Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2020

Wspieraj bloga przez partronite.pl

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

12 SIERPNIA 2020
Środa
Środa XIX tygodnia zwykłego
Czytania: (Ez 9,1-7;10,18-22); (Ps 113,1-6); Aklamacja (2 Kor 5,19); (Mt 18,15-20);

Ewangelia na dziś porusza kwestię upomnienia braterskiego. Warto sobie uświadomić, że do napomnienia braterskiego jesteśmy wezwani już w Starym Testamencie. Jego celem jest „pozyskiwanie brata”, przywrócenie jedności, którą rozerwał grzech i wina. Jeżeli one się pojawiają i my je dostrzegamy, to w imię ratowania więzi braterskiej mamy obowiązek napomnieć brata. Odnosi się to do grzechu przez nas samych rozpoznanego, a nie takiego, o którym nam ktoś opowiada. W tym ostatnim przypadku możemy być jedynie świadkami napomnienia braterskiego, o który mowa w drugim etapie napomnienia. Pan Jezus poleca nam: 1. Dyskretnie napomnieć brata. 2. W razie braku reakcji winniśmy wraz z kimś innym ponowić napomnienie. 3. Jeżeli jednak i to nie przyniosło rezultatu, powinniśmy powiedzieć o tym Kościołowi.
Pierwszy krok w rozwiązywaniu konfliktów we wspólnocie wierzących to rozm…

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych...

11 SIERPNIA 2020
Wtorek
Wtorek XIX tygodnia zwykłego
Czytania: (Ez 2,8-3,4); (Ps 119,14.24.72.103.111.131); Aklamacja (Mt 11,29ab); (Mt 18,1-5.10.12-14)

Dziś poznajemy kolejny paradoks królestwa niebieskiego  i kolejną różnicę między nim a królestwami ziemskimi. Uczniowie pytają Jezusa: kto jest największy w królestwie niebieskim. Nie wiem czy oczekują odpowiedzi typu: człowiek, który się dużo modli, człowiek, który dużo pości, człowiek, który żyje jak pustelnik itp... Takie może i dziś towarzyszą nam skojarzenia... Że ktoś jest wielkim świętym, mistykiem... doktorem Kościoła... to pewnie jest kimś ważnym w Niebie.
Ale odpowiedź Jezusa jest inna.
On stawia w obecności uczniów dziecko i mówi: ono jest najważniejsze w królestwie niebieskim.
To jest właśnie ten paradoks.
w ludzkim rozumieniu ważny...najważniejszy byłby ktoś dorosły, dojrzały...
może nawet w podeszłym wieku...
mający doświadczenie życiowe i intelektualne...
Na ziemskich dworach starcy, mędrcy cieszyli się wielkim poważaniem i czcią...
a w k…

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo...

10 SIERPNIA 2020
Poniedziałek
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Czytania: (2 Kor 9,6-10); (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9); Aklamacja (J 12, 26); (J 12, 24-26);

W Ewangelii na dziś Jezus uczy, że umiłowanie doczesności, spraw "tego świata" nie przynosi prawdziwego szczęścia.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
Opiera się przy tym na przykładzie ziarna, które przynosi plon wyłącznie wtedy, gdy obumrze. Oczywiście w nienawiści do swojego życia nie chodzi o jakiś masochizm, o szukanie cierpienia za wszelka cenę, ale o pewne spojrzenie na życie. Dobra materialne nie są niczym złym i grzesznym, pragnienie szczęścia, pieniędzy czy sławy również nie musi być czymś godnym potępienia. Należy jednak pamiętać przy tym, że to Bóg ma być na pierwszym miejscu.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. Chodzi o to by iść za Chrystusem, naśladować Go. Wybierać takie ścieżki, …

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się.

9 SIERPNIA 2020
Niedziela
XIX niedziela zwykła
Czytania: (1 Krl 19,9a.11-13a); (Ps 85,9ab-14); (Rz 9,1-5); Aklamacja (Ps 130,5); (Mt 14,22-33);

Jezus kroczy po jeziorze...to wydarzenie pierwszoplanowe w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie widząc Go, myślą, że to zjawa, ale Jezus uspokaja ich...Odwagi! To ja jestem... Nie bójcie...my również mamy często takie sytuacje...Mrok, burza...nasza duchowa łódź miotana jest falami, wiatry przeciwne wieją...a my nie wiemy, co dalej... I wtedy zjawia się Jezus...łamiąc standardy...przychodzi po jeziorze... może i nam wydawać się, że to zjawa...że wydaje nam się...ale to On...i zapewnia nas o tym mówiąc każdemu z nas: Nie bój się! To Ja...Ja jestem z Tobą...i zawsze będę... nawet w najmroczniejszej godzinie będę stać obok...i przyjdę ci z pomocą...
Piotr widząc Jezusa kroczącego po jeziorze mówi: Panie jeśli to Ty...każ mi przyjść do siebie po wodzie....A Jezus mówi: Przyjdź...I Piotr idzie...choć wydaje się to pozornie niemożliwe... Piotr również łamie schema…

O, plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć?

