucony, gdy Jezus powiedział: do zbawienia brakuje ci tylko sprzedać wszystko i za Mną pójść... Tamten człowiek, mimo że spełniał wszystkie przykazania...nie był gotów poświęcić wszystkiego, co posiadał...bogactwo było dla niego ważniejsze niż pójście za Chrystusem...Jezus komentuje to: łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Użyta przez Jezusa hiperbola stała się tematem dyskusji współczesnych teologów...jedni mówili, że ucho igielne to brama w Jerozolimie...ale ta powstała w późniejszych czasach, więc nie pasuje do tej teorii... Inni mówią, że w tłumaczeniu pojawił się błąd

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

Obraz
19 SIERPNIA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Jana Eudesa, prezbitera Czytania: (Sdz 2, 11-19); (Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44); Aklamacja (Mt 5, 3); (Mt 19, 16-22); (Mt 19, 16-22) - Kliknij, aby przeczytać. Wielu z nas zadaje sobie to pytanie...co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne... Jezus daje do zrozumienia bogatemu młodzieńcowi, że czasem nie wystarczy być dobrym... porządnym...sprawiedliwym...i w ogóle...takim "wzorem cnót"... Bo często słyszy się...ja często słyszę od znajomych...wcale nie trzeba być wierzącym... wystarczy być dobrym człowiekiem...szanować innych...pomagać ludziom... Albo inaczej...ktoś mówi: nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie zgwałciłem... Jestem porządny...nie kłamię...płacę podatki...mówię "dzień dobry" sąsiadom...chodzę w niedzielę do kościoła...w ogóle to całkiem miły ze mnie gość... Ale Jezus zna nasze serca...i każdemu z nas mówi....jednego ci trzeba... sprzedaj

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię.

Obraz
18 SIERPNIA 2019 Niedziela Niedziela - XX Niedziela zwykła Czytania: (Jr 38, 4-6. 8-10); (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18); (Hbr 12, 1-4); Aklamacja (J 10, 27); (Łk 12, 49-53); (Łk 12, 49-53) - Kliknij, aby przeczytać. Wielu z nas myśli sobie, że życie chrześcijanina to sielanka...Chodzimy sobie do kościoła, modlimy się w swoich wspólnotach, śpiewamy "Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam..." wznosimy ręce, klaszczemy... i ogólnie jest atmosfera żywcem wyjęta z taniego landszaftu. Tymczasem to błędne myślenie, bo Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii:  Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. On nie przyszedł na ziemię, byśmy mogli śpiewać przy ognisku i trzymać się za ręce... To nie komuna hippisowska. Hasła make love not war średnio tutaj pasują... Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię...ogień, który z jednej strony daje ciepło, ale z drugiej będzie parzyć a nawet wypalać zło i grzech...Ewangelia, którą mamy nieść wszędzie, gdziekolwiek się

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.

Obraz
17 SIERPNIA 2019 Sobota Sobota - wspomnienie obowiązkowe św. Jacka, prezbitera Czytania: (Joz 24, 14-29); (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 11); Aklamacja (Mt 11, 25); (Mt 19, 13-15); (Mt 19, 13-15) - Kliknij, aby przeczytać. Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie (Mt 19,14). To słowo było skierowane do Apostołów jako pouczenie. Takie małe dzieci nie są w stanie samodzielnie przeżyć na świecie, są całkowicie zależne od rodziców. Wszystko od nich otrzymują. Taka jest też nasza relacja z Bogiem: wszystko mamy od Niego, bez Niego nie możemy żyć. Pan Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5b). I tylko mając taką świadomość, możemy prawdziwie otworzyć się na Niego. Z naszej strony jest potrzebne, abyśmy do Niego przyszli, powierzyli się Mu i wybrali Go na swojego Pana. Natomiast zbawienia dokonuje w nas On sam. To prawdziwe pełne oddanie oznacza jednocześnie, że nie szukamy ratunku i

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Obraz
16 SIERPNIA 2019 Piątek Piątek - wspomnienie dowolne św. Stefana Węgierskiego Czytania: (Joz 24, 1-13); (Ps 136 (135), 1b i 2a i 3. 16a i 17a i 18. 21a i 22a i 24); Aklamacja (1 Tes 2, 13); (Mt 19, 3-12); (Mt 19, 3-12) - Kliknij, aby przeczytać. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o nierozerwalności małżeństwa...Jezus znów zostaje wystawiony na próbę przez faryzeuszy...Ci pytają Go: czy wolno oddalić żonę... To takie pytanie ponadczasowe...dziś wielu mędrków poddaje te kwestie w wątpliwość... Ba...mówi się nawet o anachroniczności instytucji małżeństwa....Lansuje się różne erzace... wolne związki...partnerstwo...homoseksualizm...I chce się nam wmówić, że to normalne... Według socjologów co trzecia...(a według niektórych nawet i co druga) para się rozwodzi... dziś przyczyny są absurdalne: bo już się nie kochamy...wypaliło się...uczucie odeszło... Jakby miłość była czymś podobnym do bólu głowy...dziś jest - jutro nie... Jezus zaś powołuje się na Księgę Rodzaju, w której jest

Wielbi dusza moja Pana.

