Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2019

Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

15 GRUDNIA 2019
Niedziela
Niedziela - III Niedziela adwentu
Czytania: (Iz 35,1-6a.10); (Ps 146,7.8-9a.9bc-10); (Jk 5,7-10); Aklamacja (Iz 61,1); (Mt 11,2-11);


Akcja dzisiejszej Ewangelii toczy się już po uwięzieniu Jana Chrzciciela. Mateusz relacjonuje, że w więzieniu Jan usłyszał o czynach Jezusa. O Jego cudach. Wysłał, więc do Niego swoich uczniów z pytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? To dość ciekawe pytanie, bo gdy czytamy pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza, Jan rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, mówiąc Mu. To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. W przypisach do tego wersu znalazłem takie wyjaśnienia:

1. Jan wiedział, że Jezus jest Mesjaszem (czego dowód odnajdujemy u Jana, kiedy mówi: Oto Baranek Boży...) Ale Jan jednocześnie tkwi w pojęciach  żydowskich dotyczących Mesjasza. Czyli o tym, że Mesjasz przyjdzie dwukrotnie. W tym ujęciu Mesjasz powinien rozpocząć swoją działalność od chrztu ogniem, czyli sądu na grzesznikach. Tymczasem uczniowie Jan…

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go.

14 GRUDNIA 2019
Sobota
Sobota - wspomnienie dowolne św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
Czytania: (Syr 48,1-4.9-11); (Ps 80,2aci3b,15-16,18-19); Aklamacja (Łk 3,4.6); (Mt 17,10-13);Eliasz cieszył się ogromnym szacunkiem wśród Żydów...przepowiadano nawet, że wielki prorok powróci...i będzie bezpośrednio poprzedzał Mesjasza...czytamy o tym w Ewangelii: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Jezus odpowiada: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tym samym Jezus wskazał na Jana Chrzciciela...Co ciekawe sam Jan zaprzeczył, gdy pytano go: Czy jesteś Eliaszem? Jezus daje jednak do zrozumienia...jaka była rola ostatniego proroka Starego Testamentu - Jana.
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Tu Jezus wskazuje, że Ja…

Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili.

13 GRUDNIA 2019
Piątek
Piątek - wspomnienie dowolne św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Czytania: (Iz 48,17-19); (Ps 1,1-2,3,4.6); Aklamacja; (Mt 11,16-19);


Dziś w Ewangelii Jezus wypowiada bardzo ciekawe, ze współczesnego punktu widzenia, słowa.
Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Co to znaczy? Hm... Mówiąc kolokwialnie, Jezus mówi to, co często pewnie i sami powtarzamy... W stosunku do innych - zwłaszcza dużo młodszych od nas - ludzi.
Ach ta dzisiejsza młodzież. Tak mówili nasi rodzice, nasi dziadkowie. Tak mówimy i my, kiedy widzimy lub słyszymy o wyczynach współczesnych nastolatków.

Jezus wypowiada te słowa o swoim narodzie. O Izraelu... I ta wypowiedź pokazuje, że nie ma o nim dobrego zdania. Czym Żydzi zasłużyli sobie na taką ocenę ze strony najlepszego z ludzi, który kiedykolwiek chodził po ziemi i zawsze szukał i ciągle szuka …

Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.

12 GRUDNIA 2019
Czwartek
Czwartek - wspomnienie dowolne św. Finiana opata
Czytania: (Iz 41,13-20); (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab); Aklamacja; (Mt 11,11-15);


W Ewangelii na dziś słyszymy słowa. królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Takim człowiekiem był Jan Chrzciciel, o którym Jezus powiedział: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

Być człowiekiem gwałtownym...to być człowiekiem "charakternym".... Tak, jak opisane jest u Izajasza w pierwszym czytaniu:

Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie.  (Iz 41,15-16)

Bóg pragnie przemiany robaczków, nieboraków w Młockarskie Sanie...kogoś, kto jest z pozoru "nic nieznaczący" w kogoś, kto...przemienia rzeczywistość wokoło...królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Królestw…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...a Ja was pokrzepię.