8 SIERPNIA 2020
Sobota
Sobota XVIII tygodnia zwykłego
Czytania: (Ha 1, 12 - 2, 4); (Ps 9, 8-9. 10-11. 12-13); Aklamacja (2 Tm 1, 10b); (Mt 17, 14-20);

Dzisiejszy fragment z Ewangelii zaczyna się podobnie jak większość historii, które opisują uzdrowienie. Do Jezusa przychodzi ojciec opętanego chłopca. Demon dręczy go epilepsją, wrzucając w ogień i wodę...Ojciec mówi: przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie dali rady go uwolnić...dlatego teraz proszę o to Ciebie... Jezus uwalnia chłopca od demona, ale po raz pierwszy czyni wyrzuty: plemię niewierne i przewrotne, jak długo mam być z wami, jak długo mam was cierpieć... To zaskakująca reakcja...zawsze widzimy Jezusa, który współczuje, pochyla się nad cierpiącym, dotyka, uzdrawia...skąd zatem taka Jego reakcja?
Próbując znaleźć pomoc w interpretacji tego fragmentu spotkałem się z takim wyjaśnieniem: Ojciec chłopca był bezradny wobec jego choroby...Być może chodził od lekarza do lekarza... Od znachora do znachora...w końcu trafił na uczniów…

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

7 SIERPNIA 2020 Piątek Piątek XVIII tygodnia zwykłego Czytania: (Na 2,1.3;3,1-3.6-7); (Pwt 32,35-36.39.41); Aklamacja (Mt 5,10); (Mt 16,24-28);


Jezus wzywa do pójścia za Nim... Ale nie można po prostu podjąć decyzję i pójść. Wybór Chrystusa wiąże się z pewnymi ważnymi decyzjami. Po pierwsze: trzeba się zaprzeć samego siebie... Trzeba porzucić własne pomysły...własne drogi...własne rozwiązania... Zaprzeć się siebie... to pozwolić się prowadzić Bogu. Owszem każdy z nas ma pomysły na życie, każdy z nas ma pomysły na głoszenie Chrystusa...niektóre z nich mogą być nawet bardzo dobre... Ale jedno jest ważne...muszą być zgodne z Wolą Bożą...jeżeli nie są, to w pokorze powinniśmy porzucić te nasze pomysły...i powiedzieć: Panie niech się dzieje Twoja Wola...
Dalej... pójść za Nim to wziąć krzyż...Nie można nie brać krzyża... Nie można powiedzieć: OK pójdę za Tobą, ale nie chcę cierpieć... nie chcę mieć kłopotów... nie chcę nieporozumień... nie chcę prześladowań. Chcę bezpieczną, sielankową drogę... …

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

6 SIERPNIA 2020 Czwartek Święto Przemienienia Pańskiego Czytania: (Dn 7,9-10.13-14); (Ps 97,1-2.5-6.9); (2 P 1,16-19); Aklamacja (Mt 17,5c); (Mt 17,1-9);


Jezus wraz z trzema uczniami udaje się na wysoką górę i tam dokonuje się Przemienienie. Pojawiają się Mojżesz i Eliasz a z nieba daje się słyszeć głos Boga: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Cały ten rozbudowany obraz przedstawia nam prawdę o Jezusie. - Synu Bożym. Jezus objawia się w pełni chwały... a stojąc w towarzystwie dwóch najważniejszych postaci Starego Testamentu, ukazuje się uczniom jako Pan historii. A jak my mamy patrzeć na ten fragment? Jak odnieść go do naszego życia? Każdy z nas ma swoją Górę Przemienienia, na którą można patrzeć na dwa sposoby. 1. Jako miejsce, w którym Chrystus nam się przemienia - czyli doświadczamy spotkania z Nim, jako z Panem i Zbawicielem. 2. Jako miejsce, w którym to my się przemieniamy. Kiedy słyszymy od Boga: Tyś mój syn umiłowany/Tyś moja córka ukochana.
Tak czy sia…

O niewiasto wielka jest twoja wiara.

5 SIERPNIA 2020 Środa Środa XVIII tygodnia zwykłego Czytania: (Jr 31,1-7); (Ps: Jr 31,10-13); Aklamacja (Łk 7,16); (Mt 15,21-28);

Dziś Ewangelia przybliża nam piękną historię...To jeden z moich ulubionych fragmentów... Choć jego przebieg ma w sobie pewną nutę dramatyzmu...Jezus spotyka kobietę kananejską. Poganka pragnie aby uzdrowił jej córkę...a właściwie uwolnił ją od demona... Jezus ignoruje ją, mimo usilnych nawoływań o pomoc... Ta sytuacja zaczyna niepokoić uczniów, którzy proszą Jezusa aby ją odprawił... W końcu nikt nie lubi skandali...nikt nie lubi niepotrzebnego szumu...a ta poganka wydziera się za Jezusem...a Prawo mówi, że Żydzi powinni unikać kontaktów z poganami...
Mimo to kobieta nie ustępuje...Jezus podkreśla: zostałem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela...ale kobieta domaga się widzenia z Nim...i upada przed Nim błagając o pomoc... Wydawałoby się, że Jezus spojrzy na nią przychylnie...przecież uzdrawiał już pogan...choćby sługę rzymskiego setnika...albo opętanego prz…

On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.