Obraz
15 SIERPNIA 2019 Czwartek Czwartek - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Czytania: (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab); (Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14); (1 Kor 15, 20-26); Aklamacja; (Łk 1, 39-56); (Łk 1, 39-56) - Kliknij, aby przeczytać. Magnificat...Modlitwa Maryi, która modli się pod natchnieniem Ducha Świętego... To jedyny tekst modlitwy, jaką wypowiada Maryja na kartach Biblii.. Ale mimo to jest w tym tekście coś, co nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Zatem...zatrzymajmy się nad nim: Wielbi dusza moja Pana, Każda modlitwa powinna zaczynać się od uwielbienia... Tak my powinniśmy zaczynać nasze modlitwy...Owszem ważne jest i dziękczynienie i prośba i przeproszenie...ale uwielbienie powinno rozpoczynać każdą naszą modlitwę... Uwielbienie jest odpowiedzią na to, czego doświadczamy...na Jego niepojętą miłość, którą nas obdarza. Jest odpowiedzią na dobro, którego doświadczamy...a które jest Jego udziałem... raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. To w Bo

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Obraz
14 SIERPNIA 2019 Środa Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika Czytania: (Mdr 3, 1-9); (Ps 116B, 10-11. 12-13. 16-17); Aklamacja (J 12, 25); (J 15, 12-16); (J 15, 12-16) - Kliknij, aby przeczytać. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Najważniejsze z przykazań to wzajemne miłowanie się...Miłość nigdy nie stoi w miejscu, że użyję takiego określenia...Miłości nie można sobie zatrzymać...schować pod łóżkiem...ulokować bezpiecznie w skarbcu. Miłość powinna "iść dalej." Ojciec umiłował Syna...a Syn Ojca....Syn umiłował nas...My zaś powinniśmy trwać w tej miłości...Ale powinniśmy też nieść ją dalej...przekazywać dalej...Jak? Miłując się wzajemnie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Szczytem miłości do drugiego człowieka jest oddać za niego życie...Chrystus tak uczynił dla nas... Jest naszym prawdziwym przyjacielem...Mówi o tym

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Obraz
13 SIERPNIA 2019 Wtorek Wtorek - wspomnienie dowolne świętego Maksyma Wyznawcy Czytania: (Pwt 31, 1-8); (Pwt 32, 3-4a. 7. 8. 9 i 12); Aklamacja (Mt 11, 29ab); (Mt 18, 1-5. 10. 12-14); (Mt 18, 1-5. 10. 12-14) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś poznajemy kolejny paradoks królestwa niebieskiego...i kolejną różnicę między nim a królestwami ziemskimi...Uczniowie pytają Jezusa: kto jest największy w królestwie niebieskim... Nie wiem czy oczekują odpowiedzi typu: człowiek, który się dużo modli...człowiek, który dużo pości...człowiek, który żyje jak pustelnik itp...Takie może i dziś towarzyszą nam skojarzenia... Że ktoś jest wielkim świętym, mistykiem...doktorem Kościoła...to pewnie jest kimś ważnym w Niebie...Ale odpowiedź Jezusa jest inna...On stawia w obecności uczniów dziecko...i mówi: ono jest najważniejsze w królestwie niebieskim... To jest właśnie ten paradoks...w ludzkim rozumieniu ważny...najważniejszy byłby ktoś...dorosły, dojrzały...może nawet w podeszłym wieku...mający d

Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki?

Obraz
12 SIERPNIA 2019 Poniedziałek Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy Czytania: (Pwt 10, 12-22); (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20); Aklamacja (Tes 2, 14); (Mt 17, 22-27); (Mt 17, 22-27) - Kliknij, aby przeczytać. Co przykuwa uwagę w tej  - dzisiejszej Ewangelii? Zdarzenie, jakie ma miejsce po zapowiedzi przez Jezusa męki i zmartwychwstania. W Kafarnaum Piotra zaczepiają poborcy podatków... Można sobie pomyśleć - ci to potrafią się zjawić ni stąd ni zowąd :) Chcą oni ściągnąć podatek świątynny od Jezusa...To zaskakujące, jak bardzo oni wszyscy byli wyczuleni na osobę Jezusa... Raz arcykapłani próbują Go sprowokować...pytając czy można płacić cezarowi...teraz to wydarzenie...całej ówczesnej elicie zależało na tym, by Jezus powiedział lub zrobił coś przeciw systemowi...wtedy będzie argument do osądzenia Go. Jezus pyta Piotra: od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki...od swoich czy od obcych...odpowiedź jest oczywista - od obcy

