Przejdź do głównej zawartości

Wspieraj bloga przez partronite.pl

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

18 GRUDNIA 2019
Środa
Środa - wspomnienie dowolne św. Auksencjusza
Czytania: (Jr 23,5-8); (Ps 72,1-2,12-13,18-19); Aklamacja; (Mt 1,18-24);Ewangelia na dziś przedstawia nam Józefa - męża Maryi. W pierwszych wersach czytamy tak: Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Wiele kwestii zawartych w tym krótkim fragmencie dotyczy ówczesnej tradycji i kultury. Bo w scenie zwiastowania Maryja pyta anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża... Tu czytamy o zaślubinach, więc tak jakby małżeństwo było już zawarte...

Małżeństwo u ówczesnych Żydów składało się z kilku faz. Pierwszą fazą była tak zwana obietnica ślubu, którą składali sobie nawzajem rodzice "młodych". Ale zdarzało się i tak, że za te sprawy odpowiadała zawodowa swatka. Zatem bywało i tak, że przyszli małżonkowie w ogóle się nie znali. Są to obrazki znane nam z kart historii. Takie aranżowane małżeństwa miały miejsce wśród szlacheckich i królewskich rodów. Drugą fazą były "zaręczyny" choć to nie do końca odpowiednie słowo. Było to wypełnienie wcześniejszej obietnicy ślubu. Młodzi poznawali się i od tej chwili byli już formalnie uważani za małżeństwo. Choć de facto nie mieli jeszcze praw przysługujących małżeństwu... nie mogli mieszkać razem. Zamieszkanie razem następowało dopiero po trzeciej fazie.

Trochę to skomplikowane... Ale myślę, że pozwala zrozumieć to zdanie: Po zaślubinach, ale wpierw nim zamieszkali razem. Wróćmy do tekstu...

Józef był człowiekiem prawym, nie chciał Maryi narazić na zniesławienie, więc chciał Ją oddalić potajemnie. Co to znaczy? Z Ewangelii Łukasza wiemy, że po Zwiastowaniu Maryja udaje się do Ain Karem do Elżbiety, gdzie przebywa przez trzy miesiące, aż do narodzenia się Jana Chrzciciela. Wraca zatem do Nazaretu będąc w trzecim miesiącu ciąży. Na ciele młodej dziewczyny (według apokryfów Maryja w chwili zwiastowania miała 12-15 lat) taka zmiana jest zauważalna. Oczywiście wszyscy w wiosce nie mają wątpliwości, że ojcem jest Józef. To, że coś jest "nie tak" wie jedynie on sam. Cała reszta społeczności wie, że są oni legalnym małżeństwem. A w legalnym małżeństwie spodziewanie się dziecka jest sprawą oczywistą...

I teraz dla Józefa jest to dylemat. Wie, że nie jest ojcem, więc według Prawa, powinien donieść na swoją żonę i postawić ją przed sądem. Co jednoznacznie związane było ze skazaniem jej na śmierć.
Józef nie chciał tego robić. Nie chciał też pisać listu rozwodowego. Taką opcję przewidywało prawo żydowskie. Jednak wtedy, w tak małej społeczności jak Nazaret sprowokowałoby to wiele pytań. Rodziny zapewne próbowałyby dojść prawdy i przyczyn tego, czemu nagle się rozeszli, skoro wszystko było „dogadane”. Do dzisiaj wielu ludziom trudno uwierzyć w poczęcie za sprawą Ducha Świętego, a co dopiero w maleńkim Nazarecie? Józef nie mógłby niczego wyjaśnić, no bo niby jak? A Maryja znalazłaby się w izolacji, „na cenzurowanym”.

Sytuacja bez wyjścia? Bez wątpienia... Ale Józef wymyśla jeszcze inną opcję. Potajemne oddalenie.
W tej opcji cała wina spadałaby na Józefa. W oczach społeczności on byłby tym złym. Byłby napiętnowany, bo wyrzucił z domu brzemienną żonę. Najprawdopodobniej jego życie w Nazarecie byłoby już spalone. Byłby skazany na infamię. Musiałby szukać miejsca w innym mieście. Wszystko zaczynać od nowa.

I wtedy postanawia zainterweniować sam Bóg. Wysyła do Józefa anioła, który zwiastuje mu Dobrą Nowinę. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Bóg przez Anioła mówi: Nie bój się! Nie bój się podjąć decyzji o przyjęciu do siebie swojej żony. Nawet jeśli wydaje Ci się to irracjonalne. Nawet, gdy próbujesz tłumaczyć sobie, że to tylko sen. Zaufaj Mi. Posłuchaj, co mówi Słowo o tym dziecku. Będzie On tym, którego zapowiadali prorocy.