11 GRUDNIA 2019
Środa
Środa - wspomnienie dowolne św. Damazego I, papieża
Czytania: (Iz 40,25-31); (Ps 103,1-2,3-4,8.10); Aklamacja; (Mt 11,28-30);


Krótka jest ta Ewangelia na dziś. Zaledwie dwa, może trzy wersy. A jednocześnie tak dużo informacji w niej. Tak wiele myśli, które mogłyby pomieścić opasłe tomy :)
Ale ja postaram się nie rozpisywać na wiele linijek. Będzie syntetycznie...

Po pierwsze: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Jezus daje gwarancję zaspokojenia potrzeb tych, którzy potrzebują pomocy. Którzy są obciążeni, utrudzeni, słabi, grzeszni, zniechęceni itp. Ale jest jeden warunek. Mamy przyjść. Ruszyć wielmożny zadek. Wstać z kanapy. Pierwszy krok należy do nas. Jasne, można nie robić nic, można tylko stać w miejscu i narzekać jak mi źle. Ale wtedy nic się nie zmieni. Dalej będziesz obciążony i utrudzony. A do tego zrzędliwy... Co ciekawe Jezus nie obiecuje zabrania ciężarów codziennego życia. Obiecuje, że da pokrzepieni…

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

10 GRUDNIA 2019
Wtorek
Wtorek - wspomnienie dowolne św. Grzegorza III, papieża
Czytania: (Iz 40,1-11); (Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13); Aklamacja; (Mt 18,12-14);Dziś w Ewangelii Jezus mówi o pasterzu i owcach. Odnosi się w tej analogii do relacji Boga do człowieka. Puenta tej historii jest taka: Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Bóg jest tym, który pragnie odnaleźć i przygarnąć każdego, kto się oddalił. I czyni to wszystko wbrew ludzkiej logice... Bo spójrzmy od początku na tę przypowieść.

Jezus mówi: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? Słysząc te słowa, chciałoby się od razu zaprotestować... Zaraz, zaraz Panie Jezu... Nie tak szybko. No raczej nikt z nas, by nie wyruszył za jedną owcą. Żaden pasterz ani z Jerozolimy ani spod Nowego Targu nie wyruszyłby za jedną zagubioną owcą.  Dla jednej owcy nie…

Jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.

09 GRUDNIA 2019
Poniedziałek
Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Leokadii, dziewicy i męczennicy
Czytania: (Iz 35,1-10); (Ps 85,9ab-10,11-12,13-14); Aklamacja; (Łk 5,17-26);


Historia z Ewangelii na dziś rozgrywa się gdzieś w Galilei. Nie wiemy, gdzie dokładnie. Z relacji Ewangelisty wiemy, że Jezus przebywa z uczniami w domu. Oprócz zgromadzonych tłumów, byli tam także faryzeusze i uczeni w Piśmie. Cała elita religijna Izraela. Przybyli oni, jak odnotowuje  Łukasz, ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. Oczywiście nauczyciele Izraela towarzyszą Jezusowi w wielu miejscach. Sprawdzają Go, wystawiają na próbę, próbują złapać na wypowiedzeniu jakiegoś bluźnierstwa, by mieć podkładkę do skazania Go na śmierć. Tak jest i tym razem.

Tłum gromadzi się wokół Jezusa, bo Ten ma w sobie moc Pańską, dzięki której może uzdrawiać. Zatem wielu ludzi przychodzi szukając uzdrowienia, uleczenia z rozmaitych dolegliwości. Uwolnienia od złych duchów. Pocieszenia w strapieniach...

Wśród…

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

08 GRUDNIA 2019
Niedziela
Niedziela - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - II Niedziela adwentu
Czytania: (Rdz 3,9-15.20); (Ps 98,1-4); (Rz 15,4–9); Aklamacja (Łk 1,28); (Łk 1,26-38);


Ewangelia na dziś przybliża nam scenę Zwiastowania. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. My, jako katolicy, znamy te słowa. Odmawiamy je codziennie w modlitwie Pozdrowienia Anielskiego. No właśnie... co czujesz, kiedy odmawiasz Zdrowaś Maryjo. Czy masz wrażenie, że w swojej modlitwie przywołujesz jeden z najważniejszych momentów w Historii Zbawienia? Przecież to spotkanie tej prostej dziewczyny z Nazaretu z Aniołem było przełomem. Wielkim przełomem. Od jej odpowiedzi zależało wszystko.

