Przejdź do głównej zawartości

Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.

19 GRUDNIA 2019
Czwartek
Czwartek - wspomnienie dowolne św. Anastazego, papieża
Czytania: (Sdz 13,2-7.24-25a); (Ps 71,3-4a,5-6ab,16-17); Aklamacja; (Łk 1,5-25);Ewangelia na dziś przybliża nam okoliczności poczęcia się Jana Chrzciciela - wielkiego proroka, tego który poprzedzał nadejście Mesjasza - Jezusa Chrystusa. Łukasz Ewangelista jest precyzyjny, jeśli chodzi o pochodzenie Jana. Czas i miejsce akcji określa na czasy panowania króla Heroda.
Jego rodzicami byli Zachariasz i Elżbieta. Podane nawet są pewne drobne szczegóły z nimi związane.
Elżbieta wywodzi się z rodu Aarona. A Zachariasz? Wiemy, że jest kapłanem i należy do oddziału Abiasza. Co to wszystko znaczy? Zobaczmy...

Aaron był starszym bratem Mojżesza. Znamy go z kart Księgi Wyjścia. Był również pomocnikiem Mojżesza a także pierwszym dziedzicznym arcykapłanem z pokolenia Lewiego. W Księdze Wyjścia kojarzony jest z tym, że przemawia w imieniu Mojżesza, bo ten - jak sam się tłumaczy - nie umie płynnie przemawiać. Najogólniej mówiąc Elżbieta pochodzi z rodu kapłańskiego, bo linii prostej jest potomkinią samego Aarona. A ponieważ jest najbliższą znaną nam z kart Biblii krewną Maryi, zatem i sama Matka Jezusa pochodzi z rodu kapłańskiego.

Teraz co nieco o Zachariaszu i tajemniczo brzmiącym oddziale Abiasza. By rozszyfrować tę zagadkę spójrzmy do Księgi Kronik:

Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar. A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid z pomocą Sadoka wyznaczając im urzędy, stosownie do ich służb. I okazało się, że potomków męskich Eleazara było daleko więcej niż potomków Itamara, wybrano więc spośród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spośród potomków Itamara ośmiu naczelników rodów. Wybrano ich za pomocą losów, na równi jednych i drugich, żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród lewitów, spisał ich wobec króla, książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc każdy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi - z Itamara. 

Pierwszy los padł na Jojariba, 
drugi na Jedejasza, 
trzeci na Charima,
czwarty na Seorima, 
piąty na Malkiasza,
szósty na Mijjamina, 
siódmy na Hakkosa, 
ósmy na Abiasza
dziewiąty na Jeszuę, 
dziesiąty na Szekaniasza, 
jedenasty na Eliasziba, 
dwunasty na Jakima, 
trzynasty na Chuppę, 
czternasty na Jeszebeaba
piętnasty na Bilgę, 
szesnasty na Immera, 
siedemnasty na Chezira
osiemnasty na Happissesa,
dziewiętnasty na Petachiasza, 
dwudziesty na Ezechiela,
dwudziesty pierwszy na Jakina, 
dwudziesty drugi na Gamula, 
dwudziesty trzeci na Delajasza, 
a dwudziesty czwarty na Maazjasza. 

Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu Pańskiego na swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela.

Oddziały, jak widać, były powiązane z 24 potomkami synów Aarona. Oddział Abiasza był ósmy z kolei. Pierwsza grupa rozpoczynała służbę w miesiącu Nisan. (czyli na przełomie marca i kwietnia)
Każdy kolejny oddział zmieniał poprzedni co tydzień. Zachariasz zatem mógł rozpocząć pierwszą służbę między 14 dniem drugiego miesiąca (Ijjar) a 8 dniem trzeciego miesiąca (Siwan) zaś drugą około pół roku później. Widzimy zatem jak precyzyjny jest Łukasz. Na podstawie tych informacji możemy nie tylko określić przyjście na świat Jana Chrzciciela, ale i samego Jezusa. (Według tych informacji Jezus urodziłby się zatem 15 miesięcy po służbie Zachariasza w świątyni, na przełomie piątego i szóstego miesiąca czyli w sierpniu – wrześniu, albo jedenastego i dwunastego, czyli w lutym – marcu.)

Wróćmy jednak do tekstu :) Ewangelista notuje: Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś już posunęli się w latach. To dość często przewijający się motyw w Biblii. Niepłodne małżeństwo, w podeszłych latach, otrzymuje obietnicę narodzin dziecka, oczywiście syna. Wiele lat później ten potomek zostaje patriarchą, prorokiem lub sędzią Izraela. Tak jest i tym razem...

