Przejdź do głównej zawartości

Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.

18 MAJA 2016
ŚRODA

DZIEŃ POWSZEDNI

DZISIEJSZE CZYTANIA: JK 4,13-17; PS 49,2-3.6-11; J 14,6; MK 9,38-40
(MK 9,38-40)

WTEDY JAN RZEKŁ DO NIEGO: NAUCZYCIELU, WIDZIELIŚMY KOGOŚ, KTO NIE CHODZI Z NAMI, JAK W TWOJE IMIĘ WYRZUCAŁ ZŁE DUCHY, I ZABRANIALIŚMY MU, BO NIE CHODZIŁ Z NAMI. LECZ JEZUS ODRZEKŁ: NIE ZABRANIAJCIE MU, BO NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE, NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE MÓWIĆ O MNIE. KTO BOWIEM NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI.    

NIE UKRYWAM, ŻE TEN FRAGMENT Z EWANGELII JEST DLA MNIE ZASKAKUJĄCY...I PRZEZ DŁUGI CZAS NIE ROZUMIAŁEM O CO DOKŁADNIE TUTAJ CHODZIŁO...JAN MÓWI DO JEZUSA, ŻE JEST JAKIŚ CZŁOWIEK, KTÓRY WYRZUCA ZŁE DUCHY W IMIĘ JEZUSA. I SUGERUJE NAUCZYCIELOWI BY ZABRONIĆ MU TAKICH PRAKTYK...JEZUS ZAŚ MÓWI: NIE ZABRANIAJCIE MU, BO NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE, NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE MÓWIĆ O MNIE. KTO BOWIEM NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI. OK...KTOŚ POWIE, ALE PRZECIEŻ TUTAJ NIE MA NIC DO NIEROZUMIENIA...

BYĆ MOŻE...MNIE JEDNAK CIĘŻKO BYŁO POJĄĆ MOTYWACJE JANA...DLACZEGO TAK BARDZO ZALEŻAŁO MU NA TYM, BY JEZUS ZABRONIŁ CZYNIENIA CUDÓW JAKIEMUŚ CZŁOWIEKOWI...W KOŃCU JEDNAK POJĄŁEM O CO CHODZIŁO.

TO BYŁA ZAZDROŚĆ...ZAZDROŚĆ KOJARZYĆ SIĘ MOŻE ZE SPRAWAMI MATERIALNYMI...TUTAJ JEDNAK MAMY INNY TYP ZAZDROŚCI. ZAZDROŚĆ O CHARYZMATY...CZĘSTO WIDOCZNE TO JEST W KONFLIKTACH MIĘDZY WSPÓLNOTAMI....
WIDAĆ TO ZWŁASZCZA W DZIAŁALNOŚCI RUCHÓW TRADYCJONALISTYCZNYCH, KTÓRE ATAKUJĄ WSPÓLNOTY NOWEJ EWANGELIZACJI CZY RUCHY CHARYZMATYCZNE... DLA TRADYCJONALISTÓW MODLITWA CHARYZMATYCZNA JEST CUDOWANIEM. NIE PODOBA IM SIĘ KLASKANIE...WZNOSZENIE RĄK... FLAGOWANIE... TAŃCE...
BO UWAŻAJĄ, ŻE WSZYSTKO POWINNO BYĆ POWAŻNE... NAPOMPOWANE... A NIE ŻYWIOŁOWE... RADOSNE...
I SŁYSZMY WTEDY RÓŻNE GŁOSY TYPU: MSZA ŚWIĘTA NA STADIONIE TO PROFANACJA... PERKUSJA W KOŚCIELE TO PRZESADA. MSZE DLA DZIECI TO NADUŻYCIE LITURGICZNE... TEGO TYPU REAKCJE... RZEKOMA TROSKA O KOŚCIÓŁ WCALE NIE SŁUŻĄ BUDOWANIU SWOJEJ WIARY... A WRĘCZ PRZECIWNIE...

KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT... I POWINNO W NIM BYĆ MIEJSCE DLA KAŻDEGO...

BO KAŻDY Z NAS MA INNĄ EKSPRESJĘ... INACZEJ PRZEŻYWA PEWNE SPRAWY
JEDNI MODLĄ SIĘ ŻYWIOŁOWO.. .INNI POTRZEBUJĄ WYCISZENIA...