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Obraz
11 SIERPNIA 2019 Niedziela Niedziela - XIX Niedziela zwykła Czytania: (Mdr 18, 6-9); (Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22); (Hbr 11, 1-2. 8-19); Aklamacja (Mt 24, 42a. 44); (Łk 12, 32-48); (Łk 12, 32-48) - Kliknij, aby przeczytać. W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii jest kilka ważnych myśli, ale gdybym miał ograniczyć się do jednego zdania, które opisze tekst na dziś, byłoby to: bądź otwarty i gotowy na wszystko i po prostu rób swoje. Ale spójrzmy głębiej na dzisiejszą perykopę. Spróbuję główne myśli wypunktować. 1.  Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. - Jezus wzywa do odwagi i daje obietnicę królestwa. 2.  Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. - zachęca do wyrzeczenia się doczesności i wskazuje na to, gdzie znajduje się prawdziwy skarb - w wiecznośc

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Obraz
10 SIERPNIA 2019 Sobota Sobota - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika Czytania: (2 Kor 9,6-10); (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9); Aklamacja (J 12, 26); (J 12, 24-26); (J 12, 24-26) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś kolejny raz w Ewangelii czytamy o ziarnie...Jezus mówi: ziarno, które nie obumrze zostaje samo...a to, które obumrze przynosi plon...To znaczy, że poświęcenie wszystkiego, co jest dla nas cenne - włącznie z życiem - procentuje na przyszłość. Współcześnie - w dobie indywidualizmu, materializmu...zapomina się o tym zaleceniu... Ludzie kochają swoje życie...chcą je przeżyć w pełni...Zwiedzają świat, bywają na imprezach, kupują drogie samochody i wille z basenem...Ale to wszystko jest chwilowe... Dobra materialne nie są niczym złym...ale kiedy stawia się je ponad wszystko, zakrywają nam prawdziwy świat...i prawdziwe wartości... Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne...i tu nie chodzi o jakiś masochizm, cierpiętnictwo czy skrajną asc

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Obraz
09 SIERPNIA 2019 Piątek Piątek - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy Czytania: (Oz 2, 16b. 17b. 21-22); (Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17); Aklamacja; (Mt 25, 1-13); (Mt 25, 1-13) - Kliknij, aby przeczytać. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny...Dlatego musimy czuwać... Pytanie jakie się nasuwa jest takie, do której grupy "panien" będziemy się zaliczać. Przypowieść jest bardzo życiowa...wskazuje na to, że w naszych codziennych obowiązkach potrzebna jest przedsiębiorczość i zapobiegliwość...Panny rozsądne wzięły z sobą zapas oliwy. To jest logiczne zachowanie...przecież nie było wiadomo kiedy przybędzie Pan Młody. Nierozsądne nie wzięły zapasu...nie zabezpieczyły się...i zabrakło im oliwy...co było łatwe do przewidzenia. Roztropne nie chcą się podzielić, bo boją się, że może i im zabraknąć...dlatego nierozsądne idą zrobić zakupy...zapominając przy tym o ich misji - oczekiwaniu na Pana Młodego. Kiedy ten przybywa...tylko część pa

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

Obraz
08 SIERPNIA 2019 Czwartek Czwartek - wspomnienie obowiązkowe św. Dominika, prezbitera Czytania: (Lb 20, 1-13); (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9); Aklamacja (Mt 16, 18); (Mt 16, 13-23); (Mt 16, 13-23) - Kliknij, aby przeczytać. Dziś wsłuchujemy się w jeden z najważniejszych (moim zdaniem) fragmentów z Ewangelii... Rozmowa Jezusa z uczniami...Cezarea Filipowa...I ważne pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Apostołowie są świetnymi reporterami...Niczym współcześni pracownicy sondażowni odpowiadają: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Dziś również łatwo byłoby odpowiedzieć za innych...Przeprowadzić wśród Polaków sondę dotyczącą ich stopnia zaangażowania religijnego, znajomości prawd wiary itp...I często wielu ekspertów wypowiada się na te tematy...Czasem księża z ambony również przytaczają statystyki....Jezus jednak nie pyta uczniów "za kogo ludzie mnie uważają?" z czystej ciekawości...To pytanie je