Przejdź do głównej zawartości

Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.

18 MAJA 2016
ŚRODA

DZIEŃ POWSZEDNI

DZISIEJSZE CZYTANIA: JK 4,13-17; PS 49,2-3.6-11; J 14,6; MK 9,38-40
(MK 9,38-40)

WTEDY JAN RZEKŁ DO NIEGO: NAUCZYCIELU, WIDZIELIŚMY KOGOŚ, KTO NIE CHODZI Z NAMI, JAK W TWOJE IMIĘ WYRZUCAŁ ZŁE DUCHY, I ZABRANIALIŚMY MU, BO NIE CHODZIŁ Z NAMI. LECZ JEZUS ODRZEKŁ: NIE ZABRANIAJCIE MU, BO NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE, NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE MÓWIĆ O MNIE. KTO BOWIEM NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI.    

NIE UKRYWAM, ŻE TEN FRAGMENT Z EWANGELII JEST DLA MNIE ZASKAKUJĄCY...I PRZEZ DŁUGI CZAS NIE ROZUMIAŁEM O CO DOKŁADNIE TUTAJ CHODZIŁO...JAN MÓWI DO JEZUSA, ŻE JEST JAKIŚ CZŁOWIEK, KTÓRY WYRZUCA ZŁE DUCHY W IMIĘ JEZUSA. I SUGERUJE NAUCZYCIELOWI BY ZABRONIĆ MU TAKICH PRAKTYK...JEZUS ZAŚ MÓWI: NIE ZABRANIAJCIE MU, BO NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE, NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE MÓWIĆ O MNIE. KTO BOWIEM NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI. OK...KTOŚ POWIE, ALE PRZECIEŻ TUTAJ NIE MA NIC DO NIEROZUMIENIA...

BYĆ MOŻE...MNIE JEDNAK CIĘŻKO BYŁO POJĄĆ MOTYWACJE JANA...DLACZEGO TAK BARDZO ZALEŻAŁO MU NA TYM, BY JEZUS ZABRONIŁ CZYNIENIA CUDÓW JAKIEMUŚ CZŁOWIEKOWI...W KOŃCU JEDNAK POJĄŁEM O CO CHODZIŁO.

TO BYŁA ZAZDROŚĆ...ZAZDROŚĆ KOJARZYĆ SIĘ MOŻE ZE SPRAWAMI MATERIALNYMI...TUTAJ JEDNAK MAMY INNY TYP ZAZDROŚCI. ZAZDROŚĆ O CHARYZMATY...CZĘSTO WIDOCZNE TO JEST W KONFLIKTACH MIĘDZY WSPÓLNOTAMI....
WIDAĆ TO ZWŁASZCZA W DZIAŁALNOŚCI RUCHÓW TRADYCJONALISTYCZNYCH, KTÓRE ATAKUJĄ WSPÓLNOTY NOWEJ EWANGELIZACJI CZY RUCHY CHARYZMATYCZNE... DLA TRADYCJONALISTÓW MODLITWA CHARYZMATYCZNA JEST CUDOWANIEM. NIE PODOBA IM SIĘ KLASKANIE...WZNOSZENIE RĄK... FLAGOWANIE... TAŃCE...
BO UWAŻAJĄ, ŻE WSZYSTKO POWINNO BYĆ POWAŻNE... NAPOMPOWANE... A NIE ŻYWIOŁOWE... RADOSNE...
I SŁYSZMY WTEDY RÓŻNE GŁOSY TYPU: MSZA ŚWIĘTA NA STADIONIE TO PROFANACJA... PERKUSJA W KOŚCIELE TO PRZESADA. MSZE DLA DZIECI TO NADUŻYCIE LITURGICZNE... TEGO TYPU REAKCJE... RZEKOMA TROSKA O KOŚCIÓŁ WCALE NIE SŁUŻĄ BUDOWANIU SWOJEJ WIARY... A WRĘCZ PRZECIWNIE...

KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT... I POWINNO W NIM BYĆ MIEJSCE DLA KAŻDEGO...

BO KAŻDY Z NAS MA INNĄ EKSPRESJĘ... INACZEJ PRZEŻYWA PEWNE SPRAWY
JEDNI MODLĄ SIĘ ŻYWIOŁOWO.. .INNI POTRZEBUJĄ WYCISZENIA...

TWORZENIE PODZIAŁÓW NIKOMU NIE SŁUŻY...TO ZAWOŁANIE JANA...PANIE ZABROŃ MU TAK CZYNIĆ, BO ON NIE JEST JEDNYM Z NAS... MOŻNA TEŻ ODNIEŚĆ DO RÓŻNYCH ŚRODOWISK PRZECIWNYCH EKUMENIZMOWI...