Kiedy Zachariasz pełni swoją służbę w świątyni, ukazuje mu się anioł i zwiastuje Dobrą Nowinę.
«Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga; on sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały»
Bóg przez Anioła mówi: Nie bój się. Kiedyś już pisałem na ten temat. Bóg mówi wiele razy "Nie bój się" na kartach Biblii. Ktoś tę zachętę do odrzucenia strachu policzył i podobno wyszło 365 razy. Ja nie liczyłem, więc nie mogę tego potwierdzić, ale podoba mi się myśl, że Bóg każdego dnia kieruje również do mnie słowa: Nie bój się. Każdego dnia przypomina mi, że mój strach jest bezsensowny, bo przecież On jest ze mną. 
Bóg mówi: Twoja prośba została wysłuchana. Czy i my nie chcielibyśmy usłyszeć zapewnienie, że nasze prośby zostały wysłuchane... Że zostaną spełnione? Jakbyśmy na tę nowinę zareagowali. A wiecie, jak zareagował Zachariasz? Nie uwierzył! Chciał jeszcze jakiegoś innego dowodu...

 Na to rzekł Zachariasz do Anioła: «Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». Odpowiedział mu Anioł: «Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie». Pytania. Mnóstwo pytań. Jak to się stanie, po czym to poznam, jakie będą inne znaki. A może jednak mnie się to tylko zdaje, daj mi Boże jeszcze jakiś dowód. No - że tak się wyrażę - Jasny Gwint! Zachariaszu... Halo... Anioł do Ciebie przyszedł. A Ty, jeśli dobrze pamiętam, jesteś kapłanem. Znasz Słowo Boże. Znasz historię Izaaka, Samuela, Samsona... 
A teraz Twój syn jest zapowiedziany przez Boga. Czego jeszcze nie rozumiesz. Bóg wysłuchał Twojej prośby bez żadnych ukrytych dopisków. Bez gwiazdek i aneksów do umowy. Będziesz ojcem największego spośród proroków Starego Przymierza. Dalej nie wierzysz? No to masz swój znak. Będziesz niemy. Nie będziesz mógł nic powiedzieć. Aż do odpowiedniego czasu. To będzie czas dla Ciebie. Abyś mógł bardziej się wsłuchać w to, co mówi do Ciebie Bóg. A mniej gadać... 
Mniej paplać. Mniej plotkować. Mniej "mleć ozorem".

Może i my mamy podobne doświadczenie do Zachariasz? Doświadczyłeś Bożej Miłości... Codziennie widzisz cuda, jakich dokonuje Nasz Pan... Ale jednocześnie ciągle masz jakieś "ale"..."No nie Panie Boże...ja wprawdzie wiem, że Ty możesz wszystko...no ale przecież nie zrobisz tego dla mnie...bo przecież masz ważniejsze sprawy na głowie, niż zajmować się moimi błahostkami..." Powtórzę...Bóg jest Bogiem Cudów...Bogiem Niemożliwego... Może dokonać najbardziej niesamowitych rzeczy w Twoim życiu... Tylko musisz wierzyć, że On to może zrobić... Wyłącz racjonalizm...włącz wiarę...i podkręć ją na maxa :) 

Zachariasz traci głos...staje się niemy...Chciał znaku...brakowało mu wiary...więc dostał to, czego chciał...Czasem i w naszym życiu jakaś tragedia jest znakiem...znakiem dla wzmocnienia naszej wiary... Wiary w moc Bożych Obietnic...które są niezawodne...zawsze są spełnione... Tylko czasem w zupełnie inny sposób, niż byśmy sobie tego życzyli... Ale zawsze na naszą korzyść :)

Lekcja na dziś? Uwierzyć w Boże obietnice. Słuchać tego, co mówi Bóg, zaufać w prawdziwość Jego słów i być cierpliwym. Skoro On mówi, że ma dla nas Coś Wielkiego, to ma. I koniec. 

Komentarze

Najczęściej czytane posty

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.

Sobota Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy   Dzisiejsze czytania: 2 Kor 5,14-21; Ps 103,1-4.8-9.11-12; Ps 119,36a.29b; Mt 5,33-37 (Mt 5,33-37) Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi". A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Jezus zatrzymuje się na przykazaniu ósmym...mało tego rozszerza je. Przykazanie mówi by nie przysięgać fałszywie...by nie dawać fałszywego świadectwa...Ale to mało by być uczniem Chrystusa...Jezus rozszerza przykazanie mówiąc:  Wcale nie przysięgajcie... Jest jeszcze jedno pouczenie...i myślę, że na nim warto się zatrzymać n

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Poniedziałek Dzisiejsze czytania: 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56 (Łk 1,46-56) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.  Oto bowiem błogosławić mnie będą  odtąd wszystkie pokolenia,  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  Święte jest Jego imię  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia  [zachowuje] dla tych, co się Go boją.  On przejawia moc ramienia swego,  rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  Strąca władców z tronu,  a wywyższa pokornych.  Głodnych nasyca dobrami,  a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.  Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. Magnificat...Modlitwa Maryi, która modli się pod natchnieniem Ducha Świętego... To jedyny tekst modlit

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Poniedziałek Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła   Dzisiejsze czytania: Wj 1,8-14.22; Ps 124,1-8; Mt 10,40; Mt 10,34-11,1 (Mt 10,34-11,1) Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Piątek Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika   Dzisiejsze czytania: Rdz 46,1-7.28-30; Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40; J 14,26; Mt 10,16-23 (Mt 10,16-23) Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do inneg

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Poniedziałek Dzisiejsze czytania: Kpł 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; 2 Kor 6,2b; Mt 25,31-46 (Mt 25,31-46) Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy