Przejdź do głównej zawartości

Posty

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

27 MAJA 2020
Środa
Środa siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego
Czytania: (Dz 20,28-38); (Ps 68,29-30.33-36); Aklamacja (J 17,21); (J 17,11b-19);Jezus modli się o jedność między uczniami...
Aby tak jak My stanowili jedno.
Jedność między nami powinna być wzorowana na jedności Chrystusa z Ojcem.
Ale o jedności wiele zostało już powiedziane...
ważne są następne wersy dzisiejszego fragmentu.

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata,
jak i Ja nie jestem ze świata.
Widzimy kontrast między tym, co daje Jezus, a tym, co daje świat...
On przekazał nam Słowo, słowo, które jest Słowem Boga...a świat?
a świat każdego dnia oferuje nam swoją niechęć...nienawiść...
wyłącznie dlatego, że jesteśmy chrześcijanami...uczniami Chrystusa...

Świat nas nienawidzi, bo nie jesteśmy stąd...
Tyle mówi się o ksenofobii...a niechęć do chrześcijan jest najlepszym wyrazem ksenofobii.
W końcu "nie jesteśmy z tego świata". My nie należymy -
w sensie duchowym - do tej rz…

Wspieraj bloga przez partronite.pl

Najnowsze posty

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

26 MAJA 2020
Wtorek
Wtorek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego
Czytania: (Dz 20,17-27); (Ps 68,10-11.20-21); Aklamacja (J 14,16); (J 17,1-11a);W czytaniu na dziś słuchamy mowy Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jezus w swojej mowie podkreśla, że jest umiłowanym Synem Ojca oraz że teraz wraca do Ojca. Jego powrót do pełni swojej chwały dokona się przez krzyż. Jezus rozpoczyna modlitwę od wyrażenia własnych potrzeb, potem modli się za uczniów i świat, do którego ich wysyła.

Pierwsze, co możemy zauważyć w tej modlitwie to wzajemne otaczanie się chwałą. Jezus prosi Ojca, by Go otoczył chwałą. Kiedy Ojciec otoczy Syna chwałą, Syn otoczy chwałą Ojca.
Otaczanie się wzajemnie chwałą przez Ojca i Syna polega na udostępnieniu poznania Boga jako Ojca i Syna, a także na poznaniu ich jedności. Pomimo tego rozróżnienia Bóg pozostaje jeden i jedyny. Przyjęcie przez Jezusa chwały Ojca jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż jest On Bogiem.

Ważna w Ewangelii na dziś jest również modlitwa za ucznió…

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

25 MAJA 2020
Poniedziałek
Poniedziałek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego
Czytania: (Dz 19,1-8); (Ps 68,2-7); Aklamacja (Kol 3,1); (J 16,29-33);Jam zwyciężył świat - mówi dziś do nas Jezus...
zwyciężył wszystko to, co ze światem związane.
A nas często przeraża to, co świat nam dziś oferuje...
Czasami boimy się włączyć telewizor...
Bo z niebieskiego ekranu uderzają w nas niepokoje tego świata...

Ale Jezus mówi do nas: To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.
On mówi nam, głosi swoje prawdy: byśmy mieli pokój
Pokój w Nim...
To On jest dawcą pokoju...prawdziwego pokoju...
Takiego, który pokonuje wszystkie niepokoje...niepokoje, które może nam zaoferować świat.

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.
Jezus nie mówi: na świecie będzie wam dobrze...
nie oferuje sielankowego życia...
Nie gwarantuje ciągłego uznania ze strony "tego świata."

Mówi jasno i wyraźnie: Na świecie doznacie ucisku.
A my często tak łatwo załamujemy się, bo przychodz…

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

24 MAJA 2020
Niedziela
Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Czytania: (Dz 1, 1-11); (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9); (Ef 1, 17-23); Aklamacja (Mt 28, 19. 20); (Mt 28, 16-20);Dziś zatrzymujemy się na fragmencie z Ewangelii św. Mateusza. Zmartwychwstały Jezus spotyka się z uczniami na jednym ze wzgórz Galilei. Czemu akurat tam?

Galilea była terytorium granicznym między Jerozolimą a terenami pogańskim. Tutaj Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną i stąd po zmartwychwstaniu rozesłał uczniów na misje. Odtąd każde miejsce, w którym czci się Jezusa i Boga w Trójcy Jedynego, jest święte. Nie tylko Jerozolima.

Galilea zawsze była życzliwa Jezusowi. (w przeciwieństwie do Jerozolimy, która stała się miejscem Jego odrzucenia, zdrady, śmierci.) Galilea jest też miejscem szczególnie ważnym dla uczniów. Tutaj miały miejsce kluczowe wydarzenia: powołanie nad jeziorem Genezaret, Kazanie na Górze, góra Tabor, burza na jeziorze, uzdrowienie ślepego, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, rozmno…

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.

23 MAJA 2020
Sobota
Sobota szóstego tygodnia okresu Wielkanocnego
Czytania: (Dz 18,23-28); (Ps 47,2-3.8-10); Aklamacja (J 16,28); (J 16,23b-28);O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Jak często prosimy w imię Jezusa? Może prosimy po prostu...nasza modlitwa prośby jest jednak w ten sposób uboższa. A może często myślimy sobie, że o coś nie wypada prosić...bo można prosić tylko o "rzeczy duchowe".

Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje...No właśnie...o nic nie prosimy w Jego imię. Nie powołujemy się na autorytet Jezusa...nie wołamy do Boga...w imię Jezusa proszę o... A często układamy też długie, kwieciste modlitwy...a czasem wystarczy modlić się imieniem: Jezus. Starajmy się by nasza modlitwa prośby nabierała nowej...lepszej...jakości... Módlmy się w Jego imię...

Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Bóg chce spełniać nasze prośby...Tylko musimy nauczyć się prosić...On nam da to, o co prosimy...bo chce by nasza radość była pełna. Bóg nie chc…