Józef był pobożnym Żydem, więc znał Słowo Boże. Spotykał się z Bogiem na modlitwie. A dla Żyda modlitwą było właśnie recytowanie Słowa Bożego. Dlatego Anioł posługuje się wersetem z Izajasza.
Pokazuje mu, że to cudowne poczęcie a nie zdrada. I dodaje mu odwagi... Co robi zatem Józef?

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. Budzi się ze snu i natychmiast działa. Bierze Małżonkę do siebie. Reakcja jako odpowiedź na akcję. Bez ociągania się... Bez niepotrzebnego drążenia tematu. Spędzania kolejnych godzin na modlitwie. Bez niepotrzebnego mnożenia wątpliwości. Coś niesamowitego.

Józef może być dla nas - mężczyzn wzorem do naśladowania. Dlaczego?
No właśnie dlatego, że w Biblii nie wypowiada ani jednego słowa, a tyle zrobił. Właśnie w tym jest wzorem do naśladowania. Człowiek - konkret. Posłuszny Bogu. Bez mnożenia wątpliwości. Kiedy Bóg wezwie go, by uciekał z rodziną do Egiptu, ucieka. Gdy wzywa go do powrotu w rodzinne strony, wraca. Nie zadaje pytań. Po prostu wstaje ze snu i wykonuje Boskie polecenie. Mnie jest bardzo daleko do bycia właśnie takim mężem i ojcem. Szukam wzorów, czytam mądre książki a ideał jest tak blisko... Choć jednocześnie jest tak wysoko postawioną poprzeczką.

A czego może nas nauczyć Józef bardziej ogólnie... Jako wszystkich wierzących?

Po pierwsze relacje z innymi. Józef w chwili, gdy poczuł się przez Maryję zdradzony, nie szukał zemsty, nie domagał się rozlewu krwi. Dążył do innego rozwiązania. Kochał Ją i wolał sam cierpieć niż pozwolić cierpieć drugiej osobie. Nawet jeśli wydawało mu się, że nie była z nim do końca szczera. A my? Jak postępujemy w sytuacji krzywdy, odrzucenia? Módlmy się zatem o serce zdolne do wybaczania, módlmy się o zmianę naszego myślenia. No i przede wszystkim módlmy się za tych, którzy nie byli wobec nas fair.

Po drugie: Józef modlił się Słowem. Słowo Boże ma moc uzdrowienia. Znajdźmy czas, aby medytować. Wystarczy 5 minut dziennie. Czytajmy i słuchajmy, co Bóg mówi nam w Słowie. Czego uczy nas, jakie prawdy chce nam przekazać. Po prostu usiądź, czytaj, słuchaj... I daj się prowadzić...

Komentarze

Najczęściej czytane posty

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Piątek Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennikaDzisiejsze czytania: Rdz 46,1-7.28-30; Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40; J 14,26; Mt 10,16-23
(Mt 10,16-23) Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, pow…

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Poniedziałek Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora KościołaDzisiejsze czytania: Wj 1,8-14.22; Ps 124,1-8; Mt 10,40; Mt 10,34-11,1
(Mt 10,34-11,1)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tyc…

Jak powinien wyglądać post...

PiątekDzisiejsze czytania: Iz 58,1-9; Ps 51,3-5.18-19; Am 5,14; Mt 9,14-15
(Iz 58,1-9) To mówi Pan Bóg: Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać…

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

26 GRUDNIA 2017
Wtorek
Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego,
święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Dzisiejsze czytania: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22

(Dz 6,8-10;7,54-60) - kliknij aby przeczytać.
(Mt 10,17-22) - kliknij aby przeczytać.

Drugi dzień świąt...To święto pierwszego męczennika za wiarę...Św. Szczepana...
Jego historię opisują Dzieje Apostolskie...Jego śmierć jest konsekwencją tego, co zapowiedział Jezus...
Tę zapowiedź słyszymy w Ewangelii na dziś...Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.Tak było ze Szczepanem...
Został skazany na śmierć i ukamienowany przez żydowską elitę religijną...Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. 
Jezus w Ewangelii daje …

Światła nie stawia się pod korcem...

Czwartek Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera Dzisiejsze czytania: Hbr 10,19-25; Ps 24,1-6; Ps 119,105; Mk 4,21-25
(Mk 4,21-25) Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.
W dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Jezus kontynuuje przypowieści.... Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.
Myślę, że przypowieść o świetle jest nam dobrze znana...A nawet jeżeli nie jest, prawdy w niej zawarte są...że użyję takiego określenia...oczywistą oczywistością...
Gdybym zapytał: Po co jest światł…