DO LUDZI, KTÓRZY MAJĄ KLAPKI NA OCZACH I CIĄGLE ŻYJĄ W PRZEKONANIU, ŻE PROTESTANCI CZY ZIELONOŚWIĄTKOWCY TO CI GORSI... BO NIE SĄ KATOLIKAMI... TYMCZASEM WSZYSCY WIERZYMY W TO, ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM... I W JEGO IMIĘ MOGĄ W NASZYM ŻYCIU ZDARZAĆ SIĘ CUDA... 

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ O TYM, CO ODPOWIEDZIAŁ JEZUS: NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE, NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE MÓWIĆ O MNIE. KTO BOWIEM NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.

14 KWIETNIA 2019
Niedziela
Niedziela Palmowa
Czytania: (Iz 50,4-7); (Ps 22,8-9.17-20.23-24); (Flp 2,6-11); Aklamacja (Flp 2,8-9); (Łk 22,14-23,56);

(Łk 22,14-23,56) - Kliknij, aby przeczytać.

Niedziela Palmowa, to inaczej niedziela Męki Pańskiej. W Kościele czytamy wtedy dwa fragmenty Ewangelii. W czasie procesji z palmami wsłuchujemy się w opis triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a w czasie Liturgii Słowa, czytany jest opis Męki Pańskiej. Dzisiejszy dzień jest więc takim czasem, gdy Hosanna przeplata się z ukrzyżuj Go. I właśnie te dwa fragmenty, które są tak blisko siebie powinny uświadamiać każdemu z nas jak cienka jest granica między jednym i drugim okrzykiem tłumu.

Kiedy Jezus wjeżdżał na osiołku, spełniało się proroctwo Zachariasza:
Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
Żydom chyba była dobrze znana ta wizja, stąd radość na widok na J…

A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

19 KWIETNIA 2019
Piątek
Wielki Piątek
Czytania: (Iz 52,13-53,12); (Ps 31,2.6.12-13.15-17.25); (Hbr 4,14-16;5,7-9); Aklamacja (Hbr 4,14-16;5,7-9); (J 18,1-19,42);

(J 18,1-19,42) - Kliknij, aby przeczytać.

Dziś w kościele czytana jest Męka Pańska wg. św. Jana. Tekst jest obfity w różne niuansiki, ale chyba nie o to dzisiaj chodzi. Ważne jest to, by się zatrzymać nad tymi wszystkimi obrazami i kontemplować wszystko to, co Jezus zrobił dla każdego z nas. Dla mnie i dla Ciebie.
Co ważnego mówi nam ten tekst:

Jezus udaje się za potok Cedron. Właśnie tam udaje się też Judasz w towarzystwie straży.
Zaskakuje to, że Jezus oddaje się dobrowolnie. Nie ukrywa się... A gdy mówi: To Ja Jestem, ci którzy mieli Go aresztować, padają na twarz.

Aresztowany Jezus zostaje przyprowadzony przed oblicze arcykapłana. W tym samym czasie rozgrywa się dramat Piotra - trzykrotne zaparcie się Jezusa. Arcykapłan przesłuchuje Jezusa. Pyta o Jego naukę, na co Jezus mówi, że zawsze przemawiał otwarcie. Ta odpowiedź z…

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

29 MARCA 2019
Piątek
Piątek - wspomnienie dowolne św. Wilhelma Temperiusza, biskupa
Czytania: (Oz 14, 2-10); (Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17); Aklamacja (Mt 4, 17); (Mk 12, 28b-34);

(Mk 12, 28b-34) - Kliknij, aby przeczytać.

Na początku dzisiejszego zamyślenia na fragmentem Ewangelii, chciałbym zwrócić uwagę na pewną różnicę, jaką dostrzegłem. Choć mamy tutaj dialog z uczonym w Piśmie, jest on inny niż wszystkie poprzednie. Zazwyczaj każdy taki dialog kończył się w najlepszym wypadku upomnieniem uczonego...
a w najgorszych wypadkach poważnymi zarzutami wysnuwanymi przeciw nauczycielom Izraela...Tym razem jest inaczej.Jezus chwali uczonego w Piśmie...i ta pochwała sprawia, że  nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Ale właśnie o tę pochwałę chodzi...zobaczmy na kontekst: Jeden z uczonych w Piśmie zblizył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" To było podchwytliwe pytanie...
Przynajmniej tak można wnioskować, skoro większość ucz…