4 SIERPNIA 2020 Wtorek Wtorek XVIII tygodnia zwykłego Czytania: (Jr 30,1-2.12-15.18-22); (Ps 102,16-23.29); Aklamacja (Ps 130,5); (Mt 14,22-36);

Jezus kroczy po jeziorze...to wydarzenie pierwszoplanowe w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie widząc Go, myślą, że to zjawa, ale Jezus uspokaja ich. Odwagi! To ja jestem...Nie bójcie... My również mamy często takie sytuacje... Mrok, burza. Nasza duchowa łódź miotana jest falami, wiatry przeciwne wieją... A my nie wiemy, co dalej... I wtedy zjawia się Jezus...łamiąc standardy...przychodzi po jeziorze... Może i nam wydawać się, że to zjawa... że wydaje nam się... Ale to On.. .I zapewnia nas o tym mówiąc każdemu z nas: Nie bój się!  To Ja...Ja jestem z Tobą...i zawsze będę... Nawet w najmroczniejszej godzinie będę stać obok... i przyjdę ci z pomocą...
Piotr widząc Jezusa kroczącego po jeziorze mówi:  Panie jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.  A Jezus mówi: Przyjdź.  I Piotr idzie, choć wydaje się to pozornie niemożliwe. Piotr również łamie schemat... Jednak …

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!

3 SIERPNIA 2020 Poniedziałek Poniedziałek XVIII tygodnia zwykłego Czytania: (Jr 28,1-17); (Ps 119,29.43.79-80.95.102); Aklamacja (Mt 4,4b); (Mt 14,13-21);
Główna myśl z dzisiejszej Ewangelii zawarta jest w tytule: "Wy dajcie im jeść!" Tymi słowami Jezus zwrócił się do apostołów...Te słowa kierowane są także do nas. Apostołowie myślą po ludzku...Najpierw sugerują: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! To wydaje się logiczne...Wielki tłum... Cały dzień na pustkowiu...Oczywistą sprawą jest to, że ludzie są głodni...
A na pustkowiu ciężko o sklepy...Nawet dziś...mimo tak wielu supermarketów...hipermarketów... galerii handlowych i...sklepików osiedlowych...ciężko czasem znaleźć miejsce, gdzie można kupić najpotrzebniejsze produkty...Łatwo zatem wyobrazić sobie troskę apostołów... Ale przecież jest jeszcze druga strona medalu...Myślenie po Bożemu...nie po ludzku... Przecież byli z Jezusem 24/7. Widzieli wszystkie Je…

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!

2 SIERPNIA 2020 Niedziela XVIII niedziela zwykła Czytania: (Iz 55, 1-3); (Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18); (Rz 8, 35. 37-39); Aklamacja (Mt 4, 4b); (Mt 14, 13-21);


Główna myśl z dzisiejszej Ewangelii zawarta jest w tytule: "Wy dajcie im jeść!" Tymi słowami Jezus zwrócił się do apostołów...Te słowa kierowane są także do nas. Apostołowie myślą po ludzku...Najpierw sugerują: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! To wydaje się logiczne...Wielki tłum... Cały dzień na pustkowiu...Oczywistą sprawą jest to, że ludzie są głodni...
A na pustkowiu ciężko o sklepy...Nawet dziś...mimo tak wielu supermarketów...hipermarketów... galerii handlowych i...sklepików osiedlowych...ciężko czasem znaleźć miejsce, gdzie można kupić najpotrzebniejsze produkty...Łatwo zatem wyobrazić sobie troskę apostołów... Ale przecież jest jeszcze druga strona medalu...Myślenie po Bożemu...nie po ludzku... Przecież byli z Jezusem 24/7. Widzieli ws…

Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana Chrzciciela!

1 SIERPNIA 2020 Sobota Sobota XVII tygodnia zwykłego Czytania: (Jr 26,11-16.24); (Ps 69,15-16.30-31.33-34); Aklamacja (Mt 5,10); (Mt 14,1-12);
W tym fragmencie czytamy o śmierci Jana Chrzciciela. Jest tu kilka istotnych myśli, które postaram się jak najkrócej opisać. Po pierwsze Herod słysząc o Jezusie, wierzy, że to Jan, który zmartwychwstał.  Wcześniej kazał uwięzić Jana, bo ten upominał go, że nie wolno mu wiązać się z żoną brata. Herodiada namówiła go na wtrącenie Jana do więzienia, bo sam Herod miał do niego szacunek. To zachowanie pokazuje mechanizmy ówczesnej (ale i współczesnej) polityki. Owszem słuchał Jana, ale potem go zabił, bo taki był interes...poza tym obiecał córce Herodiady spełnić każdą jej prośbę...a słowo honoru dane publicznie nie mogło być złamane...W ten oto sposób pewne układy i intrygi doprowadziły do śmierci ostatniego proroka Starego Testamentu. A jaka to lekcja dla nas? Świat rządzi się swoimi prawami... A my - uczniowie Chrystusa - żyjemy w tym świecie...i nie m…