Bądź pozdrowiona, pełna łaski... Przepełniona łaską. Ogarnięta łaską. Po grecku brzmi to:  Chaire kecharitomene...a  "kecharitomene" może odnosić się także do dziecka, które znajduje się w łonie matki. Czyli tak jak dziecko, które znajduje się w łonie matki oto…

Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

07 GRUDNIA 2019
Sobota
Sobota - wspomnienie obowiązkowe św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Czytania: (Iz 30,19-21.23-26); (Ps 147,1-2,3-4,5-6); Aklamacja (Iz 33,22); (Mt 9,35-10,1.5.6-8);


Powyższy fragment z Ewangelii mogę podzielić na trzy ważne punkty. Każdy kolejny punkt, wynika z poprzedniego. Po pierwsze: Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski. Dociera do każdego miejsca, które jest dla Niego ważne. Nie ma takiego miejsca, które nie byłoby ważne dla Jezusa. W każdym z miejsc - miast i wiosek - do których trafił głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. W tym miejscu pojawia się druga kwestia.

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Zwracając uwagę uczniów na ten problem, Jezus mówi o "wielkim żniwie" i małej ilości robotników. Potrzeby ludzi, do których dociera Jezus są ogromne i dlatego potrzeba misjonarzy, którzy będą zanosić Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. W ten…

Dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”.

06 GRUDNIA 2019
Piątek
Piątek - wspomnienie obowiązkowe św. Mikołaja, biskupa
Czytania: (Iz 29,17-24); (Ps 27,1,4,13-14); Aklamacja; (Mt 9,27-31);


W Ewangelii na dziś słuchamy fragmentu o uzdrowieniu dwóch niewidomych. Niewidomi idą z Nim i wołają: Ulituj się nad nami, Synu Dawida. Co ciekawe Jezus nie reaguje od razu na to wołanie. Być może dlatego, że wielu chorych woła za Nim i ciężko wyłapać kto, czego oczekuje. Ale może też być taki powód, że Jezus sprawdza ich wiarę, ich wytrwałość. Wystawia ich na próbę. Którakolwiek z opcji nie jest właściwa, z relacji ewangelisty dowiadujemy się, że niewidomi krzyczą za Jezusem, wołają do Niego przez całą drogę. Aż do domu. Nie wiemy czy chodzi o dom Jezusa, czy może Szymona Piotra... A może jeszcze o jakiś inny dom, w którym akurat planowali się zatrzymać. Wiemy, że Jezus dopiero wchodząc do domu nawiązuje dialog z niewidomymi.

Pyta ich: Wierzycie, że mogę to uczynić? Pytanie to jest tylko z pozoru dziwne. Przecież Jezus zna ich myśli i serc…

Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

05 GRUDNIA 2019
Czwartek
Czwartek - wspomnienie dowolne św. Saby Jerozolimskiego, prezbitera
Czytania: (Iz 26,1-6); (Ps 118,1 i 8-9,19-21,25-27a); Aklamacja: (Iz 55,6); (Mt 7,21.24-27);W Ewangelii na dziś Jezus mówi o budowaniu domu. Nie jest to jednak wykład z inżynierii budownictwa, ale lekcja dla nas, jak budować życie. Jezus odnosi się do życia duchowego, ale cały ten fragment można podciągnąć pod każdą inną sferę życia.

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nie wystarczy mówić: Panie. Nie wystarczy odwoływać się do wiary tylko w mowie. Nie wystarczy jeździć z rybką na bagażniku.
Za słowami muszą iść w parze czyny. Te czyny to pełnienie woli Ojca.
Życie nauką Jezusa a nie tylko cytowanie Jego słów...

Trochę kręcę na siebie bicz, bo ktoś z Was może spytać: Ciekawe czy Ty postępujesz tak, jak zalecasz, czy może tylko się mądrzysz? No właśnie nie postępuję... zawsze kiedy mógłbym …

Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

04 GRUDNIA 2019
Środa
Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Czytania: (Iz 25,6-10a); (Ps 23,1-2a,2b-3,4, 5,6); Aklamacja; (Mt 15,29-37);Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas nad Jezioro Galilejskie. Wielkie tłumy idą za Jezusem. Czytamy, że ludzie przyszli do Jezusa mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.

