Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli.

Piątek

Dzisiejsze czytania: Hbr 8,6-13; Ps 85,8.10-14; J 15,16; Mk 3,13-19


(Mk 3,13-19)

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.


Jezus wybiera swoich najbliższych uczniów. Dwunastu Apostołów. Powołuje każdego po imieniu...

Nie ma takiej sytuacji, że wskazuje palcem i mówi: Ty, Ty, Ty...i Ty...ale mamy konkretne osoby...

nie ma numerków...są imiona...konkretne imiona.


Widzimy, że Jezus znał ich po imieniu. Nie byli dla Niego obcy... Wiedział kim konkretnie oni są.

Nasze powołanie również dokonuje się imiennie. Nie jesteśmy dla Boga obcymi albo przechodniami.

Nie jesteśmy numerkami... jak na castingu do talent show.


Każde imię to bardzo ważna sprawa...kiedyś nadanie imienia było nadaniem tożsamości człowiekowi.

Także naszej - słowiańskiej kulturze było to widoczne...

Wystarczy zwrócić uwagę na nasze (zwłaszcza te "typowo polskie" imiona)

Imię to nie jest barwny dodatek do człowieka, ale "coś" bardzo ważnego.

Pewien życiowy plan... I tak patrzmy na swoje imię.


Jezus także i Ciebie chce wyłowić z anonimowego tłumu...czyni to ze mną...i z każdym z nas...

nie jesteś numerkiem...nie jesteś "peselem". Jesteś konkretną osobą...o konkretnym imieniu.

konkretnej historii życia...niepowtarzalnej.

Jesteś wyjątkowy...bo powołany...to ważna sprawa dla każdego z nas...


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.