TWORZENIE PODZIAŁÓW NIKOMU NIE SŁUŻY...TO ZAWOŁANIE JANA...PANIE ZABROŃ MU TAK CZYNIĆ, BO ON NIE JEST JEDNYM Z NAS... MOŻNA TEŻ ODNIEŚĆ DO RÓŻNYCH ŚRODOWISK PRZECIWNYCH EKUMENIZMOWI...

DO LUDZI, KTÓRZY MAJĄ KLAPKI NA OCZACH I CIĄGLE ŻYJĄ W PRZEKONANIU, ŻE PROTESTANCI CZY ZIELONOŚWIĄTKOWCY TO CI GORSI... BO NIE SĄ KATOLIKAMI... TYMCZASEM WSZYSCY WIERZYMY W TO, ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM... I W JEGO IMIĘ MOGĄ W NASZYM ŻYCIU ZDARZAĆ SIĘ CUDA... 

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ O TYM, CO ODPOWIEDZIAŁ JEZUS: NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE, NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE MÓWIĆ O MNIE. KTO BOWIEM NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.

5 MAJA 2018
Sobota
Dzień powszedni - wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
Dzisiejsze czytania: Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 2-3. 4-5; J 15, 18-21

(J 15, 18-21) - Kliknij, aby przeczytać.

Słowa, które wypowiada Jezus sprowadzają uczniów na ziemię...wskazują bowiem na podstawową prawdę: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Bycie uczniem Chrystusa nie będzie pasmem nieustannych sukcesów...To także postawa nienawiści...wrogości... Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jezus wyjaśnia dlaczego "świat nas nienawidzi". Nie jesteśmy z "tego świata". Pójście za Chrystusem oznacza odrzucenie "tego świata".

Pomiędzy ludźmi ze świata i wierzącymi istnieje diametralna różnica w sposobie widzenia rzeczywistości i jej sensu. Granica pomiędzy tymi dwoma światami nie pokrywa się z podziałem na tyc…

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

28 KWIETNIA 2018
Sobota
Dzień powszedni
Dzisiejsze czytania: Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; J 14, 7-14

(J 14, 7-14) - Kliknij aby przeczytać.

Dużo ważnych myśli pada w tym fragmencie na dziś. Już od pierwszych wersów....
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Poznać Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Ojca...Często trudno nam dobrze poznać Boga...Dlatego powinniśmy starać się dobrze poznać Jezusa...
Wtedy znajdziemy drogę do poznania Boga. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jezus jest współistotny Ojcu...mówimy w wyznaniu wiary...w innym miejscu Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
Wszystkie te myśli sprowadzają nas do tej prawdy...poznanie Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Boga Ojca.

Ale jest jeszcze druga część fragmentu Ewangelii na dziś...Przyznaję, że ten fragment jest jednym z tych, które mnie niezwykle fascynują. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i więk…

Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

25 MAJA 2018
Piątek
Dzień powszedni - wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła
 Dzisiejsze czytania: Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12; Mk 10, 1-12

(Mk 10, 1-12) - Kliknij, aby przeczytać.

Dzisiejszy fragment z Ewangelii, mówi o nierozerwalności małżeństwa - prawdzie, którą deprecjonuje się szczególnie dzisiaj, ale - jak widzimy w Ewangelii na dziś - jest to problem ponadczasowy. Do Jezusa przychodzą faryzeusze, by - jak zwykle - złapać Go na głoszeniu tez sprzecznych z Prawem Mojżeszowym. Pytają: czy wolno mężowi oddalić żonę. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie...To znana metoda stosowana przez nauczycieli. Dziś spotykamy się z określeniem jej jako: metody sokratycznej. (od Sokratesa, który nauczał swoich uczniów poprzez zadawanie pytań. Tak by sami znaleźli odpowiedź)

Jezus pyta zatem: Co wam nakazał Mojżesz? Mojżesz, jako prawodawca często powoływany był w dyskusjach, w nauczaniu faryzeuszy. Oni odpowiadają: Mojżesz pozwolił napisać list rozwod…