Wielki tłum a wśród tłumu chorzy na różne choroby. Jezus uzdrawia każdego, kto do Niego przychodzi lub zostaje przyniesiony. Wywołuje to ogromną radość, ale i zdumienie. Ludzie oddają cześć Bogu w tych wszystkich znakach, których dokonuje Jezus.

W takiej rzeczywistości czas płynie szybciej. Ludzie nie odczuwają, że być upłynęło wiele długich godzin. Jezus jednak dostrzega problem... zupełnie przyziemny problem... Brak prowiantu.
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i …

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

03 GRUDNIA 2019
Wtorek
Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Czytania: (Iz 11,1-10); (Ps 72,1-2,7-8,12-13,17); Aklamacja; (Łk 10,21-24);W Ewangelii na dziś słyszymy słowa Jezusa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Jezus wysławia Ojca w Jego tajemnicach. Bóg ukrył tajemnice Królestwa Bożego przed mędrcami, teologami, nauczycielami wiary a objawił je ludziom prostym, niewykształconym. Już od samego początku życia Jezusa, od Jego narodzin wszystko działo się tak, jak w słowach Jezusa.

Kiedy Jezus - Mesjasz, przyszedł na świat...jako pierwsi oddali Mu pokłon pasterze...
Wielcy tego świata pewnie nawet nie wiedzieli o Jego narodzinach. Był też Herod, który kiedy tylko dowiedział się o narodzinach Króla, postanowił pozbyć się konkurencji. Ktoś powie: ale przecież byli jeszcze Mędrcy ze Wschodu. Tak, ale oni wyruszając na spotka…

Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.

2 GRUDNIA 2019
Poniedziałek - wspomnienie dowolne bł. Karola de Foucaulda, prezbitera
Czytania: (Iz 4,2-6); (Ps 122,1-2,4-5,6-7,8-9); Aklamacja (Ps 80,4); (Mt 8,5-11);Ewangelia na dziś opisuje cud uzdrowienia przez Jezusa sługi setnika z Kafarnaum. Setnik to dowódca wojsk rzymskich, znany również pod nazwą centurion. Dowodził on, jak sama nazwa wskazuje setką żołnierzy. Jak łatwo się domyślić był poganinem. Przychodzi jednak do Jezusa, nauczyciela żydowskiego i prosi Go o pomoc.

„Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”.  To bardzo ciekawe zdarzenie. Rzymski żołnierz, dowódca przychodzi prosić o uzdrowienie sługi. Nie prosi o nikogo z rodziny, nie prosi o któregoś ze swoich żołnierzy, ale o sługę... prawdopodobnie niewolnika. To świadczy o jego empatii. Z jednej strony jest to okupant, ale jest w nim o wiele więcej miłosierdzia niż w nauczycielach Izraela, którzy uczyli przecież, że choroba jest bezpośrednim skutkiem grzechu, zatem nad chorymi nie ma co się rozczula…

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

1 GRUDNIA 2019
Niedziela
I Niedziela adwentu
Czytania: (Iz 2,1-5); (Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9); (Rz 13,11-14); Aklamacja (Ps 85,8); (Mt 24,37-44);


Rozpoczynamy adwent. Ewangelia na dziś wskazuje nam drogę, jaką ten szczególny czas nakreśla.
Mamy być gotowi na powtórne przyjście Jezusa. Ktoś powie... Zaraz, zaraz... ale przecież adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie, oczekiwanie dnia, w którym wspominamy wcielenie Syna Bożego. OK... Zgadza się. Ale adwent ma jeszcze jeden wymiar. O wiele ważniejszy niż ten, o którym wszyscy pamiętamy. A jeśli ktoś z nas nie chciałby pamiętać, wystarczy, że wejdzie do najbliższej galerii handlowej, to sobie przypomni. Tym o wiele ważniejszym wymiarem jest właśnie to, że oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa.

W czasie ostatnich dni... a nawet tygodni, wsłuchiwaliśmy się w teksty mówiące o znakach końca czasów. Niektóre fragmenty Ewangelii słyszeliśmy nawet po dwa razy. A wiadomo, że słowo powtórzone więcej niż raz, to słowo ważne. Takie, które mus…